2018. 03. 20. kedd
Klaudia
: 311 Ft   : 253 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A hősök előtt tisztelegtek

2017. 05. 30., 14:26

„Családapák, gyerekek, fivérek voltak ők, a mi nagyszüleink és dédszüleink. Elhunyt családtagjaink, a mi hőseink, akik példát mutattak bátorságból, hazaszeretetből és önzetlenségből” ...

A Kecskeméti Református Egyházközség felkérésére, általános iskolások és középiskolás diákok részére tartott megemlékezést a hősök napjához kapcsolódóan május 29-én és 30-án Gáldonyi Sándor százados.

„Családapák, gyerekek, fivérek voltak ők, a mi nagyszüleink és dédszüleink. Elhunyt családtagjaink, a mi hőseink, akik példát mutattak bátorságból, hazaszeretetből és önzetlenségből” - idézte fel a háborúk áldozatainak emlékét az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-kiskun megyei irodája hadisírok gondozásért és a honvédelmi nevelésért felelős szaktisztje.Gáldonyi százados megemlékezését dr. Holló József nyugállományú altábornagy, a kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztos szavaival zárta: „Emlékeznünk kell rájuk, hiszen ők mindannyian részesei voltak a nemzetnek, s emlékezetük része a nemzettudatnak. A lélekharang értük szól, a mécsesek lángja az ő lelküknek viszi el az emlékezés világát. Az örökre eltávozott katonák nem kérnek egyebet, csupán, hogy szívünkben őrizzük emléküket.”

Szöveg és fotó: Galambos Sándor

* * *


SzentesAz első- és második világháborús emlékműnél rendezett koszorúzást a hősök napja alkalmából a városi önkormányzat május 29-én.  A rendezvényen az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred egy díszalegységgel vett részt. Az emlékműnél Antal László ezredes, az alakulat parancsnoka is elhelyezte az emlékezés virágait.Szöveg és fotó: Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados

* * *


Balatonfűzfő


Szabadtéri szentmisével és koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke előtt május 28-án, vasárnap délelőtt Balatonfűzfőn. A város és az egyházközség közös rendezvényén a Magyar Honvédség veszprémi helyőrségének állománya is részt vett. Az egykori „mámai” templomromnál celebrált szentmisét a hősök lelki üdvéért vasárnap délelőtt Szécsi Ferenc balatonfűzfői plébános, kisegítő tábori lelkész.Az eseményen részt vett dr. Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka, Szűcs József ezredes, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka, Fajd Bence hadnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó- és Érdekvédelmi Központ tisztje, Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke, Soós Lajos nyugállományú alezredes, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének elnöke, valamint a térség önkormányzati vezetői. A zenei szolgálatot az MH 54. Veszprém Radarezred Légierő Zenekara adta, Katona János alezredes vezetésével.

Szécsi Ferenc plébános kiemelte: azért emlékeznek meg évről évre a hősök napjáról, hogy az ifjúságban is tudatosuljon: nagyapjuk, dédapjuk életüket adták a hazáért. „Úgy gondolom, hogy a ma élőkből egyre jobban kezd kiveszni a hazaszeretet. Sokan nem is érzik azt, hogy ők valamivel tartoznának a hazának, hogy mi az a haza. Ezért is nagyon fontos a hősök vasárnapja, hogy emlékezzünk azon elődeinkre, akik életüket adták a magyar népért, a hazáért, ugyanakkor pedig a következő nemzedékben is próbáljuk feléleszteni a hazaszeretetet” - mondta.A szentmise után a templom falán elhelyezett emlékműnél folytatódott a megemlékezés. Ünnepi beszédében dr. Földváry Gábor helyettes államtitkár felidézte: honnan merítettek az egykori hősök erőt ahhoz, hogy életüket feláldozzák valamiért, ami szentebb és fontosabb volt, mint az életük. „Azt gondolom, hogy ezekből az áldozatokból kiderül, hogy ők azért adták az életüket, mert volt valami, ami az életüknél is fontosabb, az életüknél is szentebb volt. Ha körülnézünk ebben a kertben, akkor nemcsak egy ma is álló templomot látunk itt, hanem egy 800 évvel ezelőtt emelt templomnak a romjait. Vajon mi késztette az akkor itt élőket, hogy kőből emeljenek egy olyan épületet, ahol összegyűlhettek hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre, hogy energiát, fáradságot, pénzt, vagyont, és ki tudja, mi mindent nem sajnálva épületet emeljenek? Azt gondolom, hogy ez a fontosabb, szentebb dolog a közösség lehetett. Az a csökönyös, élni akaró közösség, amely 800 évvel ezelőtt is összefogást teremtett itt, Balatonfűzfőn. S ez az élni akarás elkísérte az itt élőket a szabadságharc idején, az első és második világháború, valamint az azt követő vérontások idején, hogy megmaradjon a közösség. S akiknek kellett, s amikor kellett, az életüket is hajlandók voltak feláldozni ennek a közösségnek a továbbélésére” - mondta a minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára.A megemlékezés végén az alakulatok parancsnokai, a szervezetek és önkormányzatok vezetői koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Szöveg és fotó: Singer Éva hadnagy

* * *


MH 5. Bocskai István Lövészdandár


A háborúkban életüket feláldozó hősi halottakra emlékeztek Debrecenben és Hódmezővásárhelyen az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái. A hősök napja alkalmából megtartott megemlékezésen a debreceni Honvédtemetőben Polyák András ezredes, a dandár törzsfőnöke beszédében hangsúlyozta: a hadviselés fontos, bár nagyon sokszor megszegett szabálya, hogy az elesett katona többé már nem ellenfél. Kijár neki a tisztelet és az örök emlékezet. „Debrecenben 1915-ben ezen a helyen, a honvéd sírdombok körül hősi temető létesült, a második világháború idején a sírok tovább szaporodtak. A 19. és 20. század hősei nyugszanak körülöttünk, a párnaköveken név, életkor és esetleg az alakulat megnevezése. Ami nem látszik: minden kő egy-egy életutat takar, a személyes életutak sokaságából pedig összefonódik a történelem"- mondta az ezredes.Polyák ezredes beszédében megemlékezett Róth Orsolya és Dálnoki András poszthumusz hadnagyokról, akik 2011-ben afganisztáni külszolgálatuk ideje alatt vesztették életüket, és akiknek emléktáblája ott áll a panteonban: „A békét szolgálva, kötelességük teljesítése közben vesztették életüket. Május 29-én a szolgálat közben életüket veszített nemzetközi és a magyar békefenntartókra emlékezünk. Életük, tetteik, hűségük mindig példaként áll előttünk."

Az ünnepi beszédet követően a katonák mellett a megjelent vendégek, dr. Nagy Sándor országgyűlési képviselő és Majoros László nyugállományú ezredes is elhelyezték a megemlékezés virágait. Zárásként Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész igehirdetésében részesülhettek a megemlékezők.Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi katonái is tisztelegtek elődeik előtt. A városban hagyomány, hogy a helyőrség parancsnoksága és az önkormányzat képviselői közösen járják be a város háborús emlékhelyeit.

A megemlékezések a város központjában található első világháborús emlékműnél kezdődtek, ahol Bálint Gabriella önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, hogy a jeles nap gyökerei az első nagy háborúig nyúlnak vissza. „A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére, minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az emléknapot, mint a hősök emlékünnepét, a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli” - hangsúlyozta a képviselő az 1917-ben született törvénycikk szavait.

Az ünnepségen dr. Alácsi Ervin őrnagy, katolikus és Dudás Ferenc hadnagy, református tábori lelkész imáját, valamint áldását a koszorúzás követte. A megemlékezés a Hősök terénél található második világháborús emlékműnél, majd a Hősök parcellájánál, és a katolikus temetőben, végül a leventék emléktáblájánál folytatódott. A helyszíneken az alakulat nevében Bátor Ferenc alezredes, megbízott parancsnokhelyettes helyezte el az emlékezés koszorúit.Szöveg: Búz Csaba hadnagy és Madura János őrmester
Fotó: Péter Gergely hadnagy és Adorján Krisztián szakaszvezető

* * *


Szentendre


Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, valamint a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület szervezésében emlékeztek meg a Magyar Hősök Emlékünnepéről a szentendrei laktanyában. Május 24-én az MH Altiszti Akadémia katonái, valamint az első és második évfolyamos honvéd altisztjelöltek tekinthették meg a Katonai Filmstúdió által forgatott Halhatatlanok - Limanova - a magyar győzelem 1914. című, játékfilmes elemeket is tartalmazó történelmi dokumentumfilmet. A vetítés utáni beszélgetésen a hallgatóság a film írójától és rendezőjétől, Bárány Krisztiántól kapott információt a történelmi filmek forgatásának kulisszatitkairól.  A jelenlévők megosztották egymással az első és második világháborúkhoz visszanyúló, családi kötődésű történeteiket is.Május 25-én a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület által szervezett „Hadtörténeti esték” programsorozat részeként Kiss Balázs főhadnagy, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság főtisztje tartott előadást a magyar hadisírgondozás történetéről és a katonahősök emléke ápolásának társadalmi fontosságáról. Az előadásra nem csupán civilek és a katonák voltak kíváncsiak, a legnagyobb létszámban a Pap Béla Gyalogos Őrmester Évfolyam honvéd altisztjelöltjei képviseltették magukat, akik érdeklődve hallgatták egykori kiképzőtisztjük előadását.

Kiss Balázs előadásában kiemelte: a hadisírgondozó tevékenység – azon túl, hogy kegyeleti szempontból is fontos kötelesség - a Magyar Honvédség egyik legkézzelfoghatóbb kapcsolata a civil lakossággal, mindemellett a honvédelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze, hiszen a jelen és a jövő magyar katonái is erőt meríthetnek a hős elődök példájából.

Az előadást követően az érdeklődők megtekinthettek néhány eredeti első és második világháborús kitüntetést, katonai okmányt, tábori levelezőlapot és katonahősökhöz köthető személyes tárgyat.Szöveg: K. B. 
Fotó: Domján Diána ömt. törzsőrmester 

* * *


BudapestA magyar hősök emlékünnepe alkalmából dr. Pohl Árpád ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság képviseletében Vantal Zsolt ezredes, a törzsosztály vezetője, valamint Sári Szabolcs alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka koszorúzott a békefenntartók emlékművénél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán, így adózva mindazok emléke előtt, akik életüket adták a hazáért.Forrás: www.honvedelem.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 03. 13., 13:06
Tizenötödik alkalommal rendezte meg a Honvédelmi Minisztérium a Katonaözvegyek Országos Találkozóját a Stefánia Palota − Honvéd Kulturális Központban március 8-án. A Honvédszakszervezetet Szendrei Zoltán alelnök képviselte a rendezvényen...
2018. 03. 12., 10:09
A LIGA Szakszervezetek új székházának első programja a 22. alkalommal megrendezett Nyitott Ház sorozat tematikus rendezvénye volt 2018. március elsején. „Nem csak a székházat nyitottuk meg, hanem azt az utat is, ami a párbeszéd irányába mutat” – összegezte a rendezvény tanulságait Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke.
2018. 01. 18., 14:58
Minden évben az adóbevallások leadásával együtt nyilatkozhatunk adónk 1+1%-ának felajánlásáról. Kérjük Tagjainkat és Szimpatizánsainkat, hogy az idén is támogassák adójuk 1%-val a Honvédszakszervezet által alapított Katonákért Közhasznú Alapítványt.
2018. 03. 13., 11:07
„170 évvel ezelőtt Magyarország védekezett, mert megtámadták, mert a hazát meg kellett menteni. Ezt üzeni nekünk 1848/49 forradalma és szabadságharca” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 12-én, hétfőn, a tárca társadalmi szervezetek részére rendezett központi ünnepségén. A Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte a rendezvényen...
2018-03-02 11:45:32
Február utolsó hetére rekord hideget jeleznek a meteorológusok. A hideg idő kötelezettséget ró a munkáltatókra: plusz pihenőidőt, fűtést, meleg teát, védőruházatot, sőt adott esetben munka alóli felmentést is biztosítaniuk kell a munkavállalók számára. A munkavállaló ugyanis csak a munkaerejét bocsátja bérfizetés ellenében a munkáltató rendelkezésére, és nem az egészségét.
2018-03-02 11:42:50
Már 70 000 tagkártya van a LIGA Szakszervezetek tagjainál - tudtuk meg Balázs Norbert szolgáltatási koordinátortól. Kollégánk, Trembulyák Péter pedig a kedvezményes üzemanyagvásárlásra szolgáló MOL kártyák igényléséről oszt meg hasznos tudnivalókat.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Az Amerikai Haditengerészet lemond arról, hogy 34 rombolóját hibrid meghajtásúra építse át. A korábbi elképzeléssel jelentős üzemanyag-megtakarítást és persze hatótávolság-növelést reméltek a mérnökök.