2024. 07. 13. szombat
Jenő
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A szerzõdéses katonák érdekében

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:41

A HM Honvéd Vezérkar és a Honvédszakszervezet közös szervezésében június 21-23 között - immár másodszor - Hódmezõvásárhelyen bonyolították le a Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciáját.

Középpontban a Hosz és a partnerek szolgáltatásai

Hagyományt elevenítettünk fel tavaly, amikor a Honvédszakszervezet (Hosz) - több év szünet után - újra megrendezte a Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciáját (SZKOK). A program a Honvéd Vezérkar támogatásával idén már másodszor kap otthont itt, Hódmezõvásárhelyen – többek között ezt mondta Mészáros Géza a SZKOK elsõ - június 21-i - napján, a résztvevõk üdvözlésekor. A Hosz elnöke - miután ismertette a háromnapos programot - a Hosz, a HOMNYP, a HONVEP, az MH Szociálpolitikai Alapítvány, valamint a HM Kulturális és Szolgáltató Kht. bemutatkozásának adott teret. A konferencián mintegy százötven szerzõdéses katona vett részt.

- A Honvédszakszervezet felkarol minden olyan munkamódszert, mely a szerzõdéses katonák szolgálati-, élet- és munkakörülményeinek javítását szolgálja. Ezért gondoltuk úgy, hogy évente megjelenünk elõttetek, bemutatjuk önmagunkat, szolgáltatásainkat – mondta bevezetõ szavaiban a Hosz elnöke. Ezt követõen – látványos prezentáció keretében – a szakszervezet történetét, struktúráját, kiemelt feladatait, hazai és nemzetközi szövetségi kapcsolatait, szolgáltatásait, közöttük a kommunikáció legfontosabb eszközeit, az Egység újságot, a hsz.hu címû weblapot, valamint a Hosz-Tv-t mutatta be röviden.

Ezt követõen Szincsák Gyula részletesen is szólt a Hosz szerzõdéses szekciójáról, valamint az aktuális, folyamatban lévõ, hivatásos- és szerzõdéses katonák érdekében zajló tárgyalásokról. A Hosz alelnöke külön is szólt a június 20-án aláírt, 2007-re vonatkozó kereset-megállapodásról. A Hosz valós problémákra valós megoldásokat kínál a szerzõdéses katonák számára – mondta hozzászólásában Szincsák Gyula.

Jáger Tibor, a Hosz szolgáltatás- és tagszervezõje elõadásában – egyebek között – elmondta, hogy az elmúlt esztendõk során a szakszervezet sikerágazata lett a szolgáltatások köre. A legfontosabbak között említette az alanyi jogon járó jogsegélyszolgálatot, az Egység újságot, az élet- és balesetbiztosítást. Ezek mellett a rendkívül vonzó lakáslízinget, valamint a Vodafone-t és az üdültetési lehetõségeket is részletesen kommunikálta.

Ezt követõen a Hosz partnerei mutatkoztak be a szerzõdéses katonáknak. A Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (HOMNYP) szolgáltatásairól dr. Hajós Dezsõ marketingmenedzser adott tájékoztatót. Az elõadó beszélt – egyebek mellett – a HOMNYP elõnyeirõl, vagyoni helyzetérõl, a hozamokról, a munkáltatóval kötött szerzõdésekrõl, a partnerekrõl, valamint arról a kemény versenyrõl is, melyben a Honvéd Pénztár jelenleg is ,,pontszerzõ” helyen tartózkodik.

- Az öngondoskodás felelõsségét Önöktõl senki nem veszi át, legyenek céljaik, döntsenek jól a saját életükrõl – hangsúlyozta dr. Hajós Dezsõ.  

Ezt követõen a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségbiztosító Pénztárról (HONVEP) dr. Rékai Miklós ügyvezetõ igazgató adott hasznos információkat.

- Az elsõdleges célunk az öngondoskodás volt, de ma már a megelõzés, az egészségmegõrzés és a gyógyítás, vagyis komplett kórházi háttér áll a HONVEP mögött – mondta az ügyvezetõ igazgató. 

Az MH Szociálpolitkai Közalapítványt Mihály Dezsõ merketingvezetõ mutatta be. Miután a közalapítvány céljairól, feladatrendszerérõl, a képzési támogatásokról beszélt, a kínált szolgáltatásokat is csokorbe szedte.

A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.-t Molnár István ügyvezetõ igazgató mutatta be. Beszélt a társaság ellátási körébe tartozó igényjogosultak szokásairól, a finanszírozásáról, a nyújtott szolgáltatásokról, az üdülõkrõl, valamint az egyéb kereskedelmi tevékenységekrõl is részletesen beszélt.

A SZKOK elsõ napja konzultációval, a második a HM képviseletében megjelenõ Havril András vezérezredesnek átadandó nyílt levél tartalmának megtárgyalásával zárult. Miután Biri Viktor, a szerzõdéses szekció megbízott elnöke bemutatta a szekcióelnökség tagjait, a dr.Szekeres Imre honvédelmi miniszternek címzett nyílt levelet ismertette. 

 

Hangos gondolkodás - Tízórai a vezérkar fõnökével

Mozgalmas napot bonyolítottak le a szervezõk a Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciájának (SZKOK) 2. napján. A Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandár hódmezõvásárhelyi helyõrségében megrendezett interaktív eseményen együtt tízóraizott Havril András vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar fõnöke a szerzõdéses katonákkal.

- Nagyon fontos a mai konferencia, hiszen immár annak a sorozatnak a negyedik eleme, amit - annak idején - még éppen Havril András vezérezredes kezdeményezett. Azért is, mert fontos, hogy tõlük halljuk azt, amihez igazítani lehet az egyéni stratégiákat. A lebonyolításhoz szükséges anyagi támogatást ezúton is megköszönöm - kezdte a SZKOK hivatalos megnyitóját Mészáros Géza.

A Hosz elnöke ezt követõen arról is beszélt, hogy a honvédelmi érdekegyeztetés idén ünnepli tizenötödik évfordulóját. A fórum mûködésének alapeleme pedig a titkár, Zsoldos Géza munkája - mondta a szakszervezet elnöke, majd Márai Sándor barátságról mondott igazságát idézve adta át a Hosz által alapított ,,Katonákért Díj”-at. Mi úgy gondoljuk, hogy te barátja vagy a katonáknak, ezért is döntött úgy a Hosz elnöksége, hogy idén neked adományozza ezt a szakszervezeti elismerést - tette hozzá Mészáros Géza. Zsoldos Géza meghatottan köszönte meg a Hosz elismerését, majd röviden méltatta a Hosz érdekegyeztetésben végzett munkáját.

Ezt követõen Havril András vezérezredes fordult a szerzõdéses katonákhoz: - A ,,Párbeszéd program“ más aspektusba helyezte a szerzõdéses katonák gondjait, problémáit. Ám ne csak álmaink legyenek, s a fórumot arra szeretném felhasználni, hogy megértessem magamat önökkel. Emellett ugyanúgy érezni akarom az önök problémáit, mint maguk azt megélik. Az is fontos, hogy önök is megértsék a vezérkari fõnök kompetenciáit. Az MH végzi munkáját, kiszámíthatóak vagyunk a társadalom számára, önmagunk számára, de kellenének a jobb körülmények, a magasabb illetmény, a tisztelet. Immár 43%-os a szerzõdéses katonák aránya, de hamarosan elérjük az 50%-os arányt a Magyar Honvédségen belül - mondta a vezérkari fõnök.

A bizalomra való törekvés nagyon felerõsödött a Magyar Honvédségen belül. De biztos, hogy jól értelmezzük a bizalom kérdését? Ez a mai Magyar Honvédség már nem engedheti meg magának, hogy a parancsnok ne legyen felkészülve, hogy õt ne támogassák - tette hozzá a vezérezredes.

Miután röviden számba vette a Magyar Honvédség átalakítását, az elmúlt idõszak legfontosabb törekvéseit vette górcsõ alá.

- Azt szeretném, ha rendszerben gondolkodnának, ennek pedig olyan realitása legyen, ami elérhetõ, nem okoz csalódást. Dolgozzanak tisztességgel, értsék meg a rendszert, álljanak elõ olyan követelésekkel, ami a pályán tartás érdekében fontos, legyen motivációs rendszerük.

A mostani konferencia szóljon arról, hogy találjuk meg a megoldásokat. A HM, a HVK partner abban, hogy most már a személyi állomány helyzetével hatékonyan foglalkozzunk - mondta a HM HVK fõnöke.

Ezt követõen pedig köszönetet mondott minden szerzõdéses katonának, aki hozzájárult az MH jó megítéléséhez. Miután a Hosz elnöke megköszönte a vezérkar fõnök hangos gondolkodását, már a fórum során kérdéseket is feltehettek a szerzõdéses katonák.

Kérdésre válaszolva a Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, Kovács József dandártábornok elmondta: a hódmezõvásárhelyiektõl jelenleg nyolcan - szerzõdéses katonaként jelentkezettek - tanulnak a ZMNE-n. Nyitottak tehát a kapuk valamennyi egyenruhás elõtt.

Ezt követõen a lakáskérdésrõl érdeklõdtek, de a szolgálati buszjáratok sorsáról is kialakítottak álláspontot.

- A jelenlegi lakáshelyzetre megoldást kell találni, s ez majd javulást hoz. Kiszámíthatóvá kell tenni a Magyar Honvédséget. A buszjáratokat csak ott állítjuk vissza, ahol az feltétlenül szükséges és megéri. Nincs még egy ilyen munkáltató, mint a Magyar Honvédség, amely ilyen mértékû gondoskodást tanúsítana a beosztottai irányába. Meghatározó jelentõséggel, motivációval bír a külföldi missziós szolgálat. Veszélyben volt a 13. havi bér léte, a de a kereset-megállapodás választ adhat a gondra. Az illetményemelésen kívül milyen más motivációs lehetõség van még, amivel a szerzõdéses katonákat el lehet ismerni. Kell a megfelelõ motiváció, hiszen nem fognak jönni a szerzõdésesek, nem lesz utánpótlás - hangzott el a kérdésekre adott válaszok során.

A fórum végén vita alakult ki a vezérkari fõnök és a résztvevõk között, miután a Hosz szerzõdéses szekciójának prominensei felolvasták a dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszternek írt nyílt levelet. A levélben a jelenlévõk egyetértésével megfogalmazódtak a szerzõdéses állomány sajátos problémái és az érdemi megoldások sürgetõ igénye. A véleménycsere után, Mészáros Géza elnök javaslatára a grémium kompromisszumos megoldást fogadott el: a felvetések és kezdeményezések közvetlenül a miniszter úrhoz kerüljenek továbbításra.

A szakmai elõadások sorát Palásti Ferenc dandártábornok nyitotta meg. A HM személyzeti fõosztályvezetõje – egyebek mellett – a megtartás és a toborzás fontosságáról, a szerzõdéses katonákat megilletõ járandóságokról és jogokról, valamint az elõmenetel problematikájáról is beszélt.

Pál István ezredes, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség járandósági igazgatója elmondta, hogy a Hosz és a HM milyen, a katonák számára kedvezõ lépéseket tett az elmúlt idõszakban. Ezt követõen részletesen is beszélt a 2007-es, a Kormány és a közszolgálati sztrájkbizottság között létrejött bérmegállapodásról, a június 20-án aláírt kereset-megállapodásról, valamint az egyéb, anyagi vonzatú jogokról és járandóságokról. 

Both István, a HM védelemgazdálkodási fõosztály lakásügyi osztályvezetõje - miután példamutatónak nevezte a Hosz-szal történõ együttmûködést - a legaktuálisabb tennivalókról, majd a szerzõdéses katonák lakhatási támogatásáról, a jogosultsággal összefüggõ lehetõségekrõl is beszélt. Az elõadó kitért az igényjogosultságra, a munkáltatói kölcsönre, a lakhatási támogatási rendszer elemeire, az albérleti díj hozzájárulásra, de arra az alapigazságra is, hogy mindenkinek volt, van vagy lesz lakásproblémája.

Sajner Gyula ezredes, a HM HVK titkárságának kommunikációs szakreferense a Párbeszéd honlapról mondott el hasznos tudnivalókat. A weblap létrejöttének célja is a párbeszéd, a belsõ kommunikáció, a tájékoztatás, illetve a tájékozódás volt. A belsõ kommunikáció ezen új csatornájával a katonai vezetés szándéka a belsõ kommunikáció javítása, a szervezeti kultúra, az egységes csapatszellem, az értékrenddel történõ azonosulás, a hatékony információáramlás, a közös alkotómunka volt. A honlap kapcsolódásai mellett az intranetrõl, a szolgálati élet minden területérõl a katonaközösségek legnagyobb érdeklõdésére számot tartó témakörökre is kitért.

A szakmai elõadók - ezt követõen - a szerzõdéses katonák szolgálati- élet- és munkakörülményeivel összefüggõ kérdéseire válaszoltak.

A konferenciát meglátogató Tömböl László mérnök altábornagy azt hangsúlyozta, hogy szükséges beszélni a problémákról, a megoldások érdekében pedig kommunikálni kell, párbeszédet kell folytatni. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka – az MH átalakításának fõbb területeirõl, az MH ÖHP megalakításáról szóló bevezetõje után – kijelentette: folyamatosan választ kell adni a kihívásokra.

- Sokat kell még dolgozni, nagy utat kell még megtenni azért, hogy a magyar haderõ valóban professzionális legyen - mondta az összhaderõnemi parancsnok.

Ezt követõen beszélt a képességfejlesztés fõ irányairól, a feladatrendszerrõl, majd a pályaelhagyás okairól és az utánpótlásról is. A pályaelhagyás indokai között a helyõrségváltással járó hátrányokat, a nyugdíj körüli bizonytalanságot, az egyszeri anyagi juttatás lehetõségét, az alacsony szintû bérjellegû juttatásokat, a korlátozott elõmeneteli lehetõséget, a nagyfokú leterheltséget, a lakhatási problémákat, valamint a nem megfelelõ társadalmi megbecsülést említette.

A SZKOK 2. napi programja kulturális-szabadidõs tevékenységgel zárult: elsõként Éles István humorista szórakoztatta a nagyérdemût, majd diszkót rendeztek az ország szinte minden helyõrségébõl Hódmezõvásárhelyre érkezett szerzõdéses katonáknak.  

 

Kiállításlátogatás és sportolás

A Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciájának 3. napján történt

Irányított szabadidõs program keretében a hódmezõvásárhelyi Emlékpont kiállítást tekintették meg a SZKOK résztvevõi június 23-án. A városi uszodába szervezett sportprogram után ebéddel, majd bõséges uzsonnacsomaggal köszönt el a Honvédszakszervezet a konferencia valamennyi kedves résztvevõjétõl. Mészáros Géza elnök az elsõ, rövid értékelésekor hasznosnak és sikeresnek minõsítette a SZKOK idei programját.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.