2018. 01. 23. kedd
Rajmund, Zelma
: 309 Ft   : 253 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztatás a béren kívüli juttatások részleteiről

Hosz  |  2013. 06. 05., 15:17

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke és a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalának főigazgatója kiadta azt közös tájékoztatót, mely többek között tartalmazza, hogy a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdése értelmében az egy foglalkoztatottnak éves szinten kedvezményes adózás mellett adható béren kívüli juttatások összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a juttatásokat terhelő közterhet is. A tájékoztató a vezényelt és áthelyezett katonák juttatásairól, a szerződéses legénységi állomány Erzsébet utalványáról, a személyi mozgások kezelésről és a keret eléréséről is hasznos információkat ad. Részletek az alábbiakban... 

A 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdése értelmében az egy foglalkoztatottnak éves szinten kedvezményes adózás mellett adható béren kívüli juttatások összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a juttatásokat terhelő közterhet is. A szabályozással kapcsolatban a 212-21/2013. nyt. számú HVK SZCSF-HM KPH együttes ügyirat kiadása óta bekövetkezett változásokkal, felmerült kérdésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

            1) Vezényelt és áthelyezett katonák juttatásai

            A Nemzetgazdasági Minisztériummal történt tárcaszintü egyeztetés alapján a vezényelt, és a szolgálat érdekében áthelyezett, családjuktól különélőnek minősülő katonák részére a 22/2006. HM rendelet 1. számú melléklet 1-2. pontja alapján biztosított élelmezés és a 21/2002. HM rendelet 29. §-a szerint a szolgálatteljesítés helye szerinti településen 100 %-os mértékben biztosított helyi bérlet az Szja. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősíthető, melyet 51,17 %-os közteher terhel. Az Szja. törvény hivatkozott szakasza alapján történő adófizetési kötelezettség esetén a juttatás nem számít bele a költségvetési törvény szerinti 200.000 Ft-os keretbe. Miniszter Úr döntése alapján – az NGM állásfoglalására tekintettel – a fenti juttatások 2013. január 01-jéig visszamenőleg meghatározott célú juttatásként, 51,17 %-os közteher megfizetése mellett kerülnek folyósításra, ezáltal nem terhelik az érintett személyek 200.000 Ft-os keretét.

Mindezekre tekintettel a korábban kiadott ügyiratokban (pl. 1517/763/54-79/2013. nyt. számú HVK SZCSF ügyirat) szereplő, a vezényeltek és különélők élelmezési ellátásával kapcsolatos nyilatkoztatás, valamint a 212-20/2013. nyt. számú HM KPH ügyiratban szereplő, a vezényeltek és különélők élelmezési ellátásával kapcsolatos katonai szervezetek közötti adatszolgáltatás okafogyottá vált.

A szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezésével kapcsolatos adatszolgáltatást a továbbiakban csak az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás szerint, papíralapon kell végrehajtani (a HM KGIR HRMS-ben a 6806-os bérelemet a továbbiakban nem kell rögzíteni). A szakutasítás a közeljövőben módosításra kerül, a pénzügyi referensek által szolgáltatott adatok körét ez azonban érdemben nem befolyásolja.

Miniszter Úr korábbi döntése alapján a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 1. sz. melléklet 1. és 2. pontja szerinti térítésmentes természetbeni ellátásra jogosultak részére, a természetbeni élelmezési ellátás hiányában a norma értékében EMC élelmiszer-utalványt kell kiadni. A fent hivatkozott esetekben a megrendelés a tárgyhónapot követő hónapban történik, ezért az eltérő vonatkozási időszak miatt a családjuktól különélő vezényeltek, áthelyezettek EMC utalvány megrendelésének biztosítása érdekében – a 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet alapján biztosított EMC utalványtól függetlenül – a HM KGIR HRMS-ben új jogcím kerül kialakításra. A fejlesztés létrejöttéről külön tájékoztató kerül kiadásra.

A vezényelt, és a szolgálat érdekében áthelyezett, családjuktól különélőnek minősülő katonák részére a 21/2002. HM rendelet 29. §-a szerint a szolgálatteljesítés helye szerinti településen 100 %-os mértékben biztosított helyi bérletre a HM KGIR HRMS-ben új jogcím kerül létrehozása, a kapcsolódó szakmai feladatokról ezt követően történik tájékoztatás.

2) Szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa

Több katonai szervezet részéről merült fel kérdésként, hogy a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa terheli-e a 200.000 Ft-os keretet. A szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványa – az elmúlt évekhez hasonlóan – adómentes bevételnek számít, ezért nem minősül béren kívüli juttatásnak. A korábban kiadott tájékoztató azért nem foglalkozott külön a kérdéssel, mivel a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványát az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás adatszolgáltatása sem tartalmazta.

Amennyiben a szerződéses legénységi állomány Erzsébet-utalványára vonatkozó adatok rögzítésre kerültek, azokat törölni szükséges. A HM KPH IAJI erre vonatkozó igény esetén támogatni tudja a referensek tevékenységét, amennyiben a tévesen felrögzített tételek listája részükre eljuttatásra kerül (excel formátumban havi bontásban, törzsszám, összeg és vonatkozás-dátum tartalommal). Ennek hiányában a pénzügyi referens felelőssége a törlés végrehajtása.

 3) Személyi mozgások kezelése

 Új belépő, jogviszonyt váltó, vagy áthelyezésre kerülő személyek esetén – ha az áthelyezés KGIR személyügyi törzsszám változással jár –, amennyiben az érintett a tárgyévben előzőleg költségvetési szervnél került foglalkoztatásra, az előző munkáltató által biztosított egyes béren kívüli juttatások összértéke a belépő tárgyévi 200.000 Ft-os keretét terheli. (A még felhasználható nettó keretet csak összességében kell figyelembe venni és a 147.383 Ft-os nettó keretből a még fel nem használt összeget a pénzügyi referensnek a HM KGIR HRMS-ben a 0C00 bérelemen rögzíteni.) Munkáltatói igazolás hiányában a belépő, az áthelyezésre kerülő személy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a tárgyévben béren kívüli juttatást nem, vagy milyen összegben vett igénybe.

Kilépő, jogviszonyt váltó, vagy áthelyezésre kerülő személy esetén – ha az áthelyezés KGIR személyügyi törzsszám változással jár – a pénzügyi referensnek a keret tényleges felhasználásáról szóló igazolással kell ellátnia az érintettet, amit honvédségi továbbfoglalkoztatás esetén meg kell küldeni az új munkáltató pénzügyi referensének is. Honvédelmi szervezetek közötti áthelyezés esetén a keret felhasználásáról szóló igazolást 2013. január 01-ig visszamenőleg kell kiadni.

4) Keret elérése

A keret elérését követően a juttatások leállításra kerülnek. A keret figyelése során a természetbeni élelmezési ellátásokat (a szerződéses tisztek, altisztek térítésmentes ebédje, az étkezéstérítésre kötelezettek esetében az élelmezési norma és a kedvezményes térítési díj eltérése miatti kedvezmény) egyéb információ hiányában úgy kell tervezni, mintha azok az egész hónapban igénybe vételre kerülnének. Az élelmezési szolgálat adatközlése alapján megállapított tényleges felhasználás így csak a tervezettel azonos, vagy kevesebb lehet, és a túlfizetés elkerülhető.

A természetbeni élelmezésre és az Erzsébet-utalványra betervezett és jóváírt összegek felhasználását követően a fennmaradó összegeket – amennyiben van – az önkéntes egészség és a nyugdíj pénztárak között a munkáltatói hozzájárulás arányában kell felosztani.

A keret felhasználását a HM KGIR rendszer egy tervező Excel táblázat biztosításával támogatja. A táblázat csak a pénzügyi, a személyügyi és az élelmezési szolgálat közötti együttmüködés és az adatszolgáltatások pontos, határidőre történő megküldése esetén lesz megbízható. A táblázatba beépített automatizmusok nem mentesítik a szakállományt a tervező munka alól, a keret felhasználását személyenként, az előre tervezhető körülmények figyelembevételével kell követni. Amennyiben a felhasználás alapján a keret elérése várható, erről a pénzügyi referensnek időben kell a személyügyi és szükség esetén az élelmezési szolgálatot tájékoztatni.

Kérem Parancsnok Úr intézkedését, hogy a tájékoztatóban foglaltakat az érintettek a szükséges mértékben megismerhessék.

            Budapest, 2013. május 31-én.

Bozó Tibor dandártábornok sk.

Fodor Péter ezredes sk.

csoportfőnök

főigazgató

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 01. 17., 12:31
Idén a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
2018. 01. 17., 12:13
2018. január elsejével egy régi szakszervezeti követelés teljesült azzal, hogy a minimálbér nettó értéke végre eléri a létminimumot. Ez az eredmény a 2016. november 24-én a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumában kötött háromoldalú megállapodásnak köszönhető. A megállapodásnak megfelelően 2018-ban a minimálbér 8%-al, 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 12%-al, 180.500 Ft-ra emelkedik.
2018. 01. 18., 15:10
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.
2018-01-17 12:08:49
2018. január végén a jelenlegi székházból a 1112 Budapest, Sasadi út 170-alá költözik a LIGA Szakszervezetek. A költözés miatt 2018. január 17-től előreláthatólag február elsejéig a vezetékes telefonvonalak ideiglenesen nem elérhetőek, ezért kérik, hogy a munkatársakat (a honlapon is rajta lévő) mobilszámaikon hívják!
2018-01-16 15:01:33
„A parancsot teljesítő katonák az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán vergődő országba, a hazájukba” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azon a megemlékezésen, amelyet a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából rendeztek január 12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A Honvédszakszervezetet Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte a megemlékezésen...
2018-01-12 10:11:08
Új parancsnoka van – Korom Ferenc vezérőrnagy személyében – az MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak. A parancsnoki beosztás átadás-átvételét január 11-én, csütörtökön tartották Székesfehérváron. A rendezvényen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte...
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

JAS-39 Gripen & MiG-29 – gyakran felmerülő kérdések, avagy szüksége van-e az országnak légierőre? A dokumentum igyekszik az általában felmerülő kérdésekre választ adni és eloszlatni bizonyos téveszméket.