2018. 02. 21. szerda
Eleonóra
: 312 Ft   : 253 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Fókuszban a megtartóképesség, a toborzás és az idősügy

Hosz  |  2009. 05. 05., 10:28

A Honvédszakszervezet sajnálatosnak tartja, hogy szállóelhelyezés ügyében nem sikerült áttörést végrehajtani, sok helyen még jelenleg is tarthatatlan állapotok uralkodnak - hangzott el a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum május 6-i, többek között a lakhatással foglalkozó ülésén. Szakszervezetünket Szincsák Gyula alelnök, Jakubik András területi ügyvivő és Sörös István, a Nyugállományú Tagozat elnöke képviselték...

A munkavállalói oldal ügyvivője szakszervezetünk alelnöke, Szincsák Gyula volt, míg a munkaadói oldalé Horváth János ezredes, a HM SZEF helyettes vezetője. A HÉF soros elnöke Sipos Géza, a BEOSZ elnöke volt, az ülésen természetesen részt vett még dr. Remek Éva HÉF titkár és Szekeres István ny. dandártábornok, az Idősügyi Tanács titkára is.

A napirendi témák megtárgyalása előtt azt kérte a munkavállalói oldal, hogy elektronikus formában történjen – ezt követően – az információcsere.

Napirend szerint elsőként az MH toborzási stratégiája kidolgozásának helyzetéről hallgattak meg tájékoztatást. Dr. Lakatos László okl. mk. vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője elmondta, hogy a betervezett időrend szerint zajlik a toborzás stratégiájának kidolgozói munkája.

A Hosz részéről Szincsák Gyula alelnök elmondta, hogy a munkaerő-piaci környezet, a gazdasági helyzet megváltozása miatt át kellene értékelni a stratégia egyes részleteit. A főosztályvezető elmondta, hogy a normaszöveget megküldi a HM az érdekképviseleteknek és a tárca továbbra is várja a szakszervezetek javaslatait.

Ezt követően a toborzórendszer és a MH megtartó képességének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról tájékoztatott dr. Lakatos László okl. mk. vezérőrnagy. A HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője kiemelte: a korábban megígért döntések még nem születtek meg, viszont a május 12-i védelmi-koordinációs értekezleten tisztázódhat sok részlet. A humánszolgálati rendszer müködtetése is hamarosan megkezdődhet.

Az oldalvéleményt megfogalmazó Szincsák Gyula elmondta: noha azonnali intézkedéseket ígért a tárca, a katonák nem érzékelik a megtartó képességgel kapcsolatos helyzet megváltozását. Mivel bizonyos lépéseket azonnal végre kellene hajtani, ugyanakkor a forrásoldal nem áll rendelkezésre, az oldal szerint szükség volna a prioritások újbóli megfogalmazására.

Lakatos tábornok reakciójában elmondta, hogy a megtartó rendszer hatékony müködtetése elsőbbséget élvez, ugyanakkor - mint mondta - támogatja azon dolgok prioritásának átértékelését, amelyeknek nincs költségkihatása. Az ügyben a tárca és a szakszervezetek között a május 18-i héten folytatódnak majd az egyeztetések.

A napirendi téma tárgyalásakor Szekeres István bejelentette, hogy a rekonverzióra, képzéstámogatásra kiírt 2 millió Eurós pályázatot Brüsszelben jóváhagyták, a munka júliusban beindulhat.

Ezt követően a 2008. évben végrehajtott ellenőrzések és gyakorlatok katonai igazgatási (hadkiegészítési) tapasztalatairól adott tájékoztatást Horváth János ezredes, a HM személyzeti főosztályvezető-helyettese. Az előterjesztő kiemelte, hogy a katonai igazgatás müködőképes, a szervezetek betöltik funkciójukat, emellett a fejlődés lehetőségeit is megfelelően vázolja a dokumentum.

Miután a BEOSZ bejelentette, hogy szívesen toborozna, illetve segítene a 4500 önkéntes tartalékos munkakör feltöltésében, az is elhangzott, hogy nem lesz soha egységes egészségügyi követelményrendszer, mivel az IRM, az EüM és a HM álláspontja nem egységes, így csak keret-megállapodás lehetséges!

Ezt követően a hadkiegészítő parancsnokságok müködésének tapasztalatairól, kiemelten a gondoskodási körbe tartozók ellátásáról, funkcionális feladatainak lehetséges fejlesztési irányairól, formáiról és új módszereiről tájékoztatott Horváth János ezredes. A HM személyzeti főosztályvezető-helyettese elmondta: idén tervezzük a nyugat-magyarországi parancsnokság átfogó ellenőrzését, ami után, a tapasztalatokat levonva tudjuk majd a szükséges módosításokat elvégezni.

Szincsák Gyula a Hosz véleményét megfogalmazva, hangsúlyozta: a gondoskodási körbe tartozók esetében bizony még elég sok problémával találkozni. A gondoskodás színvonala azzal is csökken, hogy a hadkiegészítő parancsnokságokon kevés munkatárs foglalkozik ezzel a feladattal, ugyanakkor a nyugállományú katona helyzetének megítéléséhez elengedhetetlen a rendszeres látogatás, ezt a munkát nem lehet csupán papírokból elvégezni. Ezért a Hosz azt kezdeményezi, hogy megfelelő létszámú aktív katona foglalkozzon e feladattal.

Miután a BEOSZ megkérdezte, hogy nincs-e lehetőség Budapesten parancsnokságot létrehozni, Horváth ezredes szükszavúan csak annyit mondott, hogy a budapesti szervezet létrehozatala nincs napirenden. 

Szincsák Gyula a téma tárgyalása során még hozzátette, hogy a szerződéses álomány tagjai sok esetben azért is kilépnek a rendszerből, mert nem szereztek tudomást kellő időben a korrekt jövedelmi adatokról.

Szekeres István pedig arról beszélt, hogy az Idősügyi tanács az elmúlt időszakban többször is tárgyalta a hadkiegészítő-parancsnokságok müködését, amiről ma azt lehet elmondani, hogy a nyugdíjas szervezetek összességében megnyugtatónak ítélik a helyzetet.

A tárgyalófelek egyetértettek abban, hogy a gondoskodási munkát végzők esetében a szakmai felkészültséget kell erősíteni. A legnehezebb a felderítőmunka, vagyis azon személyek megtalálása, akik valóban rászorulnak a gondoskodásra - hangzott el.

Ezt követően a Honvédelmi Minisztérium által 2008-ban nyújtott lakhatási támogatások helyzetéről tájékoztatott Réti Tamás mk. ezredes. A HM védelemgazdasági főosztályvezető-helyettese elmondta: ez a részletes tájékoztató anyag kifejti a többpólusú lakhatás támogatási rendszer eddigi tapasztalatait. A legnagyobb eredménynek a lakáslízing forma kiteljesedését tartjuk, és csak remélni tudjuk, hogy továbbra is hasonló sikerekről lehet beszámolni.

Szincsák alelnök reagálásában elmondta: a Hosz számára rendkívüli fontosságú a lakhatás megoldása, illetve annak támogatása. A dokumentum teljes keresztmetszetet, aktuális képet ad a jelen helyzetről. A többpólusú rugalmas rendszer megfelelő alternatívákat biztosít, lehet, hogy bonyolult, de a leggazdaságosabb megoldásokat kínálja. Az állomány számára elviselhető és kezelhetőek a lakáshoz jutás különböző formái, bár a szállóelhelyezés mai helyzete nem ,,túl rózsás”. A Hosz sajnálatosnak tartja, hogy e tekintetben nem sikerült áttörést végrehajtani, sok helyen még jelenleg is tarthatatlan állapotok uralkodnak. Megdöbbentő, hogy mindössze hárman veszik igénybe a lakásüzemeltetési hozzájárulást. Szakszervezetünk fontosnak tartaná a szállókapacitás megnyitását a legénységi állomány előtt is.

Csák vezérőrnagy, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, hogy 480 millió forinttal megnövelte a tárca a munkavállalói hitelek keretösszegét. Az előterjesztő Réti ezredes pedig kifejezte, hogy a szakmai szervek nyitottak a munkavállalói oldal javaslataira.

A honvédségi Idősügyi Otthon kialakításának, müködtetésének lehetőségéről Csák Gábor mk. vezérőrnagy terjesztett elő szakmai anyagot. A HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy: a rendelkezésre álló 14 fős kapacitás helyett mindössze egy férőhelyre érkezett igény. Ez is azt jelzi, hogy a honvédség által müködtetett otthon létrehozásnak igénye nincs összhangban a valóságos adatokkal.

Miután a BEOSZ kifejtette, hogy  a munkavállalói oldal megkezdte annak a praktikának a kidolgozását, amely bizonyítja az Idősotthon igényének szükségességét, Sörös István, a Hosz Nyugállományú Tagozatának elnöke elmondta: Nehéz úgy felmérni az igényeket, hogy nem tudom, hol vannak férőhelyek.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár hozzászólásában kiemelte: a témában eljutottunk odáig, hogy még kalkulációt is végeztünk. Magyarországon ma úgy kellene müködni ezeknek a dolgoknak, hogy miután felmértük az igényeket, utána építjük fel a szükséges férőhelyszámnak megfelelő otthont. A felmérések nem adják vissza a valós helyzetet, hiszen amikor – nem egy esetben a korábbi lakóhelytől távoli – beköltözésre kerülne a sor, többen elállnak a lehetőség kihasználásától. A HM idősotthona - véleméynem szerint - elsősorban szociális idősotthon lenne.

Csák vezérőrnagy a vita során hozzátette: a HM tárca 2007-ben 5, 2008-ban 3, 2009-ben pedig újra 5 férőhelyhez biztosított anyagi forrásokat. Ez a férőhelyelosztás teszi lehetővé, hogy a lakóhelyhez közeli otthonokban biztosítson a szaktárca ellátási lehetőségeket.

Szekeres István arra hívta fel a figyelmet, hogy a feltöltetlen helyek oka a tájékoztatás hiányában is keresendő. Tegyük fel a szervezetek honlapjaira azokat az eljárási szabályokat, amelyek érvényesek - szólított fel az Idősügyi tanács titkára.

Ezt követően Szincsák alelnök azt kezdeményezte, hogy a szakmai szervek üljenek le a szakszervezetekkel és tárgyalják meg együtt a vitás kérdéseket. A HM Infrastrukturális ügynökség vezérigazgatója - a vita során - hozzátette, hogy elsősorban a helyszín a fontos, az épületek milyenségét a jogszabályok determinálják. A HM tárca nem akar kihasználatlan beruházást létrehozni. Közös együttmüködéssel korrekt támogatást kell adnunk az érdeklődőknek - tette hozzá Csák Gábor.

A hazai vagy külszolgálati alkalmazás során maradandó egészségkárosodást (munkaképesség változást) szenvedett katonák utógondozásának helyzete, lehetőségei - volt a címe dr. Németh András o. dandártábornok, az MH Dr. Radó György  Honvéd Egészségügyi Központ parancsnoka előadásának. Dr. Németh András elmondta: a jogi és intézményi háttér rendezett, az aktív betegellátás teljes palettája – a gyermekegészségügy kivételével – rendelkezésre áll.

Szincsák Gyula, szakszervezetünk alelnöke reakciójában hangsúlyozta: a körültekintő dokumentum ellenére megfogalmazódott bennünk, hogy az intézményrendszer talán többre is képes lenne, mint, amit jelenleg biztosít. Ez azonban már átível a társadalombiztosítási rendszer irányába. A külföldi gondoskodási rendszerek figyelembe vételével már most meg kellene kezdeni a Magyar Honvédségnek a felkészülést a maradandó egészségkárosodást elszenvedett katonák utógondozása kereteinek kiszélesítésére.

A HEK parancsnoka a felvetésre reagálva elmondta, hogy az intézményrendszert az OEP finanszírozza, és a rendszer a kompetencia határáig felkészült. 

Az egyebekben dr. Remek Éva HÉF titkára elmondta, hogy legközelebb szeptemberben lesz HÉF ülés.

A Honvédszakszervezet javaslatára (a HÉF április 15-ei ülésén az oldalak ezt elfogadták) „A szakértői egyeztetések után még fennálló, nyitott kérdésként jelentkező területek, az állomány felszereltsége, ruházati, fegyverzeti ellátottsága vonatkozásában a hazai és missziós feladatok ellátása során” címü téma a HÉF 2009. II. félévében kerül megbeszélésre. A 2008. évi zárszámadással kapcsolatos feladatok teljes körü végrehajtása még nem fejeződött be, ezért a Hosz és a Hodosz vezetőivel történt előzetes egyeztetés alapján – velük egyetértésben –, a HM KPÜ javasolja a „Tájékoztató a 2008. évi zárszámadásról” címü témát a 2009. II. félév szeptemberi HÉF ülésre áttenni. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 02. 09., 09:17
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány rendezvényét február 06-07én tartották a Mátraházán található 4. számú KORK-ban. A rendezvény fókuszába a 2018. évi feladatokat, illetve az 1% adománygyűjtő kampány aktualitásait állították...
2018. 02. 05., 14:10
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán, budapesti sajtótájékoztatón, miután újabb sztrájktárgyalási forduló zajlott a kormány és a reprezentatív szakszervezetek között.
2018-02-05 13:47:08
társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára azonosan határozzák meg.
2018-02-05 11:54:52
Egy történelmi pillanat részesei lehetünk, és ez örömmel tölt el minden magyar embert, a Magyar Honvédség katonáit pedig különösen, hiszen a légiszállítási képesség fontos, különösen a mai modern világban - mondta dr. Simicskó István február 2-án, pénteken, Kecskeméten. A honvédelmi miniszter az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott sajtótájékoztatón hivatalosan is bemutatta a Magyar Honvédség két új csapatszállító repülőgépét.
2018-02-01 15:44:54
Egy hadsereg igazi ereje mindig hitében és szellemiségében rejlik, a százhetven éves Magyar Honvédségnek pedig mindig is a rendíthetetlen bátorság és hazaszeretet adta a karakterét – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter január 30-án Budapesten, a kétszáz esztendeje született Görgei Artúr tiszteletére rendezett megemlékezésen, ahol a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök vett részt...
2018-01-31 11:34:38
Szolnokon a MH. 34 Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a MH. 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj összeolvadásából megalakuló MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred 2017. szeptember 01-jén Szolnok város napján a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében dandárrá alakult…
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Orosz hírforrások a napokban számoltak be arról, hogy az Orosz Haditengerészet Szu-30SzM pilótái először gyakorolhatták a légi utántöltést, mutatjuk róla a nyilvánosságra hozott videót.

  Háború Művészete magazin

Kína felfuttatta a korai előrejelző és légtérellenőrző (Airborne Early Warning and Control – AEW&C) repülőgépeinek gyártását. Ahogy azt egy kínai katonai repülés szakértő megállapította, ez az „alap repülőgép érettségének” egyik jele.