2018. 01. 20. szombat
Fábián, Sebestyén
: 309 Ft   : 252 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Elindult a norvég projekt

Hosz  |  2009. 06. 25., 16:06

Energiát, pozitív megközelítést jelent ez a program, s ezért meggyőződésem, hogy sikerrel fog járni ez a 20 hónapos projekt - egyebek mellett ezt mondta a Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációjának Képzési Programját megnyitó rendezvényen Louise Kathrine Dedichen ellentengernagy, a Norvég Védelmi Egyetem (NDUC) elnöke. Szentendrén, a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisán - június 25-én, megrendezett - eseményen elhangzott, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében több mint 500 millió forintot nyert a program megvalósítására a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványa...   

A képzési program projektnyitó rendezvényén a honvédelmi minisztert dr. Füredi Károly védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár képviselte, a megjelentek között volt  Bente Angell Hansen volt budapesti nagykövet, Kristin Maroi Stokman jelenlegi I. titkár asszony, Tomas Larsen Berkeim alezredes, védelmi és katonai attasé, valamint a projektgazda és a konzorcium tagjainak képviselői mellett Mészáros Géza, a Honvédszakszervezet elnöke is. A konzorcium tagjaként funkcionáló Katonákért Alapítvány képviseletében Szekeres István, Pusztai Lajos, Sásik László és Hornung Sándor jelent meg.

A rendezvényt megnyitó Katona Károly mérnök dandártábornok bevezetőjében a projekt eddigi folymatait ismertette, majd a program általános céljait fogalmazta meg. A HM személyügyi főosztályvezetője, mint a projektgazda MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a visszailleszkedés hatékony támogatása, az esélyegyenlőség és a társadalmi hasznosság együtt képezik a program valódi mozgatóerejét.

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára, dr. Füredi Károly miután a sikeres pályázatot bejelentette, a projekt fontosságát hangsúlyozta.

A beszéd teljes szövege az alábbiakban olvasható:

Hölgyeim és Uraim!

Első gondolatként engedjék meg, hogy gratuláljak a program kidolgozásában kezdeményező szerepet vállaló Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványnak, valamint a Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Alapítványnak a pályázat sikeréhez. A kezdeményezők munkájának elismerése mellett köszönetet mondok a norvég partnereknek, hogy a rekonverziós feladatok megoldásához új szemléletet, új módszereket hoztak és a program során átadják gazdag nemzetközi tapasztalataikat a program megvalósításán dolgozó magyar szakembereknek, kollégáknak. Gratulálok továbbá a program kidolgozásában résztvevő konzorciumi partnereknek, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek, a Magyar Védelmiipari Szövetségnek és a partnerként szerepet vállaló Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális szervezetének.

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma érdekelt és elkötelezett a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány és Konzorciumi partnerei által, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló, „A Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja” sikerében. A minisztérium vezetése kezdettől – szándéknyilatkozat, majd partnerségi megállapodások aláírásával, valamint a kidolgozó munka részbeni finanszírozásával – támogatta a pályázat elkészítését.

A haderőnek jelentős szervezeti érdeke füződik a Magyar Honvédségből távozók társadalmi és munkaerő piaci reintegrációjának sikeréhez, a haderő és a tárca társadalmi felelősségének pozitív társadalmi megítéléséhez.

Az önkéntes haderőre történő áttérés helyes, ugyanakkor az előzőektől eltérő, más szemléletü humánerőforrás gazdálkodás kialakítását igénylő lépés volt. Be kellett látnunk az elmúlt évek során, hogy a katonáskodás, mint foglalkozás vonzereje a munkaerőpiaci hatásokra érzékenyen reagál. Ezért a katonák közérzetének, a szolgálati körülményeknek, a szervezeti kultúra fokozatos fejlesztésének, a gondoskodás színvonala növelésének rendkívül nagy szerepe van a haderő vonzerejének, magtartó képességének növelésében. Ebben kiemelt szerepet játszik a képzés, a folyamatos humánerőforrás fejlesztés biztosítása mellett, a haderőből távozók társadalomba, civil munkaerőpiacra történő zökkenőmentes visszatérésének segítése is.

A Magyar Honvédség a magyar társadalom fontos szereplője, nagy foglalkoztatóként a munkaerőpiac aktív résztvevője. Folyamatosan, évről évre, felkészült, elkötelezett, szakképzett fiatalok ezreit várják a csapatok honvédelmi és missziós feladatok teljesítésére. A szolgálatot teljesítő fiataloknak a kiképzési, szakképzési és előmeneteli rendszer korszerüsítésével, a megtartó képesség erősítésével hosszútávra szóló karriert, családjuknak biztos megélhetést kínál. A katonai szolgálat során szerzett képzettségek, az elsajátított szakmai tudás, döntési képesség és szervezői-vezetői készségek, a katonaélet során kialakított-megerősített olyan tulajdonságok, mint a fegyelem, a munkabírás, a pozitív, korrekt emberi kapcsolatok, a megbízhatóság és kitartás , a kellő fokú egészséges önbizalom és innovatív vállalkozó szellem, a csapatmunkára való hajlandóság és képesség, valamint a szervezethez való lojalitás a szolgálatból kiváltak esetében a munkaerőpiacon is magasan jegyzett értékek.

Ma a foglalkoztatás a munkaerőpiac minden szereplőjétől helyes munkaerőpiaci magatartást vár el. Így cselekszik honvédelmi tárca és a haderő is, amikor támogatja, felkarolja a haderő és az egyén érdekeit is szolgáló munkahely megtartó, visszafoglalkoztató képzéseket, a haderőből eltávozottak munkaerőpiaci esélyeit javító képzéseket, támogatja az élethosszig tartó tanulás mentén szerveződő át – és továbbképzéseket. Napjainkban a humánerőforrás fejlesztés a leginkább megtérülő befektetés, egyfajta beruházás a jövőbe, az egyén szociális, egzisztenciális biztonságát erősítő elem.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség - ismerve a projekt céljait - a ma hivatalosan induló program megvalósításban is aktív, támogató szerepet vállal. A megkötött „Szándéknyilatkozat”-ban foglaltak alapján biztosítja a projekt müködéséhez szükséges bázisadatok, a kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek együttmüködését, a program koordinációs szervezeteinek müködést segítő elhelyezési feltételek megoldását.

Szándékunkban áll továbbra is – különösen a projekt önerőre tekintettel - biztosítani a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány támogatását a kialakult gyakorlatnak megfelelően. Fontos érdekünk füződik ahhoz is, hogy a projekt zárását követően – a fenntarthatóság elvét követve - a létrehozott szakmai intézményi hálózatot, a felkészített szakembereket, a norvégok partnerektől átvett módszereket bevonjuk, alkalmazzuk a haderő további rekonverziós munkájában. A megszerzett tapasztalatok és a kialakított intézmények hasznosítására – az általános rekonverziós tevékenységen túl - a 2012-re mintegy négyezer fős létszámmal felállítható önkéntes tartalékos haderő, s ennek keretében a szolgálatból kilépettek tartalékos felkészítésének, tájékoztatásának, közösségi programjai szervezésének feladatai is jó lehetőségnek tünnek.

Engedjék meg, hogy befejezésként, a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi szereplőnek hatékony és eredményes munkát kívánjak. Kívánom, hogy a projekt elé tüzött célok maradéktalanul megvalósuljanak és a közösen végzett munka során elmélyüljön és a projekten túlnyúlóan is tovább folytatódjon a magyar – norvég együttmüködés, barátság.

Köszönöm a figyelmet!

Ezt követően Louise Kathrine Dedichen ellentengernagy, a norvég védelmi egyetem (NDUC) elnöke kijelentette: az elkötelezettség jó érzéssel tölt el. A tégy önmagadért szlogen rengeteg energiát, pozitív megközelítést jelent, ezért meggyőződésem, hogy az át- és a továbbképzési program sikerrel fog járni. Azért is sikerrel fog járni, mert katonákról, minőségi munkavállalókról szól, akik lojálisak és fegyelmezettek mind a jelenlegi, mind a volt szervezetükhöz is.   

A NDUC elnöke reményét fejezte ki, hogy a projekt a szerződéses állomány tekintetében is eredményes lesz. 

Norvégia védelmi és katonai attaséja, Tomas Larsen Berkeim a finanszírozási lehetőséget vette számba, majd elmondta, hogy hazánk a második legnagyobb kedvezményt élvezi az összes projekt közül. A katonadiplomata hozzátette: valamennyi katona végső, távlati célja, hogy béke legyen, tehát, hogy a munkája, a hivatása egyszer majd feleslegessé váljon, addig viszont még rengeteg a tennivaló.  

Farkas Bertalan ny. dandártábornok, a norvég projekt arca miután megköszönte a felkérést, felajánlotta a projekt képviselői számára az általa alapított Nemzetközi Ürhajósszövetség Alapítványának kapcsolatait, illetve azokat a közs kapcsolódási pontokat, amelyekkel mindkét szervezet élni tud majd.

Ezt követően rögtönzött sajtótájékoztató keretében válaszoltak a megjelentek a média képviselőinek kérdéseire. Honlapunk szerkesztőjének kérdésére válaszolva a dél-kelet európai térségben már korábban szerzett norvég tapasztalatokról tájékoztattak a finanszírozó nemzet képviselői.    

A nyitórendezvény végén dr. Isaszegi János mérnök vezérőrnagy, az MH Központi Kiképző (MH KKB) parancsnoka bemutatta a norvég vendégeknek az általa irányított bázist, majd állófogadást tartottak.

A következő 20 hónap eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 01. 18., 15:10
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.
2018. 01. 17., 12:08
2018. január végén a jelenlegi székházból a 1112 Budapest, Sasadi út 170-alá költözik a LIGA Szakszervezetek. A költözés miatt 2018. január 17-től előreláthatólag február elsejéig a vezetékes telefonvonalak ideiglenesen nem elérhetőek, ezért kérik, hogy a munkatársakat (a honlapon is rajta lévő) mobilszámaikon hívják!
2018. 01. 16., 15:01
„A parancsot teljesítő katonák az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán vergődő országba, a hazájukba” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azon a megemlékezésen, amelyet a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából rendeztek január 12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A Honvédszakszervezetet Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte a megemlékezésen...
2018. 01. 12., 10:11
Új parancsnoka van – Korom Ferenc vezérőrnagy személyében – az MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak. A parancsnoki beosztás átadás-átvételét január 11-én, csütörtökön tartották Székesfehérváron. A rendezvényen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte...
2018-01-09 14:33:54
2018. január 2-től visszavonásig érvényes Vodafone Flotta promóció keretében kedvező, kamatmentes készülék részletfizetési lehetőségeket és korlátlan belföldi-, valamint EU-n belüli beszélgetést kínál a Vodafone...
2018-01-09 12:45:45
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető tárgyalás miatt 2018. január 10-e helyett január 11-én 14.00-16.00 óráig tart ügyfélszolgálatot a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Újabb típus búcsújáról számolhatunk be, ezúttal Nagy-Britanniából: az AgustaWestland Lynx AH9A változata 2018. január 16-án repült utoljára, ezzel végleg búcsút intettek a 40 év szolgálatot maga mögött tudó Lynx helikopternek.

  Háború Művészete magazin

Jakutszk repülőterén január 11-én extrém időjárási körülmények között megkezdődött a Moszkvai Helikoptergyártó Üzem Mi-171A2 típusának tesztrepülése. A helikoptert a Volga-Dnyeper légitársaság An-124-100 Ruszlán teherszállító repülőgépe szállította a helyszínre.