2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: 2008 a stabilitás éve lesz

Hosz  |  2008. 01. 05., 08:03

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) ülésén dr. Vadai Ágnes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a haderõ-átalakítás véget ért, 2008 már a stabilitás, a nyugodt munkavégzés esztendeje lesz. Az ülésen a személyi állomány 2008. évi illetményének fejlesztése mellett - a Honvédszakszervezet kezdeményezésére - napirend elõtti téma volt az élelmezési alap- és pótnormák, illetve az étkezési térítési díjak emelése is. A december 19-i érdekegyeztetésen Mészáros Géza elnök, Szincsák Gyula alelnök és Szoboszlai Endre, a nyugállományú tagozat elnöke képviselte a reprezentatív katonaszakszervezetet. 

A HÉF ülésén a soros elnök Palásti Ferenc dandártábornok személyzeti fõosztályvezetõ volt, a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte. A fórumon a munkaadói oldal ügyvivõjeként Szénási Béla mérnök ezredes, míg a munkavállalói oldal ügyvivõjeként Mészáros Géza, a Hosz elnöke tevékenykedett.

Napirend elõtt a Hosz elnöke megkérdezte, hogy a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszámítása ügyében megalkotott Legfelsõbb Bírósági (LB) jogegységi határozat ismeretében mit fog tenni a HM, hogyan fog a tárca reagálni az irányadó döntésre. A Hosz elnöke megemlítette azt is, hogy - tudomása szerint - az IRM kormánydöntést készít elõ e kérdésben, ezt követõen a nyugdíjrögzítés ügyérõl is érdeklõdött.

Dr. József Péter miután megerõsítette a kedvezõ hírt, elmondta, hogy a HM tanulmányozza az LB döntését, s konzultációt is kért már az LB jogegységi tanácsától. Megjegyezte, hogy a határozatban a Hszt. szerepel, a Hjt. nem. Persze - tette hozzá - az értelmezés nem lehet diszkriminatív. A másik felvetésre reagálva idõ elõttinek nevezte a kérdést a HM a nyugdíjrögzítés ügyében – mondta Sulyok János ezredes, a HM KPÜ vezérigazgatója.

A Hosz kezdeményezésére a 26/2006. (XI.17.) HM rendelet módosítása, az abban meghatározott élelmezési-, alap- és pótnormák, illetve az étkezési térítési díjak emelése napirend elõtti témaként szerepelt a HÉF elõtt. Az élelmezési pénznormák ügyében dr. Szõllõsi Tamás, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettese - miután felelevenítette az egyeztetés elõzményeit - elmondta, hogy a szakszervezet javaslata nem piackonform, az természetbeni juttatásnak minõsül, ezért a szaktárca ezt nem javasolja. Ugyanakkor - a vezérigazgató-helyettes szerint - munkáltatói hozzájárulásként a tárca piackonform módon járulhatna hozzá az étkezési utalványok értékének növeléséhez.

Reakciójában Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke elmondta, hogy a rezsiköltség nem mérvadó, ezért a szakszervezet továbbra is fenntartja javaslatát, s azt kéri, hogy a rezsiköltségbõl csoportosítson át 20 Ft-ot a nyersanyagértékre, ezzel pedig - mint mondta - a minõségi étkeztetéshez lehetne hozzájárulni. A felek megállapodtak a szakértõi tárgyalások folytatásáról.

A napirend szerinti elsõ témát, az aktuális haderõszervezési feladatokról szóló írásos tájékoztatót Mészáros Géza Hosz elnök külön is megköszönte.

Ezt követõen dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje - egyebek mellett - a létszámváltozásokról, az állományarányokról, de az életkori és nemek szerinti megoszlásról is beszélt. A fõosztályvezetõ kiemelte, hogy a tisztek életkori összetétele rendkívül rossz, s csak 10-15 év múlva lehet kedvezõ változás. A tiszthelyettesek 43 év feletti korosztálya minimálisra zsugorodott - tette hozzá Lakatos tábornok. A viselt, a rendszeresített rendfokozatokról, az általános és a speciális elõmenetelekrõl is elmondta, hogy nagyon komoly változtatásokra, korrekciókra lenne szükség.

Reakciójában a munkavállalói oldal ügyvivõje megköszönte a tartalmas elõterjesztést, majd egy következõ HÉF ülés napirendi témájának ajánlotta a hallottakat. Az oldalak képviselõi abban állapodtak meg, hogy 2008 februárjában újra megtárgyalják a témát.

A munkakörelemzés végrehajtásának átfogó értékelésérõl és annak tapasztalatairól Andó Sándor alezredes, a HM TKF munkatársa adott képet. A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Mészáros Géza felvetésére reagálva Lakatos tábornok elmondta: nem lesz erõszakos civilesítés, de a HM-ben manapság csak köztiszviselõként - élén a vezérkari fõnökkel - teljesíthetnek szolgálatot a katonák.

A HM 2008. évi kommunikációs feladatairól, feladattervérõl, valamint az érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatásáról, a tárca által támogatott szervezetekrõl, a honvédelem érdekében kifejtett tevékenységérõl és támogatásuk mértékérõl a HM kommunikációs és toborzó fõosztályának kapcsolatszervezõ osztályának vezetõje, Kovács Imre ezredes fûzött szóbeli kiegészítést az írásbeli dokumentumhoz. A Hosz elnöke - egyetértésben a többi érdekvédelmi szervezettel - azt kérte, hogy a HÉF-en helyet foglaló szervezetek igen, de a CSÉSZ ne szerepeljen a támogatott érdekvédelmi szervezetek között.

A toborzás helyzetérõl és jövõbeni feladatairól a HM személyzeti fõosztályának osztályvezetõje, Szabó József ezredes tájékoztatott. Reakciójában a Hosz elnöke - egyebek mellett - a kvalifikált munkaerõ beléptetésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Dr. Vadai Ágnes, a HM államtitkára pedig arra szólított fel, hogy az aktívak mellett a nyugállományúakkal is hasonlóképpen magas szinten kell foglalkozni. Az államtitkár azt is hozzátette, hogy a haderõ-átalakítás véget ért, 2008 már a stabilitás és a nyugodt munkavégzés éve lesz. Az elmúlt fél év érdekegyeztetõ tevékenységérõl elmondta, hogy államtitkárként mind emberileg, mind szakmailag is nagyon sokat tanult, majd megköszönte mindkét oldal nyitottságát, az üléseken bizonyított komoly szakmai érvrendszereket.

A nyugállományú klubok, egyesületek támogatási és mûködési feltételeinek helyzetérõl, a szerzõdések realizálódásáról, a klubok kiegészítõ parancsnokságoknak történõ átadásával kapcsolatos tájékoztatásról Sipos Géza, a BEOSZ elnöke mondta el a munkavállalói oldal összegzett álláspontját. Reakciójában az ügy felelõse, a személyzeti fõosztályvezetõ kiemelte, hogy fontos az empátia, de további türelmet kért a szakmai közegek számára.

Az állomány illetményének 2008. évi fejlesztésérõl Sulyok János ezredes, a HM KPÜ vezérigazgatója terjesztett elõ dokumentumot. Elmondta, hogy soha rosszabb évet nem kívánhat, mint az idei volt.A létrejött OKÉT megállapodást a tárca irányadónak tekinti, így az alapelvek között az 5%-os illetményemelést is meghatározónak tartják, emellett pedig a szolgálati idõpótlék és az illetményen kívüli juttatások is esedékesek lesznek januártól - tette hozzá a vezérigazgató. Az utóbbiakkal kapcsolatos szakértõi egyeztetések a szakszervezetek részvételével már december 20-án megkezdõdhetnek - mondta Sulyok ezredes.

A fórum végén a HM államtitkára, dr. Vadai Ágnes kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánt. Külön megköszönte Zsoldos Géza HÉF titkár egész évi tevékenységét, majd bejelentette, hogy 2008 januárjától dr. Remek Éva fogja ellátni ezt a feladatot, Zsoldos Géza pedig az államtitkár asszony érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét fogja személyesen segíteni. 

A HÉF munkáját 14 éve operatív módon segítõ Zsoldos Géza munkáját a honvédelmi miniszter tárgyjutalommal, míg a fórumon jelenlévõ szakszervezetek ajándéktárggyal ismerték el. Ezt követõen Palásti Ferenc dandártábornok, soros elnök, Mészáros Géza Hosz elnök, Breuer László Hodosz vezetõ titkár és Sipos Géza BEOSZ elnök is külön méltatta Zsoldos Géza szakmai munkáját. A BEOSZ emlékérmét is megkapó leköszönõ HÉF titkár miután megköszönte a megtisztelõ elismeréseket, további hasznos párbeszédre szólította fel a fórumon résztvevõ oldalak képviselõit.

A HÉF legközelebb 2008 januárjában ülésezik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Spanyolország hamarosan további Eurofighter Typhoon vadászbombázókat vásárolhat. Ez a terv a közelmúltban, az olaszországi Milánóban tartott találkozón merült fel az Eurofighter programban részt vevő 4 nemzet képviselői között.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.