2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2006. 03. 30., 07:00

E havi számunkban folytatom a Hjt. változásairól elkezdett cikksorozatot.

Új szabályként jelentkezik, hogy már fõtörzszászlósi rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez is legalább fõiskolai végzettség szükséges. Ezt az elõírást azonban csak a 2006. január 1-jét követõen ilyen beosztásba kerülõk esetében kell alkalmazni. Ehhez kapcsolódó szabály az is, hogy ha az állomány fõtörzszászlósi rendfokozathoz kötött beosztást betöltõ, 45 évnél nem idõsebb tagja nem rendelkezik az elõírt iskolai végzettséggel, biztosítani kell számára annak megszerzését. Az állomány fõtörzszászlósi rendfokozathoz kötött beosztást betöltõ, öt év szolgálatot már eltöltött, szerzõdéses jogviszonyban álló tagja, összesen legalább tíz év szolgálat vállalása esetén köteles az iskolai végzettség megszerzésére. Amennyiben az érintett a végzettség megszerzését nem vállalja, vagy a vállalt kötelezettséget önhibájából nem teljesítette, szolgálati viszonya megszûnik.

Ismét megteremtõdött a lehetõsége a soron kívüli elõléptetésnek, mivel a miniszter egy alkalommal az állomány általános elõmenetelû beosztást betöltõ tagját a minimális várakozási idõ letelte elõtt, speciális elõmenetelû beosztást betöltõ tagját a várakozási idõ letelte elõtt a következõ rendfokozatba elõléptetheti, illetve kinevezheti, amennyiben az állomány tagja az elõléptetéshez szükséges valamennyi egyéb feltétellel rendelkezik.

A következõ rendfokozatba való elõléptetéshez szükséges várakozási idõbe az egy évet meghaladó illetmény nélküli szabadság idõtartama nem számít bele. Új szabály azonban, hogy a minimális várakozási idõbe, illetve speciális beosztás esetén a várakozási idõbe a gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság idõtartamát be kell számítani.

A hivatásos állomány legalább századosi vagy zászlósi (korábban fõtörzsõrmesteri) rendfokozatot elért tagját, aki az adott rendfokozatban a maximális várakozási idõt letöltötte, de szolgálati nyugdíjra való jogosultságot nem szerzett, annak megszerzéséig – beleegyezésével – beosztásában kell tartani.

A szolgálatteljesítési idõvel kapcsolatban is jelentek meg új elõírások. Az egyik, hogy ezentúl csak külön jogszabályban meghatározott készenléti jellegû beosztásokban állapítható meg heti 40 óránál hosszabb, de heti 54 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idõ. Szakszervezetünk eddig is nagy figyelmet fordított a munkaidõ ezen szabály alapján történõ megállapításának szabályosságára, és ezentúl is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne váljon parttalanná. A másik új elõírás, hogy a szolgálati viszonyt elsõ alkalommal létesítõk 14 hetet meg nem haladó alapkiképzésének idõszakában a szolgálatteljesítési idõ a Hjt. rendelkezéseitõl eltérõen is megállapítható, azonban ebben az esetben is legfeljebb heti 60 óra lehet. Ez alatt az idõszak alatt azonban a pihenõidõ nem lehet kevesebb 8 óra idõtartamnál és hetente legalább egy pihenõnapot ki kell adni.

A szabadságot érintõ új rendelkezés, hogy a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételérõl szóló döntésrõl a szülõk írásban kötelesek nyilatkozni, valamint az, hogy az alapkiképzés befejezése után közvetlenül a katona 5 nap szolgálatmentességi idõre jogosult.

Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság ezentúl nem csak a nõt vagy gyermekét egyedül nevelõ férfit illeti meg, hanem bármelyik felet.

Az illetménnyel kapcsolatos új szabály, hogy az állomány rendfokozattal nem rendelkezõ tagját a II. besorolási osztály I. besorolási kategória szerint kell besorolni (vagyis honvédként).

A külön juttatást (13. havi illetményt) érintõ változásokról azért nem írok itt bõvebben, mert errõl az újság korábbi számaiban (különösképpen az idei, januári számban) részletesen lehet olvasni.

A jubileumi jutalmat érintõ változás, hogy a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszony megszûnésekor ki kell fizetni:

a) a hivatásos szolgálati jogviszony megszûnése évében esedékessé váló jubileumi jutalmat;

b) a 30 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 2 év vagy ennél kevesebb van hátra;

c) a 35 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 3 év vagy ennél kevesebb van hátra;

d) a 40 év és az azt követõ minden 5 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.

A korábbi kifizetés idõtartamai régebben egy évvel rövidebbek voltak!

Megjelent a Hjt-ben a választható illetményen kívüli juttatások (cafetéria-rendszer) lehetõségére való utalás. Ennek részletszabályai azonban csak a jövõben körvonalazódnak meg.

Jövõ havi számunkban tovább ismertetem a Hjt. változásait.
Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.