2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Döntött a kongresszus: Kampány indul a tagtoborzás és a tagmegtartás érdekében

Hosz  |  2013. 05. 15., 16:03

Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a tízezres magra támaszkodhassunk a jövőben is, ennek érdekében pedig minimális időn belül át kell tárnünk a csoportos tagdíjbeszedésre - hangzott el szakszervezetünk kongresszusán. A május 15-i eseményen a száz küldött elfogadta az új Alapszabályt, a 2012. évi zárszámadásról és számviteli beszámolási kötelezettségről szóló határozatokat...

Az alapszabály 14. § (5) bekezdés és az elnökség 2013. március 5-i egyhangú döntése alapján hívtuk össze a Honvédszakszervezet kongresszusát. A HM II. objektum nagytermében megrendezett eseményen, a regisztráció és a köszöntő szavak után Czövek János elnök bejelentette, hogy a kongresszus 66%-os részvétellel határozatképes.

Ezt követően a döntéshozó fórum tisztségviselőit (levezető elnök, és segítője, jegyzőkönyvvezető, mandátumvizsgáló bizottság tagjai, a szavazatszámláló bizottság tagjai) választották meg, majd Lippai Csaba levezető elnök a napirendi témákat ismertette.

A napirend elfogadása után, az elnökség tájékoztatójában Czövek János arra hívta fel a figyelmet, hogy rengeteg a változás a Hosz életében, hiszen saját elnöki ideje alatt - mint mondta - immár negyedik kongresszusát tartja szakszervezetünk.

Az elnök megköszönte az alapszervezeti és csoportvezetők tevékenységét, majd az elmúlt időszak szakszervezeti eseményeit szedte röviden csokorba. Ezután külön kitért a 2012. november 27-i kongresszusra, az Alapszabály fél évvel ezelőtti elfogadására.

Mivel a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra, az Alapszabály Polgári Törvénykönyvhöz (Ptk.) történő igazítására szólította fel szervezetünket, ezért újra kongresszust kellett összehívni - indokolta Czövek János a mostani döntéshozó fórum szükségességét.

Az elnökség tájékoztatójában szó esett még a Honvédszakszervezet munkáltatótól való függetlenné válásáról, a csoportos tagdíjbeszedés fontosságáról, majd a munkáltatói támogatások megszünéséről is. Ekkor kérte az elnök az alapszervezeti- és csoportvezetők segítségét a jövőbeni tagdíjbeszedés ügyében.

Ahhoz, hogy függetlenné váljunk a munkáltatótól, szükséges a segítő munkátok. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a tízezres magra támaszkodhassunk a jövőben, és továbbra is közösen állhassunk ki tagjaink érdekében - tette hozzá.

A munkáltatóval történő együttmüködésről kiemelte, hogy ,,továbbra is napi kapcsolatban vagyunk a Honvédelmi Minisztériummal, az új Hjt. végrehajtási utasításai és azok véleményezése ugyanis folyamatos feladatellátást igényel".

Az elnök - arra hivatkozva, hogy az állomány, a legkisebb alakulatnál szolgáló katonától a HM-ben beosztásban lévő kollégáig információhiányban szenved - azt kérte a jelenlévő tisztségviselőktől, hogy a béren kívüli juttatásokról és az egyéb fontos ügyekről szóló részletes tájékoztatás érdekében szervezzék meg a helyi alapszervezeti gyüléseket, melyeken a Hosz vezető tisztségviselői adhatnak sok hasznos információt majd a megjelenteknek. 

Czövek János hozzátette: Ezeken a jövőbeni tájékoztatókon a Hosz minden olyan kérdésre, mely a csapatoktól, a katonáktól érkezik, igyekszik választ adni.

A bérüggyel kapcsolatban elhangzott, hogy sajnos 2013-ban sem szerepel a költségvetésben a hivatásos és szerződéses katonák illetményemelésének fedezete. Az elnök azt is elmondta, hogy 2014-re megpróbál a kormány és a honvédelmi kabinet is megoldásokat találni.

Bármennyire is akarnak bennünket megszorítani és ellehetetleníteni, mi ebben az évben is kitartunk, és remélem, hogy nem veszítjük el tagságunk csekély részét sem. Bízom benne, hogy az ősszel következő, immár küldöttgyülésen arról tudunk beszámolni, hogy nem csökkent a Hosz tagsága - hangzott el az elnökség tájékoztatójának végén.

Bazsik István alelnök a béren kívüli juttatások 200 ezer forintos keretével összefüggésben elmondta, hogy a HM által kiadott tájékoztatóban - a Hosz véleménye szerint - jogértelmezési problémák vannak. Ezért - mint mondta - szakmai egyeztetéseket kezdeményeztünk, s ha ezek nem járnak sikerrel, akkor más úton kell elérni az igazunkat. Miután aktuális ügyekről, így a létrehozandó pedagógus kamaráról is beszélt Bazsik alelnök, arra figyelmeztetett, hogy senki ne lepődjön meg, ha a közszféra más ágazatában is hasonló szakmai kamarát hoz létre a munkáltató. Kiemelte: Jobb helyzet nem lesz, háborús helyzet előtt állunk.

A tájékoztató után kérdéseket fogalmaztak meg a küldöttek. Mátyási Ferenc tatai nyugállományú küldött arra figyelmeztetett, hogy a Ligán kívül is van élet, mert ,,egyedül nem megy” – más szövetségekkel is szükséges volna az együttmüködés, ez is kell az eredményes munkához. Bazsik alelnök elmondta, hogy nyitott kapukat dönget a kérdező, mert a Hosz már együttmüködik a fegyveres és rendvédelmi szakszervezettel, illetve további szervezetekkel is megtörtént a kapcsolatfelvételt.

Az Alapszabály jogszabályokhoz történő módosítása napirendet Bazsik István alelnök terjesztette a küldöttek elé. Miután megindokolta, miért kell a szervezeti kérdéseket a Ptk.-hoz igazítani, elmondta, hogy a Hosz nem egyedülálló helyzetben van, hiszen a Fővárosi Törvényszék több szakszervezetnek is visszaadta már hiánypótlásra az Alapszabályt.

Ezt követően a beérkezett három írásos kiegészítő módosító javaslatról tárgyaltak. A Katócs Zsolt, a Dr. Kántor Raimund, majd a Horváth Józsefné nevével fémjelzett javaslatok többségét egyhangúan elfogadták a kongresszusi küldöttek.

Dr. Fodor Zita ügyvédnő a napirendi téma tárgyalása során hozzáfüzte, hogy a hatályos bírósági végzés, majd ügyészségi jóváhagyás is szükséges az Alapszabály hatályba léptetéséhez.    

Ezt követően a Hosz Alapszabályát egyhangú döntéssel fogadták el a küldöttek, majd Bazsik alelnök megköszönte az új Alapszabály szerkesztésében résztvevők munkáját.

Ezután a Hosz 2012. évi zárszámadásáról és számviteli beszámolási kötelezettségéről szóló választmányi határozattervezetről terjesztett elő javaslatot Bazsik István. Az alelnök elmondta: a költségvetés fő összegének csökkenése mellett a pénzvagyon gyarapodott, de az eszközök avultak.

Az ellenőrző bizottság, majd a könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a zárszámadást. Megbízható és valós képet ad – a számviteli törvénnyel összehangban – tette hozzá Michelbergerné Tóth Györgyi. Miután a könyvvizsgáló észrevételeire és javaslataira reagált az előterjesztő, a 2012. évi költségvetés teljesülését, majd a 2012. évi egyszerüsített éves beszámolót (mérleg és eredmény kimutatás) is elfogadták a küldöttek.

Egyéb kongresszusi határozatok egyeztetésekor hangzott el, hogy az új Hjt. július 1-jével történő bevezetésével át kell térnünk a tagdíjfizetés módosítására, a csoportos tagdíjbeszedésre. A tagdíj mértéke nem változik – hangsúlyozta az előterjesztő.

A vagyonkezelésről szóló előterjesztés során a befektetési alapkezelőket emelte ki Bazsik István, a tervezetet 3 ellenszavazattal elfogadták a küldöttek.  

A segélyezés rendjéről szóló határozat módosításáról szóló előterjesztés során az önsegélyező és szolidaritási alapról volt szó. Szendrei Zoltán alelnök hozzátette, hogy nagyon fontos a rászorultak támogatása, majd megköszönte az alapszervezeteknek, illetve a tagoknak az önsegélyezési alaphoz történő 300 Ft/fő mértékü hozzájárulásokat. 

Hatályos határozatokról szóló döntés során mindössze annyi történt, hogy a kongresszusi és választmányi határozatokat küldöttgyülési jogosultságba helyezte a legfőbb döntéshozó fórum.

Az egyebek napirendi téma során ,,a keret felszabadítás segélyezési és tagtoborzó rendezvényekre" – címet viselte Bazsik István alelnök egyéni indítványa. A csopaki továbbképzésen elhangzott, alapszervezeti vezetőktől érkezett javaslatokra hivatkozva emeljük meg a segélykeretet 15 millió forintra, illetve szabadítsunk fel 15 millió forintot az elmúlt évek eredményei terhére - hangzott el az alelnök javaslata. 

Az érdemi vita során elhangzott, hogy az állam, a munkáltató feladata a katonák tisztességes megélhetésének biztosítása, amit a Honvédszakszervezet nem vállalhat át. A küldöttek hozzátették, hogy a segélyezés feneketlen kút, és szakszervezetként nem tudunk olyan keretet biztosítani, amely a tömegével jelentkező egyéni élethelyzetek megoldására elegendő lenne. A segélykeretet igyekezzünk hatékonyabban felhasználni - tették hozzá többen is.   

Nagyon gyorsan kell nagyon sok tagot megtartani – mondta el hozzászólásában Szijártó Zsolt. A tagszervezés és a tagtoborzás pénzbe kerül, de a müködtetés mellett jutna a segélycsomagokra is - tette hozzá a kecskeméti alapszervezeti vezető. Ezt követően pro és kontra érvek hangzottak el az ,,adni vagy nem adni?" kérdéssel összefüggésben. 

Akkor maradnak a tagok, ha jönnek az eredmények, nem kell osztogatni - kiabálta be a küldöttek soraiból valaki.  

A szombathelyi nyugállományú csoport képviselője azt kérte, hogy a tagmegtartás érdekében a kongresszus bízza meg az elnökséget, hogy dolgozzon ki kommunikációs- és marketing tervet és hajtsa végre az ezzel kapcsolatos kampányt. Miután a vita nem jutott nyugvópontra, ezért Bazsik István előterjesztő visszavonta javaslatát, majd a kongresszus megbízta az elnökséget, hogy indítsa el a tagmegtartás érdekében zajló kommunikációs- és marketingkampányát.

Dr. Hajós Dezső szolgáltatás- és tagszervező is a kampány fontosságára és azonnali megkezdésére hívta fel a figyelmet. A szakszervezet imázsát és trendjét kell továbbra is fenntartani és építeni, illetve az üzeneteket megfelelően továbbítani ezt követően is - tette hozzá a tagszervező.

Az előző évek eredményeinek terhére szükséges-e felszabadítani javakat – Bazsik alelnöki kérdésre a kongresszusi küldöttek egyszerü többséggel támogatták a javaslatot. Sörös István elnökségi tag azt javasolta, hogy 5 millió forintot szabadítson fel a korábbi évek eredményei terhére – a tagmegtartást- és tagtoborzást szolgáló kampány javára.

Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója során Katócs Zsolt bizottsági elnök a bizottság szervezeti müködési szabályzatáról beszélt, majd elmondta, hogy azt az őszi Küldöttgyülésen kell elfogadtatni. Az EB elnöke a katonai szervezeteknél müködő alapszervezeteknél lezajlott ellenőrzések tapasztalatairól és a leltározás végrehajtásáról, a beadványok kivizsgálásairól is beszélt.

A Katonákért Közhasznú Alapítvány tájékoztatóját Szekeres István kuratóriumi elnök tartotta meg. Az alapítvány tevékenységéről elmondta, hogy az alapítvány a puszta létéért, a veszteségek minimalizálásáért küzd. Ezután a segélyezésről, a pertársaság szervezéséről, az szja 1%-ának felajánlásáról szóló kampány hajrájáról tájékoztatott. A gondokról elmondta: a törvényi változások hatására csökkenteni kellett a vállalkozási tevékenységet, a közhasznú tevékenységek nem változtak. Míg a Vodafone tevékenység pár éve még a bevételek 85%-át adták, addig jelenleg már az 50%-ot sem érik el a mobiltelefon-szolgáltatásból beérkező eredményeink.

Hozzátette a kuratórium elnöke, hogy a NAV adóellenőrzést végzett náluk, aminek jelentése semmilyen elmarasztalást nem tartalmazott.

A pertársasággal összefüggésben elhangzott: mintegy kétezer tagja van a pertársaságnak, aminek 1/3-a Hosz tag, 2/3-a pedig nem. Az Alkotmánybíróság (AB) noha tárgyalta a szolgálati nyugdíjrendszer megszünésével kapcsolatos beadványokat, közleményt mégsem adott ki az AB. Strasbourgban hatféle beadványunkat vizsgálják, az esetekből 2-3-at kiválasztottak közülük, emellett a tárgyaló bírák személyét is kiválasztották, mi azonban nem akarjuk befolyásolni a döntést hozó bíróságot. 

A szövetségi és nemzetközi kapcsolatokról Szendrei Zoltán alelnök tájékoztatott. Elmondta, hogy az Euromil-tagságunkról, illetve felfüggesztett tagságunkról még zajlik a vita. Ezután a Visegrádi Négyek katona-érdekvédelmi szervezeteinek krakkói találkozójáról és az ott elfogadott közös közleményről is informálta a küldötteket.

Az alelnök a közelgő országos horgászverseny szervezési kérdéseiről, majd a nyári aquaparki és az őszi Állatkerti rendezvény szervezési kérdéseiről is szólt.

A kongresszus Czövek János elnök zárszavával ért véget.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.