2018. 01. 24. szerda
Timót
: 310 Ft   : 253 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: 2012-től nem lesz jelenlegi formájú szolgálati nyugdíja a katonáknak

Hosz  |  2011. 05. 17., 14:03

Csekély fél esztendő elmúltával - tavaly december 10-én volt utoljára HÉF ülés - újra plenáris ülésen találkoztak a Honvédelmi Minisztérium égisze alá tartozó szakszervezetek a munkaadó képviselőivel. Miután a szolgálati nyugellátás rendszerének átdolgozására vonatkozó kormányzati és tárcaszintű elképzelésekről egyeztetett a két oldal, a fórumon Dankó István jogi főosztályvezető bejelentette, hogy 2012. január 1-től nem lesz jelenlegi formájú szolgálati nyugdíja a katonáknak. Szakszervezetünket Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök, valamint Sörös István elnökségi tag képviselték…

Az ülést Szpisják József ezredes, mint a HÉF soros elnöke vezette. Napirend előtt Simicskó István parlamenti államtitkár röviden bemutatta Lukácsházi Gergelyt, a HÉF új titkárát. Ezt követően Czövek János Hosz elnök, a munkavállalói oldal ügyvivője is üdvözölte a fórum új titkárát.

Napirend előtt elhangzott: A szervezeti támogatásokkal kapcsolatban az aláírás megtörtént ugyan, de a támogatás nem érkezett meg a szakszervezetekhez.

Válaszában Sulyok János dandártábornok, a HM KPH vezérigazgatója azt mondta, hogy külön szerződés szükséges, ennek előkészítése folyamatban van, így május végéig megtörténik az átutalás. Simicskó István elmondta: A társadalmi kapcsolatok hivatala véleménye a meghatározó, de bízom benne, hogy a megállapodásban rögzített támogatást, pénzösszeget május végéig átutalhatjuk.

Dr. Mészáros Melinda, a Hosz alelnöke napirend előtti hozzászólásában elmondta: korábban többször is kérte a Hosz, hogy mindazon körlevelet, melyet a tárca megküld a katonai szervezeteknek, küldje meg a szakszervezeteknek is.

Jogos igénynek nevezhetnénk a kérést, de garantálom, hogy ezt követően mindenféle tájékoztatást, jelentéseket begyüjtünk és megadunk a szakszervezetek számára – válaszolt a parlamenti államtitkár. Viszont reakciójában a Hosz alelnöke újra megkérte, hogy a katonákra, a Hosz tagjaira vonatkozó tájékoztatókat is küldje meg a munkáltató.

Napirend szerinti első téma a ,,HÉF átdolgozott ügyrendjének elfogadása” volt. Lukácsházi Gergely, HÉF titkár javaslatát megfogalmazva elmondta, hogy a soros üléseket a HÉF szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A HÉF ügyrendjére vonatkozó dokumentumot még májusban aláírja a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselője. 

A második téma a HÉF következő hónapokra vonatkozó munkatervének elfogadása volt. Az előterjesztő HÉF titkár elmondta: a HÉF II. féléves munkatervének kidolgozása, tartalma és a következő ülés időpontja is a terv része lesz.

A szolgálati nyugellátás rendszerének átdolgozására vonatkozó kormányzati és tárcaszintü elképzelések bemutatása – volt a HÉF harmadik témája. Simicskó István államtitkár elmondta: Központi kormányzati elképzelés szerint az öregségi nyugdíjkorhatár lesz a mérvadó szinte minden munkaterületen. Szinte biztosnak látszik, hogy az 57 év alatti szolgálati nyugdíjakat a döntés érinteni fogja, az e felettieket viszont nem. Vagyis a célok között szerepel a visszafoglalkoztatás. A HM tárca vezetése szem előtt tartja a kormánydöntéseket, noha tudja a HM, hogy a katonai szolgálatot meg kell becsülni. összességében elmondható, hogy nincs még döntés. A kormány figyelembe vette az ország gazdasági helyzetét, ezért kell meghoznia a nem túl népszerü döntéseket. Ez mintegy 50 milliárd forintnyi megtakarítást jelent. Ha visszakerül valaki az MH kötelékébe, azokkal lefolytatjuk az alkalmassági beszélgetéseket.

A bekerült Alkotmánymódosító-javaslat szerint – a munkavégzésre alkalmas személyek esetén – megszüntethető a nyugellátás. A pénzügyi helyzet okozza, hogy változtatni kell a jelenlegi helyzeten. Az eddigi rendszer arra ösztönözte a katonákat, hogy menjenek el nyugdíjba. Ez nem jó, arra kell ösztönözni, hogy maradjanak, szolgálják tovább a hazát. Az elmúlt 20 év nyomorúsága is benne van abban, hogy ez a mai helyzet kialakult. Kötve van a mi kezünk is, egyre szükülő mezsgyén haladunk, biztos vagyok abban, hogy nagyobb összefüggéseket kell figyelembe vennünk - tette hozzá az államtitkár.

Mészáros Melinda alelnök reakciójában kiemelte: ismerve a gazdasági helyzetet, tudomásul is véve mindezt, úgy ítélem meg, hogy ezek az elképzelések valós megtakarításokat nem eredményeznek. A visszafoglalkoztatás ugyanis legalább akkora összeget emészt fel, mint a nyugellátás megfizetése. A felvázolt rendszer hitelvesztéssel járt. Mindenkinél felmerült, hogy a szerzett jogok védelme, az Alkotmány módosítás-tervezet teljes káoszt idézhet elő. Hová vezet mindez, mire számíthatnak a hivatásos állományúak??? Valós feladattal nem tudjuk ellátni ezeket a visszafoglalkoztatott egykori katonákat, így aztán előfeltételezi a családi tragédiákat ez az elképzelés. Nagyon sok kolléga 5-10 éve nyugellátásban részesült, akiknek időközben megromlott a fizikai és az egészségügyi állapota, súlyos problémák ezek. Bízom benne, hogy mindez nem terjed ki a katonákra, arra tízezer emberre gondolok, akik a mi tárcánk ellátási körébe tartoznak, tartoztak. Ellenkező esetben óriási felháborodás, elégedetlenség várható. Teljesen ellentétes hatást vált ki a humán stratégiához képest: ezeket a helyeket az aktívaktól vesszük el.

Bízva abban, amit az államtitkár elmondott, hogy ne kelljen visszahívni a nyugállományú kollégákat, szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy az AB előtt átadtuk a Velencei Bizottság itt tartózkodó tagjainak petíciónkat - tette hozzá a Hosz alelnöke.

Simicskó István reakciójában kijelentette: Az legyen a szempont, hogy a haza védelmének ügyét fontosnak tartja a pályaválasztás előtt álló jövőbeni hivatásos. Azt tartom szerencsésnek, hogy értékeli az állam valami módon, hogy az életük feláldozásával is tesznek a katonák a hazáért. Úgy gondolom, hogy illetményemeléssel mindez orvosolandó. Valós feladatokat fogunk keresni, ha a kormány ilyen döntést hoz, mi azt végrehajtjuk. A szakszervezetek bölcsességén múlik, hogy meddig mennek el az érdekképviseletek. Bízom benne, hogy az állam, a kormány megfelelő döntéseket hoz, és ki tudjuk fejezni, hogyan becsüljük meg a jövőben a katonáinkat.

Czövek János Hosz elnök ezt követően megkérdezte, hogy miért esett nagyon kevés, szinte semmi szó a jelenlegi állományról. Amint visszakerül a nyugállományba lévő kollégák csapata, azonnal dőlni látszik a humán stratégia - hangsúlyozta az oldalügyvivő.

Bozó Tibor ezredes, a HVK személyügyi csoportfőnöke elmondta: Kilenc munkacsoport dolgozik jelenleg is a humán stratégiával kapcsolatban, de még korai erről beszélni. 

Sipos Géza, BEOSZ elnöke: ez a módszer kezelhetetlen. 50 éve azt szeretnénk, hogy egy tiszta körülmények között müködő honvédség tagjai lehessünk. A BEOSZ nyílt levelet fogalmazott meg, s ezt közzé is tettük.

Sörös István, a Hosz elnökségi tagja: Nagyon komoly anyagi kihatásai vannak a tervezetnek. Nagyon kemény telefonhívásokat kaptam az elmúlt napokban, én ott voltam valamennyi eddigi demonstráción, s tudom, hogy nagyon nehéz visszatartani már az embereket a komolyabb fellépéstől. De mi lesz azokkal, akik idén mentek el, vagy felmentési időjüket töltik - kérdezte.

Lippai Csaba alelnök hozzászólásában kiemelte: 2012. január 1-től megszünik a jelenlegi formájú szolgálati nyugdíj. De csupán egyetlen mondat hangzott el az aktívakról. Ebben a kérdésben semmilyen egyeztetés nem történt a két oldal között. Érdemileg ez az első olyan fórum, ahol a szolgálati nyugdíj rendszerének átalakításáról szó esik. Ez a kérdéskör egy teljesen külön terület. Noha együtt evezünk a csónakban, de nem lényegtelen, hogyan érezzük magunkat. Sérelmezzük, hogy ezeket a véleményeket csak négyszemközti megbeszéléseken hozhatjuk fel.

Dankó István, a HM jogi főosztályvezetője kijelentette: teljes mértékben érthető az igény, hogy mondjuk már valamit. Mi azon vagyunk, hogy valamennyi fórumot kihasználjuk, hogy a katonák érdekeit érvényre juttassuk. Két olyan dokumentum van, ez a Széll Kálmán Terv és a benyújtott Alkotmány-módosítási javaslat, amely beszél a szolgálati nyugdíjról. Nyugdíj-jellegü juttatást csak azt veheti igénybe, aki elérte a 65 éves életkort. A nyugdíjkassza igen jelentős deficittel küzd már évek óta. A szolgálati nyugdíjasok esetében – a Széll Kálmán Tervben rögzített – ezt a rendszert felül kell vizsgálni és a TB kasszát önállóvá kell tenni. Ezért nem beszélhetünk szolgálati nyugdíjról. Ebben a témában még nincs kormányálláspont. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy nincs semmiféle szakmai felhatalmazás, hogy a részletekről beszéljünk. Egyetlen kész tény van, szolgálati nyugdíj jelenlegi formájában nem lesz!

Czövek János elnök megkérdezte: innen mehetnek-e nyugdíjba a jelenleg aktív állományúak?

Simicskó István reakciója: ha valaki tisztességesen, becsületesen szolgálja a hazát, akkor igen. Nincs olyan elképzelés, hogy újabb csapatokat szüntetnénk meg. A korkedvezményes nyugdíj kérdésében a kormány döntést hoz hamarosan, addig a belügyminiszter van kijelölve a tárgyalások vezetésére. A szakszervezetek véleményét természetesen tolmácsoljuk a kormány felé. A lakáskérdést nem befolyásolja a költségvetési elvonás. A humán stratégia pedig kifejezi majd, hogyan kívánjuk megbecsülni a katonáinkat.  

Mészáros Melinda alelnök kijelentette: valóban tárgyalt velünk a belügyminiszter, a május 6-i tiltakozáson egyeztetésre is hívott bennünket, ám ott kifejezésre juttatta, hogy velünk nem tárgyal, nekünk nem ígér semmit. A KIM-ben volt egy tárcaközi egyeztetés, de ez a mai napig nem folytatódott. Ma reggel a sajtó azt írta, hogy a kormányzat azon gondolkodik, hogy megőrizze a korkedvezményes nyugdíjat, vagyis a -5 évet. Remélem, hogy nem Széll Kálmán Terv jelenti a vesztünket, annak idején az ő vesztét is az okozta, hogy nem értett egyet a katonai kiadásokkal.

A hivatásos és a szerződéses állomány/kormánytisztviselők/közalkalmazottak lakhatási támogatásait érintő tervezett módosításokról az államtitkár elmondta: téma volt ez is a miniszteri értekezleten. A HM vezetése úgy látja, hogy ebben a helyzetben nem tehetjük meg, hogy lakbér-emelést és egyéb kérdéseket rendezzünk, ezért úgy döntöttünk, hogy nem terheljük tovább az állományt, ezért a lakbérek emelésére, a szálló férőhelyek emelésére nem kerül sor, a lakbér-támogatás mértéke is változatlan marad. Lakás üzemeltetési hozzájárulás mértéke is változatlan, akárcsak az albérleti-díj hozzájárulási mértéke.

Mészáros Melinda kérdésére - az átdolgozott lakásrendeletet mikor vehetik kézbe a szakszervezetek - dr. Dankó István jogi főosztályvezető elmondta: várhatóan egy-két héten belül elkészül.

A HÉF következő ülését júniusban tartják.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 01. 17., 12:31
Idén a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
2018. 01. 17., 12:13
2018. január elsejével egy régi szakszervezeti követelés teljesült azzal, hogy a minimálbér nettó értéke végre eléri a létminimumot. Ez az eredmény a 2016. november 24-én a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumában kötött háromoldalú megállapodásnak köszönhető. A megállapodásnak megfelelően 2018-ban a minimálbér 8%-al, 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 12%-al, 180.500 Ft-ra emelkedik.
2018. 01. 18., 15:10
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.
2018-01-17 12:08:49
2018. január végén a jelenlegi székházból a 1112 Budapest, Sasadi út 170-alá költözik a LIGA Szakszervezetek. A költözés miatt 2018. január 17-től előreláthatólag február elsejéig a vezetékes telefonvonalak ideiglenesen nem elérhetőek, ezért kérik, hogy a munkatársakat (a honlapon is rajta lévő) mobilszámaikon hívják!
2018-01-16 15:01:33
„A parancsot teljesítő katonák az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán vergődő országba, a hazájukba” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azon a megemlékezésen, amelyet a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából rendeztek január 12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A Honvédszakszervezetet Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte a megemlékezésen...
2018-01-12 10:11:08
Új parancsnoka van – Korom Ferenc vezérőrnagy személyében – az MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak. A parancsnoki beosztás átadás-átvételét január 11-én, csütörtökön tartották Székesfehérváron. A rendezvényen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte...
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Indonézia lehet a Szu-35Sz újabb külföldi vásárlója, mivel az elkövetkező hónapokban sor kerülhet a szerződés aláírására, melynek keretein belül 11 darab Szu-35-ös harci repülőgép érkezhet Indonéziába.