2023. 06. 04.
Bulcsú
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Várbaráti kör

Hosz  |  2005. 06. 30., 21:10

Számháború, nyilazás, fakard – a Bükk lábainál, egy kis borsodi faluban így készültek a hetvenes évek elején a „vitézek” a nagy csatára. Csak úgy, megfogható, beazonosítható ellenfél nélkül, hiszen mit tudhat egy hat-nyolc éves gyermek a világról, a történelemröl, tatárokról, törökökröl, labancokról. A kép kissé késöbb kezd tisztulni, amikor a betûvetés tudományán túlesve az ifjúsági irodalom gyöngyszemei – közöttük természetesen Gárdonyi halhatatlan regénye – is kezébe kerülnek.Heiling Ottó az egri katonai kollégiumban – már középiskolásként   – igazi fegyverekkel is megismerkedhetett, s mivel kiváló tanuló volt, hamarosan a Várbaráti Kör vezetésével, kulturális programok szervezésével is megbízták. Az átlagosnál jobb képességû fiatalember elött megnyílt az út, szabad volt a pálya, s a vár árnyékában még inkább erösödött benne az érzés, Gárdonyi figyelmeztetése, amelyért a katonai hivatást választotta.„Senki se becsesebb a hazánál!"– Tudom, ma már mosolyogtató, ha azt mondom: ötéves koromtól katona akartam lenni. Azóta harmincöt év telt el, de nekem a haza változatlanul a legszebb magyar szó, melyet óvni, védeni kell, s leginkább a katonai pálya alkalmas erre. A kollégium kitûnö alapokat adott tanulmányi és érzelmi vonalon egyaránt, tehát törvényszerûnek tûnt, hogy ezen a téren folytatom tanulmányaimat. A „kor szellemének" megfelelöen felajánlották, mely iskolák közül választhatok, s bár mindig a humán tárgyak vonzottak, így kerültem a minszki katonai akadémia honi légvédelmi rakétamérnöki szakára. Felsöfokú matematikai hiányosságaimat itt rohamléptékben kellett pótolni, amely beállítódásom miatt nem ígérkezett egyszerû feladatnak. A rendszeres korrepetációk végül elérték céljukat, olyannyira, hogy – elsödlegesen tanulmányi eredményeim és állítólagos komolyságom miatt – a második évfolyam befejezése után a 30-40 fös magyar hallgatói állomány csoportparancsnoki teendöivel bíztak meg. Ha egy kamasznak Eger nagy kalandnak minösül, akkor Minszkre ez hatványozottan igaz. Megismertem az orosz, a belorusz, az ukrán ember habitusát, nyelvét, kultúráját, „hivatalból” vagy baráti társaságban felkereshettük a nagyobb kelet-európai váro­sokat, vagy éppen a Kaukázust és Közép-Ázsiát. S mivel ott nem alakítottam ki családi kötelékeket, csak a tanulásra kellett koncentrálnom. Idönként ez is nehéz volt, hiszen a honvágy periódikusan tört rám. Sikeresen, de megkönnyebbülten tértem haza, vállapomon két csillaggal – a kitûnö bizonyítványomnak köszönhetöen. Akkor még nem gondoltam, hogy hamarosan visszatérek Minszkbe. Az átképzötanfolyamon a feladat az volt, hogy az általam üzemeltetett légvédelmirakéta-technikával alaposabb barátságot kössek.A fehérorosz föváros katonai akadémiája szakmailag tökéletes iskola volt, nem ezen múlott, hogy idöröl idöre meg kellett válnom az éppen aktuális légvédelmi alegységemtöl, beosztásomtól. Uny, Dunaföldvár, Mezöfalva, Budaörs  „Vasvári" – sorban tûntek el a katonai térképekröl. A Varsói Szerzödés felbomlása után fokozatosan vonták ki a honi légvédelmi egységeket a rendszerböl, bár a folyamatos ügyelet, a készültségi szolgálatok valódi egységbe kovácsolták a honvédeket. Hitték, tudták, hogy a haza védelme békében is felkészült katonákat és szakembereket kíván. Ezt késöbb a délszláv háború is igazolta, amikor Kecskeméten nyolc hónapig rakétákkal óvtuk a magyar légteret és a repülöteret.A kilencvenes évek közepétöl a mérnök-fötiszti beosztásaim során azt láttam már, hogy egyre kevesebb pénz jut a honi légvédelmi technikára, az érdemi kiképzésre. Így hát nem ért váratlanul a rakéták kivonása, az utolsó egység megszûnése sem. Ezt az idöszakot már Veszprémben, a Légierö Parancsnokságon éltem meg, s gyakorlatilag itt kerültem a korábbinál is szorosabb kapcsolatba a Hon­véd­szak­szer­ve­zettel. Láttam, mi történik az emberekkel, érzékeltem a kontraszelekció mûködési mechanizmusát, s úgy gondoltam: elérkezett az idö, hogy humán érdeklödésemet, embercentrikus filozófiámat végre a közösség érdekében hasznosítsam. A korábbiakhoz képest barátságosabb közeg volt ez, mert a kilencvenes évek második felében már sok fiatal tiszttel hasonlóan gondolkodtunk a katonai hivatásról és a katonai érdekvédelemröl, s ennek megfelelöen – középszinten is – jó megállapodásokat tudtunk kötni a parancsnokokkal.Bizonyára ezek a sikerek is közrejátszottak abban, hogy 1998-ban a légierö tagozat elnökévé választottak, s talán nem tûnik szerénytelenségnek, ha úgy gondolom: segítettem feloldani a Szolnok és a Szentkirályszabadja közötti régi, szakszervezeten belüli konfliktust. A következö év viszont valóságos válaszút elé állított: döntenem kellett, hogy függetlenített szakszervezeti vezetöként dolgozom-e tovább! Tizenegy év alatt rengeteg tapasztalatra tettem szert, de ekkor már kikristályosodott bennem, hogy bármily érdekes is a technika, fontosabb az ember, aki azt mûködteti. Azt is érzékeltem, ha a katonának van célja, munkájának értelme, még a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítök is örömmel és külön fegyelmezés nélkül végezték a feladataikat, mert a közösen végzett értelmes munka összekovácsolja az embereket, és erösíti a közösséghez való tartozás érzését.Heiling Ottó mérnök alezredes hat évvel ezelött a Hosz-t választotta, s az áprilisi kongresszuson ismét alelnöki pozícióba emelték a küldöttek. Feladatköre azonban többször változott, hiszen 2003-ig egyedül helyettesítette az elnököt, s csak a gazdasági ügyek kerültek intézkedési körén kívülre. Két évvel ezelött az érdekvédelmi alelnöki feladatkörrel bízták meg, s elsösorban a szervezet belsö tevékenységéért – személyi és gazdasági ügyek, alapszabály, SZMSZ, törvényes mûködés – felel. A „belsö” jelzö azonban megtévesztö is lehet: Heiling Ottóhoz tartoznak ugyanis a szövetségi és a nemzetközi kapcsolatok is. A németül, angolul és oroszul beszélö alelnök jelenleg az ELTE jogi karának negyedéves hallgatója, s mint ilyen, egyre közelibb barátságba kerül a törvényekkel, rendeletekkel.– Az érdekek védelme, a szakszervezeti jogsegélyszolgálat bonyolult dolog, mert csak akkor lép életbe, ha sérül egy katona érdeke. Ezt jogszabályokkal, azok korszerûsítésével, módosításaival lehet bizonyos szintig megelözni. Tárgyalni kell erröl is a munkáltatóval – most rendezett a viszony, mindkét fél részéröl pozitív irányváltás tapasztalható. Bízom abban, hogy ez a trend folytatódik, s a belsö és a kifelé történö csatározások helyett az érdemi munkáé lesz a föszerep.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.