2024. 07. 13. szombat
Jenő
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, események

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:28

Családi nap Tarnamérán

Hagyományteremtõ családi napot tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hosz alapszervezete a Hosz tarnamérai üdülõjében, június 9-én. A vidám rendezvényre Magyar István, az alapszervezet vezetõje meghívta dr. Ujfaludi Zoltánt, a Hosz fõtitkárát, Jeszenyi Ildikót, szociális és személyügyi-, valamint Takács Istvánt, a budapesti területi ügyvivõt és családjaikat.

Az összejövetelen, a résztvevõk kihasználták az üdülõ adta lehetõségeket, a szabadtéri fõzõhelyeket, ahol finom gulyásleves és pörkölt készült. Sokan a közeli strandot választották, viszont akadtak, akik csak pihentek a táborban egy kártya-, malomparti, vagy pingpongozás mellett. A rendezvényen a kollégák egy csoportjának közremûködésével hagyományõrzõ végvári vitézek bemutatóját láthattuk, majd a bemutatott eszközökkel megismerhettük az eszközök hatékonyságát, a korabeli harcmódokat. Az eszközöket kipróbálhattuk, kardozhattunk, nyíllal célba lõhettünk, illetve dobócsillagot dobhattunk a palánkba. A családi napon sok vidám gyermek is jelen volt, akik nagyon élvezték a programokat.

A sikeres rendezvényt a Hosz a központilag kiadott pályázat elnyerésének odaítélésével, a helyszín biztosításával, valamint értékes ajándékkal támogatta. Mindannyian kipihenten, jólesõ érzéssel, jóllakottan mehettünk haza. Nagyszerû hagyományteremtõ családi nap volt!

T. I.

Családi nap a MH 43. Vezetéstámogató Ezrednél

Június elsõ hétvégéjén került megrendezésre a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred családi napja. A rendezvénynek ezúttal – a hagyománytól eltérõen – a várpalotai Karszt-tó adott otthont.

Az önfeledt kikapcsolódáshoz a csodás helyszín már adott volt, a szervezõk pedig változatos programokkal igyekeztek emlékezetessé tenni a szombati napot.

A HOSZ helyi alapszervezetének szervezésében és támogatásával a korai ébredést vállalóknak horgászversennyel indult a megmérettetés.

Kilenc óra után Révész Gyula mk. ezredes parancsnok megnyitójával hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény. A színes programok között minden korosztály megtalálhatta a legmegfelelõbbet, a családok pedig közelebb kerülhettek, megismerhették egymást. Röviden a programokról: sportversenyek, kézmûves sátor, rajzverseny, ugrálóvár, rodeó bika, a technikai sportok kedvelõi kipróbálhatták a quadokat, a tereprally autót és a helikoptert is. A rendezvényt meglátogatta a MH ÖHP parancsnoka, a MH ÖHP parancsnokhelyettesét és törzsfõnökét pedig a horgászok között is üdvözölhettük.

Gyermeknapi kirándulás

A Honvédszakszervezet hódmezõvásárhelyi 5/3. Bercsényi Miklós Könnyûlövész Zászlóalj Alapszervezete május 26-án gyermeknapi kirándulást szervezett Jászberénybe. A kiránduláson meglátogattuk a Jász Múzeumot és a jászberényi állatkertet is.

A Jász Múzeumban megnéztük az „Élet a Jászok földjén“ címû régészeti, történeti és néprajzi kiállítást, amely igen látványosan mutatja be a Jász nép életét, s a nekik otthont adó Jászföldet. Nagy élményt jelentett, hogy láthattuk az ország egyik legrégebbi történelmi ereklyéjét, a legendás Lehel kürtjét. A Jászberényi Állat- és Növénykert lakóinak meglátogatása nagy hatással volt a gyermekekre és szüleikre is egyaránt.

Varga Árpád Attila, alapszervezeti vezetõ

 

Családi nap Kecskeméten

Ismét Családi Nappal köszöntötték a nyarat a Kecskeméti Légijármû Javítóüzem dolgozói és családtagjaik. Az immár hagyományosnak mondható majálist most a HOSZ 131. sz. alapszervezete és a helyi HODOSZ közremûködésével a Honvédelem Napi ünnepségsorozat keretén belül ünnepelhették a családok.

A közel 170 résztvevõ egy napsütésben gazdag, valóban kikapcsolódást nyújtó, programokkal teli együttlétet tudhat maga mögött. Délelõtt kispályás focibajnoksággal kezdõdött a nap, majd a Szolnoki Helyõrségi Mûvelõdési Otthon Break-es fiúi és a szintén szolnoki Andance tánccsoport mûsorával folytatódott a program. Az ebéd után felnõtteknek gránáthajító versennyel, a kisebbeknek Trambulinnal, Air-Soft lõversennyel kedveskedtek a szervezõk, amelyet értékes nyereményekkel és ajándéksorsolással zártak a kora esti órákban.

Térítésmentes táborozási lehetõség Balatonfenyvesen!

Tisztelt Tagtársaink!

A Honvéd Kulturális Egyesület megkereste a Honvédszakszervezetet, hogy a rendelkezésre álló idõ rövidségére tekintettel a táborozási helyek feltöltése érdekében ilyen módon is segítsük tagtársaink figyelmének felkeltését. Kérünk benneteket, hogy honlapunkat, híreinket olvasva, ne feledkezzetek meg arról, hogy továbbadjátok az információkat környezetetekben. Részletek az alábbiakban...

Az Egyesület 11 éve rendszeresen megszervezi a Honvédelmi Hagyományõrzõ Gyermektábort. A 2007. június 23-tól megrendezésre kerülõ tábor helyszíne ismét Balatonfenyves, ahol 4 ágyas, fürdõszobás, valamint 8-12 ágyas turista jellegû szállással és teljes ellátással várják a fiatalokat.

A tábor programját – a sok fürdés és sport mellett – honvédelmi, hadtörténelmi jellegû elõadások, bemutatók, versenyek, vetélkedõk, járõrversenyek, valamint kulturális és szórakoztató foglalkozások teszik tartalmassá.

A táborba 9-16 éves lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik felügyeletét a létszámnak megfelelõen, szakképzett pedagógusokból, hivatásos katonákból és egészségügyi személyzetbõl álló táborvezetõség biztosítja.

Ebben az évben a HM a nagycsaládos, illetve hátrányos helyzetû, rászoruló katonacsaládok gyermekeinek (12 fiú és 12 lány) táborozási költségeit átvállalja.

Kérjük azoknak a jelentkezését (az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával) eljuttatni a kapcsolattartóhoz,

Kapcsolattartó:

Mészáros Judit õrnagy (tel.: 22-116 vagy: meszaros.judit@hm.gov.hu, fax: 22-195)

akiknek nem nyílik lehetõsége egyéb módon megoldani gyermekük/gyermekeik táborozását.

Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ

 

Aktualizálták az együttmûködést

Az MH ÖLTP megszûnése miatt aktualizálni kellett az MH és a Hosz közötti logisztikai haderõnemi együttmûködési megállapodást. Az MH Támogató Dandár parancsnoka, Horváth Ferenc dandártábornok és a Hosz logisztikai haderõnemi képviselõje, Besenyei Csaba elnökségi tag részvételével lezajlott aláírási ceremóniát június 15-én tartották az MH Támogató Dandár Zách utcai objektumában. A megállapodás részleteire weblapunkon és az Egység újság hasábjain még visszatérünk.

Vizitdíj-ügy: az egészségügyi szakállamtitkár levele az FRDÉSZ elnökének

A fegyveres és rendvédelmi szféra hivatásos állományú tagjai által fizetendõ vizitdíjjal kapcsolatban megfogalmazott kérdésre - az FRDÉSZ elnöke által a Magyar Köztársaság miniszterelnökének címzett levélre válaszul - megérkezett a kormányzati válasz, az aláíró az egészségügyi tárca szakállamtitkára volt. A levél letölthetõ a http://www.hsz.hu/rovatok/akt/vizitdij-ugy/ címen.

 

Hasznos és eredményes a Katonákért Alapítványmûködése

A fõ folyamatok az elmúlt év novemberében megtartott értekezlet óta nem változtak, az elsõdleges feladat változatlanul a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos szervezés és a befolyt összeg pragmatikus felhasználása volt. A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány e célnak megfelelõen dolgozott az elmúlt évben, s az eredményes tevékenységet az is jelzi, hogy bõvült a támogatói kör és nõtt az Alapítvány vagyona.

A május végén megtartott kuratóriumi ülésen Szekeres István elnök és Pusztai Lajos titkár arról számolhatott be, hogy - a Honvédszakszervezet támogatásával - a korábbiaknál jelentõsebb mozgósítással kezdték meg a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos propagandát. Az eredmény ugyan csak a korai õszi hónapokban lesz ismert, mégis remény van arra, hogy a katonák felismerték: a bajtársiasság egyik fokmérõje, miként élnek a jogszabályokban biztosított lehetõségekkel.

- A Magyar Honvédségen belül zajló folyamatok természetszerûleg befolyásolják teendõinket is, hiszen nem véletlen, hogy az elmúlt évi kiadásaink egyik jelentõs tétele a rekonverziós feladatok ellátásával kapcsolatos. Ugyanakkor örömmel jelenthetem, hogy erre a célra nemcsak saját forrásaink álltak rendelkezésre: eredményesen pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogramnál és Budapest Fõváros Önkormányzatánál is.

Munkánk egyik – ha nem a legfontosabb – részét képezi a segélyezés: tavaly 137 fõ részére 3,1 millió forint szociális és temetési segélyt fizettünk ki. Ennek eredményeként - a Magyar Honvédség Szociális Közalapítványával együttmûködve – több száz ember életminõségét mértük fel, és rászorultságuknak megfelelõen közülük soknak segítséget is tudtunk nyújtani. Alapítványunk évek óta eredményesen mûködteti a jogsegélyszolgálatot és a jogi képviseletet: tavaly például több száz ügyben kellett jogászaink szaktudását hasznosítani. Összesen egymillió forintot fordítottunk erre a szolgáltatásra – ez a tétel egyébként a honlapunkon mûködtetett jogi tanácsadói rovat díjazását is tartalmazza. Külön tanácsadást biztosítottunk azok számára, akiknek a szolgálati viszonyát a haderõreformmal összefüggõ átszervezés és létszámcsökkentés miatt szüntették meg. Kísérletképpen megszerveztük a Társadalombiztosítási tanácsadást is, s az eddigi tapasztalatok alapján az állomány igényli és él is a lehetõséggel.

Éves munkánk jelentõs részét képezi a munkaerõpiacon hátrányos helyzetbe került hivatásos és szerzõdéses katonák képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások szervezése. Aktívan részt vettünk az átképzési programok népszerûsítésében, támogattuk azoknak az egyéneknek a pályamódosítását, akik az állami rendszerbõl valamilyen ok miatt kimaradtak – erre a célra félmillió forintot fordítottunk. Együttmûködtünk a munkaerõ piaci irodával, a Munkába Helyezést Elõsegítõ Bizottságokkal és természetesen a Honvédszakszervezettel – részt vállaltunk a Hosz vezetõk felkészítésében, továbbképzésében is. Rendszeresen megszerveztük a Pártoló Tagok Klubja rendezvényeit – a fórumokon megvitatott témák jól szolgálták az alapítványi tevékenység elvi megalapozását, az információcserét, a kapcsolatépítést, vagyis pártoló tagjaink tájékoztatását – ismertette az elmúlt év történéseit Szekeres István kuratóriumi elnök.

 Pusztai Lajos titkár az Alapítvány vállalkozási tevékenységének fontosabb mutatóit elemezte elõadásában. Elmondta, hogy a Vodafone-val kötött szerzõdés alapján megszervezték a mobil telefonkészülékek kedvezményes díjjal történõ értékesítését, eredményesen mûködtek együtt a Food Express Kft.-vel és az Union Biztosító Rt.-vel. Az Alapítvány változatlanul részt vesz az Idõügyi Tanács munkájában, s továbbra is szorgalmazza a Honvéd nyugdíjas ház létrehozását.  Öszszességében az Alapítvány sikeres évet tudhat maga mögött: nõtt a pályázati úton elnyert támogatások nagysága, s ezzel arányosan a segélyekre kifizetett öszszegek is emelkedtek.

Süli

A Takács Albert-Kónya Péter találkozón történt

Június 7-én hivatalában fogadta Takács Albert, az IRM vezetõje Kónya Pétert, az FRDÉSZ elnökét. A szakminisztert mintegy másfél órás négyszemközti beszélgetés elején tájékoztatta az FRDÉSZ vezetõje az érdekegyeztetés rendszerérõl (OÉT, OKÉT SZÉF, ágazati érdekegyeztetések), majd hangsúlyosan kitért a SZÉF mûködésére, szerepére, munkarendjére, s átadta neki a SZÉF alapszabályát, illetve a munkavállalói oldal ügyrendjét is. Ezt követõen tértek rá a demonstrációra, a petícióban foglalt követelésekre, illetve a legégetõbb problémákra.

Kónya Péter tájékoztatta a minisztert, hogy a legfontosabb feladat – amely közös felelõsségünk és feladatunk, kell, hogy legyen: megállítani a tömeges elvándorlást a fegyveres és rendvédelmi szférában, helyreállítani a vezetõk iránti bizalmat, vonzóvá tenni a hivatást. Ehhez viszont azonnali intézkedésekre és megállapodásban rögzített, megfelelõ garanciákkal megerõsített rövid és középtávú intézkedés-tervezetekre van szükség.

Azonnali intézkedés kapcsán az ez évi bérkiegészítést (a döntéshozó testületeink által elfogadott mértékben), a szolgálati nyugdíjrendszerrel kapcsolatos szigorú garanciákat, a bv-sek õrzési pótlékának 50%-ra történõ emelését, a tûzoltók munkaidejének rendezését, a katonák szolgálati idõ-pótlékának bevezetését említette az FRDÉSZ elnöke. Emellett felajánlotta, hogy közös bizottságokat kellene alakítani, amelyeknek az a feladatuk, hogy – sürgõsséggel – munkavédelmi, munkajogi szempontból megvizsgálják és átvilágítják a munkahelyeket a fegyveres és rendvédelmi szférában, majd közösen értékelve készítenek súlyozott végrehajtási tervet, amely idõben ütemezve megszünteti a törvénytelenségeket és biztosítja a kor követelményeihez igazodó munkafeltételeket.

Kónya Péter középtávú problémaként említette a tiszthelyettesi bértábla tarthatatlanságát, a ,,helyben topogást”, a pótlékok rendvédelmi szervek közötti egyenlõtlen mértékét és sok más egyéb részletekbe menõ gondot, morális és egyéb problémát.

A miniszter és a szakszervezeti szövetség vezetõje megállapodott abban, hogy minél elõbb a összehívja a miniszter SZÉF-et, amelyen személyesen is részt fog venni. Ennek várható idõpontja június 27. 16h lesz. Addig pedig írásban az érintett tárcák, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek vezetõitõl a felvetett problémákkal kapcsolatos háttér információkat (elsõsorban költségvetési kihatásokra vonatkozóan) fog kérni. Ígérete szerint, a SZÉF ülésen már több felvetett problémára, már a Kormány nevében választ is fog adni.

Együtt a család

Az 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj Alapszervezet családi kirándulást szervezett június 23-án Budapestre, arra a családi kirándulásra, amelynek megvalósításához a Honvédszakszervezet elnöksége is hozzájárult, amikor a pályázatunkat támogatásra érdemesnek találta.

Elõször a Hadtörténeti Múzeumba mentünk, ahol tárlatvezetéssel megtekintettük a „Kard és koszorú“ címû kiállítást. A kiállított tárgyak segítségével megismerhettük a Magyarországon és a magyarság által használt katonai jelképeket, jelképrendszereket, ruházatokat, kézi fegyvereket és azok változásait a honfoglaláskortól egészen napjainkig. A múzeumlátogatás után egy szép sétát tettünk a budai Várnegyedben, majd elindultunk kirándulásunk második helyszínéhez, a Tropicariumhoz. A Tropicariumban nagyon sok érdekes élményben volt részünk, karnyújtásnyira úsztak el mellettünk és felettünk a hatalmas cápák, láttunk sok száz színpompás édes- és sósvízi halat, érdekes hüllõket, egzotikus madarakat és lusta aligátorokat. A hazafelé vezetõ út a gyermekek élménybeszámolóitól volt hangos, a hangulatot fokozta a tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények találtak gazdára. Ez egy szép élményekkel teli nap volt, melyért ezúton is köszönetet mondunk a Honvédszakszervezet elnökségének.

Varga Árpád Attila, alapszervezeti vezetõ

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.