2023. 12. 03.
Ferenc, Olívia
: 380 Ft   : 349 Ft Benzin: 615 Ft/l   Dízel: 645 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A katonák és a honvédségi dolgozók érdekében

Hosz  |  2007. 02. 01., 08:59

A Honvédszakszervezet (Hosz) kezdeményezésére rendkívüli ülést tartott a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF). A január 10-i egyeztetésen a napirend elõtti Hosz javaslat után a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os, a 2005-ös OKÉT megállapodás szerinti keresetkiegészítés idei felszámításáról és felhasználásáról szóló HM utasítás-tervezetet véleményezték a megjelentek. A Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök és Szincsák Gyula alelnök képviselte.

A HÉF soros elnöke Erdélyi Lajos dandártábornok, miniszteri fõtanácsadó, a munkaadói oldal ügyvivõje dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje, a munkavállalói oldal ügyvivõje pedig Galló István, a BEOSZ ügyvivõje volt, a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte.

Napirend elõtti felszólalásában Mészáros Géza, a Hosz elnöke elmondta: a Honvédszakszervezethez 2006. decemberében olyan információk érkeztek, miszerint napirenden van a szolgálati autóbuszjáratok felülvizsgálata, illetve több viszonylat forráshiány okán történõ csökkentése, megszüntetése. Mivel a járatok sorsa közvetlenül érinti az általunk képviselt személyi állomány élet- és munkakörülményeit, a Hosz 2006. december 13-án írásban (a HÉF titkárság útján) hívta fel a HM HVKF képviselõjének figyelmét arra, hogy a kérdés (szolgálati járatok rendszerének módosítása) a HÉF ügykörébe tartozik, így a döntést megelõzõen kéri az érdekvédelmi- szakmai egyeztetés végrehajtását, valamint a HÉF-en történõ megtárgyalását.

Az elõzmények ismeretében nagyfokú értetlenséggel állunk azon - 2006. december 15-én dokumentált - kollektív szóbeli intézkedéssel szemben, amely 5 járat megszüntetésérõl és 3 járat csökkentésérõl döntött. Ugyancsak meghökkentõ számunkra az utólagosan tudomásunkra jutott következmény, nevezetesen, hogy 2006. december 19-ig a szolgáltatókkal kötött szerzõdéseket - a fentiek szerint - módosították. Mindamellett, hogy a járatok megszüntetése és csökkentése egyértelmûen sérti az érintett szolgálatvállalók érdekeit, álláspontunk szerint a döntés meghozatalának módja és körülményei nem egyeztethetõk össze a tárcaszintû érdekegyeztetés mûködési rendjével. Tisztelettel jelezzük, hogy a tárca egyoldalú lépését elfogadni nem tudjuk - tette hozzá a Hosz elnöke. Mészáros Géza ezt követõen megkérdezte: Milyen egyeztetések elõzték meg a döntést, határozott kérés ellenére miért nem került sor az érdekképviseleti szervezetekkel való elõzetes egyeztetésre? Mely idõpontban és hogyan tervezik a tárca illetékesei az egyeztetések lefolytatását, a döntések szükség szerinti módosítását?

Palásti Ferenc dandártábornok válaszában elismerte a Hosz által sérelmezett intézkedést. A HM személyzeti fõosztályvezetõje elmondta, hogy az MH közlekedési fõnöke valóban kiadott egy intézkedést a parancsnokok felé, de ezt már a vezérkar fõnöke visszavonta. Az MH ÖLTP képviseletében felszólaló Anda Árpád dandártábornok elmondta, hogy számos félreértésre ad okot a bizonytalanságból adódó beszélgetések sorozata, egy azonban biztos: nincs érvényes szerzõdés 2007-re. Egyébként csak olyan helyen lesz megszüntetve szerzõdéses járat, ahol ez indokolt, példának okáért ilyen lesz valószínûleg a nyíregyházi járat, de még ez is további egyeztetés kérdése - tette hozzá Anda dandártábornok.

A rendkívüli HÉF egyetlen - a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítésrõl szóló - napirendi pontjához fûzött szóbeli kiegészítésében dr. Alkéri István dandártábornok, a HM védelmi-tervezési fõosztályvezetõje elmondta, hogy ez egy olyan formális utasítás, amely mögött nagyon komoly szociális megfontolások szerepelnek.

Mészáros Géza - miután megköszönte a 2x5.000 Ft-os, a katona-állomány részére biztosított utalványt és a két ünnep közötti illetménykifizetést is - kiemelte: egyetértünk a közalkalmazottakat érintõ 2%-os keresetkiegészítésrõl szóló intézkedéssel, de morálisan nem szerencsés, hogy ugyanannál a munkáltatónál az egyik állománykategória kap, a másik pedig nem kap emelést. Ezért a Hosz azt javasolja, hogy a 2007-es ruházati illetmény terhére minimum 25.000 Ft legyen kifizetve, emellett - függetlenül a kormányzati bérpolitikától - szakértõi egyeztetést kellene lefolytatni a tárca kompetenciájába tartozó ügyekrõl - tette hozzá a Honvédszakszervezet elnöke. A tárgyalások során a fentiekben már említetten kívül a HOMNYP és a HONVEP támogatásokról, a bankkártyapénz felemelésének kérdésérõl, az étkezési hozzájárulásról, az iskolakezdési támogatásról és egyéb kérdésekrõl esne szó. 

Breuer László vezetõ titkár elmondta, hogy a Hodosz támogatja a Hosz kérését, hiszen valóban nem korrekt és nem célszerû ebben a szituációban megkülönböztetni a honvédségi dolgozókat a katonáktól. Miután dr. Alkéri István teljesen korrektnek és elfogadhatónak is tartotta a javaslatot, Pál István ezredes még hozzátette, hogy nagyon sürgõs az intézkedés aláírása.

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke a napirend tárgyalása során hangsúlyozta: a bruttó bérek csökkenését el kell kerülni, noha a katonák esetében már be is következett az illetménycsökkenés. Ebben a szituációban rendkívül érzékenyek az emberek, minél hamarabb tetõ alá kellene hozni a szakminisztérium és a szakszervezetek közötti bérmegállapodást. A Hosz alelnöke még azt is kérte, hogy a tárca kommunikációjában is jelenjen meg a megállapodás ténye és korrektsége.

A HÉF ezt követõen egyhangúlag elfogadta és támogatta a közalkalmazottak részére felszámítható 2%-os kereset kiegészítést. 2007. januárjában a a közalkalmazottak részére biztosított kereset kiegészítés a 2005. évi OKÉT Megállapodás alapján történik. A munkaadói oldal Iváncsik Imre államtitkár állásfoglalásával egyetértésben azt a véleményt alakította ki, hogy rövid idõn belül megkezdõdik a szakértõi tárgyalás a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó illetményen kívüli juttatásokról. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-11-09 14:57:20
A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja a minimálbér-tárgyalásokkal összefüggésben

  JETfly Magazin

Mint ahogy arról korábban már lapunkon is beszámoltunk, Románia exnorvég F-16-osokkal bővíti flottáját. Az első három példány 2023. november 29-én meg is érkezett keleti szomszédunkhoz.

  Háború Művészete magazin

Az F-16-osok nem rendelkeznek beépített beszállólétrával, ami problémát jelenthet a jövőbeni műveletek során olyan helyszíneken, ahol korlátozott a földi támogatás. Mutatjuk az innovációs ötleteket!
Széchenyi 2020 europai szociális alap.