2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 368 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Megélhetési gondokkal küzdenek a szerződéses katonák

Hosz  |  2011. 04. 27., 11:58

A Hosz Szerződéses Szekciójának Országos Találkozóját Czövek János Hosz elnök nyitotta meg, majd Dr. Simicskó István HM parlamenti államtitkár, Orosz Zoltán altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnök-helyettese és Michl József tatai polgármester is beszédet mondott a megjelent közel száz szerződéses katona előtt. Idén egyébként rendhagyó módon a Szerződéses Szekció a Honvédszakszervezet tagjai számára rendezte meg Országos Találkozót. Az április 27-28-i, tatai rendezvény az előző évekhez hasonlóan szakmai előadásokkal próbált a megjelent szerződéses tagtársak számára átfogó képet festeni a személyügyi, a humán, a pénzügyi, a ruházati területekről, illetve fórum során kérdések feltevésére is alkalmat biztosított az elhangzottakkal kapcsolatban. A találkozó történéseiről az alábbiakban számolunk be olvasóinknak...

A beérkezés, a regisztráció, majd a szálláshelyek elfoglalása után vezető tisztségviselőink, majd a szekció, a segítők és a vendégek mutatkoztak be.

A finom ebéd elfogyasztása után Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke nyitotta meg a rendezvényt, melyen Dr. Simicskó István, a HM parlamenti államtitkára mellett Michl József tatai polgármester, Orosz Zoltán altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnök-helyettese és a házigazda, MH 25. Klapka György Lövészdandár törzsfőnöke is részt vett. 

A megnyitó előadást Dr. Simicskó István államtitkár vállalta. Beszédéből az alábbi részleteket emeltük ki: új kormány, új honvédelmi politika, valamint új elképzelések jellemzik az elmúlt egy esztendőt. Szeretnénk mindenféle haderő-reformnak nevezett elképzelésnek véget vetni, emellett persze az új humán stratégia és a tartalékos rendszer felállítása is komoly feladat. Számunkra a katona, az ember a fontos, egyértelmü, világos karrier, illetve életpályaképet kell kidolgozni. Szombathelyi Ferenc vezérezredes 1942-ben azt mondta: akár a harcászat, mint taktikai szint és a hadászat alapján azt tudom mondani, semmiféle okoskodás nem számít, a katona, a harcos adja a lényeget. Minél edzettebb a harcos, annál jobb stratégiát lehet építeni. A katona a hazát oltalmazni képes speciális képességekkel rendelkezik, de hogyan áll a katonákhoz a társadalom, hogyan áll a honvédek megbecsülése – tette fel a kérdést önmagának az előadó. A honvédség a társadalom legkiterjedtebb védelmi rendszere. Fontos társadalmi kapcsolat lehet a tartalékos rendszer. Nyilván érdekli Önöket, hogy meddig érdemes maradni katonának, érdemes-e hivatásos katonaként tovább szolgálni, stb. Higgyék el, mi, a honvédelmi tárca irányítói azért küzdünk, hogy az állam, a társadalom becsülje meg a honvédeket. Nyilván nem tartható, hogy a hivatásos állomány tagjai 25 év szolgálati idő után szolgálati nyugdíjba, korkedvezményes nyugdíjba vonulhassanak. Az államtitkári egyeztető fórumon elmondtam, hogy minél hamarabb döntsünk e kérdésben. Amíg volt sorkatonaság, az MH a társadalom szerves részét alkotta.

A Hosz-szal való együttmüködés nem könnyü, a vezető tisztségviselők folyamatosan elém tárják a meglévő problémákat. Igyekszem ezeket megérteni és kezelni, bár a honvédelmi költségvetés határt szab sok mindennek. Köszönöm a Hosz korrekten viszonyul a helyzethez. Méltó megbecsülésükért dolgozunk.

Orosz Zoltán altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnök-helyettese miután tolmácsolta Benkő vezérezredes üdvözletét, elmondta: az információ-áramlás nagyon fontos. A parancsnoknak is kötelessége, az Ált. 23-as szerint ezt végezni, és segíteni, ha teszi, akkor az információ-áramlás és az érdekképviselet is rendben van. Katonakonferenciát rendezünk 2011 második felében. Szeretnénk ugyanis még jobban tisztában lenni a problémákkal, gondokkal. Noha tudjuk, tisztában vagyunk a gondokkal. Ahhoz, hogy odafigyeljenek ránk, ahhoz az kell, hogy teljesítsük azt, amit elvárnak tőlünk. A honvédelem nem a katonák ügye, mi csak egy fontos, de meghatározó pillérei vagyunk ennek. Az önkéntes tartalékos, majd az önkéntes müveleti tartalékos rendszert kell kiépíteni. Hitelesség és szavahihetőség - ezek a legfontosabbak nekünk, katonai vezetők számára. A humán szolgálat felállt, a köeljövőben 4 helyőrségben hozunk létre humán szolgáltató központot.

Szijártó Zsolt szekcióelnök miután röviden bemutatta a szekció müködését, struktúráját, elmondta: Az ilyen találkozók mindig kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy az állomány közvetlenül elmondja véleményét, feltegye kérdéseit. Az együttmüködés példa értékü – ezt szeretnénk a továbbiakban is.      

A politikai és a katonai vezető jelenlétében lezajlott fórum során elhangzott: nagyon sok sebből vérzik a Magyar Honvédség. A szerződéses állomány rendkívül alacsony illetményből él.

A problémákat összefoglaló szakaszvezető első felszólalóként a jövőképről, a lakhatásról, az előmeneteli rendszerről, a megbecsülésról érdeklődött. Mások azt fogalmazták meg, hogy a költségvetés elosztásakor kerüljenek végre előbbre a személyi juttatások, mint a dologi kiadások.

A legénységi állomány lakhatása nem megoldott. Nem látom, hogy miért legyek 20 éven át szerződéses katona, hiszen nem vesznek bennünket emberszámba, mi sokak szerint ,,csak" a sorállományt pótoljuk.

Emellett szó esett a magas követelményszintek, a sportolási lehetőségekről, valamint a létszámstopról is. Elhangzott, hogy a szerződéses kszatonák nem tudnak leszerelni, betorlódtak a katonák, így hamarosan egyszerre fognak majd leszerelni, elmenni.

 

 

 

 

Michl József tatai polgármester hozzászólásában elmondta: Régi katonavárosként jó helyszínt választottak helyszínül. Ha Mátyás királynak jó volt idejönni Tatára, akkor biztosan jó lesz Önöknek is, hiszen a mi városunk a fesztiválok városa. 500 évvel ezelőtt Ulászló király idehívta össze az országgyülést. Az országgyülési képviselő azt is elmondta, hogy a tiszti kaszinó és a honvéd sportegyesület is nagyon jól müködik, s ezek a várossal is együttmüködnek. Olyan lakásprogramot indítottunk itt, mellyel hozzájárulunk a katonák lakhatásához is. A hosszú távú bérleti szerződés – halasztott fizetési hatályú bérlakásprogramot – minden tatai katonának csak ajánlani tudom, hiszen bármikor adás-vételi szerződéssé alakítható. 45 ilyen bérlakás épül, s ez a szerződéses katonáknak is jó lehet. 

A szerződéses katonák pályaképe – volt a címe Takács Tamás alezredes, a HM Humánpolitikai Főosztály kiemelt főtisztjének előadása. A pályakép a humán stratégián belül prioritást élvez 2011-ben. Idén történt meg először, hogy figyelembe vettük a vezénylő zászlósokon keresztül érkezett javaslatokat, véleményeket. A humán stratégia készen van, de a Széll Kálmán Terv miatt nem adta még ki a miniszter - mondta az alezredes.

A klasszikus katonai és a speciális szakmai pályamodellről is beszélt. Az alezredes szólt a teljesítmény értékeléséről és minősítéséről is.

A Magyar Honvédség képzési rendszere címet viselte Zsiga Tamás ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökségéről érkezett főtiszt előadása. Az ezredes beszélt a különböző rendfokozatokhoz füződő felkészítésekről, képzésekről, de a szakképzési kritériumokról, a belső zászlóképzés tematikájáról is információkat adott.

Az érettségi megléte továbbra is minőségi kritérium a tiszthelyettesek esetében. Az idegen nyelvi követelmények terén 2015. december 31-ig meg kell felelni a tiszti és a tiszthelyettesi állománynak - tette hozzá. 

Az esélyegyenlőségi kérdésekről a HM Humánpolitikai Főosztály, Oktatási és Tudományszervező Osztályának kiemelt főtisztje, Szabóné Szabó Andrea alezredes adott elő. Miután megfogalmazta az esélyegyenlőség lényegét, mint elidegeníthetetlen jogot, az érvényben lévő jogszabályokat, törvényi előírásokat szedte csokorba. A HM esélyegyenlőségi referense a HM-t és az MH-t érintő jogszabályokról, így a legfrissebb HM utasításról, majd az előítéletességről és az egyenlő bánásmódról is szót ejtett.

 

 

Horváth Melitta főhadnagy, a HM romaügyi referense a romaügyi stratégia részletes kidolgozásáról, az átképzési programokról, a roma mentor rendszerről, a cigány népismereti oktatásról, valamint az esélyegyenlőségi referensi OKJ-s képzésről is beszélt. 

Ezt követően újra Fórum következett, ahol az elhangzott előadásokhoz kapcsolódó kérdések hangzottak el, illetve megvitatták a véleményeket.

A katonai alkalmasság rendje, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat volt a témája Dr. Struba Anna o. ezredes, az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ szaktisztje előadásának.  A szakember beszélt az alkalmasság-vizsgálatok új szemléletéről, az új kritériumokról, valamint a jelenlegi jogszabályi háttérről is. Az ezredes asszony a szerződéses állománnyal szemben támasztott új fizikai alkalmasság-vizsgálati követelményrendszerről is tájékoztatást adott. 

A szerződéses katonákat érintő juttatások, missziós ellátás, illetmény – volt a témája Pál István ezredes, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal vezérigazgató-helyettese előadásának.  

A szerződéses katonákat érintő ruházati, felszerelési, élelmezési juttatásokról Horváth Tibor ezredes, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal főigazgató-helyettese beszélt. 

Ezt követően a szerződéses katonák lakhatásáról, a lakhatási támogatások rendszeréről dr. Jelen Gábor ezredes, a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője tájékoztatott.

Az előadásokat követően Fórum keretében tehették fel kérdéseiket a jelenlévő szerződéses katonák. A fórum után a helyőrségi zenekar adott koncertezett, majd a finom vacsorát fogyasztották el a résztvevők, végül pedig szabadidős kulturális program zárta az országos találkozó első napját.

A rendezvény második napján, április 28-án, az irányított beszélgetés után előadások hangzottak el a Honvédszakszervezetről. Először dr. Mészáros Melinda alelnök a közelmúlt tárgyalásairól, a honvédelmi tárcával történő egyeztetésekről tájékoztatott,

majd dr. Szabó Dezső jogi ügyvivő a Hosz jogsegélyszolgálatának tevékenységéről, müködési rendjéről, majd az elmúlt három hét demonstrációs tapasztalatairól, a tiltakozáson résztvevő katonák jogvédelméről beszélt.

Ezt követően Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő tájékoztatott a szakszervezet által nyújtott segélyezésről. A szakember beszélt a segélyezés kritériumairól, a katasztrófa segélyalapról, a rendkívüli és váratlan helyzetek esetén adható segélyekről, valamint a szükséges nyomtatványok kitöltéséről.

A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány tevékenységéről beszélt Hornung Sándor. A Norvég projekt központi irodavezetője miután az alapítványi feladatokról, a segélyezés technikai hátteréről, a jogi képviseletről, az átképzések támogatásáról, az szja 1%-ainak felajánlásáról és a pályázatokból befolyt forrásokról beszélt, a norvég program eredményeiről, elsődleges tapasztalatairól is informálta a megjelenteket.

A teljes lebonyolítás, az országos irodahálózat müködtetése, az orientációs képzések szervezése, tervezése, megrendezése mind-mind a Katonákért Alapítvány feladata volt. A kitüzött terveinkhez képest, szinte minden mutatót tekintve közel 150%-os eredményeket értünk el, a projekt emelett költséghatékony is volt. A 2009 nyarától kezdve 23 hónapon keresztül zajló programról negatív és pozitív visszajelzéseink is vannak. Szentesen minőségileg fejlődött az alakulat, illetve az ezred katonái. Az utófinanszírozott, 500 millió forintos költségvetéssel rendelkező program során áprilisban minden tanfolyam befejeződött. A norvég projekt folytatásáról a magyar és a norvég kormány 2011 nyarán folytatja az egyeztetéseket, igen szerencsés helyzetnek kell bekövetkezni ahhoz, hogy 2012-2013-ban újraindíthassuk a programokat, a képzéseket – tette hozzá Hornung Sándor.

Ezt követően a Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztári kifizetésekről tájékoztatott Dr. Hajós Dezső. A HOMNYP marketing-menedzsere elmondta: nagyon fontos az öngondoskodás folytatása. Az önkéntes pénztári tagjainkat biztosítjuk arról, hogy a Honvéd Önkéntes nyugdíjpénztár jogfolytonosan müködik tovább.

Az előadó miután ismertette a pénztár nettó hozamait, az internetes kapcsolattartás fontosságáról, majd a portfóliók választhatóságáról, valamint az idei stratégiáról és az átalakítás fő feladatairól is beszélt.

A Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár aktualitásairól Dr. Rékai Miklós ügyvezető igazgató tájékozatott. Elhangzott, hogy az idén 15 esztendős pénztár 2010-ben érte el eddigi legnagyobb fizető taglétszámát, az ekkor megkezdett és lebonyolított méhnyak-rák megelőzési program is sikeres volt. A leginkább preferált családi pénztárról az igazgató kijelentette: a család éves egészség célú költségeire kifizetett összeg 20%-át visszaadjuk.

Az igazgató a tagdíjfizetés rendjéről, valamint a közelmúltban beindított hirtelen szívhalál megelőzésére szolgáló defibrillátor-programról is szólt.        

Ezt követően pedig az MH Szociálpolitikai Közalapítvány aktualitásairól tájékoztatott Gyuris Mihály. Az alapítvány kuratóriumi titkára örömmel jelentette be, hogy a kormány közelmúltban hozott döntése értelmében tovább müködhet az alapítvány.

A rekonverziós tevékenység tovább folytatódik, a piacképes jogosítványszerzés (C, D, E, stb.) az ehhez kapcsolódó nemzetközi fuvarozó szaktanfolyam, valamint a nyelvképzés ezt követően is prioritást élvez. Aki azonban nem a követelményeknek megfelelően tanul, nem teljesíti az előírásokat, nem szerez bizonyítványt, jogosítványt, attól az alapítvány visszaköveteli a forrásokat. A munkahely-megtartó képzések támogatási összege 200 ezer forint. A norvég projekt eredményes program volt, hiszen az aktív és a kivált állomány munkaerő-piaci gondjait – a terveket, elképzeléseket túlszárnyalva – kezelni tudta – tette hozzá a projektgazda.

A kétnapos eseményt záró előadás a szolgáltatásokról adott képet. Először Sándor Roland pénzügyi ügyvivő az MH-nál és a Hosz-nál igénybe vehető élet- és balesetbiztosításokról,

majd Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervező az Egység 2002 Kft. legújabb szolgáltatásairól tájékoztatott.

A szerződéses katonák országos találkozója végén dr. Mészáros Melinda alelnök megköszönte a helyi alapszervezet vezetőjének, Horváth Józsefné Icának, Nagy Károly nyugat-magyarországi területi ügyvivőnek, Lippai Csaba alelnöknek, valamint Szijártó Zsolt szekcióelnöknek és a szekció elnökségének a hathatós szervezőmunkát. Horváthné Ica, aki ajándékcsomagot és virágcsokrot is átvehetett, meg is köszönte a részvételt.

Szijártó Zsolt szekcióelnök szintén megköszönte a rendezvény létrejöttét és reményét fejezte ki, hogy jövőre újra találkozhatnak a szerződéses állományú katonák. Viszontlátásra, 2012-ben!

Kérjük a kedves olvasókat, hogy amennyiben ezen állománykategóriát érintő kérdése van, azt a küldötteknek mondják el, vagy küldjék a szerzodeses@gmail.com email címre, hogy tolmácsolhassuk a megfelelő előadó felé.  

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.