2023. 12. 08. péntek
Mária
: 383 Ft   : 355 Ft Benzin: 615 Ft/l   Dízel: 645 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

VÁLTOZÁSOK A LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEIBEN

Hosz  |  2008. 03. 30., 09:55

A 2008. február 7-én hatályba lépett 2/2008. (I. 30.) HM rendelet módosította a HM rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletet. A változások érintik a vissza nem térítendõ juttatásról, a munkáltatói kölcsönrõl, valamint az albérleti díj hozzájárulásról szóló fejezeteket is.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ JUTTATÁS

A végleges letelepedés, illetve a lakhatás végleges megoldásának elõsegítésére, a szolgálati viszony fennállásának tartama alatt, viszsza nem térítendõ juttatásra jogosult

- az 52. életévét betöltött hivatásos katona, és

- életkorától függetlenül a szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezés alatt álló hivatásos katona, ha a kérelmét a nyugállományba helyezésérõl szóló parancs kézhezvételét követõen a jogviszonya megszûnéséig benyújtotta,

amennyiben a lakás tulajdonát legalább 50%-os tulajdoni hányad arányában szerzi meg. (Korábban a második gondolatjel mögött a hivatásos katona helyett hivatásos tiszt szerepelt)

Új elõírás, hogy nem teljesíthetõ a vissza nem térítendõ juttatás iránti igény, ha a kérelmezõ

- vagy házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermeke) lakásának tulajdonjogát az igénylés benyújtását megelõzõ öt éven belül ingyenesen átruházta,

- korábban vissza nem térítendõ juttatásban részesült, kivéve, ha azt visszafizette.

Szintén új elõírás, hogy az elõzõ bekezdésben foglaltak kivételével vissza nem térítendõ juttatást kaphat a hivatásos katona akkor is, ha

- másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezésre, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

- a juttatást a helyõrség változtatást követõ három éven belül az új szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében lévõ lakás építéséhez vagy vásárlásához kéri, továbbá

- a helyõrség változtatással összefüggésben az új szolgálati helye szerinti vagy annak vonzáskörzetében lévõ településre költözik.

MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN

Új esete a munkáltatói kölcsönnek, hogy igényelhetõ lakástulajdon megszerzéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl fennálló tartozás összegének csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, amennyiben a kölcsönszerzõdés megkötésétõl számított két év még nem telt el.

A kölcsön összege a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 140-szerese, ha a hivatásos katona

- másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezésre, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

- a kölcsönt a helyõrség változtatást követõ három éven belül (korábban 1 éven belül!) az új szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében lévõ lakás építéséhez vagy vásárlásához kéri, továbbá

- a helyõrség változtatással összefüggésben az új szolgálati helye szerinti vagy annak vonzáskörzetében lévõ településre költözik.

A hitelkiváltásra irányuló kölcsön folyósításának további feltétele, hogy

- õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint együttköltözõ családtagja a lakáscélú pénzintézeti kölcsönnel megszerzett lakás kivételével más lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával nem rendelkezik, illetõleg

- a munkáltatói kölcsönre való igényjogosultság megszerzése érdekében a lakást elidegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát, bérleti jogviszonyát megszünteti.

Nem adható munkáltatói kölcsön annak, aki (az öröklés útján létrejött tulajdonközösség megszüntetése kivételével) a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója lakásának megvásárlásához kéri a munkáltató támogatását.

ALBÉRLETI DÍJ HOZZÁJÁRULÁS

Az albérleti díj fogalmába bekerült a lízingdíj is.

A szálló-férõhelyen történõ elhelyezés lehetõségének kizárásáról - helyhiány vagy a kérelmezõ egyéni és családi körülményeinek vizsgálata alapján - az állományilletékes parancsnok dönt. Nem kell vizsgálni az elhelyezés lehetõségét abban az esetben, ha házastársi (élettársi) kapcsolatban élõ vagy háztartásában kiskorú gyermekének (ideértve a mostoha, nevelt, örökbefogadott gyermekét is) eltartásáról gondoskodó igénylõ lakáslízinghez kéri az albérleti díj hozzájárulást.

Új elõírás, hogy nem kaphat albérleti díj hozzájárulást, aki a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója lakásának - vagy lakása egy részének - bérletéhez, lízingeléséhez kéri a hozzájárulást. Törölték azt a rendelkezést, hogy nem kaphat albérleti díj hozzájárulást, aki HM rendelkezésû lakás bérleti jogának (jogcím nélküli használatának) megszüntetéséért kiürítési térítésben részesült, vagy házastársa (élettársa) - a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt - részesült a térítésben.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023-11-09 14:57:20
A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja a minimálbér-tárgyalásokkal összefüggésben

  JETfly Magazin

Olvasóink már jól ismerik a sok-sok éve működő JETfly Webáruházat, melyben repüléshez kapcsolódó relikviákat, illetve ruházati termékeket rendelhetnek meg. A kínálat folyamatosan bővül, mutatjuk a legfrissebb ajánlatokat, melyek a közelgő ünnepek kapcsán is szép ajándékok lehetnek!

  Háború Művészete magazin

Lánctalpak csörögnek, motorok zúgnak, ágyúcsövek robbanásszerű hangot hallatnak. Röviden és tömören: harckocsilövészet Szomódon.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.