2023. 03. 25. szombat
Irén, Írisz
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A szervezeti átalakításról tájékoztatták a szakszervezeteket

Hosz  |  2006. 07. 27., 10:52

Információk a HM átalakításával, a szervezeti korszerûsítéssel kapcsolatos feladatokról A Honvédelmi Minisztériumban tájékoztatták az érdekvédelmi szervezeteket a 74/2006-os HM utasításról, melyet július 6-án írt alá a honvédelmi miniszter, és amely a címben foglalt feladatok részletes végrehajtásáról szól. A július 18-i tájékoztatót Iváncsik Imre államtitkár megbízásából dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztály vezetõje tartotta. A Honvédszakszervezetet Heiling Ottó alelnök és dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár képviselték...

A tájékoztatón megtudhattuk a tervezett átalakítás célját, ütemezését, megismerhettük a kialakítandó új vezetési struktúra tervezett formáját, a tervezett létszámkereteket, valamint betekintést nyerhettünk a 2117/2006. (VI.30.) sz. kormányhatározatból a minisztériumra háruló legfontosabb és legsürgõsebb feladatokba is. A tájékoztatás szerint a tárca vezetése az átszervezést egységesen kezeli, ugyanakkor több ütemre lebontva: elõször a minisztérium, aztán a háttérintézmények, majd az egyéb szervezetek  átalakítása kerül végrehajtásra. A változásoknak 2007. december 31-ig be kell fejezõdniük. A fõosztályvezetõ utalt arra a korábban már a sajtóban elhangzott államtitkári bejelentésre is, hogy a kormányhatározatban rögzített közigazgatási reform, illetve az abban megállapított létszámkeretek érinteni fogják a vezetõ szervek mellett a Magyar Honvédség szervezeteit is.

A július 18-i tájékoztató tárgya kizárólag a minisztérium szervezeti korszerûsítésének, és a közelmúltban elfogadott törvényi változásokkal való szinkronba hozásának ismertetése volt. Jelenleg folyik a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kidolgozása, majd az SZMSZ miniszterelnöki jóváhagyása után kerülnek kinevezésre a fõosztályvezetõk és más vezetõk, augusztus 1-tõl fog élni a HM állománytáblája (munkaköri jegyzéke), a szervezési idõszak pedig 2006. szeptember 1-tõl kezdõdik és 2007. február 28-ig tart. A minisztérium létszáma 650-rõl 499-re csökken, mely létszámnak azonban már az õsz során be kell állnia. Nehezíti a munkát, hogy egyes szervezetek megszûnnek, illetve át-alárendelésre, átadásra kerülnek. A fõosztályvezetõ arról tájékoztatta az érdekvédõket, hogy a kormány és a köztisztviselõi szakszervezetek által megkötött, a közszféra létszámleépítésével kapcsolatos megállapodás kiterjesztését a HM kezdeményezte a kormánynál a szolgálati jogviszonyban lévõkre is. A tárca vezetése kérte az érdekvédelmi szervezetek támogatását a feladatok sikeres végrehajtásához.

A reprezentatív érdekvédelmi szervezetek egységes véleménye volt, hogy a tájékoztatókat sürgõsen hivatalos mederbe kell terelni, ezért kérték a miniszter urat, hogy minél elõbb döntsön a kezdeményezésükrõl, amely az érdekegyeztetõ fórum megújítására vonatkozik, és minél elõbb kezdõdjenek meg az érdemi, szakmai alapokon nyugvó egyeztetések a tervezett munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban. Egyúttal nehezményezték, hogy a tájékoztató késéssel került megtartásra, hiszen arra a HM utasítás aláírását követõen került sor, így érdemi álláspontot nem tudtak kialakítani. Felhívták a tárca figyelmét arra is, hogy a késõbbi ütemek során már az elõkészítés fázisában szeretnének érdemi információkat kapni és  véleményüket érdemben kifejteni. Kérték, hogy ismerhessék meg a HM-FMM közötti stratégiai megállapodást, amely a rekonverzió feladataira vonatkozik. A fõosztályvezetõ úr ígéretet tett mind az idõbeni tájékoztatásra, mind a megállapodás ismertetésére. Ezután a szervezetek külön-külön is kiemeltek egyes markáns teendõket, a Hodosz részérõl Breuer László vezetõ titkár, a BEOSZ-tól Sipos Géza elnök fejtette ki álláspontját.

E sorok írója azt javasolta a tárca képviselõjének, hogy a HM tegye egyértelmûvé az érintettek számára az átalakítás célját, kommunikálja a korábbiaknál jobban, közérthetõbben és nem utolsó sorban idõben a tervezett feladatokat, és errõl tájékoztassa a megfelelõ idõben a reprezentatív érdekvédelmi szervezeteket is, mert csak így képes mindenki ellátni a feladatát és így lehet sikeres az átalakítás végrehajtása. A Hosz javasolta, hogy az átalakítás során továbbra is a már korábban megismert és alkalmazott „legnagyobb kedvezmény-elve” alapján folytassák le a személyügyi eljárásokat, ne kerüljenek automatikusan felmentésre a 25 év szolgálati viszonnyal rendelkezõk, ugyanakkor alkalmazza a munkáltató a nyugdíjrögzítés intézményét, amit a törvény már 3 éve elõír. Azt is javasoltuk, hogy legyen lehetõség Munkába helyezést Elõsegítõ Bizottságok (MEB) létrehozására, amelyek tevékenységében továbbra is részt kívánunk venni tagjaink és minden kiválni kényszerülõ katona segítése érdekében. Jeleztük, hogy a Honvédszakszervezet továbbra is folytatni kívánja az ilyen esetekben bevált helyi válságkezelõ programjait.

A tárca képviselõje arról tájékoztatott, hogy a személyügyi eljárást szabályozó utasításba be fog kerülni az általunk kért elv alkalmazása, mert a tárcának is érdeke a jól képzett szakemberek megtartása. A nyugdíjrögzítés kérdése is pozitív fogadtatásra talált, a KPSZH el fogja végezni ezt a feladatot az érintetteknél. A rekonverzióra viszont a közeljövõben vissza kell térni, mert a megszûnõ humánpolitikai fõosztály feladatait több szervezet veszi át, ezért a humánpolitikai tevékenység tárcaszintû öszszehangolása az egyik legfontosabb rövidtávú feladat.

Végül Lakatos vezérõrnagy elmondta, hogy tekintsék az érdekvédelmi szervezetek ezt a tájékoztatót az elsõ lépésnek, a továbbiakban az egyeztetések folyamatosak lesznek.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…
2022-12-02 11:03:03
2022.november 30-án 13 órai kezdettel 4 csapat részvételével helyőrségi sakkversenyt rendezett a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú Klub Kaposváron, a Helyőrségi Művelődési Otthonban...

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.