2024. 07. 14.
Örs, Stella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Segítő kezet nyújtunk árvízkárosult tagjainknak

Hosz  |  2010. 06. 15., 16:23

Személyes találkozókat kezdeményeztünk az új honvédelmi vezetéssel - egyebek mellett ezt mondta aktuális tájékoztatójában Szincsák Gyula ügyvezető alelnök. Szakszervezetünk elnökségének június 15-i ülésén tárgyaltak az árvízi felhívásról, a katonai szervezetek átköltöztetéséről, valamint a július 3-i családi nap előkészületeiről is. Az elnökségi tagok, a főtitkár, az ügyvivők és a képviseleti titkárok részvételével lezajlott ülést Szincsák Gyula ügyvezető alelnök vezette... 

A határozatképesség megállapítása és a napirendi témák elfogadása után Szincsák Gyula ügyvezető alelnök azt javasolta, hogy az ezt követő elnökségi ülések jegyzőkönyvei számára az egyes megszólalások összefoglalója szolgálna alapul.

A korábbi jegyzőkönyvek elfogadását a következő ülésre halasztotta az elnökség.

A vezető tisztségviselők aktuális tájékoztatója során Szincsák Gyula elmondta, hogy a kormányváltás által bekövetkezett személyi változásokra reagálva, személyes találkozókat kezdeményezett a Hosz vezetése.

A honvédelmi miniszter és a parlamenti államtitkár – előreláthatólag – két héten belül fogadja majd szakszervezetünk vezetését - mondta az ügyvezető alelnök.

Az aktualitások között hangsúlyosan szólt arról a szomorú tényről, hogy mindenféle egyeztetés nélkül döntött a tárca vezetése arról, hogy a Zách utcai objektumban müködő katonai szervezetek elköltöznek, máshol fognak funkcionálni. Így aztán a nyári programjaink között szereplő ,,Katonanői életmódnap" programot is el kellett halasztani. Az eseményt várhatóan ősszel rendezzük majd meg - a szerk. Egy igazi sportcentrumot veszített el a hivatásos és szerződéses állomány - emelte ki Szincsák Gyula.

Ezt követően a honvédelmi miniszter eddigi – az illetményekkel, az önkéntes tartalékos katonai szolgálattal kapcsolatos – nyilatkozataira reagált az ügyvezető alelnök.

Más témákra áttérve elmondta, hogy elkészült az Egység 2002 Kft. beszámolója, majd arról tájékoztatott, hogy június 23-án küldöttgyülést tart a szerződéses szekció.

A kiskorpádi horgászversenyről kiemelte, hogy népszerü volt, tele volt szakszervezeti tagokkal és családtagokkal a tópart. Ezt követően az ellenőrző bizottság (EB)békésszentandrási továbbképzéséről is beszélt, majd aláhúzta, hogy a tapasztalatokról Nagy Zoltán EB elnök a következő elnökségi ülésen számol majd be.   

A vezető tisztségviselők tájékoztatója során dr. Heiling Ottó alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy módosult az Alkotmány, 2014-től kétszáz fős parlament lesz. Hozzátette: Bármely feladatot elvonhat a kormány az államigazgatási szervektől.

Az alelnök arról is beszélt, hogy köztársasági elnök visszaküldte az Országgyülésnek megfontolásra a kormánytisztségviselők jogállásáról szóló törvényt. A köztársasági elnök álláspontja szerint az indokolás nélküli elbocsátás lehetősége ellentétes az Európai Unió jogával, mivel az EU Alapjogi Chartája kifejezetten biztosítja minden munkavállaló jogát az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemre. Ezzel a Magyarországot is kötelező európai jogi tilalommal ellentétes egy olyan szabályozás, amely indokolás nélkül teszi lehetővé az elbocsátást. Sólyom László levelében hangsúlyozza, hogy a kormánytisztviselőkről szóló törvény az indokolás nélküli elbocsátás lehetőségével veszélyezteti a közigazgatás semleges és szakmai szempontokat szem előtt tartó müködését, hiszen akár a felettese utasítását szakmai megfontolások alapján vitató kormánytisztviselő is bármikor tarthat jogviszonyának megszüntetésétől.

Dr. Heiling Ottó szólt a miniszterelnök által bejelentett huszonkilenc intézkedésről is, mely – mint szakértőkre hivatkozva elmondta - előrevetíti a leépítés lehetőségét is. Az alelnök azt is kiemelte, hogy a honvédségi gépjármüvek igénybevételéről szóló korábbi HM rendeletet már felül is írta az új honvédelmi kormányzat. Mint hozzátette, az aggályainkat jelezni fogjuk a honvédelmi vezetésnek. Ezt követően az Egység 2002 Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről, illetve az azóta eltelt egy hónap történéseiről, valamint egy új könyvvizsgáló szükségességéről is beszélt.  

Czövek János főtitkár a június 23-i szerződéses küldöttgyülés előkészületeiről, a július 3-i ceglédi és tatabányai aquaparki rendezvények lebonyolításáról, valamint az igénybe vehető kedvezményes szolgáltatásokról beszélt.

Az elnökségi tagok hozzászólásai során Sörös István tagozatelnök elmondta, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat hangsúlyossá tétele helyett – szerinte – fontosabb a mintegy 3000 szerződéses katonai hely feltöltése, illetve az ehhez szükséges költségvetés megteremtése. A nyugállományú tagozat elnöke a bútorbeszerzés fontosságára és a Zách utcai objektum rendőrségnek történő átengedésével kapcsolatos következményekre is felhívta a figyelmet.   

Gáspár Tamásné közigazgatási és intézményi képviseletvezető szintén a Zách utcai objektum szétköltöztetésére, valamint az onnan kiköltöző katonai szervezetek utóéletéről beszélt. Bátor Ferenc szárazföldi képviselő pedig a központi közbeszerzés anomáliáira hívta fel a figyelmet, majd azt kérte, hogy, ,,amikor a Hosz vezetése találkozik az új honvédelmi miniszterrel, akkor ne csak a problémákat, a megoldásokat is vázoljuk fel".

A 2010. évi költségvetés módosításáról szóló elnökségi határozatról szóló egyeztetés során Szincsák Gyula azt javasolta, hogy 3 millió forintot csoportosítsunk át szociális és temetési segélyezésre. A Hosz központi költségvetéséből 2 millió forintos alapot hoz létre a Katonákért Alapítványnál, az árvíz károsultjainak segélyezésére.

Szekeres István ny. dandártábornok, a Katonákért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: az anyagot tanulmányoztuk, az Alapítvány vállalni tudja annak tartalmát. Sajnos sem az ország, sem az egyének igényei nem csökkennek, a segélyezésre szükség van. Amikor megáll az igénylés, a megmaradó pénzösszegből átgondolhatjuk a második, illetve a szinte ,,folyamatos” időjárási katasztrófák miatti további segélyezés mikéntjét is.

Noha tudjuk, hogy ezek az összegek inkább a szolidaritást, a gesztust fejezik ki, a forrásaink bővítésén tovább kell gondolkodni. Októberben már tudni fogjuk, hogy mennyit tudunk hozzátenni a segélyezési alaphoz. Az NCA támogatása sajnos nagyon lecsökkent, az igényelt 1,5 millió forintból csak 220 ezer forintot kapott a Katonákért Alapítvány.

Ezt követően a Katonákért Alapítvány nevében felajánlotta, hogy a 2005-ben, az MH inkurrenciájából kapott jelentős mennyiségü, jelenleg Kálban tárolt inkurrens anyagot - vaságyak, polcok, egyéb bútorok, stb. - az árvíz károsultjainak a rendelkezésére bocsátja.

A javaslatokat egyhangúan elfogadta az elnökség.

A Hosz üdültetési szabályzata mellékletének módosítása során arról döntöttek, hogy a békésszentandrási üdülőben lehetőség nyílik lakókocsi és sátor elhelyezésére a 6. számú faház és az 1-2-3-4-5. számú faházak közötti füves területen, ezért a bérleti díjat a szabályzat mellékletének tartalmaznia kell.

Az egyebek napirendi téma során elsőként a nyugállományú belépési/átlépési nyilatkozat módosításáról döntöttek, majd az adománygyüjtő akcióra történő felhívás volt a téma. A felhívás tartalmával az elnökség egyetértett, azt a honlapunkon és az Egység újság júliusi számában is közzé tesszük.

Ezt követően az Egység újság felelős szerkesztője megbízásának meghosszabbításáról egyeztettek. Az elnökség arról döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a jelenlegi felelős szerkesztő szerződését. Arról is döntöttek, hogy a Czövek János főtitkár és Szita Róbert kommunikációs ügyvivő dolgozza ki azt az új koncepciót, illetve új lapstruktúrát, amelyet a szeptemberi választmányi ülés tárgyal majd meg.  

Az Egység 2002 Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója során Bagdi Sándor ügyvezető igazgató a jelenlegi helyzetről elmondta: nehéz úgy beszámolni egy állapotról, amelynek tanulmányozása csupán egy hónapja tart. A szerződések áttekintése, a békésszentandrási üdülő felújítása, az üdültetés beindítása után annyit mondhatok, hogy gyors reagálással fogok minden esetben cselekedni. Felmértem az állandó és az egyedi kiadásokat, arra a következtetésre jutottam, hogy nincs válságban a gazdasági társaság.

A Kft. ügyvezetője hozzátette még, hogy június 14-én megújult a SAS és a Hosz közötti együttmüködési megállapodást, majd elmondta, hogy a gazdasági társaság igyekszik tovább bővíteni a szolgáltatásait, így részt vesz a Kft. a július 3-i családi nap megszervezésében is.

Szincsák Gyula azt javasolta, hogy a Hosz 1 millió forintot – az üdülők felújítása céljából – támogatásként utaljon át a Kft. számára. Ezt követően Bátor Ferenc egy közös gondolkodást javasolt, amikor azt mondta, hogy döntsük el: nonprofit vagy üzleti alapon müködtetjük-e tovább a Kft.-t. Dr. Heiling Ottó alelnökhöz hasonlóan a szárazföldi képviselő is elmondta, hogy érződik a rendre, a törvényességre törekvés, az igyekezet. Ezt követően az ügyvezető költségtérítéséről, majd az egység újság egy oldalnyi hirdetési felületének átadásáról alkottak tulajdonosi határozatot.

Ezt követően a 75 esztendős Szabó István ny. alezredest - következetes és lelkes munkája elismeréseként, Sörös István tagozatelnök javaslatára – a Hosz elnöksége bruttó 100 ezer forint pénzjutalomban részesítette.

Bátor Ferenc haderőnemi képviselő javaslatára az elnökség megtárgyalta: A Hosz mérje fel az árvízkárosult tagjaink közül, kiknek van az érintett háztartásában gyermeke, valamint igényelné-e az ingyenes üdültetést a békésszentandrási Hosz üdülőben. A Hosz biztosítsa az érintett gyermekek részére térítésmentesen utaztatást, az üdülési lehetőséget, valamint az élelmezésüket és egyéb programokat egy hétre a békésszentandrási Hosz üdülőben.  

A jelentkezési határidő: július 1.

Bácskai István légierő képviselő-helyettes az elnökség elé terjesztette javaslatát, miszerint a sárvári Boróka Apartmanban kedvezményesen, 10%-kal olcsóbban lehet pihenni.

A készenléti szolgálat díjazásának egységesítésével kapcsolatban – ugyancsak Bácskai István javaslatára – a pápai katonák ügyében emelte fel szavát. A HM KPÜ vezetőivel leülünk a megoldás érdekében – válaszolta Szincsák Gyula.  

Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő a TÁMOP pályázattal kapcsolatban lezajlott ellenőrzés eredményeiről tájékoztatott.

Sörös István nyugállományú tagozat elnök javaslatára, Borka István halálának első évfordulója alkalmából július elején kopjafa állításra kerül majd sor. A pontos időpontot honlapunkon fogjuk közzé tenni.  

Ezt követően - Gáspár Tamásné javaslatára - zárt ülésen tárgyalt tovább az elnökség.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.