2018. 01. 19. péntek
Márió, Sára
: 309 Ft   : 252 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A katonákon csak az illetmények emelése segíthet

Hosz  |  2013. 02. 26., 16:47

Tisztességes munkáért tisztességes illetményeket biztosító jó életpálya-modellt tart szükségesnek a parlamenti államtitkár – tudtuk meg a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) ülésén. A február 26-i eseményen az is elhangzott, hogy a vezérkari főnök kiemelt prioritásként kezeli – a szűk mozgástér ellenére is – az állomány ruházati ellátásának javítását. A szakszervezetünk képviseletében megjelenő Czövek János elnök több napirendi téma tárgyalása közben is nyomatékosította, hogy szükséges az illetmények emelése...

Helyszíni tudósítás a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) február 26-i üléséről

A HÉF ülés levezető elnöke Kádár Pál ezredes, a HM TKO megbízott vezetője, a munkaadói oldal ügyvivője a honvédelmi minisztert képviselő Vargha Tamás parlamenti államtitkár, míg a munkavállalói oldalé Czövek János Hosz elnök volt. Az eseményen dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese mellett több főosztályvezető is részt vett.

Szakszervezetünket az elnök mellett Szendrei Zoltán és Bazsik István alelnök, valamint Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte.

 

Napirend előtt Vargha Tamás miután elmondta, hogy mindannyian a munkavállalók érdekében egyeztetünk, a miniszterelnököt idézte: ,,Magyarország jobban teljesít, de még mindig nem elég jól”.

Majd hozzátette: mindez mindannyiunk közös sikere, de a második része a mondatnak azt a feladatot tüzi ki elénk, hogy nem elegendő megelégedni az eddig elértekkel, nem ülhetünk kényelmesen a babérjainkon, hanem közösen kell cselekednünk, közösen kell döntenünk a munkavállalók érdekében. 

Czövek János, a Hosz elnöke a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban tett fel napirend előtti kérdést.

Miután azt kértük, hogy a teljes személyi állományt tájékoztassa a tárca a béren kívüli juttatásokkal összefüggésben, ez február 25-én megtörtént. Ezt köszönjük, de az állomány megtartása érdekében azt is kérjük, hogy tárgyiasult formában történjem meg az állomány elismerése, legyen illetményemelés vagy egyösszegü kifizetés 2013-ban. Továbbra is azt kérjük, hogy a tárgyalások legyenek folyamatosak - hangsúlyozta Czövek János.

A parlamenti államtitkár válaszában kiemelte: közös cél a bértárgyalások folytatása, illetve azok sikere. Még nem tartunk ott, hogy legalább az egy érdekcsoportba tartozó munkavállalóknak külön-külön életpálya-modellt kínálhassunk.

A jelenleg is alkalmazott béren kívüli juttatások rendszeréről elmondta: szeretnénk a katonák számára is egy jó életpálya-modellt kialakítani, s ez remélhetőleg majd minden katona számára tisztes megélhetést, jó illetményeket biztosít. Tudom, hogy a 200 ezer forintban maximalizált kafetéria keret nem mindenki számára megfelelő, ezért azt javasoltam a miniszter számára, hogy akik ebbe az összegkeretbe nem férnek be, azok veszteségeit kompenzáljuk. Nyitott kapukat döngetnek a szakszervezetek, a kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében. Amikor erre lehetőség lesz, megoldjuk.   

Czövek János reakciójában kiemelte: mivel a béren kívüli juttatások idei összegével a katonák egy része veszteséget szenved, ezért - úgy gondolom - eljött a pillanat, amikor már nem kafetéria-elemekről, hanem a bérekről kellene tárgyalni, ebben vagyunk érdekeltek, a katonákon csak ez segíthet.

A Hodosz képviseletében dr. Zsiga Imre elnök megkérdezte, hogy miért került le a HÉF ülés napirendjéről az üdültetés témaköre. Orosz altábornagy válaszában elmondta, hogy a miniszteri intézkedés megjelenése után már zajlanak az érintettekkel a személyi beszélgetések az objektumok átvétele, és a folyamat időarányosan halad. A témával összefüggő tájékoztatás folyamatos lesz - tette hozzá.  

Napirend szerint az első téma ,,Az  életpálya-modell, valamint az ezzel kapcsolatos illetmény-rendszer helyzete" volt. Kovács Tamás, a HM humánpolitikai főosztályvezetője miután arra emlékeztetett, hogy a Balatonalmádiban megrendezett Liga konferencián részletesen is górcső alá került a Hjt. és az életpálya-modell, hozzátette: 10-12 év szolgálat után még minden gond nélkül vissza tud illeszkedni az egyén a civil társadalomba. A szerződéses állományból hivatásos állományba átvétel továbbra is lehetséges, jelenleg öt esztendő szolgálat után van erre mód.

A főosztályvezető beszélt még a közszolgálatok közötti átjárhatóság lehetőségéről, a teljesítmény-értékelésről, a munkaköri követelmények rendszeréről, a valós szervezeti szükségletekről, valamint a közigazgatási tartalékállományról is.

Miután a Hosz elnöke is tájékoztatott a nagyon hasznos szakszervezeti konferenciáról, arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a katona számára a jó életpálya.

Ám, ha a katona a lábával szavaz, és az idősebb főtörzsőrmesterek elmennek a honvédségtől, az beláthatatlan károkat okozhat - tette hozzá.

Bazsik István alelnök hozzászólásában a július 1-jével életbe lépő Hjt. egyes szükséges - az alapjogok korlátozását, a munkaidő szervezési kérdéseket (váltásos munkarend, ügyelet, készenlét), a szolgálati idő megállapításával kapcsolatos kérdéseket, a szakszervezeti jogokat érintő - módosításokat sorolta fel, majd szakértői egyeztetést kezdeményezett. A munkaadói oldal ügyvivői feladatait időközben átvevő Orosz altábornagy arra kérte a főosztályt, hogy adjon erre lehetőséget.  

A 2013 évben bevezetendő Hjt., valamint a végrehajtási rendeletek helyzetének megtárgyalása volt a témája dr. Szekendi Gyöngyvér előterjesztésének. A jogi főosztályvezető helyettese kiemelte: a tervezési nomenklatúra rendelet és az alkalmassági rendelet kidolgozása után belső egyeztetésre megküldjük ezeket a szakszervezeteknek. Célunk mindig a közérthetőség. Számítunk a szakszervezeti véleményekre és nyitottak is vagyunk arra. Tudjuk, hogy kisebb törvénymódosításokra valóban szükség lesz.

Czövek János elnök megköszönte az előterjesztést és személyes egyeztetést kezdeményezett a Hjt. végrehajtási rendeleteivel kapcsolatban.

Az egyenruházati ellátás (munka és védő ruházat) helyzetéről Horváth Tibor ezredes, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal részéről elmondta: nemcsak az illetmények, az egynruházati ellátás is kb. 10 éves lemaradásban van. Mintegy 30%-os biztosítottságból képtelenség teljes ellátást megvalósítani. Ennek ellenére a kiemelt feladatainkat elláttuk, ám a gyakorló anyag beszerzést sem tudtuk fél éven keresztül elindítani, mert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NEFMI) nem kaptunk erre időben engedélyt. Mintegy éves csúszásban vagyunk e témában. A 2012. évihez hasonló ruházati (126 ezer forintos) illetményt tudunk biztosítunk az állomány számára, egyébként a 15 ezer forint készpénz kifizetése idén már várhatóan nem lesz számlaköteles. Az el nem költött illetményekkel öt évig rendelkezhet ezt követően a katona. Az utalványfüzeteket márciusban megkapja az állomány.

A munkavállalói oldal nevében az ügyvivő elmondta: az állomány hangulatát javíthatja a ruházat korrekt biztosítása. Most viszont rombolja a kollégák hangulatát a ruházati ellátás. Feszültséget okozott a missziós katonák és az önkéntes tartalékosok teljes felöltöztetése, szemben a belföldön szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses állomány elltásának elhanyagolásával. Azt javasoljuk, hogy a lejáró csekkfüzetek terhére fizessünk ki 50 ezer forintot a katonáknak – ezt a bértárgyalások során is előterjesztjük.

Kelemen altábornagy, a BEOSZ elnöke pedig a nyugállományú katonák társasági öltözettel történő ellátásának fontosságát indokolta.

Horváth ezredes reakciójában elmondta: A nyugállományúak esetében a kérdezett ellátási forma ma is létezik, a honvédség és a helyi közösség érdekében tevékenykedők számára.

Orosz altábornagy elmondta: a vezérkari főnök prioritásként kezeli - a szük mozgástér ellenére is - az állomány ruházati ellátásának javítását.

Hozzátette azt is, hogy a tárca nem saját költségvetés terhére biztosította az önkéntes müveleti tartalékosok ruházati ellátását, hanem erre a célra a kormány külön forrást biztosított.

Lakásügyek és lakhatási támogatások 2013. évi alakulása volt a témája dr. Jelen Gábor ezredes előterjesztésének. A HM hadfelszerelési és vagyonfelügyeleti főosztály helyettes vezetője felhívta a figyelmet: noha több kezdeményezés is kidolgozás alatt van, a 2013. évi költségvetés miatt nagy változás előtt nem állunk. Üres lakások csak az elhagyott helyőrségekben találhatók. A bérlők mindig erős és védett pozícióban vannak, több ezer kollégánk kap lakhatási támogatást.

A jövőbeni főbb irányokról az ezredes elmondta, hogy rugalmas és hatékony új ellátórendszerre van szükség. ,,Lakáspénz”, mint támogatási projekt a jelenleginél jobban figyelembe veszi az elért rendfokozatot, beosztást. Más a szisztéma a jelenlegi lakhatási támogatáshoz képest, ám évek lesznek szükségesek ahhoz, hogy erre áttérjünk – mondta el dr. Jelen Gábor.

Czövek János reakciójában kifejtette: Elkötelezett hívei vagyunk a lakhatás támogatásának, hiszen ez is része a megtartó erőnek. Az első öt kérdés között említik a katonák a lakhatás ügyét, azt, hogy megmarad-e a támogatás. Honvéd szállókon történő elhelyezés a családok esetében megoldás lehet a jelenlegi szociális nehézségekre. A Hosz szeretne részt venni a miniszteri rendelet előkészítő munkálataiban.  

Bazsik István alelnök megkérdezte, hogy a több mint 5 ezer szolgálati lakásban mennyi aktív állományú katona lakik? A kérdésre 30 napon belül írásban válaszolnak. 

Ezt követően az MH Egészségügyi Központ létszám-racionalizálási feladatainak aktuális helyzetéről prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok tájékoztatott. Beszélt a vezérkar főnök alárendeltségében lévő dandár szintü, 2013. február 1-től müködő Központ struktúrájának racionalizálásáról, az egyéves szervezési időszakról, a személyi állomány összetételéről, a képesség megtartása mellett a tizenkét telephely csökkentéséről, de a lehetőségek kiaknázásáról is.

Nemcsak a feladatok, a pénz, a források elkülönítését is meghatározta a vezérkar főnöke. Az OEP finanszírozásból mintegy 1 milliárd forintot ,,termel” havonta a kórház. Ugyanakkor a kórház ahhoz képest, mint amekkora az ellátási köre, alulfinanszírozott. Tapasztalataimból pontosan tudom, mit jelent egy szervezet megszüntetése, átszervezése, ezért a kórház arra törekszik, hogy tisztességgel próbálja figyelembe venni dolgozók érekeit. Noha a telephelyek egy része megszünik (a verőcei telephely fenntartása példának okáért évi 220 millió forint mínuszt okoz), képességeinket nem lenullázzuk, hanem racionalizáljuk. Az előirányzott létszámcsökkentés összesen 117 főt érint. A katonaorvosok átlagéletkora 65-75 év közötti. A jelenlegi adósságállomány másfél milliárd forint körüli – fejezte be gondolatait Grósz professzor.

Czövek János elnök a rémhírek (esetleges költözések, telephelyek megszünése, stb.) megfogalmazása után a finanszírozásról, a tárcaközi egyeztetésekről érdeklődött, míg Szendrei Zoltán alelnök azt kérdezte meg, hogy mikor kezdődnek meg a személyi beszélgetések. 

Az előterjesztő válaszában megfogalmazta: több tárcát szolgálunk ki az előző kormány által hozott rendeletek alapján, ezért természetesen szükségesek és zajlanak is a tárcaközi egyeztetések. A személyi állományt tájékoztattuk, a személyi  beszélgetések hamarosan megkezdődnek, az érintett ingatlanok (kecskeméti, verőcei, budapesti) átadás-átvétele is folyamatos. A tárca egyébként külön összeget különített el a megszünő intézetek befogadására. Több mint háromszáz kollégát érint a 62 év felettiekre vonatkozó jogszabály, köztük kétszáz orvost, professzort és főorvost. Jelenleg az orvosok korfája sajnos nem ideális. Noha az ellátás nem kerülne veszélybe, de tény, hogy lényegesen csökkenne az ellátás színvonala, ha ez a háromszáz kolléga távozna. Éppen ezért a honvédelmi miniszter várhatóan minden, az MH Egészségügyi Központban dolgozó érintettet, 62 év feletti kollégát - az állományban maradás érdekében - felterjeszt a döntéshozó miniszterelnök számára.

Orosz altábornagy hozzátette: felelősségteljes döntéseket hoztunk meg. Azt kell látni, hogy minden mindennel összefügg. A budapesti helyőrség dandár objektumának szabad kapacitásait ki kell használni, a feleslegeseket pedig meg kell szüntetni. A verőcei otthon ügyében megszületett a döntés, a rendkívüli kiadások miatt be kell zárni, de a képességeit fejleszteni fogjuk. A Magyar Honvédség takaréklángon müködik jelenleg, mégis több missziós feladatot látunk el és több képességgel rendelkezünk mint korábban. Még mindig nagy a költségvetési hiány a kórház esetében, de mégis sokkal kevesebb, mint évekkel ezelőtt. Fel kell mérni az előre tervezhető beavatkozások, ellátások körét, hiszen az ezek után járó támogatások teljes összegére szükségünk lesz. 

Társadalmi szervezetek 2013. évi támogatását Papp Ferenc ezredes terjesztette be. Miután elmondta, hogy tartani lehet a 2012. évi szintet, a kultúra, a sport és az érdekvédelmi szervezetek számára kiírandó pályázatokról és támogatási lehetőségekről is beszélt. Megtudtuk, hogy a támogatási szerződések márciusban kerülnek végleges formába, az utalások áprilisban történnek meg.

A BEOSZ elnöke azt javasolta, hogy szempontrendszereket kellene felállítani a támogatások reális eldöntése érdekében. A munkavállalói oldal nevében Czövek János Hosz elnök megköszönte a honvédelem ügyében tevékenykedő társadalmi szervezetek támogatását.

Az ülés végén az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről esett szó. A személyügyi csoportfőnökség részéről megszólaló Szabó József ezredes a rekonverzióra és segélyezésre kiterjedő előterjesztése után Gyuris Mihály, az Alapítvány kuratóriumi titkára adott részletes tájékoztatást.

Elhangzott, hogy a szemléletében is átalakult közalapítvány jól tudja, hogy az élethelyzeteken történő minimális fájdalomcsillapítás csupán a segélyezés, de adott esetben ez is megoldást jelenthet egy-egy kolléga súlyos élethelyzetére.

A titkár a korábbi norvég projekt tapasztalatairól, az új norvég civil alap pályázatain való részvételről, valamint a gondoskodási körben lévőkről és a segélyezés idei feladatairól is részletes tájékoztatást adott.

Czövek János a tájékoztató után elmondta: a kollégák egyre gyakrabban jelzik a súlyosabbnál súlyosabb problémákat. Szükségesnek látjuk, hogy emeljük a szociális juttatásokra és a parancsnoki segélyezésre szánt összegeket. Az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett a rászorultak száma. Létezik már egy kör, akik teljesen lecsúsztak, 2013-ban több pénzre van szükség, ezért is kellene emelni az illetményeket.

A HÉF legközelebb tavasszal ül majd össze.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 01. 18., 15:10
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.
2018. 01. 17., 12:08
2018. január végén a jelenlegi székházból a 1112 Budapest, Sasadi út 170-alá költözik a LIGA Szakszervezetek. A költözés miatt 2018. január 17-től előreláthatólag február elsejéig a vezetékes telefonvonalak ideiglenesen nem elérhetőek, ezért kérik, hogy a munkatársakat (a honlapon is rajta lévő) mobilszámaikon hívják!
2018. 01. 16., 15:01
„A parancsot teljesítő katonák az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán vergődő országba, a hazájukba” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azon a megemlékezésen, amelyet a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából rendeztek január 12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A Honvédszakszervezetet Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte a megemlékezésen...
2018. 01. 12., 10:11
Új parancsnoka van – Korom Ferenc vezérőrnagy személyében – az MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak. A parancsnoki beosztás átadás-átvételét január 11-én, csütörtökön tartották Székesfehérváron. A rendezvényen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte...
2018-01-09 14:33:54
2018. január 2-től visszavonásig érvényes Vodafone Flotta promóció keretében kedvező, kamatmentes készülék részletfizetési lehetőségeket és korlátlan belföldi-, valamint EU-n belüli beszélgetést kínál a Vodafone...
2018-01-09 12:45:45
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető tárgyalás miatt 2018. január 10-e helyett január 11-én 14.00-16.00 óráig tart ügyfélszolgálatot a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Újabb típus búcsújáról számolhatunk be, ezúttal Nagy-Britanniából: az AgustaWestland Lynx AH9A változata 2018. január 16-án repült utoljára, ezzel végleg búcsút intettek a 40 év szolgálatot maga mögött tudó Lynx helikopternek.

  Háború Művészete magazin

Jakutszk repülőterén január 11-én extrém időjárási körülmények között megkezdődött a Moszkvai Helikoptergyártó Üzem Mi-171A2 típusának tesztrepülése. A helikoptert a Volga-Dnyeper légitársaság An-124-100 Ruszlán teherszállító repülőgépe szállította a helyszínre.