2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Módosult a Honvédszakszervezet legfõbb szabályzója... (2.)

Hosz  |  2008. 02. 05., 19:40

(A Honvédszakszervezet Alapszabályának fontosabb módosításai) Elõzõ számunkban már olvashatták, hogy a IV. kongresszuson, 2007. november 15-16-án Balatonkenesén a szakszervezet alapszabályának több szakasza is módosult. Cikksorozatom második részében is a fontosabb változások tartalmát és célját ismertetem.

Részlet az elõzõ számunkból:

6.) Szigorodtak az összeférhetetlenségi szabályok:

19.§ (2) A szakszervezet tisztségviselõje nem lehet megbízatásának ideje alatt a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség vezetõ beosztású tisztje, politikai párt tisztségviselõje vagy alkalmazottja, más, a katonák érdekképviseletét céljaként megjelölõ, vagy ténylegesen a katonák érdekképviseletét ellátó szervezet tagja, valamint az adott csoport mûködési területén a katonai szervezet parancsnoka (vezetõje) és annak szervezetszerû helyettese. Az a nyugállományú tag, aki más katonai érdekképviseleti szervnek is a tisztségviselõje, választott tisztséget a Honvédszakszervezetnél nem tölthet be.

A módosítás értelmében az az aktív állományú tag, aki valamely tisztséget kíván a szakszervezetben betölteni, illetve valamely tisztségbe választották, köteles megszüntetni tagságát más katonák érdekképviseletét ellátó szervezetben. Nyugállományúak esetében enyhébb a szabályozás, mert nem kell a tagsági jogviszonyt megszüntetni más szervezetben, viszont viselt tisztségérõl köteles a tag lemondani. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletszabályokat, valamint az öszszeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat az SZMSZ-ben kell rögzíteni. Így például pontosan meg kell határozni a „vezetõ beosztású tiszt”, és a „más érdekképviseleti szervezet” fogalmát is. A szabályozást a 2008 tavaszi választmánynak kell elfogadnia.

7.) Az alapszabály létesített egy új tisztséget (8.§ (4) ) HOSZ helyi megbízottja néven. A tisztség meglehetõsen speciális, ezért gyakorlatilag minden fontosabb szabályt az alapszabály tartalmaz. Természetesen bizonyos részletszabályokról itt is az SZMSZ-ben kell rendelkezni.

19.§ (9) A Hosz helyi megbízottját az elnök javaslatára, az érintett tagok véleményének kikérésével, az Elnökség határozatban jelöli ki. A megbízás határozott idõre, legfeljebb az adott akadály elhárulásáig szólhat. A megbízásra olyan esetekben kerülhet sor, amikor csoport, alapszervezet létrehozása objektív akadályba (például külszolgálat, katonai kontingensek) ütközik és a tagság létszáma, a szolgálati hely, vagy az ellátandó feladat jellege, fontossága, vagy egy már létrehozott és korábban mûködõ szervezet mûködõképességének fenntartása azt indokolja.

(10) A megbízott csak az adott szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ szakszervezeti tag lehet. A feladat ellátására az általános szabályok vonatkoznak azzal, hogy a döntéshozó testületek munkájában meghívás alapján vehet részt, illetve tanácskozási joggal rendelkezik. Tevékenységével az Elnökségnek felel.

(11) A tisztségviselõk és a megbízott tevékenységére és összeférhetetlenségére vonatkozó részletszabályokat a szakszervezeti SZMSZ-ben kell rögzíteni.

A tisztség a tagság igénye és a napi mûködési tapasztalatok alapján került létrehozásra. A Hosz vezetõi az elmúlt idõszakban több külföldi kontingensnél is látogatást tettek, és a helyszíneken erõsen felmerült a képviselet igénye. Misszióknál azonban a hagyományos „békebeli” szabályzók sem katonai, sem szakszervezeti értelemben nem alkalmazhatók, ezért döntött a kongresszus e speciális megoldás mellett. A kontingensekben gyakran több alakulattól is vannak tagjaink, a hagyományos képviseleti rendszer nem mûködtethetõ. A tisztség emellett alkalmas olyan hazai helyzetek kezelésére is, amikor valamilyen okból egy helyi szervezet mûködésképtelenné válik, és rövid idõn belül a csoport (alapszervezet) önállóan képtelen gondoskodni a tagok képviseletérõl. Magától értetõdõen csak aktív állományú katonák és szervezetek esetében beszélhetünk a tisztségrõl. Az is magától értetõdõ, hogy a tisztségviselõ az õt megbízó (választó) szervnek köteles elszámolni tevékenységével, ami jelen esetben az elnökség. A megbízás – a feladat jellegébõl eredõen- csak adott feladatra és határozott idõre, illetve legfeljebb az akadály elhárulásáig szólhat. Reméljük, hogy a tisztség mûködõképes lesz, és pozitív fogadtatásra talál tagjaink körében.

Az alapszabályban több, csekélyebb súlyú, illetve technikai jellegû módosítás is végrehajtásra került, azonban jelentõségükbõl ez mit sem von le. Terjedelmi korlátok miatt ezekre most nem tudok kitérni, de minden tisztségviselõnknek és tagunknak javaslom, hogy figyelmesen tanulmányozza át a várhatóan januárban kiadandó és honlapunkra is felkerülõ egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

A kongresszus által elfogadott módosítások már 2007. november 16-tól élnek, azonban véglegesen a bírósági ellenjegyzés után tudjuk azt tagjaink és tisztségviselõink rendelkezésére bocsátani. Addig is a központi irodában és a haderõnemi irodákban férhetnek hozzá tagjaink a hatályos változathoz.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.