2024. 04. 14.
Tibor
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztatás a béren kívüli juttatások részleteiről

Hosz  |  2013. 06. 05., 15:17

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke és a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalának főigazgatója kiadta azt közös tájékoztatót, mely többek között tartalmazza, hogy a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdése értelmében az egy foglalkoztatottnak éves szinten kedvezményes adózás mellett adható béren kívüli juttatások összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a juttatásokat terhelő közterhet is. A tájékoztató a vezényelt és áthelyezett katonák juttatásairól, a szerződéses legénységi állomány Erzsébet utalványáról, a személyi mozgások kezelésről és a keret eléréséről is hasznos információkat ad. Részletek az alábbiakban... 

A 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdése értelmében az egy foglalkoztatottnak éves szinten kedvezményes adózás mellett adható béren kívüli juttatások összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a juttatásokat terhelő közterhet is. A szabályozással kapcsolatban a 212-21/2013. nyt. számú HVK SZCSF-HM KPH együttes ügyirat kiadása óta bekövetkezett változásokkal, felmerült kérdésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

            1) Vezényelt és áthelyezett katonák juttatásai

            A Nemzetgazdasági Minisztériummal történt tárcaszintü egyeztetés alapján a vezényelt, és a szolgálat érdekében áthelyezett, családjuktól különélőnek minősülő katonák részére a 22/2006. HM rendelet 1. számú melléklet 1-2. pontja alapján biztosított élelmezés és a 21/2002. HM rendelet 29. §-a szerint a szolgálatteljesítés helye szerinti településen 100 %-os mértékben biztosított helyi bérlet az Szja. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősíthető, melyet 51,17 %-os közteher terhel. Az Szja. törvény hivatkozott szakasza alapján történő adófizetési kötelezettség esetén a juttatás nem számít bele a költségvetési törvény szerinti 200.000 Ft-os keretbe. Miniszter Úr döntése alapján – az NGM állásfoglalására tekintettel – a fenti juttatások 2013. január 01-jéig visszamenőleg meghatározott célú juttatásként, 51,17 %-os közteher megfizetése mellett kerülnek folyósításra, ezáltal nem terhelik az érintett személyek 200.000 Ft-os keretét.

Mindezekre tekintettel a korábban kiadott ügyiratokban (pl. 1517/763/54-79/2013. nyt. számú HVK SZCSF ügyirat) szereplő, a vezényeltek és különélők élelmezési ellátásával kapcsolatos nyilatkoztatás, valamint a 212-20/2013. nyt. számú HM KPH ügyiratban szereplő, a vezényeltek és különélők élelmezési ellátásával kapcsolatos katonai szervezetek közötti adatszolgáltatás okafogyottá vált.

A szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezésével kapcsolatos adatszolgáltatást a továbbiakban csak az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás szerint, papíralapon kell végrehajtani (a HM KGIR HRMS-ben a 6806-os bérelemet a továbbiakban nem kell rögzíteni). A szakutasítás a közeljövőben módosításra kerül, a pénzügyi referensek által szolgáltatott adatok körét ez azonban érdemben nem befolyásolja.

Miniszter Úr korábbi döntése alapján a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 1. sz. melléklet 1. és 2. pontja szerinti térítésmentes természetbeni ellátásra jogosultak részére, a természetbeni élelmezési ellátás hiányában a norma értékében EMC élelmiszer-utalványt kell kiadni. A fent hivatkozott esetekben a megrendelés a tárgyhónapot követő hónapban történik, ezért az eltérő vonatkozási időszak miatt a családjuktól különélő vezényeltek, áthelyezettek EMC utalvány megrendelésének biztosítása érdekében – a 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet alapján biztosított EMC utalványtól függetlenül – a HM KGIR HRMS-ben új jogcím kerül kialakításra. A fejlesztés létrejöttéről külön tájékoztató kerül kiadásra.

A vezényelt, és a szolgálat érdekében áthelyezett, családjuktól különélőnek minősülő katonák részére a 21/2002. HM rendelet 29. §-a szerint a szolgálatteljesítés helye szerinti településen 100 %-os mértékben biztosított helyi bérletre a HM KGIR HRMS-ben új jogcím kerül létrehozása, a kapcsolódó szakmai feladatokról ezt követően történik tájékoztatás.

2) Szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa

Több katonai szervezet részéről merült fel kérdésként, hogy a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa terheli-e a 200.000 Ft-os keretet. A szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa – az elmúlt évekhez hasonlóan – adómentes bevételnek számít, ezért nem minősül béren kívüli juttatásnak. A korábban kiadott tájékoztató azért nem foglalkozott külön a kérdéssel, mivel a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványát az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás adatszolgáltatása sem tartalmazta.

Amennyiben a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványára vonatkozó adatok rögzítésre kerültek, azokat törölni szükséges. A HM KPH IAJI erre vonatkozó igény esetén támogatni tudja a referensek tevékenységét, amennyiben a tévesen felrögzített tételek listája részükre eljuttatásra kerül (excel formátumban havi bontásban, törzsszám, összeg és vonatkozás-dátum tartalommal). Ennek hiányában a pénzügyi referens felelőssége a törlés végrehajtása.

 3) Személyi mozgások kezelése

 Új belépő, jogviszonyt váltó, vagy áthelyezésre kerülő személyek esetén – ha az áthelyezés KGIR személyügyi törzsszám változással jár –, amennyiben az érintett a tárgyévben előzőleg költségvetési szervnél került foglalkoztatásra, az előző munkáltató által biztosított egyes béren kívüli juttatások összértéke a belépő tárgyévi 200.000 Ft-os keretét terheli. (A még felhasználható nettó keretet csak összességében kell figyelembe venni és a 147.383 Ft-os nettó keretből a még fel nem használt összeget a pénzügyi referensnek a HM KGIR HRMS-ben a 0C00 bérelemen rögzíteni.) Munkáltatói igazolás hiányában a belépő, az áthelyezésre kerülő személy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a tárgyévben béren kívüli juttatást nem, vagy milyen összegben vett igénybe.

Kilépő, jogviszonyt váltó, vagy áthelyezésre kerülő személy esetén – ha az áthelyezés KGIR személyügyi törzsszám változással jár – a pénzügyi referensnek a keret tényleges felhasználásáról szóló igazolással kell ellátnia az érintettet, amit honvédségi továbbfoglalkoztatás esetén meg kell küldeni az új munkáltató pénzügyi referensének is. Honvédelmi szervezetek közötti áthelyezés esetén a keret felhasználásáról szóló igazolást 2013. január 01-ig visszamenőleg kell kiadni.

4) Keret elérése

A keret elérését követően a juttatások leállításra kerülnek. A keret figyelése során a természetbeni élelmezési ellátásokat (a szerződéses tisztek, altisztek térítésmentes ebédje, az étkezéstérítésre kötelezettek esetében az élelmezési norma és a kedvezményes térítési díj eltérése miatti kedvezmény) egyéb információ hiányában úgy kell tervezni, mintha azok az egész hónapban igénybe vételre kerülnének. Az élelmezési szolgálat adatközlése alapján megállapított tényleges felhasználás így csak a tervezettel azonos, vagy kevesebb lehet, és a túlfizetés elkerülhető.

A természetbeni élelmezésre és az Erzsébet-utalványra betervezett és jóváírt összegek felhasználását követően a fennmaradó összegeket – amennyiben van – az önkéntes egészség és a nyugdíj pénztárak között a munkáltatói hozzájárulás arányában kell felosztani.

A keret felhasználását a HM KGIR rendszer egy tervező Excel táblázat biztosításával támogatja. A táblázat csak a pénzügyi, a személyügyi és az élelmezési szolgálat közötti együttmüködés és az adatszolgáltatások pontos, határidőre történő megküldése esetén lesz megbízható. A táblázatba beépített automatizmusok nem mentesítik a szakállományt a tervező munka alól, a keret felhasználását személyenként, az előre tervezhető körülmények figyelembevételével kell követni. Amennyiben a felhasználás alapján a keret elérése várható, erről a pénzügyi referensnek időben kell a személyügyi és szükség esetén az élelmezési szolgálatot tájékoztatni.

Kérem Parancsnok Úr intézkedését, hogy a tájékoztatóban foglaltakat az érintettek a szükséges mértékben megismerhessék.

            Budapest, 2013. május 31-én.

Bozó Tibor dandártábornok sk.

Fodor Péter ezredes sk.

csoportfőnök

főigazgató

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotókkal frissítjük cikkünket!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.