2023. 03. 21. kedd
Benedek
: 392 Ft   : 365 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2007. 11. 28., 16:19

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény (Hjt.) újabb – a szolgálati nyugdíjrendszert érintõ – módosításáról

Az Országgyûlés 2007. október 29-i ülésnapján fogadta el a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) újabb módosítását is magában foglaló, a szolgálati nyugdíjjal összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2007. évi CXXII. törvényt, amely 2008. január 1-jén lép hatályba. A módosítás érinti a hivatásos állomány szolgálati nyugdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint a magánnyugdíjakról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben a tárgykörhöz kapcsolódó rendelkezéseket is.

Itt hívom fel a figyelmet egy rendszeresen visszatérõ kérdésre. A szerzõdéses állomány a hatályos szabályok értelmében szolgálati nyugdíjra nem jogosult, e tekintetben a módosítás sem hozott változást!

Az alábbiakban az új elemként jelentkezõ, valamint a változásokkal érintett szakaszok kerülnek bemutatásra:

I., Amennyiben a hivatásos állomány tagja megszerzi a nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges 25 év tényleges szolgálati idõt, úgy szolgálati nyugdíjának összegét (annak folyósítása nélkül) hivatalból kell megállapítani, rögzíteni.

a., Azonban annak, akinek tényleges szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri vagy meghaladja a 20 évet, a szolgálati nyugdíj összegét (annak folyósítása nélkül) – a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint kell rögzíteni (újból rögzíteni). A fenti módon rögzített nyugdíjat már a 2008. évi emelés összege is megilleti.

A 2007. év végén ilyen módon rögzített nyugdíj megállapításakor a megelõzõ 12 hónap alatt – a szolgálati viszony keretében elért – nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény-jellegû juttatásoknak a számított személyi jövedelemadóval csökkentett havi átlagának a törvény-módosításban meghatározott százalékával kell számolni, melyek a következõk:

20 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     60%

21 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     61%

22 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     62%

23 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     63%

24 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     64%.

25 ‑év vagy annál több betöltött szolgálati idõ esetén a tényleges szolgálatteljesítési idõhöz rendelt százalékokkal kell számolni, melynek mértékét a módosítás nem érintette, tehát változatlanul 65%-83%-os mértékig terjedhet.

b., A hivatásos állomány fenti szabályozással érintett tagjai a nyugdíjba vonulásuk idõpontjában hatályos törvényi rendelkezésektõl függetlenül teljes összegû szolgálati nyugdíjra jogosultak, amennyiben:

1. 25 év szolgálati viszonyban eltöltött idõvel rendelkeznek, és jogviszonyuk megszüntetésére az alábbi okok miatt kerül sor:

felmentés (létszámcsökkentés, átszervezés, vagy a nyugdíjjogosultság megszerzése mellett eredeti beosztásában tovább nem foglalkoztatható)

általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ esetében a rendfokozatára meghatározott maximális várakozási idõtartamot leszolgálta és elõléptetésére nincs lehetõség

képviselõvé (országgyûlési, önkormányzati) illetve (al)polgármesterré választás esetén

egészségi, pszichikai alkalmatlanság

neki fel nem róható nemzetbiztonsági alkalmatlanság.

2. Rendelkeznek a meghatározott – nyugdíjjogosultságot megalapozó – 25 év szolgálati viszonnyal és

52. életévüket a szolgálati viszony megszûnésekor betöltötték vagy

a megállapított egészségkárosodás a 40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy

57. életévüket betöltötték.

3. 57. életévüket betöltötték, szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltöttek és rendelkeznek a társadalombiztosítási szabályok szerint számított legalább 25 év szolgálati idõvel.

II., Az állományba visszavett hivatásos katona – amennyiben a visszavételét követõen legalább 365 nap tényleges szolgálati idõt szerez – úgy a szolgálati viszonyának megszûnésekor kiszámított nyugdíja helyett –amennyiben ez reá nézve kedvezõbb – választhatja a korábbi vagy rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel megnövelt összegét.

III. A tényleges nyugállományba helyezéskor megállapított, és a korábban rögzített nyugdíja között a hivatásos katona választhat. Amennyiben a rögzítést követõen szolgálati idõt szerez, úgy a rögzített nyugdíj öszszegét az évenkénti emelésekkel megnövelve kell figyelembe venni.

IV. 2008. január 1-jétõl megváltozik a szolgálati nyugdíj számításának alapját képezõ illetmény összegének meghatározása is. (mint korábban jeleztem, ez nem érinti a 2007. december 31-ei idõpontnak megfelelõ rögzítést!)

Sajnálatos módon az alábbiak szerint számított alap minden esetben csökkentett összeget jelent. Ily módon a szolgálati nyugdíj összegét fenti idõponttól a nyugdíjazást megelõzõ 12 hónap alatt a szolgálati viszony keretében elért, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetményjellegû juttatásnak:

- az elért jövedelembõl levont egészségbiztosítási járulék,

- nyugdíjjárulék,

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj,

- és a munkavállalói járulék összegével,

- valamint a fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó - összegével csökkentett

- összege havi átlagának figyelembe vételével kell megállapítani.

V. A 2007. évi CXXII. törvény tartalmazza a magánnyugdíjakról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítását is, mely visszalépési lehetõséget biztosít a magánnyugdíj-pénztári tagok meghatározott köre számára – 2010. december 31-ig – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

A visszalépés feltételei az alábbiak:

az érintett önkéntes döntés alapján vált a pénztár tagjává

szolgálati viszonyban áll

2007. december 31-én legalább 20 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idõvel rendelkezik.

A pénztár tagokat 2008. február 28-ig kell a visszalépés lehetõségérõl, a várható elõnyökrõl és az esetleges kockázatokról levélben tájékoztatni.

A magánnyugdíj-pénztár részére címzett és benyújtott visszalépésre vonatkozó írásbeli kérelemhez mellékelni kell – a HM KPÜ által kiállított – a szolgálati viszony fennállásáról, valamint a szükséges szolgálati idõ meglétérõl szóló igazolást (határozat).

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2022. 11. 30., 13:58
„Minden idők legnagyobb haderőreformja zajlik” – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a Honvédszakszervezet őszi küldöttgyűlésén Budapesten, november 29-én, kedden.
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

Befejeződött az Airbus H225M típusú, közepes szállító helikopterek magyar katonai típusalkalmassági vizsgálata. A megrendelt tizenhat többcélú helikopterből kettőt ez év júliusában adnak át az Airbus Helicopters franciaországi, Marignane-i gyártó központjában.

  Háború Művészete magazin

A francia hajóépítő óriásvállalat, a Naval Group 2022 második felében új programba kezdett. Mivel a cég vezetői szerint Franciaország jelentős lemaradásban van a dróntechnológia terén, ezért a Naval Group már csak profiljából adódóan is a személyzet nélküli felszíni hajók terén igyekszik vezető szerepet kivívni magának.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.