2018. 02. 19. hétfő
Zsuzsanna
: 311 Ft   : 251 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Aktualitások a szolgálati nyugdíj megszűnésével, a szolgálati járandóság folyósításával kapcsolatban

Hosz  |  2011. 12. 21., 15:48

A Magyar Közlöny 2011. december 09-én megjelent 148. számában közzétételre került a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban rövidítve: törvény). Fenti témával kapcsolatban dr. Fodor Zita ügyvéd az alábbi változásokról tájékoztatja Önöket...

I.

A hivatásos szolgálatteljesítés felső korhatára 2012. január 01-től megegyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral.

 

A törvény 3. § (1) bekezdése szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

 

2012. január 01-vel szolgálati járandóságként kell folyósítani azoknak a korábban már megállapított és folyósított szolgálati nyugdíját, akik 57. életévüket 2011. december 31-ig nem töltik be.

A szolgálati járandóság 2012. január 01-től továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011. decemberére járó és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt szolgálati nyugdíja havi összegét - a törvény 5.§ (3) bekezdésében foglalt kivételekkel- csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével.

A nyugellátásokkal egyezően a szolgálati járandóságot is évente emelni kell. A 2012. januári nyugdíjemelés mértékéről szóló jogszabály jelen cikk megírásakor még nem jelent meg, így ennek mértéke még nem ismert.

 

A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelező  legkisebb munkabér 150 %-a alá, ha a jogosultnak  2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege – a 2012. január 01-ét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével- ezt az összeget meghaladta.

 

Nem csökkenhet a fentiek alapján a szolgálati járandóság összege, ha

 

a.)    a szolgálati viszony megszüntetése egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hjt. 201.§-a alapján minősítő határozattal megállapították,

b.)    a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 01-ét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével –nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 %-át, illetve, vagy

c.)    a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszünés hónapjának utolsó napjáig.

 

A szolgálati járandóság az öregségi nyugdíjnak megfelelően évente emelkedik, illetve az abban részesülő a törvény 4.§ (4), ill. 5.§ (5) bekezdése szerint a családi adókedvezményt is érvényesítheti.

 

Figyelem!

 

·           Azon katonák, akik 2011. december 31-ig 57. életévüket betöltik, a változás nem érinti.

 

·           A „civil” és fegyveres” öregségi nyugdíjkorhatár azonos, az 1957-ben és az azt követően születettek esetében a 65. életéve betöltése. ( Megjegyzés: A hivatásos szolgálatot teljesítőkre vonatkozóan eddig sem volt külön, eltérő öregségi nyugdíjkorhatár. Az 57. életév ugyanis - melyet a fegyveres szolgálatot betöltők öregségi nyugdíjkorhatárának tartottak nyilván a köztudatban - valójában  a hivatásos szolgálat felső korhatára, amely a társadalombiztosítási szabályok szerint a hivatásos állomány tagjára születési éve szerint irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkor betöltése.

 

·           A szolgálati járandóságban részesülők a továbbiakban nem minősülnek nyugdíjasnak, de egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak.

 

A szolgálati járandóság megállapításának és folyósításának részletes szabályait külön kormányrendelet fogja tartalmazni, melynek elkészítése a kapott tájékoztatás szerint még folyamatban van.

 

II.

A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részsülő személy keresőtevékenységére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény (Tny.) 83/B § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. ( törvény 11.§ (1) bek.)

 

E szerint

 

83/B. §246 (1)247 Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,

a) előrehozott, csökkentett összegü előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban,

e) az egyes müvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában,

f)248 az országgyülési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban vagy

g)249 a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban,

h)250 a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíjban

 

részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha az a)–h) pont szerinti nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást – a 84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Nem kell szüneteltetni olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki 2007. december 31-én az a)–h) pont szerinti nyugellátásban részesült.

(2)251 A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizettetéséről – a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt éves keretösszegre vonatkozó összesített adatok alapján – hivatalból dönt.

 

 

A cikket folytatjuk.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 02. 05., 14:10
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán, budapesti sajtótájékoztatón, miután újabb sztrájktárgyalási forduló zajlott a kormány és a reprezentatív szakszervezetek között.
2018. 01. 18., 14:58
Minden évben az adóbevallások leadásával együtt nyilatkozhatunk adónk 1+1%-ának felajánlásáról. Kérjük Tagjainkat és Szimpatizánsainkat, hogy az idén is támogassák adójuk 1%-val a Honvédszakszervezet által alapított Katonákért Közhasznú Alapítványt.
2018. 02. 05., 13:47
társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára azonosan határozzák meg.
2018-02-05 11:54:52
Egy történelmi pillanat részesei lehetünk, és ez örömmel tölt el minden magyar embert, a Magyar Honvédség katonáit pedig különösen, hiszen a légiszállítási képesség fontos, különösen a mai modern világban - mondta dr. Simicskó István február 2-án, pénteken, Kecskeméten. A honvédelmi miniszter az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott sajtótájékoztatón hivatalosan is bemutatta a Magyar Honvédség két új csapatszállító repülőgépét.
2018-02-01 15:44:54
Egy hadsereg igazi ereje mindig hitében és szellemiségében rejlik, a százhetven éves Magyar Honvédségnek pedig mindig is a rendíthetetlen bátorság és hazaszeretet adta a karakterét – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter január 30-án Budapesten, a kétszáz esztendeje született Görgei Artúr tiszteletére rendezett megemlékezésen, ahol a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök vett részt...
2018-01-31 11:34:38
Szolnokon a MH. 34 Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a MH. 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj összeolvadásából megalakuló MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred 2017. szeptember 01-jén Szolnok város napján a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében dandárrá alakult…
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A mai napon, 2018. február 16-án, pénteken, helyi idő szerint 11 óra körül lezuhant a Török Légierő egyik SF-260D típusú kiképző repülőgépe. A repülőgép kétfős személyzete életét vesztette a katasztrófában.

  Háború Művészete magazin

2017. november 15. óta Szilágyi Zsolt Lajos alezredes az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred parancsnoka. A főtiszt – kisebb-nagyobb megszakításokkal – 1993 óta szolgál az alakulatnál, korábban az ezred hadihajós parancsnokhelyettese volt.