2023. 12. 09. szombat
Natália
: 383 Ft   : 355 Ft Benzin: 615 Ft/l   Dízel: 645 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Aktualitások, a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályairól…

Hosz  |  2012. 01. 04., 15:50

A Magyar Közlöny 148. számában közzétételre került a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban törvény). Korábbi cikkünk folytatásaként  az alábbiakban   adunk  tájékoztatást a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályairól...

A 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a a korhatár előtti nyugellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése esetén  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény ( Tny.)  83/B § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Korábbi cikkünkben a jogszabályi hivatkozást beemeltük, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy időközben e törvényi hely is módosításra került.

A 2011. évi CLXVII. törvény 67. §-a szerint a Tny. 83/B § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdés alapján megállapított, vagy korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát ( a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem került sor, de a tárgyév december havi nyugellátást – 84. § alkalmazásával- vissza kell fizetni. Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én nyugellátásban részesült, a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe”

1. Akik 2012. január 01-től szolgálati járandóság folyósítására jogosultak és a járandóság folyósítása mellett más kereső tevékenységet nem végeznek, azok szolgálati járandóságát a meghatározott kivételektől – törvény 5. § (3) bekezdés - eltekintve a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, csökkenteni kell a mindenkori –jelenleg 16 %-os- személyi jövedelemadó mértékével.

2. A személyi jövedelemadó mértékével nem csökkenthető a fenti szolgálati járandóság összege, ha a jogosult a törvény 5. § (3) bekezdés c) fordulata alapján önkéntes tartalékos szerződést kötött.

Az önkéntes tartalékos jogviszony szerződés alapján jön létre, a szerződéskötést követő hónap első napjától a szerződés megszünése hónapjának utolsó napjáig tart. A szerződés próbaidő kikötése mellett határozott idejü.

A szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos évente 60 napot nem meghaladó belföldi beosztásra történő felkészítés és tényleges szolgálatteljesítésig a szolgálati járandóságát meghaladó díjra és illetményre nem jogosult.

Főszabályként az önkéntes tartalékosra is alkalmazhatóak a méltatlansági eljárásra vonatkozó rendelkezések.

3. Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt a szolgálati járandóságra jogosult - törvény 54. § alapján- kérelmére ún. szenior állományú jogviszonyt is létesíthet, függetlenül attól, hogy korábban melyik fegyveres szervvel állt szolgálati jogviszonyban.

A felvétel követelménye, hogy a szenior állomány tagja megfeleljen a belügyminiszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el. A szenior állományba történő foglalkoztatásra a rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejü szerződést köt. –legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig-

A szeniorállományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhető el, a szolgálatot 06.00 és 22.00 között kell teljesítenie.    

A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetménye főszabály szerint nem lehet alacsonyabb, mint a szolgálati járandóság előtt folyósított nyugdíjnak.

4. A szolgálati járandóság folyósítása melletti keresőtevékenység esetén a szolgálati járandóságot szüneteltetni kell, ha a szolgálai járandóságban részesülő a legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát – keretösszeg- a tárgyévben eléri. Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a keretösszeget a tárgyév decemberében éri el, akkor a részére december hónapra folyósított szolgálati járandóságot vissza kell fizetnie.    

5. A szolgálati járandóságban részesülők 2012. január 01-től már nem nyugdíjasok, vagyis vállalkozóként nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatónak.

Mindezek miatt az egyéni vállalkozóknak legalább 32.441 Ft szociális hozzájárulási adót, 13.770 Ft egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, valamint 10.800 Ft nyugdíjjárulékot kell havonta megfizetni, szemben a tavalyi 14.500 Ft közteherrel. (forrás: pénzcentrum)

A jelenlegi szabályozás alapján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, a korhatár előttieknek vélhetően az egyéni vállalkozói forma nem lesz kifizetődő. A közterhek szempontjából kifizetődőbbnek látszik valamely társas vállalkozásban történő részmunkaidős alkalmazás. Ennek eldöntése előtt azonban mindenképpen célszerü könyvelővel egyeztetni.

6. A szolgálati járandóság a törvény erejénél fogva szünik meg a köznapi nevén ún. feketemunka miatt. A törvény 17. § alapján a szolgálati járandóság megszünik, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor.

A megszüntetett szolgálati járandóságot ismételten megállapítani nem lehet.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

  JETfly Magazin

Olvasóink már jól ismerik a sok-sok éve működő JETfly Webáruházat, melyben repüléshez kapcsolódó relikviákat, illetve ruházati termékeket rendelhetnek meg. A kínálat folyamatosan bővül, mutatjuk a legfrissebb ajánlatokat, melyek a közelgő ünnepek kapcsán is szép ajándékok lehetnek!

  Háború Művészete magazin

Lánctalpak csörögnek, motorok zúgnak, ágyúcsövek robbanásszerű hangot hallatnak. Röviden és tömören: harckocsilövészet Szomódon.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.