2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 06. 01., 17:41

E havi cikkemben a választott szakszervezeti tisztségviselöket megilletö munkajogi védelemmel, valamint az öket megilletö jogokkal (egyben kötelességekkel) foglalkozom.

Választott tisztségviselök munkajogi védelme

A szervezeti egység köteles a szakszervezet tisztségviselöje számára munkaidö-kedvezményt biztosítani (valamennyi tisztségviselöt figyelembe véve összesen minden 3, a Honvédséggel szolgálati viszonyban álló szakszervezeti tag után havi 2 óra). E kedvezmény mértékébe a honvédségi szervekkel való tárgyalás idötartama nem számít be. A munkaidö-kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt. A munkából való távolmaradást elöre be kell jelenteni. A honvédség a szakszervezet által a tagjai részére szervezett képzés idötartamára munkaidö-kedvezményt köteles biztosítani. A szakszervezet tagjai részére összesen – a szakszervezet által szervezett képzés, illetve továbbképzés céljára – a szervezeti egység köteles minden 10, a szervezeti egységnél szolgálatot teljesítö szakszervezeti tag után évente 1 nap fizetett szabadságot biztosítani. A szabadság igénybe vehetö mértékét a szakszervezet határozza meg. A szabadság igénybevétele elött a szervezeti egységet legalább 30 nappal értesíteni kell. A munkaidö-kedvezmény idötartamára az állomány tagját távolléti díj illeti meg.

Az állomány választott szakszervezeti tisztséget betöltö tagjának más szolgálati helyre való – a honvédség által kezdeményezett – beosztásához, továbbá szolgálati viszonyának felmentéssel történö megszüntetéséhez (a külföldi szolgálatot teljesítö személyi állomány kivételével) az adott szervezeti egységen belüli szakszervezeti szerv elözetes egyetértése szükséges. Ha a felmentés méltatlanság miatt válik szükségessé, vagy a szakszervezeti tisztségviselöt fegyelmileg kell felelösségre vonni, erröl a megfelelö szakszervezeti szervet elözetesen értesíteni kell. A védelem a tisztségviselöt megbízatásának idejére és annak megszûnését követö 1 évre illeti meg, feltéve, hogy tisztségét legalább 6 hónapon át betöltötte.

Választott tisztségviselök jogai

A választott tisztségviselö a szakszervezeti tag kérésére az alábbi eljárásokban jogosult részt venni, és képviselni a tagot:

– az állomány tagja teljesítményének értékelése, minösítése

(Hjt. 90. § (1) Az állomány tagja kérésére az állományilletékes parancsnok köteles lehetövé tenni, hogy a szervezeti egységnél mûködö érdek-képviseleti szerv vagy tisztségviselöje a teljesítményértékelésben és a minösítésben foglalt megállapításokra észrevételt tegyen.)

– fegyelmi eljárás

(Hjt. 147. § (1) Az állomány fegyelmi eljárás alá vont tagja a fegyelmi eljárás elrendelésétöl kezdve jogi képviselöt vehet igénybe, illetve kérheti, hogy képviseletében katonai érdekképviseleti szerv járjon el.

Hjt. 151. § (1) A vizsgáló az állomány fegyelmi eljárás alá vont tagját, a tanút, a sértettet, a szakértöt a meghallgatása idejéröl értesíti, a képviselöt pedig felhívja az eljárási cselekményen való részvételre azzal, hogy a távolléte az eljárási cselekmény lefolytatását nem akadályozza. Az értesítést, a felhívást a címzettnek az eljárási cselekmény elött legalább 3 nappal kézbesíteni kell.

 (4) Az állomány fegyelmi eljárás alá vont tagja (képviselöje) a fegyelmi ügy irataiba betekinthet, azokról – az állami és szolgálati titokról, valamint az adatvédelemröl szóló rendelkezések betartása mellett – feljegyzést, másolatot készíthet.

Hjt. 154. § (1) A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló jelentésben foglalja össze a vizsgálattal kapcsolatos ténymegállapításait, majd az állomány eljárás alá vont tagját és képviselöjét felhívja, hogy az iratismertetésen – a felhívásban megjelölt idöpontban – jelenjen meg.)

– kártérítési eljárás

(Hjt. 177. § (5) Az állomány tagja a kártérítési eljárásban érdekeinek védelmével megbízhatja az érdek-képviseleti szervet, illetöleg ügyvédet hatalmazhat meg.)

– személyi beszélgetés

(10/2002. (III. 5.) HM rendelet 118. § (3) A szolgálati viszonyra vonatkozó személyi javaslat megtétele elött – az e rendeletben meghatározott esetekben – az állomány tagjával személyi beszélgetést kell lefolytatni.

(6) A személyi beszélgetést bizottság folytatja le, melynek vezetöje az állományilletékes parancsnok vagy az általa megbízott személy, tagjai a személyügyi szerv képviselöje és az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy. Az állomány tagjának kérésére biztosítani kell az általa megnevezett érdek-képviseleti szerv képviselöjének jelenlétét.)

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.