2024. 05. 18. szombat
Alexandra, Erik
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, információk

Hosz  |  2008. 06. 30., 18:55

Nyílt Nap volt Veszprémben

Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy június 14-én, a veszprémi Honvéd Sporttelepen egy rendkívül jól sikerült és tartalmas programokkal tarkított családi napot rendeztünk. Mint a programajánlóban is olvasható volt, a sport, a játék, a szórakozás adott volt egy helyszínen! Mindezekhez nagymértékben hozzájárult, hogy a központi pályázaton nyert összeggel sikerült bõvíteni a programokat, továbbá ajándéktárgyak vásárlásával hozzájárulhattunk az Ezred Családi Nap sikeréhez. Köszönöm, hogy a Honvédszakszervezet vezetõsége, így Mészáros Géza elnök, dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár, Takács István budapesti területi ügyvivõ, továbbá Nagy Károly nyugat-magyarországi területi ügyvivõ, Tóvári Róbert légierõ képviseleti titkár, Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ, valamint Fürst Róbert (Honvéd Nyugdíjpénztár) is megtisztelte jelenlétükkel és munkájukkal a rendezvényünket. Külön öröm volt számomra, hogy a családi nappal egybekötött véradás is sikerrel zárult, hála az önkéntes és önzetlen véradóknak! Végezetül el kell mondjam, hogy az ezred „Családi Nap rendezéséért felelõs csoport”, Szûcs Pál mérnök ezredes vezetésével idõt, fáradságot nem kímélve dolgozott a program sikeréért, szeretném nekik is megköszönni munkájukat! Bizonyítottunk, hogy „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” (Gróf Széchenyi István)

Szücs Andrea

 

 

Hagyományteremtõ értekezlet a közigazgatási képviseletnél

A Honvédszakszervezet Közigazgatási és Intézményi képviselete idén immár második alkalommal ült össze a zuglói Trófea Grill étteremben június 4-én. A vidám értekezletet Gáspár Tamásné, a képviselet vezetõje hívta össze, ahol az alapszervezeti-, illetve csoportvezetõk közül tizenegyen jelentek meg. A hagyományteremtõ összejövetelre meghívást kapott Takács István (ezen sorok írója), a Hosz budapesti területi ügyvivõje, valamint Scheiner Katalin logisztikai érdekképviseleti titkár is.

„Elsõként is szeretném a képviselet nevében felköszönteni az elsõ félévben névnapjukat ünneplõ vezetõinket!” – mondta, majd egy személyre szóló, fényképpel ellátott üveg bort adott át az ünnepelteknek.

„Névnapod alkalmából sok szeretettel köszöntünk, kívánunk sok sikert, erõt, egészséget és boldogságot. Hosz Közigazgatási és Intézményi képviselet 2008” áll a borosüveg címkéjén, mely nagy örömet és boldogságot okozott az ünnepelteknek. A névnapi köszöntõ után a képviselet vezetõje és tagjai megköszönték Scheiner Katalin áldozatos munkáját, aki mintegy másfél évig, kettõs feladatként látta el a képviseleti titkári teendõket, mindaddig, amíg a tavaszi Választmányunk megválasztotta az új titkárt. Kata a képviselettõl ajándéktárgyat, és fényképes üveg bort kapott, majd mindenki megtapsolta.

Az ünnepélyes köszöntõk után Kun Ferenc, az érdekképviselet új titkára beszámolt az elmúlt idõszak néhány eseményérõl. Megemlítette, hogy két új csoporttal bõvült a képviselet, valamint az elektronikus levelezési rendszerben történõ elképzeléseirõl számolt be. Ezt követõen a vidám társaság kötetlenül beszélgetett az érdekvédelmi, érdekképviseleti problémákról, azok megoldásairól: szó volt a szakközépiskola-ügy helyzetérõl, de Takács István beszélt a Hosz Aktivitás Kupa versenyérõl, buzdítva a jelenlévõket az aktív szereplésre.

Takács István

 

 Iskolanap a Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában

Családias hangulatú iskolanapot tartott az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola május 30-án Szentendrén. Az ünnepi rendezvény két részbõl állt, a csapatzászlóval, zenekarral ékesített sorakozóból, valamint a családias sportvetélkedõkbõl és bemutatókból. E barátságos napra meghívást kapott a Honvédszakszervezet is, hogy az érdeklõdõk részére tájékoztatót, illetve segítséget adhassunk. Részünkrõl Takács István (e sorok írója) budapesti területi ügyvivõ vett részt.

Az egész napos program elsõ részében dr. Isaszegi János mk. vezérõrnagy és dr. Kovács Tibor mk. ezredes köszöntötte az alakulótéren felsorakozott iskola állományát, majd az elismerések átadására került sor. A második részben, délelõtt 9 órától sport- és szakmai bemutatók, valamint ügyességi próbák tették színessé a rendezvényt az érdeklõdõk, köztük az óvodások számára. Többek között bemutatót tartott a helyi tûzoltóság, a készenléti rendõrség, a tûzszerészek, a Légtérellenõrzõ ezred, a 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj és a kiképzõ bázis zenekara. A sportlétesítményeken különbözõ sportvetélkedõk folytak, mint például a kispályás foci, kötélhúzás, falmászás, lábtenisz bajnokság. A lõtéren sportpisztoly lõbajnokság, illetve íjászverseny zajlott.

Az érdekvédelmi szervezet részére biztosított sátorban a Hosz szervezetét, üdülõhelyeit, szolgáltatásait bemutató legfrissebb kiadványait vehették át a jelenlévõk, de az általuk feltett kérdésekre is választ kaptak. A leggyakrabban az idei üdülési csekkekrõl érdeklõdtek. Lehetõség volt az érdekvédelmi szervezetünk tagjává válni, melyet egy fõ meg is tett.

Az ünneplés végén az ízletes ebédre, valamint a sportesemények ünnepélyes eredményhirdetésére került sor.              T.I.

Szentes: állománygyûlés és szakszervezeti tájékoztató

Május 27-én állománygyûlést, majd szakszevezeti tájékoztatót tartottak a Magyar Honvédség 37.II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj katonáinak. A Honvédszakszervezet részérõl Mészáros Géza elnök, Jeszenyei Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ és dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõ jelentek meg. Az állománygyûlést Csurgó Attila alezredes, zászlóalj parancsnok-helyettes nyitotta meg, majd Mészáros Géza az aktuális ügyeket, folyamatokat ismertette.

A Hosz elnöke kitért az NRF váltásából adódó illetmény jellegû járandóságokra, majd beszámolt a deviza ellátmánnyal kapcsolatos tárgyalások megállapodás közeli szakaszáról is. Az állomány legjobban foglalkoztató kérdésérõl is beszélt, így az üdülési csekkrõl is szót ejtett, noha sem idõpontról, sem összegrõl nem tudott érdemben beszámolni, bizakodásáról tájékoztatta az állománygyûlést.

A jogi ügyvivõ dr. Hortobágy Tibor  a szakközépiskola ügyben érintetteknek adott tájékoztatást. A tájékoztató után az állománynak volt lehetõsége nyíltan, õszintén feltenni kérdéseiket a Honvédszakszervezet képviselõinek. A kérdésekbõl azt derült ki, hogy az állomány a Hosz-tól várja a bérek és a bérek közötti feszültségek problémakörének a megoldását.

Varga Árpád

 

 Együttmûködési megállapodás Kaposvárott

2008. május 30-án az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka, Bárdos Antal mk. ezredes, és a Hosz Boconádi alapszervezetének vezetõje, Rossu Roland ünnepélyes keretek között együttmûködési megállapodást írt alá, melyben rögzítik a helyi alapszervezet és az ezred közös céljait, egymáshoz való viszonyát. Az ünnepélyes aláírást megtisztelte jelenlétével Jáger Tibor, a Hosz szolgáltatás- és tagszervezõje, Gavlik Péter mk. alezredes, az MH. 64. BSZJLE parancsnokhelyettese és Ács János õrnagy, az MH. 64. BSZJLE személyügyi fõnöke is. A Hosz Boconádi alapszervezete ezúton is szeretné kifejezni köszönetét és nagyrabecsülését az MH. 64. BSZJLE parancsnokságának.

Rossu Roland

alapszervezeti vezetõ

 

 

Együttmûködés a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezreddel

Követve az Összhaderõnemi Parancsnokság és a Honvédszakszervezet elnökségének példáját, - június 18-án - együttmûködési megállapodást írt alá dr. Révész Gyula mérnök ezredes, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka és Grell Norbert alapszervezeti vezetõ. A felek az aláírást követõen biztosították egymást az eredményes együttmûködés szándékáról... Az aláíráson jelen volt Csepcsányi Zsolt helyettes alapszervezeti vezetõ és Nagy Károly területi ügyvivõ is.

Nagy Károly

Fotó: Bödõ Viktória

 

 

 Elhelyezési szolgálatok napja: a szakma összetart

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége június 14-én  tartotta az elhelyezési szolgálatok napi ünnepi rendezvényét. A volt és jelenlegi építõ- és elhelyezési szakemberek és családtagjaik részvételével lebonyolított juniálison részt vett dr. Füredi Károly szakállamtitkár. A Honvédszakszervezetet dr. Heiling Ottó alelnök és - a szakszervezet sátrában - Scheiner Katalin, valamint Kun Ferenc képviseleti titkárok képviselték.

Pár évvel ezelõtt még mintegy tízezren voltak, mára mintegy háromezren látják el az építõ- és elhelyezési szakma feladatait. A szakma azonban most is összetart, hiszen az egykori és a jelenlegi kollégák ma is együtt tudnak ünnepelni, felelevenítik a múlt emlékeit, beszélgetnek és önfeledten eltöltenek pár kellemes órát. Ehhez a jó hangulathoz járult hozzá a kora délelõtti verõfényes napsütésben a Katona János vezényelte MH Veszprém Légierõ Zenekar fantasztikus muzsikája is.

Miközben a katonazenekar a nagyérdemût hívogatta, a Honvédszakszervezet sátrában Scheiner Katalin, a logisztikai képviselet titkára, valamint Kun Ferenc, a közigazgatási képviselet titkára ízlésesen berendezett szakszervezeti sátorban fogadta a katonákat és családtagjaikat. A titkáraink naprakész információkkal, a Hosz legújabb kiadványaival, leporellóival és a friss Egység újsággal is ellátták a Honvédszakszervezet tagsági viszonya és szolgálatatásai iránt érdeklõdõ kollégákat. Az ünnepi rendezvényen történõ aktív közremûködésben segítséget nyújtott Lippai Erika, a helyi Hosz alapszervezet vezetõje is. Köszönet érte!

A rendezvényt kihasználva Csák Gábor mérnök dandártábornok és dr. Heiling Ottó rövid megbeszélést folytatott. A lapunknak nyilatkozó vezérigazgató - egyebek mellett - a tradíciókról, az elmúlt idõszak és a következõ évek legfõbb feladatairól is beszélt.

- Az építõk és az elhelyezési szolgálatok immár 31.alkalommal megtartott napján van mit ünnepelni, hiszen sikeres idõszak van mögöttünk: a szakma 2007-ben is helyt állt. Eredményesen fejeztük be a Központi Honvédkórház rekonstrukcióját, majd nagy volumenû tevékenységet végeztünk az Állami Egészségügyi Központban (ÁEK) is. Most pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel kapcsolatos feladatot tekintjük a 2008-as év legnagyobb kihívásának, szóval van tennivalónk bõven!

Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc

 

 Az ég a bátrakat szereti

Augusztus 2-án 15.30-kor Pápán rendezzük meg az elsõ repülõs baráti találkozót. Mindenkit szeretettel várunk, akinek bármilyen köze van, vagy volt a katonai repüléshez. Legyen akár mûszaki, akár hajózó, akár repirányító, akár repülést biztosító, akár sofõr. A tervezett programok között szerepel egy meglepetés és utána a városban a jóízû étel és ital közös elfogyasztása, a régi szép emlékek felelevenítése. Hozd magaddal a párodat is!

Jelentkezni lehet:

Szõke Sándor                                                   Simon Róbert

Tel:  06-70-334-9699                                       06-70-388-3194

Mail: 06703349699@vodafone.hu               mig23@citromail.hu

IWIW: Szõke Sándor                                       Magyar Repülõmûszaki Szakik Klubja

Jelentkezni július 23-ig lehet a 3000 Ft/fõ belépési díj átutalásával, a következõ számlaszámra: 10402506-67515257-50491005. Átutaláskor ne felejtsd el beírni a nevedet is! Ha hiányzik a kerozin illata és a nagyfrekvencia jótékony hatása, akkor találkozzunk Pápán augusztus 2-án, a Huszár lakótelepen a Tiszti klub elõtt 15.30 és 16.00 között!

Takács István: félidõben az Aktivitás Kupa

Az alábbi táblázat az Aktivitás Kupa június 19-i állapotát tükrözi.

Helyezés                                                                Alapszervezet                              Pontszám

  1.           MH 43. Nagysándor József Híradó                       és Vezetéstámogató Ezred                          141,5

  2.           MH 25. Klapka György Lövészdandár              116

  3.           MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred      87,4

  4.           MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred          84,7

  5.           MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj    73

  6.           MH Veszélyesanyag Ellátó Központ                    56,9

  7.           MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis          51,3

  8.           MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred                                 51

  9.-10.    MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Hódmezõvásárhely)                  50

  9.-10.    NY Heves Gyöngyös                                              50

11.           NY Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza        47

12.           NY Békés Békéscsaba                                         40

13.           Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem              39,5

14.           MH Légijármû Javítóüzem                                    39

14.           NY Gyõr-Moson-Sopron Gyõr                               39

A verseny lezárásáig, november 1-ig még sok nap és esemény van hátra, így a nem közölt szervezeteknek továbbra is lehetõségük van a jobb helyezés elérésére.

Felhívjuk minden alapszervezet, csoport figyelmét, hogy a Hosz központi családi rendezvényein való részvétel a szervezet létszámának, valamint a megjelentek arányában további pontokat lehet elérni az Aktivitás Kupában!

Részletesebb eredményeket, valamint minden beszámolót, elemzést, cikket a www.hsz.hu honlapunkon, az Aktivitás Kupa 2008. fejezet alatt lehet megtalálni.

Kérdõív készül

A szerzõdéses állomány jelenlegi helyzetének felmérésével foglalkozó kérdõív összeállításában segédkeztek a Hosz szerzõdéses szekciójának tagjai. Június 4-én Krizbai János szociológusnak Biri Viktor megbízott elnök, valamint Rácz Sándor és Pozsár Csaba mondta el a lakáshelyzetettel, a parancsnok és a beosztott közötti viszonnyal, az egyenruházattal és a civil életbe történõ visszailleszkedéssel kapcsolatos legfontosabb problémákat.

Szita Róbert

 

 Monostori erõdben a katonacsaládok

A Katonacsaládok VI. Országos Találkozóját június 7-én tartották Komáromban, a monostori erõdben. A rendezvényre meghívást kapott a Honvédszakszervezet is, így lehetõség adódott a katonacsaládokkal történõ beszélgetésre, a Hosz eredményeinek, törekvéseinek ismertetésére. A Honvédszakszervezet sátrában Takács István budapesti területi ügyvivõ, Horváth Józsefné, az MH 25. Klapka György Lövészdandár Hosz alapszervezeti vezetõ, Kun Ferenc és Czövek János képviseleti titkárok fogadták a vendégeket. Dr. Vadai Ágnes államtitkár, valamint több Hosz tisztségviselõ is megtisztelte látogatásával a Hosz felállított sátrát. A találkozóra érkezõk megismerkedhettek a szakszervezet eredményeivel, törekvéseivel. A beszélgetés eredményeként a Hosz tagsága is növekedett. A szakszervezet tagjai kérdéseikre hasznos tanácsokat kaptak, sokan érdeklõdtek a szakközépiskolai évek beszámításáról és az alapdeviza-ellátmány 2004-2007 közötti idõszakban történõ folyósítással kapcsolatban. A szakszervezet szolgáltatásai közül többen érdeklõdtek a szakszervezet üdülõiben történõ pihenés lehetõsége iránt. A gyermekek kedves ajándékokat, léggömböket, zászlókat vehettek át. A színes családi programok mind a kicsiket, mind a nagyokat megmozgatták, sokan érdeklõdtek a harci helikopter, a lövész harcjármûvek és a többi haditechnikai eszköz iránt. A családok útba ejtették a hadihajókat, ahol hajókiránduláson vettek részt, a „Huszár tábort”, ott lovagolhattak, „Mátyás király katonai táborában” pedig megismerkedhettek a korhû fegyverekkel, valamint kazamata és erõdtúrákon vagy Airsoft versenyen vehettek részt. A legkisebbek különféle játékos sportágakban élhették ki mozgásigényüket és élvezhették a különbözõ gyermekelõadásokat.

                Czövek János

Családi nap Hetesen

Május 31-én Hetesen került megrendezésre a BRDSZ családi napja, majálisa. A kollegalitás jegyében lezajlott rendezvényen a Somogy Megyei Rendõr Fõkapitányság, a Barcsi Tûzoltóság és a Magyar Honvédség munkatársai is részt vettek. A majálison a Hosz Boconádi alapszervezete, és az MH 64. BSZJLE is képviseltette magát. A verõfényes idõ is hozzájárult, hogy a színvonalas rendezvény szép számmal vonzotta a látogatókat. A helyszínen fõzõverseny, futball kupa került megrendezésre, rendõrkutyás-, biciklis-,  valamint íjászbemutatót tekinthettek meg a kedves vendégek. A fõzõversenyt a Hosz színeiben induló Fújsz Dezsõ „mesterszakács” nyerte meg, ezzel is öregbítve a Hosz hírnevét. Az Hosz Boconádi alapszervezete nevében szeretném megköszönni a rendezõknek, kedves barátainknak ezt a kitûnõ rendezvényt, és a szeretetet, amivel fogadtak.

Rossu Roland alapszervezeti vezetõ

 

Üdültetés: minden igényt kielégít a hajdúszoboszlói apartman

Mészáros Gábor, a Honvédszakszervezet tagja május végén hat katonatársával együtt „tesztelte” a Hosz tulajdonát képezõ két hajdúszoboszlói apartmant, s teljes elégedettségének adott hangot:

- A melegvizes fürdõ bejáratától néhány perces sétaútra lévõ, újépítésû társasház elsõ emeletén található a két apartman, s ez vettük három éjszakára birtokba a baráti társasággal. Remekül éreztük magunkat, hiszen minden együtt volt a tökéletes kényelemhez, pihenéshez. A háló mellett az amerikai konyhás nappali is alkalmas éjszakai alvásra, így a két apartman akár nyolc fõ elhelyezésére is megoldást jelent. A berendezés nemcsak elegáns, de praktikus is. A komfortérzetrõl légkondicionáló, korszerû, ízléses fürdõszoba, az udvaron húszméteres úszó- és gyermekmedence, a házban pedig jacuzzi és szauna gondoskodik. Az apartmanokat gyermekes családoknak, de baráti társaságoknak is ajánlom, hiszen biztos vagyok abban, hogy – hozzánk hasonlóan – remekül fogják érezni magukat Hajdúszoboszlón.

Süli

 

 Kilencszeres lakásavató Székesfehérváron

Kilenc ifjú katona kereste fel június 6-án délelõtt az Erste Bank székesfehérvári fiókját, azonos céllal.  Ezen a napon már csak egyetlen teendõjük volt: kézjegyükkel kellett ellátni azt a dokumentumot, mely szerint az Erste Ingatlanlízing ZRt. pénzügyi közremûködésével - június közepén - birtokukba vehették új lakhelyüket. Többségükben eddig albérletekben laktak, de volt, aki szolgálati lakását cserélhette fel „álmai otthonára”. Közéjük tartozik Bánhalminé Simon Katalin (képünkön balra), akit néhány évvel azelõtt a Honvédszakszervezet tízezredik tagjaként köszönthettünk.  Azóta nagyot változott a világ Katival – kisebbik, néhány hónapos babája és férje társaságában érkezett a kollégákkal közös aláírási ceremóniára.

Ünnep lett számukra ez a nap, csakúgy, mint Bodó Bence õrnagy és Koller Krisztián zászlós, valamint közvetlen hozzátartozóik számára. A fél évtizede Hosz tag Bodó õrnagy tízéves katonai pályafutása alatt kényszerûen váltogatta az albérleteket, bérlakásokat - az István házban adatik meg számára elõször, hogy önálló lakásba költözhet.

 - Rendkívül bölcs döntésnek tartom, hogy az albérleti hozzájárulás lízingdíjjá konvertálható, hiszen így a HM pénze szervezeten belül, vagyis a katonáknál marad. A hozzájárulás összege is folyamatosan emelkedik, így azt - számításaim szerint - mindössze 15-16 ezer forinttal kell majd havonta kiegészítenünk. A város centrumában lévõ ötszintes ház minden szempontból tökéletes, hiszen egy csendes zsákutca rejti magába. A belsõ parkoló, a zárt udvar és a játszótér a lakástulajdonosok kényelmét, komfortérzetét, s - számunkra a legfontosabb – négy és fél éves gyermekünk biztonságát garantálja. A különbözõ beruházói és banki kedvezményeknek köszönhetõen a tényleges árnál több százezer forinttal olcsóbban jutottunk a lakáshoz. Meglepõen gyors és rugalmas volt az ügyintézés, a kivitelezõvel pedig már szinte baráti kapcsolat alakult ki.

 Hasonlóan nyilatkozik Koller Krisztián katonazenész is, aki élettársával költözik a negyvenöt négyzetméteres lakásba.

- Új otthonunk nem nagy, bár nekünk szinte palotának tûnik, hiszen ez lesz közös életünk elsõ saját otthona – eddig albérletben laktunk. Természetesen mi is készítettünk költségvetést, s úgy tûnik: a havi lízingdíj kifizetéséhez az albérleti hozzájárulást mintegy l0-15 ezer forinttal kell kiegészítenünk.

 S ha ünnep, akkor azon jelen kell lenniük mindazoknak, akik sokat tettek ezekért az emlékezetes pillanatokért. A fehérvári bankfiókban tiszteletét tette a beruházó-kivitelezõ Horog István is, akinek munkatársai mind a tervezésben, mind a szakipari munkában kitûnõen teljesítettek.

- Az István ház felépítését egy erre a célra alapított projektcég végezte, ám már húszéves tapasztalatunk van az építészeti beruházás – tervezés, mûszaki ellenõrzés, kivitelezés - területén. A báziscég is székesfehérvári - kiváló, a szakmát elhivatottan és a vevõk érdekeit mindig prioritásként kezelõ munkatársi gárdával. Örvendetes számunkra az Erste Ingatlanlízing ZRt.-vel és a Honvédszakszervezettel való együttmûködés, hiszen ez tette lehetõvé a lakások gyors értékesítését, a vevõkör megtalálását.

Várkonyi Csaba, az Erste Ingatlanlízing ZRt. vezérigazgatója, Mészáros Géza, a Honvédszakszervezet elnöke és Jáger Tibor tag- és szolgáltatás-szervezõ örömmel konstatálta, hogy az általuk kidolgozott szisztéma mûködõképes és valóban a katonák igényeinek megfelelõ. A pénzintézet irányítója, Várkonyi Csaba szerint a fehérvári aláírási ceremóniának, a katonák új lakásba költözésének fontos üzenete lesz a régióban.

- Jelentõs és fontos lépés ez nem csak a honvédek, nem csak az õket képviselõ szakszervezet, hanem az Erste Ingatlanlízing ZRt. számára is. Ez a fajta együttmûködés olyan járható utat jelöl ki, melynek végén mindenki elégedett lehet az eredménnyel. Hosszas elõkészítés után bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban is mûködik a rendszer, s érdemes valamennyi nagyobb helyõrségben követni a székesfehérvári példát. Úgy gondolom: a Honvédszakszervezet tagjai számára kidolgozott speciális konstrukció felkelti valamennyi potenciális partnerünk, valamennyi lakásproblémával küszködõ katona érdeklõdését. 

Mészáros Géza fontosnak tartotta hangsúlyozni a honvédelmi tárca vezetõinek konstruktív hozzáállását, külön is kiemelve Both István osztályvezetõ és dr. Jelen Gábor osztályvezetõ-helyettes azon segítségét, melyet a jogszabályi háttér megteremtésében nyújtottak. Ez tette ugyanis lehetõvé, hogy az albérleti hozzájárulás lízingdíjjá konvertálható. A gyümölcs – beérett!

Süli Ferenc

 

 Hadtörténeti Múzeumban a gyõriek

 

Június 12-én a gyõri alapszervezet ellátogatott a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba. Megtekintettük az aktuális kiállításokat, a tárlatvezetõ segítségével pedig számos érdekességet láthattunk és tudhattunk meg a különbözõ történelmi korszakokról a 160 éves Magyar Honvédség tükrében. A múzeumlátogatás után sétát tettünk a Budai Várban és gyönyörködtünk nevezetességeiben: a Mátyás templomban, a Sándor-palotában és a Halászbástyában. Ezen építmények legfõbb tudnivalóiról Andor Tamás szolgált rengeteg információval, amelyet utólag is köszönünk neki. A visszajelzések alapján mindenki új élményekkel gazdagodott.

Lengyel Andrea és Egyedné Zsuk Nikoletta

 

 Horgászverseny Kálban

Május 23-án reggel Kálban a Víkend-tó partján mindenki tette a dolgát.

Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ Bozó Tibor ezredes parancsnokságával, Kaló Miklós alezredes káli helyõrségparancsnok vezetésével ebben az évben is meghirdette a „VEK kupáért” folyó nemes versengést, melynek elsõ versenyszáma a horgászverseny volt. A profi szervezést a csekély mennyiségû halnemûek kifogása sem kérdõjelezhette meg. A Honvédszakszervezet erõs csapattal indult. Nagy Károly területi ügyvivõ, demokratikusan kijelölt csapatkapitány, Tóvári Róbert titkár halfelelõs, valamint jr. Czövek Tamás fegyvermester (neki volt pecabotja). Erõsen kezdtünk, két fegyver (horgászbot) jutott hármunknak, ezért úgy döntöttünk, hogy három helyett egy tüzelõállást foglalunk el. 10 órára elfogyott a töltény (giliszta) de megoldottam a problémát a halõrök 10 Ft-ért adták darabját. Néhány szabad másodpercemben a többi harcost is kifigyeltem. Emberek! Azt láttam, hogy a horgászok az interkontinentális, ballisztikus rakétákon kívül mindent bevetettek. Ha hal lettem volna, a tizedik másodpercben megadom magam. Láttam olyan horgászt, aki csúzlival lõtte a halakat. Azóta sem tudom, honnan tudta, hova kell célozni? Nem adtuk föl a harcot, a frissen szerzett horgászati alapismeretekbõl olvastam fel harcostársaimnak, ezért a szerelékek egyre ritkábban estek szét. A verseny vége elõtt 5 perccel végre megtört a jég. Czövek jr. fogott egy halat!!! Szerintem 1 kg, Tóvári szerint 10 dkg, Tamás szerint 10 g. Viszont a babgulyásban senki nem csalódott! A Honvédszakszervezet elnökének különdíját kapta a legnagyobb halat fogó: Bagaméri László 1,55 kg-os ponty kifogásáért.

                Nagy Károly

Újra Egység Kupa!

Szeptember 3-án, Pusztavacson rendezzük meg a hagyományos, nagy népszerûségnek örvendõ Egység Kupa kispályás labdarúgó-tornát. Az értékes díjak, a jó hangulat, a remélhetõleg kellemes idõ mellett a „presztizscsaták“ lehetõsége a legfõbb vonzerõ. Mind a nevezés, mind az elért eredmény jelentõs többletpontot jelent az Aktivitás Kupában! A nevezési lapokat augusztus 25-ig kell eljuttatni a Honvédszakszervezet 1581. Budapest Pf: 65 címre, illetve a megjelölt telefonszámokra faxon (HM: (22) 261-77; (06-1-) 450-0347). A tornáról bõvebb felvilágosítást Sándor Roland pénzügyi ügyvivõ(+36-70/334-9720) ad, a versenykiírást és a nevezési lapot letölthetik a http://www.hsz.hu/rovatok/akt/egyegkupa0520/ webcímrõl.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

Nem könnyű a semleges országok élete. Pláne nem, ha kicsik és védelmi iparuk nem fejlett. Így járt Ausztria is: éppen ezért jelent most komoly fejtörést légierejének fejlesztése.

  Háború Művészete magazin

Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.