2024. 06. 18. kedd
Arnold, Levente
: 396 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: A Hosz újra kiállt az illetményemelés érdekében

Hosz  |  2013. 11. 28., 14:34

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) november 28-i idei utolsó ülésén elnökünk újra felhívta a munkaadó figyelmét az illetményemelés szükségességére, míg egyik alelnökünk azt hangsúlyozta, hogy a szerződéses legénységi állomány számára elodázhatatlan a béremelés. Szó volt még a folyamatban lévő átszervezésekről, az új Hjt.-vel és a végrehajtási rendeletekkel összefüggő tevékenységről, valamint a HÉF 2014. évi munkatervéről is. Szakszervezetünket Czövek János elnök, Bazsik István és Szendrei Zoltán alelnökök képviselték…

Naprend előtt Vargha Tamás parlamenti államtitkár méltatta Lukácsházi Gergely volt HÉF titkár munkáját,

majd bemutatta a korábban a parlamenti államtitkárságon dolgozó, november 15-től a HÉF titkári teendőket ellátó Balázsik Zsófiát. Az ülést dr. Bársony Krisztina ezredes, a HM Védelemgazdasági Hivatal igazgatója vezette.

A HM parlamenti államtitkára méltatta a missziókban és az itthon szolgáló katonáink munkáját, majd a közeli jövőről, az ezerfős ambíciószintről is beszélt. Ezt követően megismételte a honvédelmi miniszter egy héttel korábbi döntését, miszerint ,,látva a katonák egész esztendőben végzett eredményes munkáját, az a döntés született, hogy a tárca 20 ezer forint értékü béren kívüli juttatással ismeri el az állomány egész éves teljesítményét”.

Ezt a szerény hozzájárulást az EMC kártyára kapják meg a katonák és a közalkalmazottak – tette hozzá.   

A Hosz elnöke, Czövek János hozzászólásában – a katonák nevében – megköszönte a juttatást, de arra is figyelmeztetett, hogy az emberfeletti munka elismeréseként még több ilyen juttatásra lenne szükség. Ezután a korábbi egyeztetéseken történteket idézte fel az oldalügyvivő.

Egyik oldalon tárgyalunk, a másik oldalon pedig ellentétes információk érkeznek – mondta, majd hozzátette: Összességében továbbra is rendkívül nagyra értékeljük a döntést, azonban kérjük, hogy a jövőben mind szakértői egyeztetés, mind döntéshozatal szintjén az érdekegyeztetés valós tartalommal bírjon.

Ezt követően arról tájékoztatta a HÉF-et, hogy a közszférás szakszervezetek jelentős többsége Demonstrációs- és Sztrájkbizottságot alakított a 2014. évi 20%-os béremelés elérése érdekében.

Napirend előtt Czövek János még arra is emlékeztetett, hogy a Hosz már az év elejétől 20%-os illetményemelést kért a katonák számára.

Kiemelte: közös feladat az illetményemelés, ezért segítjük, támogatjuk a közszféra dolgozóit a 20%-os bérfejlesztés elérésében. Mivel 2013-ban a nemzetgazdaság jól teljesített, bízunk benne, hogy lesz lehetőség az átcsoportosításra. Az egész állomány részére kérjük az illetmények emelését.

A következő sorok szintén napirend előtt hangzottak el: A 2014. évi költségvetési terv XIII. fejezetében, azaz a Honvédelmi Tárca költségvetésében jelentős változást a ruházati ellátás pénzügyi színvonalával kapcsolatban nem tapasztaltunk. Kérdezzük, hogy a hosszú évek óta kritikus ruházati helyzetet 2014. évben a Honvédelmi Minisztérium kívánja-e kezelni, amennyiben igen, milyen eszközökkel. Kiemelten felhívjuk a figyelmet a gyakorló bakancsok ellátási hiányosságaira, illetve arra, hogy ezen bakancsok munkavédelmi minősítésüek, ennek megfelelően azok sérült, hibás állapota a munkavédelmi szabályozóknak ellent mond. Azt kérem az államtitkár úrtól, hogy még a tél beállta előtt erről gondoskodjon a tárca.

Bazsik István alelnök hozzáfüzte: igyekszünk nem túl agresszíven kérni ezt, ám ezen a héten már a hatósági hivatallal is szakértői egyeztetéseket kezdünk. Kénytelenek vagyunk erre, mivel szeretnénk megelőzni az esetleges munkabaleseteket.

Vargha Tamás válaszában megfogalmazta: természetesen megértjük és tudomásul vesszük a 20%-os illetményemelést, mint követelést. Amint látják apróbb lépésekkel is, de haladunk előre. Én nem látok problémát abban, hogy egyik pillanatban az egyik szint nem, a másik pillanatban egy másik szint pedig mégis lát lehetőséget a megtakarításra. Nagyon sok szektorban kevesebbet keresnek, mint kellene. De az ország teljesítőképessége jelenleg erre ad lehetőséget. Előre tervezetten haladunk, ezt bizonyítja a pedagógusok fizetésemelésének esete is. A honvédeket az egységes közszolgálat részeként kezeli a kormány. De része a gondoskodásnak, a kis lépéseknek a családi adókedvezmény, az otthonteremtés, a gyed, és a gyed extra is. A miniszter is akkor boldog, ha a katonák megelégedetten végzik munkájukat. Most, 2013 végén ennyire volt lehetőség, de higgyék el üres választási ígéret volna az illetményemelés, de dolgozunk rajta.

Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka egyetértett a ruházati problémákkal kapcsolatos felvetésekkel, melyeket többek között azzal indokolt, hogy 2007/2008-óta nem volt lehetőség a fejlesztésekre.

Amire szükség volna, annak a 34-38%-át kapja meg a ruházati szolgálat. Miután kijelentette, hogy az elmúlt évekhez képest 2013-ban emelkedett a ruházati biztosítottság, felsorolta tételesen, hogy az utolsó negyedévben mekkora mennyiségü és milyen típusú ruházati anyagot szállítottak ki a katonai ruházati ellátó pontokra (KREP).  

A dandártábornok hozzátette: bakancsból 2014 év elején több ezret adunk majd ki a katonai szervezetek számára. 2014 a normalizálódás éve lesz, hiszen a biztosítottság az átlag 30%-ról 46%-ra emelkedhet. Egyértelmü a javulás, de gond lehet, hogy a beszerzési eljárások hogyan valósulnak meg. Természetesen a missziós ellátás teljes egészében biztosított volt ez idő alatt is.

A téma fontosságát hangsúlyozandó a két oldal abban állapodott meg, hogy szakértői szinten folytatják a katonák ruházati ellátásával kapcsolatos probléma-megoldás egyeztetését.

Miközben Vargha Tamás államtitkár elköszönt, és áldott ünnepeket kívánt minden résztvevőnek, Czövek János azt hangsúlyozta, hogy megértve az anomáliákat is, a munkavállalói oldal továbbra is az illetményemelés érdekében zajló tárgyalásokban érdekelt. Kérem, hogy kezdjük meg a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos szakértői tárgyalásokat. Ez azért is fontos, mert az emberek, a katonák arról érdeklődnek, hogy mi lesz a jövőben a 200 ezer forintos béren kívüli juttatások sorsa.

Majd a Hosz elnöke kifejezésre juttatta, hogy örül annak, hogy sikerült azt az egyéni országgyülési képviselői indítványt megakadályozni, mely két részre osztotta volna az összeget. 

Vargha Tamás mielőtt elhagyta volna az üléstermet azt válaszolta, hogy elkezdődhetnek a szakértői egyeztetések. 

Majd hozzátette: Valóban felmerült a kormányban, hogy jó-e ez a jelenlegi rendszer. De a két héttel ezelőtti ülésen bölcsen döntött a kormány, amikor azt mondta, hogy nem most van ideje a változtatásnak.

Bazsik István reakciójában hozzátette: ha egy közmunkásnak kevés a 49 ezer forintos fizetés, akkor egy, az eélmúlt esztendőben bevonult szerződéses legénységi állományú katonának is kevés a 65 ezer forintos illetmény. Ezért azt kérjük, hogy az ehhez az illetménykategóriához tartozó állomány tagjai is feltétlenül kapjanak illetményemelést.

A napirendi témákra térve elsőként az Anyagellátó Raktárbázis (ARB) létrehozásának és folyamatban lévő átszervezésének helyzetéről szóló tájékoztató hangzott el. Nagy Attila ezredes, az ARB parancsnoka miután a szervezési ütemtervről, a létszámviszonyokról, az objektumbezárásokról (Isaszeg, Kalocsa, Mezőfalva), valamint az átalakítás céljairól, és az inkurrens szakanyagok teljes leürítéséről is tájékoztatott, kiemelte: a bonyolult feltételek ellenére december 31-ig elérjük az új állománytábla szerinti müködési rendet, 2014-ben pedig már képességnövekedést is el kell érnünk. 

Baráth dandártábornok azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 27 helyőrségben és 55 objektumban van jelen az új szervezet. Tudtuk, hogy az inkurrencia fenntartása, az őrzés-védelem mind-mind óriási pénzeket emésztenek fel. Ezért a megtakarítások miatt folytatjuk a racionalizálást 2014-ben is.

A Hosz nevében Czövek János elnök megköszönte, hogy a munkavállalókról egyéni módon gondoskodik az ARB parancsnoka.

Ezt követően az új Hjt.-vel és a végrehajtási rendeletekkel kapcsolatos tapasztalatok megtárgyalása következett. Itt különös tekintettel a honvédségi munkavállalók 2014. március 1. utáni helyzetére tértek ki.

Kovács Tamás, a HM humánpolitikai főosztály vezetője kifejtette, hogy a Hjt. hatályba lépésével több mint 20 miniszteri rendeletet kellett megváltoztatni. Összességében elmondható, - tette hozzá, - hogy a hatályba lépés óta nem merültek fel jelentős problémák, de a technikai kérdések terén a HM jogi főosztállyal karöltve dolgoznak együtt.

Bazsik István alelnök hozzászólásában annak adott hangot, hogy a Hosz számára ez egy ütősebb napirendi témaként körvonalazódott - még az ülés előtt. Ezután pedig tételesen felsorolta az anomáliákra okot adó témaköröket: Nincs összhangban az előmenetel és a nyugdíjkorhatár, a szolgálati idő meghosszabbítások nem érikel az eredeti céljukat, a rendfokozatban tartást átmenetinek tekintjük, a ht. állomány, mint jogviszony határozott idejüvé válik, a katonák nyugállományba vonulása nehézségekbe ütközhet, stb.

De vitatkozhatnánk a készenléti és az ügyeleti szolgálatok kérdésköréről is, akárcsak a bértábláról. A Hosz szerint ezeket a kérdéseket mindenképpen tisztázni kell. A kiáramlás jelentős, a toborzás ugyan müködik, ám a fluktuációs egyenleg negatív - tette hozzá alelnökünk.  

Dr. Balogh András alezredes, a HM jogi főosztályvezetője válaszában megköszönte a munkavállalói oldal észrevételeit, és a jövőben is fontosnak tartja, hogy a Hjt.-vel kapcsolatos észrevételeket a szakszerevezetek közvetlenül juttassák el a HM jogi főosztályára. Egyetértett azzal a Hosz kezdeményezéssel, miszerint szakértői szinten kell folytatni az egyeztetéseket.

Az ülés végén a HÉF 2014. évi munkatervéről, a jövő évre tervezett napirendi témákról egyeztetett a két oldal. A HÉF legközelebb 2014-ben ül össze.  

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A legfrissebb információk szerint Svédország - a légierő modernizációs folyamatának részeként - már 2024 vége előtt dönthet a kiöregedő Lockheed Martin C-130H szállító repülőgép flottájuk cseréjéről.

  Háború Művészete magazin

„Szeretem, megvédem!" mottóval indít toborzókampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kampány megnyitóján június 17-én, hétfőn, Budapesten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.