2024. 05. 29. szerda
Magdolna
: 385 Ft   : 355 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Napirend előtti kérdéseket tett fel a Honvédszakszervezet

Hosz  |  2007. 01. 24., 09:26

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) január 24-i ülésén - a hivatásos és szerződéses katonák érdekében -  több napirend előtti kérdést is megfogalmazott a munkavállalói oldalon helyet foglaló Honvédszakszervezet (Hosz). Az plenáris egyeztetést Palásti Ferenc dandártábornok, személyzeti főosztályvezető vezette, a munkáltatói oldal ügyvivője dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza, a BEOSZ elnöke volt. A Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök, Heiling Ottó és Szincsák Gyula alelnökök képviselték...

Az ülés elején elhangzott, hogy halaszthatatlan közfeladatai ellátása miatt Palásti Ferenc dandártábornok helyettesítette Erdélyi Lajos főtanácsadót a soros elnöki teendők ellátásában. Napirend előtt Sipos Géza, a BEOSZ elnöke, majd a Honvédszakszervezet fogalmazott meg napirend előtti kérdéseket.

Mészáros Géza elnök az alábbi kérdéseket intézte a tárca illetékesei felé:

A folyamatban lévő szervezeti átalakítások során kiemelt jelentőséggel bír a személyi állomány szolgálati és életkörülményeinek alakulása. A lakásellátás és a lakhatás biztosítása területén jelen lévő feszültségeket tovább fokozzák a helyőrséget váltó, valamint a nyugállományba vonuló állomány újonnan megjelenő igényei. A szükös pénzügyi források eddig sem tették lehetővé a munkáltatói kölcsönök azonnali folyósítását, ami nagymértékben megnehezítette az ügyletek lebonyolítását. Információink szerint a költségvetési törvényben erre a célra jóváhagyott keretet a tárca vezetése más területen kívánja felhasználni.

Valóban született-e ilyen irányú döntés? Ha igen, az álláspontunk szerint egyrészt tartalmában ellentétes a katonák érdekeivel, másrészt meghozatalának módja nem egyeztethető össze a tárcaszintü érdekegyezetés müködési rendjével. A munkáéltatói oldal részéről elhangzott, hogy a kérdésre a későbbiekben ad írásos választ a minisztérium illetékese.

A második napirend előtti kérdésben elhangzott: Mint az - a kormányzati és tárcaszintü normatívákból – egyértelmüen megállapítható, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség létszáma 2007. 12. 31- ig 24.500 főre csökken. Miközben a haderőt hivatásos- és szerződéses katonák, és közalkalmazottak ezreinek kell kényszerüségből (beosztás hiányában) elhagynia, az utóbbi hetekben a médiában elképesztő adatokkal illusztrált nyilatkozatok, tudósítások látnak napvilágot a honvédség létszámfejlesztéséről, a katonák számának nagymértékü növeléséről. Mivel a szóban forgó anyagok nem elszigetelten, illetve a megszokott sajtóhibákon túlmutatva jelentkeztek, vélhetően azonos forrásokon alapulnak.

Véleményünk szerint a közvélemény egyoldalú (félreérthető) tájékoztatása hamis képet fest a valós folyamatokról. Ellentmondásba kerülve a személyes tapasztalatokkal zavart kelthet az állomány körében, ami fokozhatja az amúgy is jelen lévő feszültségeket.

Milyen adatokat (folyamatokat) kommunikál a tárca az írott és elektronikus sajtó felé a kiinduló és célállapot létszámviszonyairól? Kezdeményezi e tárgyi tévedések helyesbítését?

A kérdésre reagáló Vámos Nóra elmondta, hogy a szaktárca csak a saját médiumaiért tud felelősséget vállalni. A HM kommunikációs és toborzó főosztályának helyettes vezetője szerint a civil sajtóban megjelent tévedések pedig általában nem érik el azt a határt, amikor már helyreigazítást kellene kérni.  Viszontreakciójában Szincsák Gyula Hosz alelnök kiemelte: Ami megjelenik az írott sajtóban, az ellentétes kommunikáció. Súlyos tárgyi tévedések nem egyedi esetek, ezért jótékony hatású lenne a helyes irányszámok közlése, a helyesbítés.

A harmadik napirend előtti kérdés során a Hosz elnöke elmondta: Tapasztalataink szerint a 2007. január elsejei határidővel újonnan megalakításra kerülő szervezetek (pl.: MH ÖHP) esetében a szolgálati- és életkörülmények kialakítása még nem érte el a problémamentes müködéshez szükséges szintet. Ezt követően megkérdezte: Felkészültek-e (a szintén átalakulóban lévő) szakmai közegek a hiányosságok gyors felszámolására? Rendelkezésre állnak-e a kellő szakmai, anyagi- technikai erőforrások és készletek a megfelelő körülmények és feltételek kialakítására?

A kérdésre felelő Csák Gábor mérnök dandártábornok amellett, hogy beszámolt az MH ÖHP létszámadataiból eredő bútorigények, karbantartási kérések teljesítének helyzetéről, hozzátette: mintegy 4 milliárd forintot kíván a tárca 2007-ben a laktanya-rekonstrukciós programra fordítani.

A napirend előtti negyedik kérdés során Mészáros Géza arról beszélt, hogy az utazási költségek (MÁV, VOLÁN) küszöbön álló emelkedése a családjától külön élő állomány körében újra felveti a közlekedési eszköz megválasztásának, illetve a költségek megtérítésének kérdését. Problémaként jelentkezik a vasúti közlekedés területén az IC pótjegyek térítésének hiánya, hiszen bizonyos viszonylatokban gyakorlatilag más járat vagy eszköz racionálisan nem jöhet számításba. Kérdésben fogalmazta meg., hogy tervezik-e a tárca illetékesei a korszerütlenné és valószerütlenné vált térítési szabályok módosítását?

Lévai Attila dandártábornok válaszában elmondta: a tárca szakemberei több alkalommal kezdeményezték a jogszabályok enyhítését, ám az érvényben lévő kormányrendelet ezt jelenleg nem teszi lehetővé. Mészáros Géza ezt követően is azt kérte, hogy a tárca továbbra is tegyen meg mindent az anomáliák feloldása érdekében.  

A napirend előtti megfogalmazott ötödik kérdés azt fejtette ki, hogy egyre erőteljesebben érezhető a katonák félelme és bizalmatlansága a nyugdíjrendszer 2008. évi változásairól terjedő hírek hallatán. Újból a középpontba került a HM Úr ez irányú ígéretének tartalma, érvényre jutásának módja, a nyugdíjrögzítés kérdése. Ugyancsak érzékelhető a 0% illetményemelés következtében kialakult elégedetlenség és a pozitív elmozdulás iránti várakozás. Figyelembe véve az állomány jogos és méltánylandó elvárásait, kezdeményezzük a szolgálati nyugdíj- rendszerről, valamint a tárca hatáskörébe tartozó juttatási elemekről való érdemi és részletes tárgyalások mielőbbi megkezdését.

A felvetésre reagáló Lévai Attila István aláhúzta: a szaktárca is szeretné a juttatási elemekről való érdemi és részletes egyeztetéseket. A mai Kollégiumi ülésen megszületett döntéseket követően, várhatóan egy héten belül ezek a tárgyalások megkezdődhetnek - tette hozzá a vezérigazgató.

A HÉF résztvevői - ezt követően - a napirenden szereplő témákat tárgyalták. Elsőként az aktuális haderő-szervezési feladatokról szóló írásos előterjesztést szóbeli kiegészítését hallgatták meg. A HM HVK főnöke a múlt héten aláírta az állománytáblákat, azok kimentek a csapatokhoz, intézményekhez – mondta Békési István dandártábornok. A HM haderőtervezési főosztályvezetője azt is elmondta, hogy a korábban kialakult koncepcióktól nincs eltérés, így a személyi beszélgetések megkezdésének sincs akadálya. A Hodosz részéről felszólaló dr. Zsiga Imre túl nagyvonalúnak minősítette a tájékoztatót, míg Mészáros Géza azt hangsúlyozta, hogy az állomány nagy várakozással tekint a legnagyobb kedvezmény alkalmazása elé, mindez ugyanis jó hangulati hatást keltene. 

Minden változtatás után egy kicsit leül a rendszer, ám megnyugtató lehet, hogy a 2008-as esztendő már a stabilitás éve lesz – mondta reakciójában dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, főosztályvezető. Ezt követően Breuer László, a Hodosz vezető titkára azt követelte, hogy a kért létszámadatokat mielőbb adja meg a munkáltató a reprezentatív szakszervezeteknek.

A HM hivatalok és háttérintézmények átalakításával összefüggő feladatokról, különös tekintettel a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, illetve a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség létrehozásáról szóló napirendi témát a HM Tervezési és Koordinációs Főosztályának vezetője terjesztette elő. Dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy az írásos beszámolóját kiegészítve kijelentette: a feladatokat a minisztériumi szakközegek végrehajtották, a miniszter jóváhagyta a módosított állománytáblákat.

Szincsák Gyula hozzászólásában kiemelte: a korrekt, áttekintésre alkalmas anyag jól szolgálja a problémák belátható időn belüli rendezésének, kezelésének lehetőségét is. A Hosz alelnöke azt kérdezte, hogy ez a létszámadat milyen hatást gyakorol az év végi létszám beállásában. Az elfogadott 24.500-as tárcalétszám nem számol ezzel, s ez nem érinti a költségvetési pozíciókat sem - mondta reakciójában a főosztályvezető.  

A HM fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak és térítési díjainak megállapításáról szóló 26/2006. (XI.17.) HM rendelet módosításáról szóló tervezet véleményezését a HM Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója terjesztette elő. Lévai Attila István dandártábornok – a beterjesztett írásos anyagot kiegészítendő – elmondta, hogy az árváltozások miatt kell a térítési díjakat módosítani.

A munkavállalói oldal véleményét a Hosz képviselője fogalmazta meg. Szincsák Gyula alelnök kiemelte: érzékenyen érinti az állományt a kedvezményes étkeztetés. A kétszámjegyü kondícióromlás, valamint a 0%-os bérajánlat miatt sem fogadható el a juttatási rendszer ezen részének romlását előidéző intézkedés.

Válaszában Lévai dandártábornok azt hangsúlyozta, hogy a tényleges önköltséghez viszonyítva még mindig jelentősen kedvezményes ez a költség, hiszen a minisztériumok között még mindig ez az ár a legalacsonyabb. Az oldal összegzett véleménye, kérése az, hogy a miniszter addig ezt az utasítást ne adja ki, amíg az illetménytárgyalások le nem zajlottak – mondta a Hosz alelnöke. 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. Törvény (Hjt.) módosító javaslatairól dr. József Péter adott tájékoztatást. A HM jogi főosztályának vezetője azt emelte ki, hogy a törvény szövege akkor lesz végleges, ha azt a köztársasági elnök már aláírta. Megállapítható, hogy közeledtek a tárca és az ÁRB álláspontjai, ám még mindig vitás kérdés, hogy a közalkalmazotti, köztisztviselői státusok a jövőben katonaivá minősíthetők-e vagy nem. Napi kapcsolatban állunk a reformbizottsággal, ennek megfelelően hamarosan tárcaköröztetésre is érett lesz az anyag – tette hozzá dr. Józsa Péter.

A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Heiling Ottó - többek között - azt emelte ki, hogy: a közszolgálattal és az államreformmal kapcsolatos csomagot támogatja a Hosz. A szakszervezet alelnöke elmondta, hogy a lerövidített felmentési időtartamokkal viszont nem tud azonosulni a Hosz! A szakszervezet emellett aggályosnak tartja a Hjt. 60.paragrafusának 3. bekezdésének módosítását, mert nem definiálja egyértelmüen a nemzetbiztonsági alkalmatlanság kritériumát, s így visszaélésre is lakalmat adhat.

A HM által önállóan kezdeményezett (fakultatív) törvénymódosítási javaslatokkal kapcsolatban a Hosz alelnöke azt kérte, hogy a munkaidő szabályozásával kapcsolatban a szaktárca ne terjesszen be semmilyen módosító javaslatot, míg  nem fejeződtek be az erre vonatkozó egyeztetések, s a Hjt.-ben nem jelennek meg a vonatkozó EU irányelvvel összhangban álló szabályok.

Az egészségügyi szabadság összevonására tett módosítás, melynek értelmében, amennyiben mindkét házastárs katona, csak az egyik vehetné igénybe az eü. szabadságot, ez diszkriminatív, s ez hátrányosan érinti a katona-állományt azokkal szemben, ahol csak az egyik házastárs katona. Így a Hosz kérése az, hogy az maradjon változatlan - tette hozzá Heiling Ottó. Az illetmény nélküli szabadság kérdésében azt a véleményt fogalmazta meg a Hosz alelnöke, hogy az illetmény nélküli szabadság időtartamának a szolgálati nyugdíjba történő be nem számítása elfogadhatatlan. Mészáros Géza a különleges igénybevételi és különleges müveleti pótlékok beillesztését, illetve újabb szakértői egyeztetést javasolt a tervezet végső elfogadása, illetve még a tárcaköröztetés előtt.

Reakciójában a jogi főosztályvezető elmondta, hogy az Államreform Bizottsággal (ÁRB) nem könnyü az egyeztetés, és a Hosz módosító javaslatai is elsősorban a költségvetési és az egységesítési kérdéseket boncolgatják. Dr. József Péter azt is elmondta, hogy komoly dilemmát jelentenek a fakultatív törvénymódosítási javaslatok. A pótlékrendszerrel és az egészségügyi szabadsággal kapcsolatos kérdések – a kemény költségvetési év miatt is – érzékeny ügyek. Ezeket újabb, közös átgondolás után véleményezzük, illetve terjesztjük tovább az ÁRB felé - egészítette ki az elhangzottakat a jogi főosztály vezetője.      

Az ülés végén a HÉF 2007. I. félévi munkatervet vitatták meg a résztvevők. Zsoldos Géza HÉF titkár előterjesztésében megköszönte a határidőre pontosan beérkezett javaslatokat, majd a havi tevékenységek egyeztetésére kérte mindkét oldal képviselőit. A BEOSZ, a Hodosz, a Hosz, majd a HM javaslatait tárgyalták meg és fogadták el.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...

  JETfly Magazin

Az első nyári hónapban repülőnapot rendeznek többek között Dunakeszin, Kadarkúton és Budaörsön is, a Múzeumok Éjszakáján pedig szintén több helyszínen várják a repülés rajongóit!

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.