2017. 11. 23. csütörtök
Kelemen, Klementina
: 313 Ft   : 265 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Korai nyugdíj helyett szolgálati járandóság

Hosz  |  2014. 11. 07., 12:54

2012.évi nyugdíjreform, melynek keretében a jövőben a teljes öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően csak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása esetén van mód nyugdíjba vonulni, nem csak a „civil”szférát, hanem a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjazási lehetőségeit is érintette…

 Korábban a hivatásos állományi státusz szolgálati jogviszonyából eredő sajátosságai miatt szolgálati nyugdíj igénybevételével történt a nyugdíjba vonulás.

A szolgálati nyugdíj nem a teljes nyugdíjkorhatárhoz képesti életkor csökkentéssel, a nyugdíjkorhatárból levonással előrehozott életkorral került meghatározásra, hanem az aktív életpálya oldaláról megközelítve a kérdést, a hivatásos szolgálatban eltöltött időtartam hosszaadta meg az ellátásra való jogosultságot.

 

A hivatásos állomány tagja főszabályként huszonöt év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idő után vált jogosulttá szolgálati nyugdíjra, életkorára tekintet nélkül.

Ez a korai nyugdíjazási lehetőség a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezései  alapján azonosan a többi korhatár előtti nyugdíjjal, megszünt.

A korábban már megállapított szolgálati nyugdíjak 2012. január 1-től szolgálati járandóságként kerültek tovább folyósításra, kivéve a a 2011. december 31-ig ötvenhetedik életévüket betöltött szolgálati nyugdíjasokat, akiknek szolgálati nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át. (Az ötvenhetedik életév betöltése a korábbi nyugdíjszabályok szerint a hivatásos állományú személyek részére a szolgálati viszony felső határa, egyben nyugdíjkorhatáruk is volt.)

A szolgálati járandóságként tovább folyósított ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésig terjedő átmeneti időszakban a következők szerint fizetik ki:

 

2012. január 1-jétől az 1955.évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben hivatalból szolgálati járandóságként kell tovább folyósítani a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjszüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

 

Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha

a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 18.§-a, vagy a Hjt. 201.§-a alapján minősítő határozattal megállapították,

a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszünése hónapjának utolsó napjáig.

A továbbfolyósítás mellett rendezést nyert az is, ki jogosult 2012-től szolgálati járandóságra.

Szolgálati járandóság megállapítása újonnan

2011. december 31-étkövető kezdő naptól szolgálati járandóságra jogosult az a személy,

akivel a Hszt., illetve a Hjt. (ezek a jogszabályok a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak helyzetét szabályozzák a rendvédelmi szerveknél, illetve a honvédségnél) alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszünését követő napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

aki 2011. december 31-én a Hszt., vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejü rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a huszonöt évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is, vagy

aki 1954-ben vagy azt megelőzően született, 2011. december 31-én a Hszt,. vagy a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a huszonöt évet.

feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

A szolgálati járandóság megszüntetése

A jogszabályi rendelkezés szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére is megszüntethető, ellentétben a nyugdíjakkal, amelyekről lemondani nem lehet. Meg kell szüntetni a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot akkor is, ha a jogosult bejelentés nélkül végez munkát. Ebben az esetben további szankció, hogy a folyósított korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság folyósított, de legfeljebb egy évi összegét is meg kell fizetnie.

A szolgálati járandóságot akkor is meg kell szüntetni, ha a fegyveres testületben szeniorállományban foglalkoztatott személy szolgálati viszonyát kifogásolható életvitele miatt, vagy arra tekintettel szüntették meg, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt elkövetett szándékos büncselekmény miatt (a katonai büncselekmények kivételével) jogerősen elítélték.

A nyugdíjkorhatár betöltése

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot csökkentések nélküli összegben kell öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani.

A szolgálati nyugdíjak terén több alkalmazandó kötelező nyugdíjrögzítés volt, az utolsó nyugdíjrögzítés 2011. december 31-i időpontra történt, erre a napra rögzítetni kellett azoknak a fegyveres állományú személyeknek a szolgálati nyugdíját, akik huszonöt évet elérő szolgálati viszonnyal rendelkeztek.

A nyugdíjrögzítésnek a későbbi ellátás összege szempontjából van jelentősége.

A szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíj jogosultsága szempontjából ugyanis a korhatár előtti ellátásban részesülők öregségi nyugdíjjal kapcsolatos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a jogosult személy megállapított, vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkezik, öregségi nyugdíja összegét megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíjának az időközben történt éves nyugdíjemelésekkel növelt összegéhez kell hasonlítani, a kedvezőbb összeg jövőbeni folyósíthatósága érdekében.

Több megállapított vagy rögzített nyugdíj esetén az összehasonlítást a magasabb összegü ellátáshoz kell elvégezni.

A hozzátartozói nyugellátások megállapításakor is fentiek szerint meghatározott kedvezőbb összeget kell figyelembe venni.

Szüneteltetés

A szolgálati járandóság folyósítása mellett a korhatár előtti ellátások melletti keresőtevékenység szabályai szerint lehet munkát végezni.

Ennek megfelelően a nyugdíjkorhatár betöltésig a járandóság folyósítása mellett évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig folytatható keresőtevékenység, az összeghatár elérését követő hónap első napjától az adott év végéig a járandóság folyósítása szüneteltetésre kerül.

Ha a keretösszegelérése decemberben történik, a decemberi járandóságot vissza kell fizetni. Fenti korlátozás természetesen itt is csak a nyugdíjkorhatár eléréséig érvényes.

A szolgálati járandóság megszünése

Az ellátás megszünésére a korhatár előtti ellátások megszünésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Molnárné dr. BaloghMárta 

Hivatkozás:HR/Munkajog

Fotó: Archív

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 11. 13., 15:21
Katonai tiszteletadás mellett adták át a kormányzati forrásból felújított első világháborús hadisírokat, illetve a Nagy Háború felújított emlékművét november 11-én, szombaton, Kiskunfélegyházán. Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, és Csányi József polgármester helyezték el az újjászentelt emlékműnél a tisztelet és az emlékezés koszorúit. A Honvédszakszervezet részéről Bali János Felügyelő Bizottsági tag vett részt a rendezvényen...
2017. 11. 09., 15:54
A Halottak Napja alkalmából, - a közösségért munkálkodó tagtárs emlékét szimbolizáló kopjafánál-, megemlékezést tartott özv. Borka Istvánné Margó, a Honvédszakszervezet képviseletében Czövek János elnök, Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivő, valamint Klopfer Szandra személyi asszisztens...
2017. 10. 31., 10:13
„Soha többé ne legyen olyan helyzet, amely a hősöket és az áldozatokat teremti” – mondta Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára október 30-án, hétfőn, Budapesten. A megemlékezésen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök és Sörös István a Hosz Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte...
2017. 10. 31., 10:06
Halottak napja alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett a Honvédelmi Minisztérium a hazánk területén hősi halált halt magyar és más nemzetiségű katonákra október 30-án, hétfőn. A Honvédszakszervezet részéről Szendrei Zoltán alelnök vett részt a megemlékezésen...
2017-11-13 14:40:40
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédszakszervezet 2017. november 14-15-én tartja Küldöttgyűlését Balatonakarattyán, ezért a jogsegélyszolgálat 2017. november 15-én elmarad. Dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető legközelebb november 22-én (szerdán) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-11-06 09:08:23
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője az ünnepre való tekintettel 2017. november 08-a (szerda) helyett november 07-én (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-10-31 11:14:51
2017. október 12-én tartott ülést a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A munkáltatók szociális hozzájárulási adója 2018-ban 2,5 százalékkal csökken. A LIGA Szakszervezetek kiállt a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék eltörléséért. Törvénymódosítás születhet arról, hogy a jövőben a szakszervezeti tisztségviselőt visszahelyezhesse a bíróság.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A napokban az egyik közösségi oldalon néhány fotó jelent meg a vélhetően nemrégen átadott új Jak-130-asokról, melyeket Oroszország szállított le Mianmarnak.

  Háború Művészete magazin

Az elmúlt néhány esztendőben ismét felértékelődtek a hagyományos védelmi feladatokra optimalizált fegyverrendszerek, így az irányított páncéltörő rakéták. A NATO keleti szárnyának szinte minden országa komoly fejlesztésekbe fogott ezen a területen.