2024. 07. 14.
Örs, Stella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Vodafone, a legkedvezőbb konstrukció!

Hosz  |  2007. 03. 29., 06:06

Nyerjen Ön is MP3-as lejátszót! A Vodafone Magyarország Zrt. és az Egység 2002 Kft. közötti kétéves szerzõdést az elmúlt hónapban – az ügyfelek vonatkozásában kedvezõ módon – hoszszabbították meg. Alapvetõ változás, hogy ügyfeleink – a bérleti szerzõdés megtartása mellett – számlafizetõkké válnak. A legnépszerûbb szakszervezeti szolgáltatást a szerzõdés közérthetõsége érdekében vettük górcsõ alá.

A szerzõdésmódosítás napjától, március elsejétõl a tag – az egyénileg kötött bérleti szerzõdések lejártával – válik (a 2 éves szerzõdés lejárta elõtt a tag kezdeményezheti az átlépést) számlafizetõvé, így a bérleti szerzõdés meghosszabbítása során az ügyfelek számláit a Vodafone közvetlenül számlázza, illetve szedi be. A percdíjak február 25-tõl 10%-kal csökkentek, megmaradt a zárt csoport díja, emellett új, választható (vezetékes hívás, sms) havidíj is megjelentek, viszont a havi adminisztrációs díjat eltörlik. Az ügyfelek ügyfélbiztonsági kód alapján kezdeményezhetik a szolgáltatások aktiválását és törlését – az ügyfélbiztonsági kód kizárólag szolgáltatásra használható! 

A változás kapcsán több kérdés is felvetõdik - elsõként bizonyára az, hogy miért kellett a szerzõdést módosítani? Többek között erre is válaszolt Mészáros Géza, a Hosz elnöke.

- A Hosz által immár 5 éve alapított Egység 2002 Kft. eljutott arra a pontra, hogy a mintegy ötezer, a szolgáltatást igénybe vevõ szakszervezeti tag számára talán az eddigi legkedvezõbb konstrukciót alkothatta meg. Tette ezt úgy, hogy 2007-ben már nagyon nehéz egy multinacionális céggel, így a Vodafone-nal is ilyen eredményesen tárgyalni!

- Elnök Úr! Olyan információk is napvilágot láttak, hogy más szakszervezetek számára a Hosz-nak ajánlottnál rosszabb konstrukciókat kínáltak fel a multinacionális szolgáltatók. Ennek fényében elõnyösnek minõsíthetõ-e a Honvédszakszervezet tagjainak az új szolgáltatási szerzõdés?

- Az elmúlt idõszak eredményei abba az irányban hatottak, hogy velünk más módon tárgyalt a Vodafone! A megállapodás során a multinacionális céggel megállapodtunk – ma már nyugodtan mondhatom – a legkedvezõbb szolgáltatási feltételekben.

Ebbõl néhány adalék; mivel a tag lesz a számlafizetõ, a korábbinál gyorsabban kapja meg a számlát, s bármit közvetlenül megrendelhet - ugyanakkor tovább élvezi a kft. által nyújtott védelmi ernyõt, így a jobb konstrukciót is.

Hátránya, hogy bérelni kell a telefont és a vonalat. De, és itt a lényeg: jóval a piaci telefonkészülék-árak alatt vagyunk, másodperc alapú az elszámolás és a percdíjak is jóval a piaci ár alatt maradnak!

Az egész konstrukció megvalósulását olyan fontos feladatnak tartjuk, hogy azon tagjaink között, akik részt vesznek ebben az áttérésben, 5 ezer Ft értékû ajándékokat (pl.MP3-as lejátszókat), illetve az esztendõ végén, a munkát leghatékonyabban támogató szakszervezeti tisztségviselõink között – az õszi választmányi ülésen – 10 ezer Ft értékû ajándékot sorsolunk ki! Bízunk benne, hogy szinte valamennyi tisztségviselõnk, illetve tagunk nyer majd valamit – ehhez is sok szerencsét kívánok az érintetteknek!

A konstrukció esetében nagyon lényeges, hogy valóban jól, mindenki megelégedésére mûködjön. Errõl nyilatkozik a következõkben Sárkány Ferenc, az Egység 2002 Kft. ügyvezetõje.

- A régi konstrukció és a Hosz elnöksége által március elsején jóváhagyott új típusú bérleti szerzõdés közötti alapvetõ különbség, hogy megmarad a bérleti jogviszony, ugyanakkor tagjaink önálló számlafizetõvé válnak. Az egész bérleti szerzõdés ennek megfelelõen lett átalakítva:

Megmarad a SIM-kártya és a készülék bérleti konstrukciója is. Különlegesség, hogy a drágább készüléktípusokat kedvezményesen, részletfizetéssel is kiajánlhatjuk tagjainknak. Különbség, hogy a bérelt készülék – eddigi, maximum 5 ezer forintos – kaucióját 10 ezer forintra emelték! (Ez azonban kiváltható az OTP hitelkártyával – a szerk.)

- Ügyvezetõ Úr! Mit kell rögzíteni a megrendelõlapon?

- A megrendelõlapon olyan fontos adatokat kérünk rögzíteni, amelyet a Vodafone a számlafizetõvé váláskor (lásd a szerzõdés 3. sz. mellékletét!) tõlünk, a kft.-tõl és a számlafizetõtõl kér. Összevontuk az igénylés lehetõségével ezt a nyilatkozatot, mely a mindenkor hatályos készülék-árlista alapján kerülhet kitöltésre.  A bérleti szerzõdés és a kapcsolódó nyomtatványok a www.hsz.hu címû weblapon találhatók meg, s innen is tölthetõk le.

- Többször is probléma volt korábban, hogy megváltozott az árlista, illetve nem állt rendelkezésre az a készülék, amelyet megigényelt az ügyfél…

- Igen, de a kft. csak azt tudja ajánlani, amit a Vodafone kiszállít. A leadott igények is csak akkor tudnak realizálódni, amikor a kiszállítás megtörtént! Ha az igény nem teljesíthetõ, akkor felhívjuk az ügyfelet, s megkérdezzük, hogy módosítani kíván-e más típusra.

- Mi történik akkor, ha tegyük fel, én vagyok a bérlõ, de mást kívánok számlafizetõként megjelölni?

- Örömmel tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ebben a konstrukcióban lehetõség nyílik arra, hogy a bérlõ és a számlafizetõ (családtag) elváljon egymástól. A megállapodás alapján a Vodafone (ld. a szerzõdés 3. számú mellékletét!) befogadja számlafizetõnek a családtagot.  A konstrukció különlegessége, hogy a család kezelésében lévõ betéti társaság, kft. számára is lehetõség nyílik számlafizetõként történõ belépésre. Ekkor a bérlõ (aki megjelöli a bt.-t vagy a kft.-t) készfizetõ-felelõsséget vállal a cégért, illetve a cég adatait - a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt - csatolnia kell a megrendelõhöz. Mindezek esetén a Vodafone már a cég nevére fogja kibocsátani az aktuális telefonszámlát.

Arra a kérdésre, hogy mi a különbség a két díjcsomag (Hosz és az Egység 2002 Kft.) között, illetve miért nem lesz a kettõ összekapcsolva, lapzártánkig nem adott választ a Vodafone képviselõje.

Az Egység 2002 Kft. a bérlõk vonatkozásában sortartó (a számlafizetõ tartozásának sikertelen behajtása esetén fordul a Vodafone az Egység 2002 Kft.-hez) fizetési felelõsséget vállal. Ennek kiváltására megemelt, 10 ezer forintos kauciót vagy az OTP Bank Zrt.-vel kötött megállapodás alapján hitelkártya igénylést iktatunk be. Ez utóbbiról (a szerzõdés 8/b.pontja alatt találják – a szerk.!) is kérdeztük Bognár Zoltánt, az OTP Zrt. budapesti régiójának értékesítési és módszertani szakértõjét:

- A Hosz tagok szolgáltatási igényeinek kielégítése érdekében az OTP Bank Zrt. felajánlja azt a lehetõséget, hogy az ügyfél – a lakossági folyószámlájának terhére - kifizetheti a havi elõfizetési díjat úgy, hogy közben még saját bankfiókját sem kell felkeresnie (csoportos beszedési megbízás). (A kiadott nyilatkozat az áttérést egyszerûsíti, vagyis nem kell az ügyfélnek ismételten bemenni az OTP fiókba, hanem a bank ezt központilag intézi – a szerk.)

- Mit kell tenni a hitelkártya-igénylés érdekében az ügyfélnek, a Hosz tagjának?

- Ennek megvalósulása érdekében csupán egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni. Amennyiben az ügyfél döntött a kártya megvásárlásáról, akkor nem kell a 10 ezer forintos kauciót sem kifizetni!

Ezt követõen az OTP Bank valamennyi szakszervezeti tag részére kibocsát egy, Hosz logóval ellátott hitelkártyát, mely a klasszikus hitelkártya funkcióval, a szakszervezeti és a banki ügyintézési azonosítási funkcióval is rendelkezni fog. Nagyon fontos, hogy a helyi, számlavezetõ bankfiók intézi az ügyletet, így az ügyfélnek ki sem kell mozdulnia lakhelyérõl! (Az elutasítást követõen befizeti a kft. számlájára, erre a bérleti szerzõdésben vállal kötelezettséget – a szerk.)

- Szerzõdéses állományú tagjainknak a Magyar Honvédség gyakran rövid idejû munkaviszonyt ajánl - õk igénybe vehetik-e ezt a banki szolgáltatást?

- Természetesen õk is igénybe vehetik ezt a lehetõséget, annál is inkább, hiszen az OTP Bank hitelezési eljárása (lakáshitel, személyi kölcsön, hitelkártya, stb.) azt biztosítja, hogy a szerzõdéses katonáknak elõre nem kell nyilatkozniuk arról, hogy milyen elkötelezettséget, alkalmazási idõszakot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Amint három alkalommal munkabér érkezik a számlájukra, a bank már hitelképesnek is nyilvánítja õket.

- Milyen költségei vannak a szolgáltatásnak, miért és kinek ajánlható, illetve mikortól lesz elérhetõ a tagok számára?

- Az elsõ éves díj költségmentes, a további idõszakokról még tárgyalunk! Ezzel a hitelkártyával – akár 45 napon keresztül – költségmentesen, kamatmentesen használhatja az ügyfél a hitelösszeget. Arra azonban felhívom a figyelmet, hogy a türelmi idõn túli egyenleg visszafizetés esetén jelentõs kamatfizetési kötelezettséggel kell számolni!

A készpénzfelvétel automatán keresztül azonnal kamatfizetési kötelezett. A vásárlási tranzakciókkal történõ pénzfelhasználás jó szolgálatot tehet rövid idejû pénzügyi gondok áthidalására.

A hitelkártyát azoknak ajánljuk, akik bizonyos kifizetéseket, költségeket olyan várható bevételekbõl (munkabér, nyugdíj, 13. havi illetmény, stb.) kívánnak fedezni, melyek biztosan tudható, hogy rövidesen megérkeznek, így a korábban felhasznált összeget a megadott határidõn belül vissza tudja az ügyfél fizetni!

A hitelkártya külföldi utazásainkon a váratlan kiadásokat is fedezni tudja.

A tárgyalások még zajlanak, de 2007 elsõ félévében már várható a – hazánkban és külföldön is használható – VISA/MC kártya bevezetése. Az ügyfél számára a lehetõ legkedvezõbb feltételekkel lehet majd alkalmazni, így – egyebek mellett – a legkedvezõbb árfolyammal lehet konvertálni a forintot más, külföldön használni kívánt pénznemre!

Az áttérés mellett ügyfeleinknek két, már ismert lehetõségük van: a Hosz dolgozói díjcsomagra való áttérés – számmegtartással, vagy a két év után a bérleti szerzõdés megszüntetésének kezdeményezése.

Az áttérés feltétele, hogy az ügyfeleink folyószámláján ne legyen elmaradás. Mindazon ügyfelünk, akinek számlaelmaradása van, s azt felszólítás ellenére sem rendezi, úgy bérleti szerzõdése megszûnik, a tartozás behajtását pedig jogi útra tereljük!

Amennyiben további kérdése adódna, úgy hívja az Egység 2002 Kft. Ügyfélszolgálatát a (06-1) 270-3009-es, illetve a (06-70) 335-2471-es telefonszámon, illetve érdeklõdjön az egyseg2002@hsz.hu e-mail címen!

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.