2023. 03. 25. szombat
Irén, Írisz
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Levél a miniszternek

Hosz  |  2006. 08. 28., 16:00

A Honvédszakszervezet elnöke a mai napon a következő levelet juttatta el a honvédelmi miniszterhez...

Tisztelt Miniszter Úr!

A következőkben felsoroltak alapján a Honvédszakszervezet kezdeményezi, hogy a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség felelős vezetői minél rövidebb időn belül hivatalos csatornákon tájékoztassák a személyi állományt az Államreform Bizottság a honvédséget, a katonákat érintő javaslatairól és azok várható következményeiről, illetve a honvédség átalakítását célzó szándékok megvalósításának állapotáról, tervezett lépéseiről, a katonai szervezetek, az állomány sorsát érintő döntések helyzetéről.

Továbbá, a jelenleg zajló folyamatok minden szakaszában igényeljük a szolgálatvállalói érdekek megjelenítésének, képviseletének lehetőségét, ebből kifolyólag sürgetjük az érdekvédelmi szervezetek érdemi bevonását a tárcán belüli, illetve a tárca által kormányzati irányba végzett előkészítő munkálatokba.

Az elmúlt hetekben- hónapokban a katonák kizárólagosan a sajtó, valamint suttogó híresztelések útján értesültek azokról a szándékokról vagy döntésekről, amelyek szolgálati és szociális körülményeik, egzisztenciális biztonságuk további alakulására döntő hatással bírnak. A közszolgálat átalakításáról közszájon forgó, nem egyszer ellentmondó, gyakran áthallásos értesüléseket, kiszivárogtatott elképzeléseket a honvédelmi tárca illetékesei ez ideig nem cáfolták, vagy nem erősítették meg. Az elöljáró szervek és személyek (vélhetőleg maguk is hiteles információk hiányában) a tárcán belüli történésekről nem tájékoztatták kellő módon és mértékben beosztottaikat.

A szolgálati nyugdíjkorhatár felemelésére, számításának módjára, mértékére, a jubileumi jutalom megszüntetésére, a 13. havi illetmény, a nyelv- és egyéb pótlékok eltörlésére, a követelmény és juttatási rendszer átalakítására vonatkozó, az egyes katonai szervezetek felszámolásáról, átdiszlokálásáról, a szolgálatvállalók bizonyos csoportjainak eltérő kezeléséről szárnyra kelt hírek és álhírek kezdetben a személyi állomány elbizonytalanodását, csalódottságát, türelmetlenségét, majd indulatait váltották, váltják ki.

A Honvédszakszervezethez beérkezett jelzések alapján kijelenthető, hogy az az erkölcsi tőke, amelynek megléte elengedhetetlen a hadsereg pozitív szellemiségének fenntartásához, eróziónak indult. A katonák nagy része elkötelezettsége és lojalitása ellenére nem lát perspektívát maga előtt, megingott a felső vezetésbe vetett bizalma, túlélésre rendezkedett be. A biztonságérzetet helyenként felváltotta a személyes sors iránt való aggodalom, előtérbe került a menekülési reflex. Az elkeseredéssel kialakult letargia következtében a szolgálati feladatok végrehajtása az eddigieknél alacsonyabb színvonalon történik.

A Honvédszakszervezet arra törekszik, hogy az állomány a feladatok ellátása, illetve a szolgálati jogviszonnyal összefüggő döntései meghozatala során racionálisan, a valós körülmények ismeretében járjon, járhasson el. A kialakult kételyek eloszlatása azonban csak hiteles információk birtokában válna lehetségessé.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az állomány körében tapasztalható negatív hangulatot azonban elsősorban nem az alaptalan híresztelések okozzák. A közszolgálati médiák híradásai, valamint a tárgyalt témában különböző plénumokon, tárgyalásokon megszólaló állami vezetők nyilatkozatai érzékelhetően abba az irányba mutatnak, hogy az átalakításokkal a katonák különleges közszolgálati státuszának több lényegi elemét kívánják gyengíteni, felszámolni. Az erre utaló kijelentések joggal váltják ki nemcsak az állomány egyes tagjainak, hanem a Honvédszakszervezet aggodalmát is.

Meggyőződésünk, hogy a katonák jogállási törvényében rögzített elvárások, kötelezettségek, illetve a jogok és juttatások egyensúlyának durva megbontása a szolgálatvállalói érdek sérelmén túl a szervezeti célok megvalósulása ellen is hat. Érdemes itt megjegyezni, hogy pontosan a Hszt. és Hjt. ezen keretei biztosították, hogy a Magyar Honvédség, illetve katonái elérjék a NATO csatlakozáshoz, az önkéntes haderőre való áttéréshez, valamint a békemüveletekhez és expedíciós alkalmazásokhoz szükséges minőségi mutatókat.

Az előzőekben felsoroltak következtében fennáll a veszélye annak, hogy vélt és valós változások nyomán beinduló személyi kiáramlás mennyiségileg és minőségileg felülmúlja a várakozásokat, és nem a tervezett állapotok kialakulását eredményezi. Igaz, a permanens reformok során nem először fordulna elő, hogy a honvédség magasan képzett és tapasztalt katonáinak tömegeit veszítené el, de a tartalékok sokkal szükösebbek a korábbiakhoz képest.

Tisztelt Miniszter Úr!

Természetesen sem az állomány, sem a Honvédszakszervezet nem kíván mereven elzárkózni a szükségszerü korrekcióktól. Ellenkezőleg: részt kíván venni a honvédség és saját sorsának alakításában. Ennek során viszont továbbra sem tartja elfogadhatónak a szerzett jognak tekinthető jogosultságok, juttatások, vívmányok és garanciák egyoldalú, ellentételezés nélküli felszámolását, a korábbiaknál kedvezőtlenebb szabályok visszamenőleges hatályú alkalmazását, valamint méltánytalan, a partnerséget mellőző bánás- és eljárási módot. A Honvédszakszervezet, küldetésének és a katonatársadalom iránt érzett felelősségének tudatában, az állomány jelzett érdekeinek érvényesítése céljából a rendelkezésére álló minden törvényes eszközt és lehetőséget fel kíván használni.

Mindezek figyelembevételével és mérlegelésével, a feszültségek csökkentése céljából kérem Önt, hogy kezdeményezéseinknek helyt adni szíveskedjen.

Budapest, 2006. augusztus 28.

Tisztelettel:

                                                   Mészáros Géza sk.

                                                    elnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.