2024. 03. 04. hétfő
Kázmér
: 394 Ft   : 364 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2007. 11. 28., 16:19

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény (Hjt.) újabb – a szolgálati nyugdíjrendszert érintõ – módosításáról

Az Országgyûlés 2007. október 29-i ülésnapján fogadta el a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) újabb módosítását is magában foglaló, a szolgálati nyugdíjjal összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2007. évi CXXII. törvényt, amely 2008. január 1-jén lép hatályba. A módosítás érinti a hivatásos állomány szolgálati nyugdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint a magánnyugdíjakról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben a tárgykörhöz kapcsolódó rendelkezéseket is.

Itt hívom fel a figyelmet egy rendszeresen visszatérõ kérdésre. A szerzõdéses állomány a hatályos szabályok értelmében szolgálati nyugdíjra nem jogosult, e tekintetben a módosítás sem hozott változást!

Az alábbiakban az új elemként jelentkezõ, valamint a változásokkal érintett szakaszok kerülnek bemutatásra:

I., Amennyiben a hivatásos állomány tagja megszerzi a nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges 25 év tényleges szolgálati idõt, úgy szolgálati nyugdíjának összegét (annak folyósítása nélkül) hivatalból kell megállapítani, rögzíteni.

a., Azonban annak, akinek tényleges szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri vagy meghaladja a 20 évet, a szolgálati nyugdíj összegét (annak folyósítása nélkül) – a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint kell rögzíteni (újból rögzíteni). A fenti módon rögzített nyugdíjat már a 2008. évi emelés összege is megilleti.

A 2007. év végén ilyen módon rögzített nyugdíj megállapításakor a megelõzõ 12 hónap alatt – a szolgálati viszony keretében elért – nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény-jellegû juttatásoknak a számított személyi jövedelemadóval csökkentett havi átlagának a törvény-módosításban meghatározott százalékával kell számolni, melyek a következõk:

20 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     60%

21 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     61%

22 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     62%

23 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     63%

24 év betöltött szolgálati idõ esetén    –     64%.

25 ‑év vagy annál több betöltött szolgálati idõ esetén a tényleges szolgálatteljesítési idõhöz rendelt százalékokkal kell számolni, melynek mértékét a módosítás nem érintette, tehát változatlanul 65%-83%-os mértékig terjedhet.

b., A hivatásos állomány fenti szabályozással érintett tagjai a nyugdíjba vonulásuk idõpontjában hatályos törvényi rendelkezésektõl függetlenül teljes összegû szolgálati nyugdíjra jogosultak, amennyiben:

1. 25 év szolgálati viszonyban eltöltött idõvel rendelkeznek, és jogviszonyuk megszüntetésére az alábbi okok miatt kerül sor:

felmentés (létszámcsökkentés, átszervezés, vagy a nyugdíjjogosultság megszerzése mellett eredeti beosztásában tovább nem foglalkoztatható)

általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ esetében a rendfokozatára meghatározott maximális várakozási idõtartamot leszolgálta és elõléptetésére nincs lehetõség

képviselõvé (országgyûlési, önkormányzati) illetve (al)polgármesterré választás esetén

egészségi, pszichikai alkalmatlanság

neki fel nem róható nemzetbiztonsági alkalmatlanság.

2. Rendelkeznek a meghatározott – nyugdíjjogosultságot megalapozó – 25 év szolgálati viszonnyal és

52. életévüket a szolgálati viszony megszûnésekor betöltötték vagy

a megállapított egészségkárosodás a 40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy

57. életévüket betöltötték.

3. 57. életévüket betöltötték, szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltöttek és rendelkeznek a társadalombiztosítási szabályok szerint számított legalább 25 év szolgálati idõvel.

II., Az állományba visszavett hivatásos katona – amennyiben a visszavételét követõen legalább 365 nap tényleges szolgálati idõt szerez – úgy a szolgálati viszonyának megszûnésekor kiszámított nyugdíja helyett –amennyiben ez reá nézve kedvezõbb – választhatja a korábbi vagy rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel megnövelt összegét.

III. A tényleges nyugállományba helyezéskor megállapított, és a korábban rögzített nyugdíja között a hivatásos katona választhat. Amennyiben a rögzítést követõen szolgálati idõt szerez, úgy a rögzített nyugdíj öszszegét az évenkénti emelésekkel megnövelve kell figyelembe venni.

IV. 2008. január 1-jétõl megváltozik a szolgálati nyugdíj számításának alapját képezõ illetmény összegének meghatározása is. (mint korábban jeleztem, ez nem érinti a 2007. december 31-ei idõpontnak megfelelõ rögzítést!)

Sajnálatos módon az alábbiak szerint számított alap minden esetben csökkentett összeget jelent. Ily módon a szolgálati nyugdíj összegét fenti idõponttól a nyugdíjazást megelõzõ 12 hónap alatt a szolgálati viszony keretében elért, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetményjellegû juttatásnak:

- az elért jövedelembõl levont egészségbiztosítási járulék,

- nyugdíjjárulék,

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj,

- és a munkavállalói járulék összegével,

- valamint a fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó - összegével csökkentett

- összege havi átlagának figyelembe vételével kell megállapítani.

V. A 2007. évi CXXII. törvény tartalmazza a magánnyugdíjakról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítását is, mely visszalépési lehetõséget biztosít a magánnyugdíj-pénztári tagok meghatározott köre számára – 2010. december 31-ig – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

A visszalépés feltételei az alábbiak:

az érintett önkéntes döntés alapján vált a pénztár tagjává

szolgálati viszonyban áll

2007. december 31-én legalább 20 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idõvel rendelkezik.

A pénztár tagokat 2008. február 28-ig kell a visszalépés lehetõségérõl, a várható elõnyökrõl és az esetleges kockázatokról levélben tájékoztatni.

A magánnyugdíj-pénztár részére címzett és benyújtott visszalépésre vonatkozó írásbeli kérelemhez mellékelni kell – a HM KPÜ által kiállított – a szolgálati viszony fennállásáról, valamint a szükséges szolgálati idõ meglétérõl szóló igazolást (határozat).

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

A Gripen legújabb generációjának számító E változatból Svédország mellett eddig csak Brazília rendelt, ezért a gyártó világszerte új vásárlókat keres: jelenleg európai, ázsiai és dél-amerikai országokkal zajlanak tárgyalások.

  Háború Művészete magazin

Egyik új büszkeségünket, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet először a Magyar Honvédségben rendszeresítik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren, február 27-én, kedden.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.