2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Üdülési csekket kapnak a katonák

Hosz  |  2007. 09. 17., 16:13

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) szeptember 19-i - a HM Idősügyi Tanáccsal tartott együttes - ülésén, napirend előtt Sulyok János ezredes, vezérigazgató elmondta, hogy a létrejött kereset-megállapodásnak és a Honvédszakszervezettel, valamint a tárca égisze alá tartozó más érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetések és tárgyalások eredményeként - októberben - 65.500 forint értékben üdülési csekket vehetnek át a 2007. augusztus elsején jogviszonyban lévő hivatásos és szerződéses katonák. Az ülésen a honvédelmi miniszter képviseletében - első alkalommal vett részt - dr. Vadai Ágnes államtitkár, a fórum soros elnöke Mészáros Géza volt, a Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, valamint Sörös István, a nyugállományú tagozat alelnöke képviselte...

A HÉF soros elnöke Mészáros Géza, a Hosz elnöke, a munkavállalói oldal ügyvivője Breuer László, a Hodosz vezető titkára, a munkáltatói oldal ügyvivője pedig dr. József Péter jogi főosztályvezető volt. A HM Idősügyi Tanáccsal tartott együttes ülésen részt vett még dr. Szeredi Péter kabinetfőnök és dr. Remek Éva, a HM államtitkárság érdekvédelmi szakreferense is.

Napirend előtt Sulyok János ezredes, vezérigazgató elmondta, hogy a létrejött kereset-megállapodásnak és a Honvédszakszervezettel, valamint a tárca égisze alá tartozó más érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetések és tárgyalások eredményeként - októberben - 65.500 forint értékben üdülési csekket vehetnek át a 2007. augusztus elsején jogviszonyban lévő hivatásos és szerződéses katonák.

Ugyancsak napirend előtt Szincsák Gyula ismertette a Hosz 3 kérdését.

A Szerződéses Katonák Országos Konferenciája, a Hosz Szerződéses Szekciója kezdeményezésére 2007. június 22-én levélben fordult a Miniszter Úrhoz, melyben a résztvevők megfogalmazták a jogállásukat és helyzetüket jellemző lényegi problémákat, kezdeményezték azok mielőbbi megoldását. Bár szakmai területeken, illetve informális módon részbeli visszajelzés érkezett szervezetünkhöz, azonban hivatalos válasz nem érkezett szervezetünkhöz. Mi ennek az oka - kérdezte a Hosz alelnöke. A választ adó államtitkár azt ígérte, hogy a következő HÉF ülésen ad információkat.

A második flvetés arra vonatkozott, hogy mind az érintett állomány, mind a Honvédszakszervezet örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy a Hjt. legutóbbi módosítása a munkáltatói kölcsön esetében megszüntette a tisztekre vonatkozó, idejétmúlt, ezáltal indokolatlan korlátozást. Így 2007. szeptember 1-től az említett kategória ismét igényelheti lakhatási gondjai megoldására a kedvezményes feltételekkel folyósított kölcsönt. Ugyanakkor a tárca a kölcsöntörlesztésből származó összegek (megközelítőleg évi 600 M Ft.) mellett 2005. évben még 1 Milliárd forintot biztosított lakáscélú támogatásra, ami 2007. évre 0 Ft- ra apadt. Eközben folyó évben lakásprivatizációból 1,6 Milliárd bevételre számítanak a szakmai szervek. Az utóbbi hetekben több olyan jelzés érkezett szervezetünkhöz, melyben a jogosultak azt panaszolják, hogy az igényük teljesítésére 2009. évre kapnak visszajelzést. Álláspontunk szerint az átfutási idő irreális megnövekedése gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ingatlanpiaci eljárások normál müködését, meghiusíthatja a lakásvásárlási, vagy építési szándék megvalósulását. Álláspontunk szerint a lakáshoz jutást csak a várakozási idők lényeges csökkentése biztosíthatja, amely a megfelelő források mellérendelése nélkül nehezen elképzelhető számunkra. Hogyan kívánja megoldani a tárca a munkáltatói hitel és a vissza nem térítendő támogatás területén kialakult helyzetet?

Csák Gábor dandártábornok azt válaszolta, hogy 2008 végétől már a normál átfutással tudja a tárca a munkáltatói kölcsönöket biztosítani. Gyakori hibának nevezte, hogy a kérelmek gyakran hiányosan, tartalmi hibákkal érkeznek meg. A Hosz alelnöke azt kérte, hogy a források kerüljenek vissza abba a kosárba, ahová valók.

A harmadik felvetésre vonatkozó nformációk szerint, 2007. folyamán a személyi állomány nyugállományba vonuló tagjai közül – az érvényben lévő szabályoknak megfelelően – sokan leadták egyenruházati cikkeiket, ugyanakkor ellenértékét a mai napig nem kapták meg. Mi az oka a kifizetések elmaradásának, mikor kerül folyósításra a ruházati cikkek vételára - kérdezte a Hosz alelnöke.

Szőlősi Tamás, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettese válaszában elmondta, hogy a megtervezett 10 millió forint helyett már augusztusban négyszeres volt az igény. További 30 millió forintot a HM FLÜ átcsooportosított és további kifizetéseket kezdeményez a HM KPÜ felé.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár a CSÉSZ elnökének nagy nyilvánosság - Magyar Nemzetben megjelent - nyilatkozatára reflektálva elmondta, hogy a titkárság ajtaja mindig nyitva áll azok előtt, akik a Magyar Honvédség életét jobbá akarják tenni, majd hozzátette, hogy két utat lát, az egyik a párbeszéd, a másik a mosoly. 

Az aktuális haderőszervezési feladatokról szóló írásbeli tájékoztatóhoz Győr Béla alezredes nem füzött szóbeli kiegészítést. A HM Haderőtervezési főosztályának munkatársa a Hosz alelnökének kérdéseire elmondta, hogy az ÁEK részére átadott HEK egy része nem a HM létszámát terheli.

A tartaléklétszám - mintegy 760 fő - kizárólagosan a csapatok feltöltésére fordítható - tette hozzá Szabó József ezredes, a HM TKF főosztályvezető-helyettese. Az ülésen megtudtuk, hogy a honvédelmi miniszter által 520 fős személyi állományban behatárolt ZMNE átalakításáról a HM Kollégium mai ülésén tárgyal majd.

A nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok VII. Országos Fóruma állásfoglallásával kapcsolatosan kialakított válaszokról Szabó József ezredes, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezető-helyettese tájékoztatta a megjelenteket. A munkavállalói oldal álláspontját ismertető Sipos Géza BEOSZ elnök általánosnak tartotta az előterjesztést és azt kérte, hogy a HM dolgozzon ki kedélyjavító intézkedéseket. Sörös István, a Hosz nyugállományú tagozatának alelnöke pedig azt emelte ki, hogy a honvédségi nyugdíjrendszer teljesen eltérő a civil nyugdíjrendszertől, így a nyugdíjreformot nem a civilekével azonos módon kellene végrehajtani a katonáknál.

 - A HM tárca álláspontja az idősekkel kapcsolatban megkérdőjelezhetetlen, de az érdekeltségi körbe tartozó nyugdíjasok nem feltétlenül idősek is. Külön kell kezelni a nyugdíjasok és az idősek ügyét. Ezért azt javaslom, hogy várjuk meg az általános nyugdíjreformot, aztán majd a mi szféránkra is tudunk specializálódni. A honvédségi Idősek Otthona ügyét személyesen is fontosnak tartom, támogatom - mondta dr. Vadai Ágnes.

A csaknem egymilliós igényjogosulti körrel rendelkező Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) müködésének költségvetési keretei, kiemelten a személyi juttatások forrásai címmel dr. Szeredi Péter kabinetfőnök adott előterjesztést. A kabinetfőnök miután a január óta zajló előzményekről szólt, megköszönte a HM és az MH vezetésének, valamint a tárca égisze alá tartozó szakszervezetek azt a közremüködést , melyet az ÁEK müködésének beindításában tanúsítottak.

- A dolgozói fórumokon a miniszter több ízben is ígéretet arra, hogy azon munkavállaók, akik átjönnek aZ ÁEK-be dolgozni, ugyanazon kondíciókkal dolgozhatnak továbbra is. Nagyobb munkaügyi viták nélkül történtek meg a szerződéskötések. Még zajlanak a személyi beszélgetések azokkal, akik a HEK-ben dolgoztak, de nem vállalták az ÁEK-ben történő munkavégzést - mondta dr. Szeredi Péter.    

Szincsák Gyula hozzászólásában elmondta: félő, hogy az emberekkel együtt nem érkeznek majd a források, s így a későbbiekben nem lesz lehetőség keresetnövelő intézkedésekre.

Az ÁEK müködéséhez valóban szükségesek a többletforrások, erre december 31-ig kormányelőterjesztés is születni fog. A várhatóan évi 20 milliárdból müködő ÁEK-hez kb. 11 milliárd érkezi majd az OEP-től, a HM-nek nem kell többletámogatást biztosítani. 2011-ig tervezett források adottak az ÁEK-ben dolgozó katonák és közalkalmazottak illetményeinek kifizetéséhez. Az információk a HM meglévő eszközein - Magyar Honvéd, honvedelem.hu - és az ÁEK weblapján keresztül jut majd el az érdeklődőkhöz - válaszolta dr. Szeredi Péter kabinetfőnök és Sulyok János ezredes.   

A hivatásos állomány szolgálati nyugdíjszabályainak jogszabályi és pénzügyi lehetőségeiről dr. Alkéri István dandártábornok, a HM védelmi tervezési főosztályvezetője tájékoztatott. Elhangzott, hogy a legfrissebb kormányelőterjesztésben - szeptember 19-i ülésén tárgyalja a Gyurcsány-kabinet - már szerepel a magánnyugdíjpénztári visszalépés és a szolgálati nyugdíj átalakításával kapcsolatos elgondolás. Egyetértés esetén érdemi vitára is lehetőség lesz - mondta a főosztályvezető.

Szincsák Gyula sajnálatát fejezte ki, hogy rövid idő maradt e napirendi téma tárgyalására, ezért azt kérte, hogy a jövőben a HM még az előkészítés folyamatában vegye igénybe a reprezentatív szakszervezetek véleményét. A Hosz örül annak, hogy egy elfogadható változat áll a Kormány előtt, de továbbra is probléma az 1996 után szolgálatba lépett állomány, illetve azon szerződéses katonák ügye, akik korábban más fegyveres testületnél szolgáltak már.  

Csák Gábor mérnök dandártábornok, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója a HM által fenntartott Idősek Otthona megvalósításának jogszabályi és pénzügyi lehetőségeiről adott információkat. A Hosz álláspontját tolmácsoló Sörös István azt kérte, hogy a HM támogassa a Hosz és a HOMNYP e kérdésben megfogalmazott közös koncepcióját. Szekeres István ny. dandártábornok, a HM Idősügyi Tanács ügyvezetője pedig azt kérte, hogy a HM egy jól megközelíthető - lehetőleg budapesti - ingatlant biztosítson az Idősotthon megteremtéséhez.    

A HÉF soros elnöke - az ülés végén - bejelentette, hogy legközelebb október 12-én tartanak soros ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.