2017. 11. 23. csütörtök
Kelemen, Klementina
: 313 Ft   : 267 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: A Hosz újra kiállt az illetményemelés érdekében

Hosz  |  2013. 11. 28., 14:34

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) november 28-i idei utolsó ülésén elnökünk újra felhívta a munkaadó figyelmét az illetményemelés szükségességére, míg egyik alelnökünk azt hangsúlyozta, hogy a szerződéses legénységi állomány számára elodázhatatlan a béremelés. Szó volt még a folyamatban lévő átszervezésekről, az új Hjt.-vel és a végrehajtási rendeletekkel összefüggő tevékenységről, valamint a HÉF 2014. évi munkatervéről is. Szakszervezetünket Czövek János elnök, Bazsik István és Szendrei Zoltán alelnökök képviselték…

Naprend előtt Vargha Tamás parlamenti államtitkár méltatta Lukácsházi Gergely volt HÉF titkár munkáját,

majd bemutatta a korábban a parlamenti államtitkárságon dolgozó, november 15-től a HÉF titkári teendőket ellátó Balázsik Zsófiát. Az ülést dr. Bársony Krisztina ezredes, a HM Védelemgazdasági Hivatal igazgatója vezette.

A HM parlamenti államtitkára méltatta a missziókban és az itthon szolgáló katonáink munkáját, majd a közeli jövőről, az ezerfős ambíciószintről is beszélt. Ezt követően megismételte a honvédelmi miniszter egy héttel korábbi döntését, miszerint ,,látva a katonák egész esztendőben végzett eredményes munkáját, az a döntés született, hogy a tárca 20 ezer forint értékü béren kívüli juttatással ismeri el az állomány egész éves teljesítményét”.

Ezt a szerény hozzájárulást az EMC kártyára kapják meg a katonák és a közalkalmazottak – tette hozzá.   

A Hosz elnöke, Czövek János hozzászólásában – a katonák nevében – megköszönte a juttatást, de arra is figyelmeztetett, hogy az emberfeletti munka elismeréseként még több ilyen juttatásra lenne szükség. Ezután a korábbi egyeztetéseken történteket idézte fel az oldalügyvivő.

Egyik oldalon tárgyalunk, a másik oldalon pedig ellentétes információk érkeznek – mondta, majd hozzátette: Összességében továbbra is rendkívül nagyra értékeljük a döntést, azonban kérjük, hogy a jövőben mind szakértői egyeztetés, mind döntéshozatal szintjén az érdekegyeztetés valós tartalommal bírjon.

Ezt követően arról tájékoztatta a HÉF-et, hogy a közszférás szakszervezetek jelentős többsége Demonstrációs- és Sztrájkbizottságot alakított a 2014. évi 20%-os béremelés elérése érdekében.

Napirend előtt Czövek János még arra is emlékeztetett, hogy a Hosz már az év elejétől 20%-os illetményemelést kért a katonák számára.

Kiemelte: közös feladat az illetményemelés, ezért segítjük, támogatjuk a közszféra dolgozóit a 20%-os bérfejlesztés elérésében. Mivel 2013-ban a nemzetgazdaság jól teljesített, bízunk benne, hogy lesz lehetőség az átcsoportosításra. Az egész állomány részére kérjük az illetmények emelését.

A következő sorok szintén napirend előtt hangzottak el: A 2014. évi költségvetési terv XIII. fejezetében, azaz a Honvédelmi Tárca költségvetésében jelentős változást a ruházati ellátás pénzügyi színvonalával kapcsolatban nem tapasztaltunk. Kérdezzük, hogy a hosszú évek óta kritikus ruházati helyzetet 2014. évben a Honvédelmi Minisztérium kívánja-e kezelni, amennyiben igen, milyen eszközökkel. Kiemelten felhívjuk a figyelmet a gyakorló bakancsok ellátási hiányosságaira, illetve arra, hogy ezen bakancsok munkavédelmi minősítésüek, ennek megfelelően azok sérült, hibás állapota a munkavédelmi szabályozóknak ellent mond. Azt kérem az államtitkár úrtól, hogy még a tél beállta előtt erről gondoskodjon a tárca.

Bazsik István alelnök hozzáfüzte: igyekszünk nem túl agresszíven kérni ezt, ám ezen a héten már a hatósági hivatallal is szakértői egyeztetéseket kezdünk. Kénytelenek vagyunk erre, mivel szeretnénk megelőzni az esetleges munkabaleseteket.

Vargha Tamás válaszában megfogalmazta: természetesen megértjük és tudomásul vesszük a 20%-os illetményemelést, mint követelést. Amint látják apróbb lépésekkel is, de haladunk előre. Én nem látok problémát abban, hogy egyik pillanatban az egyik szint nem, a másik pillanatban egy másik szint pedig mégis lát lehetőséget a megtakarításra. Nagyon sok szektorban kevesebbet keresnek, mint kellene. De az ország teljesítőképessége jelenleg erre ad lehetőséget. Előre tervezetten haladunk, ezt bizonyítja a pedagógusok fizetésemelésének esete is. A honvédeket az egységes közszolgálat részeként kezeli a kormány. De része a gondoskodásnak, a kis lépéseknek a családi adókedvezmény, az otthonteremtés, a gyed, és a gyed extra is. A miniszter is akkor boldog, ha a katonák megelégedetten végzik munkájukat. Most, 2013 végén ennyire volt lehetőség, de higgyék el üres választási ígéret volna az illetményemelés, de dolgozunk rajta.

Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka egyetértett a ruházati problémákkal kapcsolatos felvetésekkel, melyeket többek között azzal indokolt, hogy 2007/2008-óta nem volt lehetőség a fejlesztésekre.

Amire szükség volna, annak a 34-38%-át kapja meg a ruházati szolgálat. Miután kijelentette, hogy az elmúlt évekhez képest 2013-ban emelkedett a ruházati biztosítottság, felsorolta tételesen, hogy az utolsó negyedévben mekkora mennyiségü és milyen típusú ruházati anyagot szállítottak ki a katonai ruházati ellátó pontokra (KREP).  

A dandártábornok hozzátette: bakancsból 2014 év elején több ezret adunk majd ki a katonai szervezetek számára. 2014 a normalizálódás éve lesz, hiszen a biztosítottság az átlag 30%-ról 46%-ra emelkedhet. Egyértelmü a javulás, de gond lehet, hogy a beszerzési eljárások hogyan valósulnak meg. Természetesen a missziós ellátás teljes egészében biztosított volt ez idő alatt is.

A téma fontosságát hangsúlyozandó a két oldal abban állapodott meg, hogy szakértői szinten folytatják a katonák ruházati ellátásával kapcsolatos probléma-megoldás egyeztetését.

Miközben Vargha Tamás államtitkár elköszönt, és áldott ünnepeket kívánt minden résztvevőnek, Czövek János azt hangsúlyozta, hogy megértve az anomáliákat is, a munkavállalói oldal továbbra is az illetményemelés érdekében zajló tárgyalásokban érdekelt. Kérem, hogy kezdjük meg a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos szakértői tárgyalásokat. Ez azért is fontos, mert az emberek, a katonák arról érdeklődnek, hogy mi lesz a jövőben a 200 ezer forintos béren kívüli juttatások sorsa.

Majd a Hosz elnöke kifejezésre juttatta, hogy örül annak, hogy sikerült azt az egyéni országgyülési képviselői indítványt megakadályozni, mely két részre osztotta volna az összeget. 

Vargha Tamás mielőtt elhagyta volna az üléstermet azt válaszolta, hogy elkezdődhetnek a szakértői egyeztetések. 

Majd hozzátette: Valóban felmerült a kormányban, hogy jó-e ez a jelenlegi rendszer. De a két héttel ezelőtti ülésen bölcsen döntött a kormány, amikor azt mondta, hogy nem most van ideje a változtatásnak.

Bazsik István reakciójában hozzátette: ha egy közmunkásnak kevés a 49 ezer forintos fizetés, akkor egy, az eélmúlt esztendőben bevonult szerződéses legénységi állományú katonának is kevés a 65 ezer forintos illetmény. Ezért azt kérjük, hogy az ehhez az illetménykategóriához tartozó állomány tagjai is feltétlenül kapjanak illetményemelést.

A napirendi témákra térve elsőként az Anyagellátó Raktárbázis (ARB) létrehozásának és folyamatban lévő átszervezésének helyzetéről szóló tájékoztató hangzott el. Nagy Attila ezredes, az ARB parancsnoka miután a szervezési ütemtervről, a létszámviszonyokról, az objektumbezárásokról (Isaszeg, Kalocsa, Mezőfalva), valamint az átalakítás céljairól, és az inkurrens szakanyagok teljes leürítéséről is tájékoztatott, kiemelte: a bonyolult feltételek ellenére december 31-ig elérjük az új állománytábla szerinti müködési rendet, 2014-ben pedig már képességnövekedést is el kell érnünk. 

Baráth dandártábornok azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 27 helyőrségben és 55 objektumban van jelen az új szervezet. Tudtuk, hogy az inkurrencia fenntartása, az őrzés-védelem mind-mind óriási pénzeket emésztenek fel. Ezért a megtakarítások miatt folytatjuk a racionalizálást 2014-ben is.

A Hosz nevében Czövek János elnök megköszönte, hogy a munkavállalókról egyéni módon gondoskodik az ARB parancsnoka.

Ezt követően az új Hjt.-vel és a végrehajtási rendeletekkel kapcsolatos tapasztalatok megtárgyalása következett. Itt különös tekintettel a honvédségi munkavállalók 2014. március 1. utáni helyzetére tértek ki.

Kovács Tamás, a HM humánpolitikai főosztály vezetője kifejtette, hogy a Hjt. hatályba lépésével több mint 20 miniszteri rendeletet kellett megváltoztatni. Összességében elmondható, - tette hozzá, - hogy a hatályba lépés óta nem merültek fel jelentős problémák, de a technikai kérdések terén a HM jogi főosztállyal karöltve dolgoznak együtt.

Bazsik István alelnök hozzászólásában annak adott hangot, hogy a Hosz számára ez egy ütősebb napirendi témaként körvonalazódott - még az ülés előtt. Ezután pedig tételesen felsorolta az anomáliákra okot adó témaköröket: Nincs összhangban az előmenetel és a nyugdíjkorhatár, a szolgálati idő meghosszabbítások nem érikel az eredeti céljukat, a rendfokozatban tartást átmenetinek tekintjük, a ht. állomány, mint jogviszony határozott idejüvé válik, a katonák nyugállományba vonulása nehézségekbe ütközhet, stb.

De vitatkozhatnánk a készenléti és az ügyeleti szolgálatok kérdésköréről is, akárcsak a bértábláról. A Hosz szerint ezeket a kérdéseket mindenképpen tisztázni kell. A kiáramlás jelentős, a toborzás ugyan müködik, ám a fluktuációs egyenleg negatív - tette hozzá alelnökünk.  

Dr. Balogh András alezredes, a HM jogi főosztályvezetője válaszában megköszönte a munkavállalói oldal észrevételeit, és a jövőben is fontosnak tartja, hogy a Hjt.-vel kapcsolatos észrevételeket a szakszerevezetek közvetlenül juttassák el a HM jogi főosztályára. Egyetértett azzal a Hosz kezdeményezéssel, miszerint szakértői szinten kell folytatni az egyeztetéseket.

Az ülés végén a HÉF 2014. évi munkatervéről, a jövő évre tervezett napirendi témákról egyeztetett a két oldal. A HÉF legközelebb 2014-ben ül össze.  

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 11. 13., 15:21
Katonai tiszteletadás mellett adták át a kormányzati forrásból felújított első világháborús hadisírokat, illetve a Nagy Háború felújított emlékművét november 11-én, szombaton, Kiskunfélegyházán. Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, és Csányi József polgármester helyezték el az újjászentelt emlékműnél a tisztelet és az emlékezés koszorúit. A Honvédszakszervezet részéről Bali János Felügyelő Bizottsági tag vett részt a rendezvényen...
2017. 11. 09., 15:54
A Halottak Napja alkalmából, - a közösségért munkálkodó tagtárs emlékét szimbolizáló kopjafánál-, megemlékezést tartott özv. Borka Istvánné Margó, a Honvédszakszervezet képviseletében Czövek János elnök, Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivő, valamint Klopfer Szandra személyi asszisztens...
2017. 10. 31., 10:13
„Soha többé ne legyen olyan helyzet, amely a hősöket és az áldozatokat teremti” – mondta Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára október 30-án, hétfőn, Budapesten. A megemlékezésen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök és Sörös István a Hosz Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte...
2017. 10. 31., 10:06
Halottak napja alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett a Honvédelmi Minisztérium a hazánk területén hősi halált halt magyar és más nemzetiségű katonákra október 30-án, hétfőn. A Honvédszakszervezet részéről Szendrei Zoltán alelnök vett részt a megemlékezésen...
2017-11-13 14:40:40
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédszakszervezet 2017. november 14-15-én tartja Küldöttgyűlését Balatonakarattyán, ezért a jogsegélyszolgálat 2017. november 15-én elmarad. Dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető legközelebb november 22-én (szerdán) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-11-06 09:08:23
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője az ünnepre való tekintettel 2017. november 08-a (szerda) helyett november 07-én (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-10-31 11:14:51
2017. október 12-én tartott ülést a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A munkáltatók szociális hozzájárulási adója 2018-ban 2,5 százalékkal csökken. A LIGA Szakszervezetek kiállt a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék eltörléséért. Törvénymódosítás születhet arról, hogy a jövőben a szakszervezeti tisztségviselőt visszahelyezhesse a bíróság.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

2017. november 22-én, szerdán, fedélzetén 11 utassal a Csendes-óceánba zuhant az Amerikai Haditengerészet egyik C-2 Greyhound típusú hajófedélzeti szállító repülőgépe.

  Háború Művészete magazin

A lengyel hadsereg felderítésre és a kijelölt célok megsemmisítésére is alkalmas ezer Warmate drónt szerez be a WB Electronics lengyel magáncégtől - az erről szóló megállapodást Antoni Macierewicz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá Varsóban.