2018. 02. 17. szombat
Donát
: 311 Ft   : 248 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Korai nyugdíj helyett szolgálati járandóság

Hosz  |  2014. 11. 07., 12:54

2012.évi nyugdíjreform, melynek keretében a jövőben a teljes öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően csak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása esetén van mód nyugdíjba vonulni, nem csak a „civil”szférát, hanem a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjazási lehetőségeit is érintette…

 Korábban a hivatásos állományi státusz szolgálati jogviszonyából eredő sajátosságai miatt szolgálati nyugdíj igénybevételével történt a nyugdíjba vonulás.

A szolgálati nyugdíj nem a teljes nyugdíjkorhatárhoz képesti életkor csökkentéssel, a nyugdíjkorhatárból levonással előrehozott életkorral került meghatározásra, hanem az aktív életpálya oldaláról megközelítve a kérdést, a hivatásos szolgálatban eltöltött időtartam hosszaadta meg az ellátásra való jogosultságot.

 

A hivatásos állomány tagja főszabályként huszonöt év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idő után vált jogosulttá szolgálati nyugdíjra, életkorára tekintet nélkül.

Ez a korai nyugdíjazási lehetőség a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezései  alapján azonosan a többi korhatár előtti nyugdíjjal, megszünt.

A korábban már megállapított szolgálati nyugdíjak 2012. január 1-től szolgálati járandóságként kerültek tovább folyósításra, kivéve a a 2011. december 31-ig ötvenhetedik életévüket betöltött szolgálati nyugdíjasokat, akiknek szolgálati nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át. (Az ötvenhetedik életév betöltése a korábbi nyugdíjszabályok szerint a hivatásos állományú személyek részére a szolgálati viszony felső határa, egyben nyugdíjkorhatáruk is volt.)

A szolgálati járandóságként tovább folyósított ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésig terjedő átmeneti időszakban a következők szerint fizetik ki:

 

2012. január 1-jétől az 1955.évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben hivatalból szolgálati járandóságként kell tovább folyósítani a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjszüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

 

Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha

a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 18.§-a, vagy a Hjt. 201.§-a alapján minősítő határozattal megállapították,

a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszünése hónapjának utolsó napjáig.

A továbbfolyósítás mellett rendezést nyert az is, ki jogosult 2012-től szolgálati járandóságra.

Szolgálati járandóság megállapítása újonnan

2011. december 31-étkövető kezdő naptól szolgálati járandóságra jogosult az a személy,

akivel a Hszt., illetve a Hjt. (ezek a jogszabályok a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak helyzetét szabályozzák a rendvédelmi szerveknél, illetve a honvédségnél) alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszünését követő napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

aki 2011. december 31-én a Hszt., vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejü rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a huszonöt évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is, vagy

aki 1954-ben vagy azt megelőzően született, 2011. december 31-én a Hszt,. vagy a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a huszonöt évet.

feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

A szolgálati járandóság megszüntetése

A jogszabályi rendelkezés szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére is megszüntethető, ellentétben a nyugdíjakkal, amelyekről lemondani nem lehet. Meg kell szüntetni a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot akkor is, ha a jogosult bejelentés nélkül végez munkát. Ebben az esetben további szankció, hogy a folyósított korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság folyósított, de legfeljebb egy évi összegét is meg kell fizetnie.

A szolgálati járandóságot akkor is meg kell szüntetni, ha a fegyveres testületben szeniorállományban foglalkoztatott személy szolgálati viszonyát kifogásolható életvitele miatt, vagy arra tekintettel szüntették meg, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt elkövetett szándékos büncselekmény miatt (a katonai büncselekmények kivételével) jogerősen elítélték.

A nyugdíjkorhatár betöltése

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot csökkentések nélküli összegben kell öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani.

A szolgálati nyugdíjak terén több alkalmazandó kötelező nyugdíjrögzítés volt, az utolsó nyugdíjrögzítés 2011. december 31-i időpontra történt, erre a napra rögzítetni kellett azoknak a fegyveres állományú személyeknek a szolgálati nyugdíját, akik huszonöt évet elérő szolgálati viszonnyal rendelkeztek.

A nyugdíjrögzítésnek a későbbi ellátás összege szempontjából van jelentősége.

A szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíj jogosultsága szempontjából ugyanis a korhatár előtti ellátásban részesülők öregségi nyugdíjjal kapcsolatos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a jogosult személy megállapított, vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkezik, öregségi nyugdíja összegét megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíjának az időközben történt éves nyugdíjemelésekkel növelt összegéhez kell hasonlítani, a kedvezőbb összeg jövőbeni folyósíthatósága érdekében.

Több megállapított vagy rögzített nyugdíj esetén az összehasonlítást a magasabb összegü ellátáshoz kell elvégezni.

A hozzátartozói nyugellátások megállapításakor is fentiek szerint meghatározott kedvezőbb összeget kell figyelembe venni.

Szüneteltetés

A szolgálati járandóság folyósítása mellett a korhatár előtti ellátások melletti keresőtevékenység szabályai szerint lehet munkát végezni.

Ennek megfelelően a nyugdíjkorhatár betöltésig a járandóság folyósítása mellett évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig folytatható keresőtevékenység, az összeghatár elérését követő hónap első napjától az adott év végéig a járandóság folyósítása szüneteltetésre kerül.

Ha a keretösszegelérése decemberben történik, a decemberi járandóságot vissza kell fizetni. Fenti korlátozás természetesen itt is csak a nyugdíjkorhatár eléréséig érvényes.

A szolgálati járandóság megszünése

Az ellátás megszünésére a korhatár előtti ellátások megszünésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Molnárné dr. BaloghMárta 

Hivatkozás:HR/Munkajog

Fotó: Archív

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 02. 05., 14:10
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán, budapesti sajtótájékoztatón, miután újabb sztrájktárgyalási forduló zajlott a kormány és a reprezentatív szakszervezetek között.
2018. 01. 18., 14:58
Minden évben az adóbevallások leadásával együtt nyilatkozhatunk adónk 1+1%-ának felajánlásáról. Kérjük Tagjainkat és Szimpatizánsainkat, hogy az idén is támogassák adójuk 1%-val a Honvédszakszervezet által alapított Katonákért Közhasznú Alapítványt.
2018. 02. 05., 13:47
társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára azonosan határozzák meg.
2018-02-01 15:44:54
Egy hadsereg igazi ereje mindig hitében és szellemiségében rejlik, a százhetven éves Magyar Honvédségnek pedig mindig is a rendíthetetlen bátorság és hazaszeretet adta a karakterét – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter január 30-án Budapesten, a kétszáz esztendeje született Görgei Artúr tiszteletére rendezett megemlékezésen, ahol a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök vett részt...
2018-01-31 11:34:38
Szolnokon a MH. 34 Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a MH. 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj összeolvadásából megalakuló MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred 2017. szeptember 01-jén Szolnok város napján a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében dandárrá alakult…
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A mai napon, 2018. február 16-án, pénteken, helyi idő szerint 11 óra körül lezuhant a Török Légierő egyik SF-260D típusú kiképző repülőgépe. A repülőgép kétfős személyzete életét vesztette a katasztrófában.

  Háború Művészete magazin

Brüsszelben tanácskoztak az észak-atlanti katonai szövetség védelmi miniszterei február 14–15-én. A Budapestről kiutazó magyar küldöttséget Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes vezette. A delegációhoz a helyszínen csatlakozott Sztáray Péter, Magyarország NATO-nagykövete.