2024. 03. 02. szombat
Lujza
: 394 Ft   : 364 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: teljesült a megállapodás

Hosz  |  2008. 11. 26., 16:21

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum november 26-án, a HM Idősügyi Tanáccsal együttes ülést tartott. A fórumon a honvédelmi minisztert képviselő dr. Vadai Ágnes államtitkár és a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait ellátó Mészáros Géza Hosz elnök is azt hangsúlyozta, hogy a szaktárca teljesítette a szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzítetteket. Szakszervezetünket az elnök mellett Szincsák Gyula alelnök, Sörös István tagozatelnök, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervező, valamint Németh Péter szakértő képviselte… 

Az ülésen a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivője Viserálek Sándor ezredes főosztályvezető-helyettes, míg a munkavállalói oldalé Mészáros Géza Hosz elnök volt.

Napirend előtt az első kérdést Mészáros Géza Hosz elnök fogalmazta meg: A csapatoknál tartott tájékoztatóink, beszélgetéseink során, illetve más csatornákon tömegesen kapunk jelzéseket arról, hogy az érintettek nyugtalankodnak a számukra esedékes devizaellátmány különbözet időbeni (határidőn belüli) kifizetése miatt, mivel még mindig nem kapták meg a pontosításhoz szükséges adatlapokat, okmányokat. Milyen állapotban van az utasítás végrehajtása, tartható-e a decemberi határidő?

A HM KPÜ vezérigazgatója, Sulyok János dandártábornok elmondta, hogy a költségvetés lehetőséget ad a kifizetésekre.

A második napirend előtti kérdést Szincsák Gyula tette fel: híresztelések terjedtek el átszervezésekről, alakulatok bezárásáról. Több alakulatnál is feszültségeket gerjesztenek az újabb jelentős arányú, nagy helyőrségek további sorsát befolyásoló átszervezésekről terjengő híresztelések. Tájékoztatást kérünk arról, hogy folynak-e bármilyen szinten előkészületek újabb átszervezések végrehajtására.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár elmondta: befejeződött a haderőreform, nem fogunk bezárni laktanyákat. A hamis  információk gyengítik a haderő hitelességét, ezeket a pletykákat nem kell a HÉF elé hozni.

Juhász István vezérőrnagy hozzátette: Ez egy vaklármára alapozó öngerjesztő folyamat eredménye. A HM Honvéd Vezérkarnak sincs erről tudomása és katonailag sem indokolt, de nem is várható ilyen változás.

Harmadik kérdés során szakszervezetünk képviselője megfogalmazta: A katonák között visszatetszést keltett, hogy miközben a személyi juttatások területén nagyarányú megvonásokat helyeznek kilátásba, a Magyar Honvédség indulni szándékozik a Dakar rally- n. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a negatív fogadtatás információhiányból fakad, ezért tájékoztatást kérünk a közelmúltban megalakított MH rally csapat létrehozásának céljairól, feladatairól, a költségek mértékéről és fedezésének forrásairól. Tervezik-e, hogy a szélsőséges terepviszonyok közötti gépjármü-vezetés kiképzés megjelenhet a felkészítés programjában?

Vámos Nóra, a HM kommunikációs és toborzó főosztályának helyettes vezetője kijelentette: Túlzás, hogy a Dakar rally-t szponzorálja a HM. Amit itt tanulhat a magyar katona, azt a missziós feladatai teljesítése során is felhasználja.

Negyedik napirend előtti kérdés feltevésekor elhangzott: A missziókban szolgálatot teljesítők részéről folyamatosan és több csatornán érkeznek be a szolgálati és életfeltételek problémáiról szóló, nyugtalanító jelzések. Mivel a HÉF ülés keretei ezek részletes ismertetésére nem alkalmasak, a gondokat és felvetéseket igyekszünk mielőbb az érintett döntéshozók és szakmai szervek elé tárni.

Ötödikként arról beszélt szakszervezetünk képviselője, hogy a más szervhez vezényelt katonák jogállásukat megőrizve, a honvédség érdekében, honvédelmi feladatokat látnak el, az adott helyen és beosztásban. Az irányukba fennálló követelmények és juttatások azonban nincsenek összhangban. Például a fizikai követelménynek meg kell felelniük, míg a felkészülés körülményei nem biztosítottak számukra. A kereset kiegészítő juttatások egy részét megkapják, míg más részét viszont nem. Javasoljuk és kérjük, hogy a Miniszter Úr - az előbbiekben hivatkozottak alapján -kezdeményezze az érintettek juttatási elemeinek felülvizsgálatát, illetve biztosítsa az állomány más tagjaihoz hasonló mértékü a anyagi elismerését.

Napirend szerint elsőként a honvédség Idősügyi Stratégiája 2009-2017 tervezetét tárgyalták.

Elsőként az államtitkár mindenkinek megköszönte azt a munkát, amelyet a stratégia kidolgozása során elvégeztek. Mint mondta, büszke rá, hogy a tárcánál elindult folyamat, szolidaritás példaértékü.

Olyan alapköve lesz ez az időskori gondoskodásnak, mely megmutathatja, hogy a tárca mennyire fontosnak tartja a nyugállományú katonákat, illetve mindazokat, akik a tárcánál szolgáltak. Azt még mindig nem merem megígérni, hogy legyen nyugdíjas katonáknak otthona - mondta az államtitkár. Ezt követően pedig felajánlotta a Hosz részére, hogy folytatódjanak a megbeszélések.

A HM TKF főosztályának osztályvezetője, Vilner Péter ezredes miután a stratégia kidolgozásának lépéseiről tájékoztatott, előterjesztésében elmondta, hogy az érintettekről történő gondoskodás volt az elsődleges cél. A Honvédszakszervezet nevében Sörös István tagozatelnök köszönte meg a stratégia kidolgozása érdekében kifejtett munkát.

A gondoskodási körbe tartozó honvédségi nyugdíjasok nyilvántartásáról szóló előterjesztést Horváth János ezredes, a HM személyzeti főosztályvezető-helyettese ismertette. Ezt követően Breuer László, a Hodosz vezető titkára mondta el a munkavállalói oldal véleményét.

Az esélyegyenlőség 2007-2008 közötti időszakra vonatkozó irányelveinek megvalósulása – volt a témája Mészáros Judit alezredes, a HM kommunikációs és toborzó főosztály munkatársa előadásának. Mint elmondta, a tudományszervező osztály két éves időintervallumokra vonatkozóan dolgozza ki az irányelveket, majd hozzátette, hogy az esélyegyenlőségi referensek eredményesen müködnek együtt a honvédelmi minisztériummal és a szakszervezeti vezetőkkel.

Szincsák Gyula Hosz alelnök reakciójában elmondta, hogy elindultunk egy úton, ám még mindig messze vagyunk attól, hogy megnyugodjon a lelkünk. Miután felajánlotta a Hosz támogatását és együttmüködését, kijelentette: sok helyen sztereotip a gondolkodásmód és néha közhelyes megjegyzéseket is tartalmaz. A közös gondolkodás alkalmából meg kell állapítanunk, hogy az előítéletek felszámolása és a pozitív kép kialakítása között nagy a különbség. A Hjt.-t egyre másra alakítgatjuk úgy, hogy egyre kevesebb járandósága, juttatása legyen a GYES-en, GYED-en lévő katonanőket.

Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő hozzátette: az esélyegyenlőségi terv véleményével kapcsolatban már többször megfogalmazta a Hosz véleményét, ugyanakkor nem látjuk ezeket a gondolatokat a most előterjesztett irányelvek között.

A HM államtitkára elmondta, hogy a HÉF ülésen nagyobb az esélyegyenlőség, mint a szakszervezeteknél. Ezt követően arra kérte a szakszervezeteket, hogy támogassák azt a személyes törekvését, hogy végre legyen legalább egy tábornoknő a Magyar Honvédségnél.

Mi, nők az esélyegyenlőséget nem a férfiakkal szemben, hanem a férfiakkal együtt kívánjuk megvalósítani. Hiszen ezen kérdés megoldása sosem valamivel, valakikkel szemben, hanem valamiért folyik - tette hozzá.

Mészáros Géza reakciójában azt fejtete ki, hogy a Hosz-nál mindenki választ és mindenki választható, majd hozzátette, hogy a szakszervezetnél sok női tisztségviselő tevékenykedik.

A munkavédelem aktuális helyzetéről a Magyar Honvédségben – volt a témája Petró Tamás őrnagy, az MH ÖHP kiemelt főtisztje előadásának. A főtiszt elmondta, hogy a munkavédelem törvényi szabályozásában jelentős változások várhatók.

Mészáros Géza kiemelte, hogy partnerek vagyunk, ám szomorúan vesszük tudomásul, hogy a korábbi munkavédelmi bejárások tapasztalatai visszaköszönnek a dokumentumban.

Németh Péter munkavédelmi szakértő részletes hozzászólásban húzta alá, hogy a munkavédelem területén nem történt előrelépés, sőt néhány részterületen vissza is léptünk.

Miért? Mert nincs civil kontroll, mert nincs retorzió, mert a parancsnokok nem kezelik helyén a munkavédelmet, mert kiáramoltak, így már nincsenek tapasztalt szaktisztek. A szolgálati- és munkahelyeken sok esetben dokumentációhiány jellemző. Szakmai szervezet létrehozását javasolta, amihez a mellé kell rendelni a követelményrendszert - mondta Németh Péter.

Dr. Till Szabolcs jogi főosztályvezető reakciójában elmondta, hogy januárban életbe léphet az új rendelkezés.

A lakhatás-támogatási rendszerről, különösen a lakásellátottság, a munkáltató kölcsön és a vissza nem térítendő juttatás igénylésének, folyósításának helyzetéről, valamint a lakáslízing támogatásának tapasztalatairól, majd a szerződéses legénységi állomány lakhatás-támogatásának új lehetőségeiről Viserálek Sándor ezredes, a HM védelemgazdasági főosztályvezető-helyettese adott tájékoztatást. Elmondta, hogy több helyőrségben megszünt a korábban szinte tapintható feszültség.

A Hosz jelzéseire jó értelemben alakul át a lakásgazdálkodás – kezdte a szakszervezetek véleményét megfogalmazó Mészáros Géza elnök.

E témában példaértékü a munkakapcsolat a HM és a Hosz között. Találtunk olyan partnereket, finanszírozókat, beruházókat, akik ennek a speciális körnek adnak különleges, egyedi kedvezményeket. A Hosz mindenkinek segít, aki ebben az irányban óhajtja megoldani a lakásproblémáját. Mi, szakszervezetisek szeretnénk hozzáadni a lehetőségekhez – mondta a Hosz szakértője, Jáger Tibor.

A munkáltatói kölcsön és a vissza nem térítendő juttatás igénylésének, folyósításának helyzetéről Molnár Károly ezredes, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója adott tájékoztatást.

Mészáros Géza hozzászólásában elmondta, hogy megnövekedtek a források.

- Van olyan pénzintézet, amely ún. áthidaló megoldást (áthidaló hitel) nyújt az érdeklődőknek. Azt kérnénk, hogy igyekezzen a munkaadói oldal betartani a honvédelmi miniszter azon ígéretét, miszerint hamarosan eljön az idő, hogy nem kell sorba állni - mondta.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár elmondta, hogy a miniszter jól fogalmazott, eljön az idő. Jó hír viszont, hogy az országgyülés elfogadta a költségvetés sarokszámait, így jóváhagyta a honvédelemre szánt összegeket is.

A honvédségi gazdasági társaságok tervezett átalakításának helyzetéről, a tulajdonosi jogviszonyban esetlegesen bekövetkező változások hatásáról a munkavállalókra és a vezetésre – volt a témája Viserálek Sándor ezredes, a HM védelemgazdasági főosztályvezető-helyettes előadásának. A munkavállalói oldal véleményét Breuer László Hodosz vezető titkár fogalmazta meg: tiszta lappal induló munkaviszonyokat kell teremteni a gazdasági társaságoknál.

Szincsák Gyula alelnök a napirendi téma tárgyalása során azt kérte, hogy az üdültetéssel kapcsolatban lévő ingatlanokról egyelőre ne szülessen döntés. Az államtitkár, dr. Vadai Ágnes megfogalmazta, hogy az elsődleges követelmény a gazdasági társaságokkal szemben az eredményorientált müködtetés.

Szincsák Gyula eakciójában pedig megismételte és nyomatékosította, hogy már döntéshozatal előtt konzultáljon a tárca a szakszervezetekkel.

Viserálek Sándor ezredes pedig azt emelte ki, hogy a tárca előre halad, ezekre a feladatokra ennyi jutott.

Tájékoztató a fejezet 2008. évi személyi juttatás és járulékai felhasználásának helyzetéről – címmel Sulyok János dandártábornok, a HM KPÜ vezérigazgató terjesztett elő anyagot. 

A tárca teljesítette minden kötelezettségét, december 31-ig pedig a HM a további kifizetéseket is teljesíti: az OKÉT megállapodásnak megfelelően bruttó 20 ezer forintot december elején, a novemberi illetménnyel, majd december 23-ig 34 ezer forint értékben üdülési csekket és egyszeri, 1800 Ft-os egészségügyi pénztári munkáltatói hozzájárulást folyósítunk a katonáknak.

Mészáros Géza elnök reakciájában elmondta, hogy valóban teljesültek a rögzítettek, ugyanakkor a jövőben arra törekszünk, hogy illetményjellegü kifizetéseket érjünk el.

Dr. Vadai államtitkár asszony pedig annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a HM teljesítette vállalt kötelezettségeit, majd arra kérte a szakszervezeteket, hogy 2009-ben csak a munkahelyek megóvását irányozza elő elérendő célként, és ne gerjesszen hiú reményeket, hiszen nagyon nehéz esztendő elé nézünk.

Breuer László vezető titkár kiemelte: annak ellenére, hogy a HM és a szakszervezetek közötti megállapodásnak megfelelően történt minden járandóság és juttatás kifizetése, ott leszünk november 29-én, szombaton a fővárosi demonstráción. Ez a lépés kikényszerített lépés, nem a szakszervezetek, hanem a kormányzati oldalról fogalmazódott meg, amikor a kormány egyoldalúan felrúgta a korábbi megállapodást.

Miután az államtitkár megköszönte az elmúlt fél év 8 ülésének 41 napirendi témája kapcsán elvégzett eredményes munkát, elmondta, hogy a HÉF betöltötte feladatkörét, sikeresen előkészítette a miniszteri döntéseket. A fórum tagjai december 22-én kötetlen formában még találkoznak idén, de hivatalos plenáris ülést csak januárban tartanak majd. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.
2024-01-30 16:00:53
HÉSZ vezető tisztségviselők látogatása Székesfehérváron a MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárnál.

  JETfly Magazin

A Gripen legújabb generációjának számító E változatból Svédország mellett eddig csak Brazília rendelt, ezért a gyártó világszerte új vásárlókat keres: jelenleg európai, ázsiai és dél-amerikai országokkal zajlanak tárgyalások.

  Háború Művészete magazin

Egyik új büszkeségünket, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet először a Magyar Honvédségben rendszeresítik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren, február 27-én, kedden.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.