2023. 03. 28. kedd
Gedeon, Johanna
: 386 Ft   : 358 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Keresetek, juttatások, szolgálati idő szakközépiskolával, tiltakozás egyenruha nélkül, legénység a szállókon

Hosz  |  2009. 09. 30., 07:37

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum szeptember 25-én tartotta plenáris ülését, melyen a honvédelmi minisztert Vadai Ágnes államtitkár asszony képviselte. A tanácskozás soros elnöke Szabó József, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese volt, a munkaadói oldal képviseletét Katona Károly mk. dandártábornok látta el, míg a munkavállalói oldal ügyvivői tisztét Sipos Géza, a BEOSZ elnöke töltötte be. A Honvédszakszervezet részéről Mészáros Géza elnök, Szincsák Gyula alelnök és dr. Mészáros Melinda, a jogsegélyszolgálat vezetője vett részt a fórum munkájában...

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum 2009. II. féléves munkatervének megtárgyalása során – Remek Éva HÉF titkár elõterjesztésében  - elhangzott, hogy kétkörös egyeztetés alapján döntöttek az ülések idõpontjairól, a napirendi pontokról. A vita során Mészáros Géza, a Hosz elnöke jelezte: olyan  témák megtárgyalását szorgalmazza az érdekvédelmi szervezet, melyek szinte naponta foglalkoztatják a katonákat, ennek elenére a tárca több napirendi pont tárgyalásától egyoldalúan elzárkózik.  A jelenlegi helyzetben a legfontosabb kérdések közé tartozik a bérkérdés és a különbözõ juttatások ügye. A Honvédszakszervezet felvetésére reagálva Sulyok János dandártábornok, a HM KPÜ vezérigazgatója jelezte, akkor célszerû tárgyalni a bérekrõl és a béren kívüli juttatásokról, amikor a konkrét számok rendelkezésre állnak, ezt megelõzõen azonban – praktikus okok miatt is – szakértõi tárgyalásokon kell egyeztetni a felek álláspontját. Katona Károly mk. dandártábornok az érdekvédelmi oldal azon felvetésére, miszerint a megbeszélések elodázása azok eredményességét veszélyezetti, jelezte, hogy leghamarabb a novemberi HÉF ülésen tudják megkezdeni a 2010. évi bértárgyalásokat. Szükség esetén azonban december végi idõpontra is összehívhatnak egy rendkívüli Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórumot. Ennek az ülésnek egyetlen napirendi pontja lehet: a 2010. évi bérfejlesztés, illetve a béren kívüli juttatások lehetõsége.

 A Tájékoztató a HM fejezet 2008. évi költségvetési beszámolójáról, különös tekintettel a személyi jellegû kiadások és az érdekvédelmi szervezetek támogatásának 2008. évi teljesülésére címmel tárgyalt napirend vitája során Sulyok János dandártábornok, a HM KPÜ vezérigazgatója az írásos elõterjesztést kiegészítve elmondta, hogy az írásos anyag elsõdlegesen a személyi juttatások „leltárát” tartalmazza. A vita során a Honvédszakszervezet részérõl Szincsák Gyula alelnök felvetette: a személyi juttatások kiegészítésére az elmúlt évben ugyan nem kapott érdemi plusz forrást a tárca, mégis sikerült különbözõ kifizetésekkel a katonák jövedelmét növelni. Ez örvendetes, ám a szakszervezet tagjait az is érdekli, milyen forrásból tudta megoldani ezt a minisztérium. Sulyok János válaszában elmondta, hogy a belsõ költségvetés átcsoportosításai segítették elõ a bérmegtakarítást, illetve a juttatások egy részének fedezetét a központi költségvetés biztosította. Így tudták megoldani, hogy többek között bevezetésre került a szolgálati idõpótlék – e cím alatt több százmillió forintot fizettek ki. A tárgyalt idõszak eredményei között említette, hogy a társadalmi szervezetek támogatására is jelentõs források álltak rendelkezésre. Szincsák Gyula alelnök válaszában köszönetet mondott ezért, de ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a 2008. évben mindezek  ellenére tovább romlottak a  katonák keresetkondíciói.  Katona Károly dandártábornok a munkaadói oldal képviseletében az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a kiadások egyes területeken elmaradtak a tervezettõl, hiszen például 2008-ban még létszámcsökkentés is volt a Magyar Honvédség keretén belül.

A következõ napirendi pontot „Tájékoztató a 2009. évre megkötött bérmegállapodás ez év szeptemberéig történõ idõarányos teljesülésérõl” címmel terjesztette elõ a tárca. Sulyok János dandártábornok, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója szóbeli kiegészítõjében elmondta: a tárca minden vállalását teljesítette, véleménye szerint a HÉF csak korlátozott lehetõségeket tud biztosítani a minden részletre kiterjedõ vitára, ezért szakértõi tárgyalásokon célszerû megtárgyalni a témát. A tárca kinyilvánítja: a teljesített túlórákat ellentételezi, s nyitott a katonák kereset-kiegészítése iránt is. Az elõterjesztõ reményét fejezte ki, hogy a természetbeni juttatások adómentessége megmarad, s ez vonatkozik a lakhatási támogatásra, a ruházati ellátmányra is - ezeket a kérdéseket a Hosz vetette fel korábban.

A Honvédszakszervezet részérõl Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy a 2009. evre kötött egyezséget a Hosz nyíltvégü keretmegállapodásnak tekinti. Így annak teljesülése csakis a konkrét kötelezettségek, valamint az abban válllat további egyeztetések eredményessége függvényében vizsgálható. Márpedig év közben nem került bevezetésre a melegétkezési utalvány, de az abból remélt keresettöblet sem jutott el más formában az állományhoz, mint ahogyan azt a Hosz igényelte. A negyedéves egyeztetések szintén eredmény nélkül záródtak, az állomány napjainkra sem kapta meg a keresetek csökkenését enyhítő  üdülési csekkeket. Eközben a 13. havi juttatás kompenzációjának és a pénzügyi környezet kedvezőtlen változása romló környezeti feltételeket teremtett. Az illetmények alakulása mellett a katonák növekvő anyagi problémái, sem igazolják vissza a célok teljesülését. Szakszervezetünk mindezeket figyelembe vette, amikor a júniusi demonstráció időszakában megfogalmazta azon elvárásait, amelyek a megállapodás kereteibe illeszkedve, bizosíthatnák az anyagi- szociális gondok részbeni kezelését. A szakszervezeti igények közül azonban egy sem valósult meg, így példáúl a váltásos munkarendben rendben (készenléti jellegü beosztásban) szolgálók továbbra is a tavalyinál magasabb óraszámot teljesítenek, ami esetükben abszolut és relativ illetménycsökkenést is jelent. Ugyancsak érezhető jövedelem kiesést okoznak a már említett üdülési csekkek, hiszen az alacsonyabb illetménykategóriák esetében cask ez az egy elem eves szinten több százalékos negatívumként jelentkezik. Előbbiek alapján a Hosz nem látja biztosítottnak a megállapodás teljesülését.

 

A  következő napirendi pontban tájékoztató hangzott el a honvédségi közhasznú társaságok korlátolt felelõsségû társasággá történõ átalakításáról. Az elõterjesztõ hangsúlyozta: ezek a szervezetek a korábbi feltételekkel mûködnek tovább. A munkavállalói oldal részérõl javasolták: amennyiben elbocsátások lesznek a közhasznú társaságoknál, a dolgozók érdekében lehetõleg gyorsan hozzák meg az ezzel kapcsolatos döntéseket az irányítók.

A grémium utolsó napirendi pontként  Dankó István, a  HM Jogi Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettese elõterjesztésében - a már korábban a http://www.hm.gov.hu/minisztérium/információszabadság/hjt­­_modositas_tervezet internetes címen nyilvánosságra hozott - Az MH hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV tv. módosításáról szóló törvényjavaslathoz készített kormány-elõterjesztés tervezetét tárgyalta meg. A Hosz módosításokkal kapcsolatos álláspontját Szincsák Gyula és dr. Mészáros Melinda fejtette ki. A megszólalók elöljáróban megköszönték azt a példamutató eljárást amelyet a jogaszabály egyeztetése során tapasztalhattak. A továbbiakban elhangzott, hogy több, az állomány számára előnyös változás melett néhány igen kedvezőtlen rendelkezés jelenik meg a törvényben.   A Hosz tiltakozik és a demokratikus jogok indokolatlan korlátozásának ítéli az egyenruhaviselés tiltását minden, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen. Kifogásolta továbbá az öregségi nyudíjkorhatár emelésére irányuló szándékot, mivel a kimagasló egészségi, fizikai, pszichikai követelményeknek való megfelelés képessége az életkor növekedésével hatványozottan csökken.

A Hosz a törekvéseinek eredményeként is üdvözli a szakközépiskolai évek beszámításának egyértelmü megjelenését, ugyanakkor nem érti, hogy a jubileumi jutalom esetében a rendvédelmi szervek állományától eltérően -  miért marad ez el. Ugyancsak sokat küzdött a szakszervezet a szerződéses legénységi állomány lakahtási lehetőségeinek kiterjesztéséért, amely a módosítás után a szállóelhelyezéssel bővülhet, de az igazi áttörés az albérleti hozzájárulás, még várat magára. A rendfokozati várakozási idő saját kezdeményezésre történő meghosszabbításának lehetősége ha félmegoldásként is, de  kezeli a maximális várakozási időt letöltött katonák problémáját. Szó volt még arról, hogy  a leszerelési segely terhére fizetendő szerződés- hosszabbítási díj bevezetését jelenlegi formájában népszerünek tünő, ugyanakkor a civil munka világába történő visszailleszkedés szemszögéből kockázatos lépésnek tartja a szakszervezet, ami egyébként még bérfeszültséget is generálhat az egyes állománykategóriák között. Az eseti díszelgési pótlékkal bevezetésével a törvény elismeri és ellentételezi az érintett állomány többletterheit.

 

Süli Ferenc, Szincsák Gyula

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…

  JETfly Magazin

Mint ahogy arról korábban már lapunkon is beszámoltunk, Svédország a Grob G 120TP típust választotta az alapfokú kiképző repülőgép kategóriára, felváltva idővel a kiöregedő SK 60-as flottát.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.