2024. 06. 25. kedd
Vilmos
: 395 Ft   : 368 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Emelkedhetnek az üdülői térítési díjak

Hosz  |  2007. 04. 18., 09:43

Az aktuális haderőszervezési feladatokról, a katonai objektumok fenntartásáról, a honvéd nyugdíjas otthon kialakításának koncepciójáról, a HM kiemelt rendezvényeiről, a szocális ellátási formákról, valamint az üdültetési térítési díjak megállapításáról is tárgyaltak a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) április 19-i ülésén. A Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök, Szincsák Gyula alelnök, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, valamint Szoboszlai Endre, a Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte...   

A HÉF ülését a soros elnök Erdélyi Lajos ny.dandártábornok nyitotta meg, majd gratulált a Hodosz kongresszuson megválasztott régi-új vezetőknek. A rendezvényen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár, a vezérkar főnökét pedig Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza, a BEOSZ elnöke, a munkaadói oldalé pedig dr.Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője volt.

Az április 19-i ülésén napirend előtt a munkaadói oldal nevében megszólaló Pál István ezredes bejelentette, hogy a miniszter aláírta azon szakutasítást, mely a ruházati illetmények kifizetésére vonatkozik.

A Hosz nevében beadott napirend előtti első kérdéshez Szincsák Gyula füzött szóbeli kiegészítést. A Hosz a katonai szervezetektől beérkező jelzésekből (áttételesen) értesült a kabinetfőnök azon döntéséről, amely a szervezési időszak II. ütemében kilépő szerződéses katonák felmentési időre járó távolléti díjának - havi bontásban történő - kifizetésére vonatkozik. (Ismereteink szerint a döntés előkészítése során a kérdésben a szakmai szervek álláspontja is eltérő volt.) Mivel a szóban forgó juttatás folyósítására a Hjt. egyértelmüen rendelkezik, értetlenül fogadjuk az azzal ellentétes intézkedést és gyakorlatot. Nem tartjuk elfogadhatónak és megnyugtatónak, ha a jogszabályok alkalmazása annak végrehajtói szinten történő minősítésétől válik függővé. Sürgetjük a szerződéses katonák felmentési időre járó távolléti díjának törvény szerinti folyósítását. Hozott-e a kabinetfőnök az előzőekben említett tartalmú döntést? Ha igen, milyen formában tette, hogyan hozta a végrehajtók és az érintettek tudomására?

A Hosz alelnökének felvetésére Palásti dandártábornok válaszában elmondta, hogy a döntéshozó a végrehajtók számára is tudomására hozta a felmentési időre járó távolléti díjra vonatkozó állásfoglalást. Reakciójában Szincsák Gyula a kabinetfőnöki döntéshez történő hozzáférés lehetőségét kérte, majd azt mondta, hogy a törvény szerint kell folyósítani a járandóságokat.  

A második kérdés a teljesítményalapú értékelési rendszerre vonatkozott. Információink szerint a honvédelmi tárca megkezdte (a katonákra vonatkozóan) a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer – a közigazgatásban bevezetendő modell analógiájára történő - átalakításának előkészítését. A Hosz véleménye szerint egyrészt a pályakép (pályamodell), az előmenetel- és juttatás, valamint a teljesítmény /megfelelőségi értékelés komplex rendszert alkotnak, így bármely elem módosítása esetén elkerülhetetlen az összetevők párhuzamos vizsgálata, a fellépő hatások elemzése, előzetes döntések meghozatala. Másrészt ismereteink szerint a (központi) közigazgatásban bevezetendő rendszer pénzügyi forrásai – ellentétben a honvédség lehetőségeivel – biztosítottak, ami nélkül a kiváltott folyamatok, a bekövetkező eredmények hasonlósága igen kétséges. Mely szakaszában tart az előkészítés, milyen célkitüzések megvalósítására irányul. Történt-e érdemi (előzetes) döntés a tartalmi elemek vonatkozásában?

Dr.Lakatos László mérnök vezérőrnagy válaszában a folyamatot ismertette, majd a sajátosságról kiemelte: az előmeneteli rendszer szolgálja a teljesítmény-értékelést. A rendszert 2008-tól hozzá kell kapcsolni a jutalmazási rendszerhez - tette hozzá Lakatos tábornok. 

A harmadik, a katonai objektumok őrzés védelmére vonatkozó napirend előtti kérdés volt. Szincsák alelnök elmondta: információink szerint több szervezetnél változott az objektumok őrzés- védelemének biztosítása. Nevezetesen a takarékosság jegyében csökkent a külső vállalkozók által biztosított őrök létszáma, valamint a folyamatos (24 órás) időtartam időszakossá (munkaidő utáni őrzés) vált. Így eddig az őrök által a munkaidőben ellátott feladatokat az adott szervezet állományával kell megoldani. Köztudott, hogy az átszervezések következtében nagyobb mértékben csökkent a létszám, mint a feladat. Mára egy- egy beosztásban két- három (korábban elkülönített) feladatrendszer jelenik meg, mindezek mellett gyakoriak a vezénylések, más szolgálati elfoglaltságok, nem a munkakörhöz tartozó megbízások. A Hosz méltánytalannak ítéli meg, hogy a tárca a költségek redukálásának olyan módját kívánja alkalmazni, amely az amúgy is túlterhelt állományra további (díjazás nélküli) feladatokat ró. Mely szervezetek esetében és milyen változások történtek? Az „élőerő” kiváltására, a kellő biztonsági szint fenntartására történtek, történnek e technikai fejlesztések?

Csák Gábor mérnök dandártábornok válaszolt. A HM Infrastrukturális Ügynökségének vezérigazgatója elmondta, hogy az átmeneti zavar április 30-ig megszünik! Reakciójában a Hosz alelnöke azt mondta, hogy az őrség - adott esetben - nem a toborzóirodát, hanem az objektumot védi.

A negyedik napirend előtti kérdésben a Hosz alelnöke megköszönte a vezérkar főnök támogatását abban, hogy lehetővé tette az afganisztáni delegációban való részvételét. Ezt követően a kinti táborban tapasztalt elhelyezési feltételek hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

Válaszában Palásti dandártábornok kiemelte: a megoldás folyamatban van, a véleményegyezség van a HM és a Hosz között.

Az ötödik napirend előtti - a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása ügyére vonatkozó - kérdést Mészáros Géza Hosz elnök fogalmazta meg.

Dr. Till Szabolcs ezredes, a HM jogi főosztályvezető-helyettese válaszában elmondta: az LB - április 18-i - döntésének írásos kézhezvételéhez igazítja a tárca álláspontjának kialakítását.  

A napirend szerinti első téma az aktuális haderőszervezési feladatok áttekintése volt. Ezt Holp György ezredes, a HM megbízott haderőtervezési főosztályvezetője terjesztette a HÉF elé.  

A katonai objektumok üzemeltetésének és fenntartásának heyzetéről, annak tapasztalatairól a HM Infrastrukturális Ügynökség terjesztette elő szakanyagot. Csák dandártábornok szóbeli kiegészítsében elmondta: az állagromlás sok helyen megállt, a személyi állomány laktanyán belüli lakhatásának minősége az elmúlt időszakban nem csökkent.   

A honvéd nyugdíjas otthon kialakításának átdolgozott koncepciójáról ugyancsak Csák Gábor mérnök dandártábornok, az ügynökség vezérigazgatója számolt be. A koncepción jelenleg is dolgozunk, de az igények a lokális problémakezelést siettetik inkább, mint a helyőrségekben vagy egy központi helyen lévő otthon kialakítását - mondta a vezérigazgató.

Az oldalvéleményt Szincsák Gyula fogalmazta meg. A Hosz alelnöke kérte a tájékoztató konkrét adatokkal való kiegészítését, azért is, mert sokkal nagyobb jelentőségü a téma, minthogy arról ilyen röviden és általánosságban lehetne beszélni.

A nyugdíjas otthonnal kapcsolatban önálló véleményt megfogalmazó Hosz nevében Szoboszlai Endre tagozatelnök elmondta: szomorú, hogy a törvény hatályba lépése után 6 évvel sem áll az idős katonák rendelkezésére a honvéd nyugdíjasház. A Hosz nyugállományú tagozatának elnöke több szemléletes példával is illusztrálta, hogy van igény az idősotthoni ellátásra.    

A HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály előterjesztésében tájékoztató hangzott el a szaktárca által megrendezendő 2007. évi kiemelt eseményekről. Kocsi László alezredes szóbeli kiegészítése után a sport, kulturális és szabadidős tevékenység szabályzási és tárgyi (intézményes) feltételeinek helyzetéről, kiemelt figyelemmel a fizikai követelmények teljesítése egységes lehetőségeinek biztosítására is elhangzott egy rövid szóbeli keigészítés. Ezt követően a BEOSZ fogalmazott meg véleméynt a napirend előterjesztésével kapcsolatban. A Hosz részéről Mészáros Géza mondott véleményt. A Hosz elnöke szerint a ténymegállapítás nem alkalmas arra, hogy megállapítsa, miként szolgálja a katona-állomány érdekében kifejtett fontos rendeltetését. A szervezeti korszerüsítés közben megváltozott lehetőségek miatt sok kisebb helyőrségben sem biztosítottak a hatékony tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A sport, a testnevelés tárgyi, környezeti feltételei is rengeteg kivánni valót hagynak maguk után - tette hozzá a Hosz vezetője.

Beiszer Tibor alezredes válaszában elmondta: a létesítményrendszert valóban tovább kell fejleszteni, a testnevelésre biztosított heti 3 óra is kevés, de a jelenlegi létszámhelyzet, a leterheltség csupán ennyit tesz lehetővé, erről szól a HM HVK főnökének intézkedése is. Reakciójában nem megnyugtatónak nevezte a jelenlegi, az előterjesztés során felvázolt körülményeket a Hosz elnöke.

A Magyar Honvédségnél müködő szociális ellátási formák áttekintése, valamint az MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési rendszerének korszerüsítési lehetőségei címet viselte Ocsovay János ezredes előadásának. A HM személyzeti főosztályának képviselője elmondta, hogy a szociális juttatások köre viszonylag széles körüek, s ezek részben alkalmasak is a segítségnyújtásra, ugyanakkor tudják, hogy nincs lehetőség a további források megteremtésére. 

A Hosz nevében felszólaló Jeszenyi Ildikó a tények megállapításán túl, javaslatokat is megfogalmazott. A szakszervezet szociális és személyügyi ügyvivője szerint korrekt a több együttmüködő partner által készített anyag, ugyanakkor kevés a tényszerü adat benne. A családtámogató rendszer további kidolgozása, ennek müködtetése az MH ÖHP feladata lett - mondta reakciójában az előterjesztő.

A HM EI Zrt. szervezeti átalakításának tapasztalatairól Koltai Gábor tájékoztatott. A Zrt. vezérigazgatója elmondta: az átvilágítás nem arról szólt, hogy embereket kell elküldeni, hanem arról, hogy a megfelelő müködtetés, a költséghatékonyság érdekében szervezetileg átalakuljon, ez április elsejével megtörtént.  

Az üdültetési díjak emeléséről Réti Tamás ezredes tájékoztatott. Az előterjesztő az energiaemelkedésekkel, a TV-üzemeltetési díjak emelésével, az ÁFA-emeléssel és a minőségi fejlesztés igényével indokolta a 14%-os díjemelést. Ezt követően a munkavállalói oldal ügyvivője azt kérte, hogy a két oldal közötti egyezség esetén lehessen csak díjemelést bevezetni az üdülőkben. Mészáros Géza, a Hosz elnöke kiemelte: komoly keresetcsökkenést szenvedett el 2007-ben a HM égisze alá tartozó valamennyi munkavállaló, így munkáltatói támogatást kérünk a térítési díjak esetében, csak az ÁFA-emeléssel kapcsolatos díjtételt tudjuk elfogadható indoknak tekinteni.   

A munkaadói oldal ügyvivője azt az ígéretet tette, hogy a HM álamtitkárának jelzi, hogy a munkavállalói oldal csak az ÁFA-korrekcióval emelt térítési díjemelkedést tudja elfogadni, a 9-14%-os áremelést pedig nem tudja támogatni. A közeli napokban további szakmai egyeztetések várhatók e kérdésben.  

Az egyebekben megválasztották a HÉF következő soros elnökét és az oldal ügyvivőket is, emellett a május 22-i, kihelyezett ülés előkészítéséről és az idén 15 esztendős honvéd érdekvédelem méltó megünnepléséről is tárgyaltak. A következő időszakban a soros elnök Mészáros Géza Hosz elnöke lesz, a két oldalügyvivő pedig dr. József Péter és Breuer László lett.   

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Az esős tavasz után végre itt a nyár, vele együtt a vakáció és a várva várt nyaralások időszaka is. Ha külföldi kikapcsolódásra vágyunk, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről 130 városba juthatunk el átszállás nélkül.

  Háború Művészete magazin

A közelmúltban számoltunk be lapunkon Brunei H145M rendeléséről, most pedig folytatódik a sor Belgiummal: az újabb beszerzés hírét a Párizsban megrendezett Eurosatory védelmi és biztonsági kiállításon jelentették be.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.