2023. 06. 01. csütörtök
Tünde
: 371 Ft   : 347 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Sikeres esztendőt zár a Honvédszakszervezet

Hosz  |  2006. 11. 12., 14:05

A Honvédszakszervezet őszi választmányi ülését november 13-án, az MH ÖLTP Zách utcai objektumában tartották. A megjelent száz küldött előtt Mészáros Géza elnök számolt be az elmúlt hónapok – hivatásos és szerződéses katonákat érintő – szakszervezeti történéseiről, majd választmányi határozat-tervezetekről vitáztak, az ülés végén pedig új tisztségviselőket választottak és átadták az idei ,,Szakszervezeti Munkáért” díjakat is…

A rendezvény tisztségviselőinek megválasztása és a választmányi ülés határozatképességének megállapítása után, Mészáros Mária levezető elnök vette át szót. Miután ismertette és megszavaztatta az ülés napirendjét, az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról szóló elnökségi tájékoztató következett.

Mészáros Géza több gondolat köré szervezte beszámolóját. A rendezvények között kiemelte a családi napok (Aquapark), a szeptember 9-i jubileumi ünnepség, a haderőnemi ülések, az aktuális tájékoztatók, a továbbképzések fontosságát, azok korrekt és eredményes lebonyolítását.

A katonanői és a szerződéses szekció müködése az elmúlt időszakban valamelyest dinamizálódott, ám az érdekek még hatékonyabb artikulációja érdekében további fejlődés szükséges - tette hozzá. A nyugállományú tagozat által képviselt korosztály továbbra is maximálisan megérdemli a korrekt törődést, emellett a szervezet-építést is kiemelt jelentőségünek tartjuk, hiszen a szakszervezet közös érdeke, hogy képzett szakembergárda képviselje a tízezres tagságot – mondta Mészáros Géza.

Az érdekegyeztetés helyzetéről kijelentette: a Hosz ágazati – Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) – és a szektorális – SZÉF – érdekegyeztetésen történő részvétele aktív. Az elmúlt időszakban megtörtént a HÉF megállapodás aláírása, de ugyanígy eredménynek tekintendő valamennyi, a Hosz szférájába tartozó réteg sikeres érdekképviselete.

A szövetségi élettel kapcsolatban az elnök beszámolt a LIGA és az FRDÉSZ konföderációk müködéséről, illetve a Honvédszakszervezet szövetségi teendőiről, a közös munkában való részvételéről. Az elnök a Hodosz-szal és a BEOSZ-szal történő együttmüködést jónak és hatékonynak nevezte. A szakértői egyeztetésekről pedig elmondta, hogy a Hosz tisztségviselői minden fronton eredményesen képviselik a hivatásos és szerződéses katonák érdekeit. A szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a honvédelmi tárca kapta feladatul az új, méltányosságot is figyelembe vevő szolgálati nyugdíjrendszer kidolgozását. Ezért aztán a Hosz is markánsan közre fog müködni annak kimunkálásában - tette hozzá Mészáros Géza.

Az Egység 2002 Kft. müködéséről szólva röviden beszélt az új szolgáltatásokról, az új megállapodásokról és kezdeményezésekről. A HM tárca hajlandóságot mutat arra, hogy az albérleti díjat átkonvertálja lízing-díjra - mondta, majd beszámolt arról is, hogy megtörtént az IKH-val a szerződés-módosítás, így az eddig veszteségesen müködő cserkeszőlői üdülőt a Hosz visszaadta a tulajdonosnak.

Egy szervezetnek komoly érdeke, hogy szembe tudjon nézni a hibáival, mi ezt az elmúlt időszakban megtettük, azóta pedig a tagság bizalmát élvezve tesszük a dolgunkat. A Hosz elnöke záró gondolataiban megköszönte a tagság tevékenységét és a bizalmat.

A választmányi ülés - ezt követően - a befektetési politika határozat-tervezetének vitájával folytatódott. Heiling Ottó szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy idén a szakszervezet több millió forintot fektetett be különböző alapokba. Kérdésekre válaszolva a Hosz alelnöke elmondta, hogy csak a biztonság és a nyereség érdekében foglalkozik ezt követően is a befektetésekkel a katona-szakszervezet. Az elnökség köteles a választmányt tájékoztatni a befektetések megoszlási arányainak változásairól – zárta gondolatait a beterjesztő. A Hosz választmánya 2 tartózkodással fogadta el a határozatot.

A Hosz 2007. évi átlag szakszervezeti tagdíjáról szóló határozat-tervezetet dr. Ujfaludi Zoltán ismertette. A 2007. évre a pártoló és önkéntes tartalékos tagok által fizetendő átlag szakszervezeti tagdíjat 820Ft/hó összegben állapította meg a választmány.

A nyugállományú tagok 2007. évi tagdíjának emeléséről szóló határozat-tervezetet Kása László terjesztette a választmány elé. A nyugállományú tagozat elnöke indoklásában elmondta, hogy az információ-szolgáltatásból adódó, így a müködési feladatok költségei is jelentősen megnövekedtek az elmúlt időszakban. A választmány döntése értelmében – a javaslat szerint – 230Ft-ra nőtt a havi tagdíj a nyugállományúaknál.

A költségvetés egyes tételeit meghatározó határozattervezetek megvitatása Heiling Ottó előterjesztésében zajlott. Elsőként az Egység újság elkészítéséről, majd az Egység újság terjesztéséről szóló költségvetési adatok hangzottak el. Az egyes Hosz szervek müködési költségeinek biztosításáról az alelnök elmondta, hogy a képviseleti irodák, szekciók, és ellenőrző bizottság finanszírozási kereteit foglalja magába ez a tétel. Az üdültetés támogatásáról Heiling Ottó kijelentette: 2007-ben tervszerüen nem kíván további felújítást kivitelezni a szakszervezet, még az sem dőlt el, hogy a jelenleg 8 évre szóló bérleti szerződésnek lesz-e jövője, ezért a szakszervezet technikailag másképp valósítja meg a támogatást. A fentiek mellett a választmány elfogadta az alapítványi támogatásról és a gépjármü-vásárlásról szóló, költségvetést terhelő tételeket is.

A Hosz 2007. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetet szintén Heiling Ottó alelnök terjesztette a választmány elé. Miután összehasonlította a bevételek és a kiadások jövő évi alakulását, arról is beszélt, hogy a – kialakult belpolitikai helyzetre való tekintettel, az esetleges demonstrációkon való gazdaságilag zökkenőmentes részvétel érdekében – Hosz létrehozott egy demonstrációs alapot. Séber István könyvvizsgáló kiegészítő hozzászólásában elmondta, hogy a szakszervezet bevételei nem túltervezettek, emellett a kiadások is reálisak. A fejezeti tartalékok növelni fogják a gazdálkodás biztonságát, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beterjesztett költségvetés megalapozott legyen – tette hozzá a könyvvizsgáló. A választmány ezt a határozat-tervezetet is elfogadta.

A Hosz 2007. évi fontosabb feladatairól szóló határozat-tervezetet Szincsák Gyula vezetésével vitatták meg. Az alelnök hangsúlyozta, hogy bőséges tartalommal kell megtölteni a jövő esztendő tennivalóit, majd hozzátette, hogy az eredmények több esetben nem tünnek direkt eredményeknek. Szincsák Gyula ezt követően röviden szólt az érdekképviseleti-érdekvédelmi területen, a szervezeti élet és a szolgáltatások területén jelentkező 2007-es feladatokról is. A választmány ellenszavazat nélkül fogadta el ezt a határozat-tervezetet is.

A Hosz elnökségének 2007. évi munkatervéről szóló határozattervezetet – dr. Ujfaludi Zoltán előterjesztése után – szintén ellenszavazat nélkül fogadta el a választmány.

A Hosz nyugállományú tagozatának SZMSZ módosításáról szóló határozat-tervezetét Kása László terjesztette elő. A nyugállományú tagozat elnöke elmondta, hogy a módosítást a taglétszám-növekedés miatti létszám-arányos képviselet torzulás indokolta. A javaslatot a választmány elfogadta.

A személyi kérdéseket a Hosz elnöke terjesztette a választmány elé. Ezt követően, a titkos voksolás után Jáger Tibor nyugállományba vonulása miatt Nagy Károly, eddigi székesfehérvári alapszervezeti vezetőt választották nyugat-magyarországi területi ügyvivőnek. Az ugyancsak nyugállományba vonuló Iváncsik Miklós helyére pedig Tóvári Róbertet választották a légierő haderőnemi képviselő helyettesévé.

Az idei ,,Szakszervezeti Munkáért” díjakat – Szincsák Gyula és Jáger Tibor javaslatai alapján, az érvényes titkos szavazás után – Besenyei Csaba, a Hosz logisztikai haderőnemi képviselője és

Nagy Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke vehette át. Az ülés végén a Hosz elnöke miután megköszönte a nyugállományba vonuló ügyvivők, dr. Oláh Gábor és Jáger Tibor munkáját, a megválasztott új tisztségviselőknek, így Nagy Károly területi ügyvivőnek és Tóvári Róbert haderőnemi képviselő helyettesnek, valamint az új ,,Szakszervezeti Munkáért" díjasoknak gratulált. A választmányi ülés végén Szabó József ezredes, a HM tervezési és koordinációs főosztályának helyettes vezetője a haderő új struktúrára történő áttéréséről tartott részletes szakmai előadást.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…

  JETfly Magazin

Két év rekordveszteség után újra nyereséges évet zárt tavaly a Budapest Airport, így a vállalatnak sikerült a koronavírus-járvány ideje alatt felhalmozott súlyos veszteségből némileg lefaragnia.

  Háború Művészete magazin

1942 tavaszán, a megtépázott amerikai USS Houston és az ausztrál HMAS Perth cirkálók, a Jáva-tengeren előző nap vívott tengeri csata túlélőiként, a Jáva és Szumátra között húzódó Szunda-szoroson át próbáltak egérutat nyerni a megállíthatatlanul előrenyomuló japánok elől. Nem jártak sikerrel és sorsukat sokáig homály fedte.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.