2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Aláírták az illetmény-megállapodást

Hosz  |  2005. 12. 21., 09:56

Hosszú, többfordulós alapos tárgyalás után a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói és munkavállalói oldala - Juhász Ferenc honvédelmi miniszter részvételével, ünnepélyes keretek között - írta alá a személyi állomány 2006. évi illetmény-fejlesztéséről szóló megállapodást. A december 21-i ceremónián a Honvédszakszervezet részéről Mészáros Géza elnök látta el kézjegyével a dokumentumot...

A HÉF rendkívüli ülése keretében lezajlott eseményt Erdélyi Lajos dandártábornok, humánpolitikai főosztályvezető nyitotta meg, majd Iváncsik Imre méltatta a megállapodásban rögzített vállalásokat. A HM politikai államtitkára - egyebek mellett - kiemelte: az országos érdekegyeztetéshez képest a honvédelmi tárca az eredeti szándékát tudja tartani, vagyis az egységes 5%-os illetmény-fejlesztést már a 2006. januári fizetéskor biztosítani fogja.

A Honvédszakszervezet kezdeményezésére került be a megállapodásba, hogy 2006. szeptember végén, október elején megvizsgálja a tárca a személyi juttatások előirányzatának felhasználását és az esetlegesen képződő  bérmegtakarítások felhasználásáról az érdekképviseleti szervezetekkel egyeztet, elsődlegesen a hivatásos és szerződéses katonák ruházati illetményének (kézhez fizetett összegének) további emeléséről. Ugyancsak a Hosz javaslata volt, hogy a hivatásos és szerződéses állomány vonatkozásában  2006. év első negyedévi kezdettel a tárca megvizsgálja a szolgálati időpótlék bevezethetőségének a lehetőségét. A katona-szakszervezet kezdeményezésére a honvédelmi tárca vállalja továbbá, hogy a hivatásos és szerződéses tisztek és tiszthelyettesek ruházati illetményének norma összegén belül a készpénz kifizetés mértékét 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra felemeli, a szerződéses legénységi állomány esetében pedig a természetbeni ellátásuk felett 10.000 Ft kerül kifizetésre.

Ezt követően - sorrendben - Tián József CSÉSZ elnök, Breuer László Hodosz vezető titkár és Mészáros Géza Hosz elnök, a munkavállalói oldal ügyvivője köszönte meg a megállapodás előkészítése során tapasztalt együttmüködést. 

Mészáros Géza emellett hangsúlyozta: a katona-állomány érdekeit szolgálja az illetményfejlesztésről szóló megállapodás, ugyanakkor a Hosz már most köszöni azt a lehetőséget, hogy néhány elemben tovább lehet tárgyalni, s így a katonák anyagi helyzetét, kondícióit, megbecsülését 2006-ban még tovább lehet javítani, majd a HÉF munkájában résztvevőknek - kellemes ünnepeket kívánt.

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter az esztendő végi ünnepekre a szívekben és a lelkekben békességet, a jövő évre pedig további korrekt, kiegyensúlyozott érdekegyeztetést kívánt. Ezután Juhász Ferenc honvédelmi miniszter és az érdekképviseletek vezetői - Mészáros Géza Hosz elnök, Breuer László Hodosz vezető titkár, Sipos Géza BEOSZ elnök és Tián József CSÉSZ elnök - aláírták a megállapodást. A HÉF legközelebb január 26-án ülésezik majd.   

A megállapodás szöveges részét az alábbiakban közöljük:

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

 

HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ

                       F Ó R U M

 

                                                                                                                1. sz. példány      

                                           M e g á l l a p o d á s

a személyi állomány 2006. évi illetményfejlesztéséről

            A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum munkaadói és munkavállalói oldala a személyi állomány 2006. évi illetményfejlesztéséről a következőkben állapodott meg.

I.

Hivatásos és szerződéses állományú katonák esetében

            1) A hivatásos és szerződéses állományú katonák vonatkozásában egységesen, differenciálás nélkül 5 %-os mértékü illetményfejlesztés valósul meg.

            2) Az illetményfejlesztés úgy kerül végrehajtásra, hogy a 2005. évben megállapított technikai illetményalapot központilag, egységesen  5 %-kal fel kell emelni és 2006. január 01-jétől az illetményeket a felemelt technikai illetményalappal kell megállapítani.            

3) A költségtérítések és más illetményen kívüli pénzbeni juttatások esetében a mindenkori, a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalappal kell számolni.

II.

Közalkalmazottak esetében

1)     A közalkalmazotti állomány egységesen, differenciálás nélküli 5 %-os illetményfejlesztésben részesül.

2) Az illetményemelés úgy kerül végrehajtásra, hogy minden katonai szervezet részére – ideértve a felsőoktatási intézményben oktatókat és tudományos kutatókat is –  a 2005. december havi béralapok 5 %-ának megfelelő keret kerül biztosításra, melyből  2006. január 01-jétől fedezni kell a 2006. április 01-jétől érvényes Kjt. szerinti garantált illetményeket, valamint a felsőoktatási intézményben oktatók és tudományos kutatók illetménytáblázatában lévő illetményeket,  a kötelező év eleji előresorolásokat, valamint az április 01-jétől érvényes pótlékalap növekedése miatti  többletet.

         A keretből fennmaradó részt a katonai szervezet közalkalmazottainak fizetési fokozat szerinti illetménye növelésére, a feltételek fennállása esetén új pótlékok megállapítására, illetőleg a már meglévő pótlékok – törvények adta kereteken belüli – felemelésére kell fordítani.

3) A 2005. évtől a törvényi előírásoknak megfelelően bevezetésre került keresetkiegészítés területén (ami 2005. december 31-ével megszünik)  a 2) pontban szereplő illetményemelés mellett, hasonlóan a 2005. évi rendelkezésekhez,  a 2005. december havi béralapok 2 %-ának megfelelő keretet kell képezni  valamennyi katonai szervezetnél – a katonai tanintézeteknél, valamint a kutatás területén foglalkoztatottak kivételével – melyből 

- egységesen minden közalkalmazott részére 1 %-os kötelező kereset- kiegészítést kell biztosítani,

- a keret fennmaradó részét pedig az állományilletékes parancsnok (vezető) – a helyi érdekképviseleti tisztségviselőkkel történő egyeztetés után – differenciált mértékü keresetkiegészítés megállapítására használ fel.

4) A 3) pont szerinti kereteket a törvényi rendelkezés értelmében 2006. december 31-ig teljes egészében fel kell használni, év végén maradvány nem képződhet, az a következő évre át nem vihető.

            5) A 3) pont szerinti keresetkiegészítés a 2006. évi illetményfejlesztés mértékét nem befolyásolja, ugyanis ez a juttatás már a 2005. év során is biztosításra került.

III.

Köztisztviselők esetében

            A köztisztviselők 2006. január 01-jétől, egységesen 5 %-os illetményemelésben részesülnek melynek végrehajtására a 2005. évben megállapított technikai illetményalapot 5 %-kal fel kell emelni.

IV.

A közigazgatási szerveknél foglalkoztatott, Munka Törvénykönyve

hatálya alá tartozó munkavállalók esetében

            A közigazgatási szerveknél foglalkoztatott, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére egységesen 5 %-kal kerül felemelésre 2006. január 01-jétől.

V.

Az önkéntes tartalékos katonák, valamint a tanintézeti hallgatók és növendékek esetében

Az önkéntes tartalékos katonák, valamint a tanintézeti hallgatók és növendékek illetménye (ösztöndíja) egységesen 5 %-kal emelkedik,  a 2005. évben megállapított technikai illetményalap 5 %-os mértékü emelése által.

*

 

*

 

*

 

            A felek megállapodnak abban, hogy az e „Megállapodás” szerint felemelt illetmények első alkalommal a 2006. január havi illetményekkel kerülnek átutalásra.

A honvédelmi tárca vállalja, hogy

-         a havonta biztosított, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány értékét a jogosulti kör részére 2006. évben 4.000 Ft-ról 4.500 Ft-ra felemeli;

-         a szerződéses legénységi állomány esetében a készétel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány és a meleg étkeztetési hozzájárulás választhatóságára való tekintettel, a meleg étkeztetési hozzájárulás mértékét 2006. évben 8.000 Ft-ról 9.000 Ft-ra emeli fel;

-         az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét 3.200 Ft-ról 3.600 Ft-ra emeli fel 2006. évben;

-         a nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások mértékét a 2005. évi szinten (magánnyugdíjpénztár esetében 2 %, önkéntes nyugdíjpénztár  esetében 4 %), de már a fejlesztett illetmények figyelembevételével biztosítja;

-         2006. szeptember végén, vagy október elején megvizsgálja a személyi juttatások előirányzatának felhasználását és az esetlegesen képződő bér- megtakarítások felhasználásáról az érdekképviseleti szervezetekkel egyeztet, elsődlegesen a hivatásos és szerződéses katonák ruházati illetményének (kézhez fizetett összegének) további emeléséről;

-         a hivatásos és szerződéses állomány vonatkozásában  2006. év első negyedévi kezdettel  megvizsgálja a szolgálati időpótlék bevezet-hetőségének a lehetőségét. 

A honvédelmi tárca vállalja továbbá, hogy a hivatásos és szerződéses tisztek és tiszthelyettesek ruházati illetményének norma összegén belül a készpénz kifizetés mértékét 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra felemeli, a szerződéses legénységi állomány esetében pedig a természetbeni ellátásuk felett 10.000 Ft kerül kifizetésre.

A munkavállalói oldal, illetve annak tagjai vállalják, hogy a jelen „Megállapodás”-ban szereplő kérdésekben, témakörökben a 2006. év folyamán nem élnek a szakszervezeti nyomásgyakorlás eszközeivel, nem kezdeményeznek aláírásgyüjtést, illetve demonstrációt.

Budapest, 2005. december 21-n.

            Juhász Ferenc                                                                  Mészáros Géza 

      honvédelmi miniszter                                                     a HOSZ elnöke

            Breuer László                                                                   Tián József

a HODOSZ vezető titkára                                                     a CSÉSZ elnöke

                                                   Sipos Géza

a BEOSZ elnöke

Készült: 5 példányban

Egy példány 5 lap

Kapják: 1 sz.pld. HÉF titkárság

             2 sz.pld. HOSZ

             3 sz.pld. HODOSZ

             4 sz.pld. CSÉSZ

             5 sz.pld. BEOSZ

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.