2023. 03. 24. péntek
Gábor, Karina
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Fókuszban a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványa

Hosz  |  2007. 02. 01., 08:35

Kiemelt feladatok: képzések és szociális támogatás Tizenhét évvel ezelõtt, a Gyõzelem Napján, 1990. május 9-én hozta létre a Magyar Honvédség parancsnoka 40 millió forintos alaptõkével a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványt. Az Alapítvány munkája, tevékenysége közismert a katonák, közalkalmazottak és családtagjaik körében, hiszen a tizenhét év alatt 254 millió forintot fizetett ki az érintetteknek.  A 2005-tõl közalapítványként mûködõ szervezetben az alapítót megilletõ jogosultságokkal összefüggõ kérdésekben a honvédelmi miniszter elõterjesztésére a Kormány dönt. A Közalapítvány – bevételeit és a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatást tekintve – jelenleg mintegy 100 millió forintot fordíthat közcélú feladatai megoldására. Ebbõl a rendkívül jelentõs összegbõl 2007-ben rekonverziós feladatokra 65 millió, szociális segélyezésre 34 millió forint áll rendelkezésre. Az Alapítványról és annak tevékenységérõl Gyuris Mihály nyugállományú ezredes, titkár nyilatkozott lapunknak.

 - Az Alapítvány célja a több mint másfél évtized alatt sem változott: kezdettõl a rekonverzióval és a segélyezéssel összefüggõ feladatok képezik munkánk alapját. Sikerünk, eredményes tevékenységünk részben ismertségünkön múlik, ezért rendszeresen adunk ki írásos tájékoztatókat, továbbá a honvédségi sajtóban is folyamatosan informáljuk a személyi állományt a támogatáshoz jutás feltételeirõl, módjáról és azok változtatásairól. Az Alapítvánnyal kapcsolatos információkat ma már az Interneten is megjelentetjük. A támogatási körbe tartozó egyes csoportok részére rendszeresen pályázatokat írunk ki - így 1991-tõl a honvédségbõl önhibájukon kívül kikerülteket, 1992 – 93-ban a pályakezdõket, 93-tól 2000-ig pedig a 70 év feletti, alacsony nyugdíjban részesülõket kívántuk a korábbinál  kedvezõbb helyzetbe hozni.

A kuratórium a szociális segélyezés és a képzés feltételeit folyamatosan módosította, ily módon is alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez. Pályázat útján az Alapítvány képzési támogatásban részesíti azokat, akik átszervezés, létszámcsökkentés vagy az elõmeneteli renddel összefüggõen kényszerülnek megválni a Magyar Honvédségtõl. A szerzõdéses katonák tekintetében azok is kaphatnak képzési támogatást, akiknek a határozott idejû szerzõdésük lejár és nem kerül meghosszabbításra. Szociális rászorultság esetén foglalkozunk a személyi állományba tartozó hátrányos vagy súlyos élethelyzetbe került családokkal, a gyermeküket egyedül nevelõkkel és a pályakezdõkkel is.  Nem veszítjük szem elõl a honvédség gondoskodási körébe tartozó nyugállományú katonákat és nyugdíjasokat, ezek özvegyeit és árváit sem, s különös figyelemmel követjük azoknak a családtagoknak a sorsát, akiknek az eltartói a szolgálati kötelmek teljesítésekor szenvedtek balesetet vagy egészségkárosodást - esetleg életüket vesztették a feladat végrehajtása során. A gondoskodási körbe harminckétezer személy tartozik.

Néhány adat, mely talán jól jellemzi munkánkat, s az iránta megnyilvánuló igényt és érdeklõdést: 2005-ben 727 igény érkezett átképzési támogatásra, ám csak 204-en pályáztak. A kuratórium 179 fõ pályázatát fogadta el, és a megkötött szerzõdések alapján 15,9 millió forint támogatást fizetett ki az átképzést végzõ intézménynek, cégeknek. 2006. januártól indult egy hasonló, 65 millió forintos projektünk, melynek zárása 2007. december vége. A honvédségi reformmal összefüggésben egyre ismertebb a katonák körében az Alapítvány ilyen jellegû programja, s ebben valószínûleg a javuló propaganda is közrejátszik. Minden szervezethez megküldtük a rekonverzióval kapcsolatos tájékoztatást. Állandóan megújuló honlapunkon (www.honvedkozalapitvany.hu) olvasható a pályázati felhívás, s a szakszervezetek is sokat segítenek ebben a tevékenységünkben. Az is fontos, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a szerzõdéses katonák munkaerõ-piaci esélyeinek erõsítésére, hiszen õk már szolgálati viszonyuk megszûnése elõtt pályázhatnak képzési támogatásra.

Említettem, hogy az Alapítvány tevékenységében rendkívül komoly szerepet kap a szociális segélyezés. Életminõségüktõl függõen egy-egy igénylõnek 23-37 ezer forintot tudunk juttatni. A háromgyerekes családoknál, a gyermeket egyedül nevelõknél, az egy gyermekes pályakezdõknél a segély összege minden további gyermek után háromezer forinttal emelkedik.

Különös empátiával figyeljük az inaktívak helyzetét: jelenleg 26 ezer volt egyenruhás nyugdíjasunk van, míg a polgáriak száma 8-10 ezer között lehet. Folyamatosan tartjuk a megyei hadkiegészítõ parancsnokságokkal a kapcsolatot – õk kapják meg a felosztható keretet, s õk végzik a környezettanulmányt is. Tudjuk jól, hogy nyugdíjasaink közül sokan élnek egyedül, s szívesen költöznének olyan otthonba, ahol nemcsak a kor, hanem a múlt is azonos. Bár finanszírozási problémák nem teszik lehetõvé, hogy a közeljövõben megnyíljon egy, a Magyar Honvédség által fenntartott nyugdíjas otthon, perspektivikusan mégsem mondhatunk le ennek lehetõségérõl. Szorgalmazzuk, hogy  a jövõben a  tárca egy ilyen jellegû intézményt kísérletképpen mûködtessen,  s a tapasztalatokat a késõbbiekben megnyíló nyugdíjas otthonokban kamatoztassa. Addig is, amíg ez a gond nem oldódik meg, minden évben 31 millió forint áll rendelkezésre öregek otthonában való elhelyezésre. Ennek feltételeit miniszteri rendelet szabályozza. A feladat megoldása nem tartozik a Közalapítvány hatáskörébe.

Számunkra is nagyon fontos, hogy a katonák, illetve a polgári alkalmazottak személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlják - ebbõl az elmúlt évben 4,2 millió forint gyarapította a Szociálpolitikai Alapítvány számláját.                

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.