2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Hosz álláspontja a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításásáról

Hosz  |  2006. 06. 30., 11:02

A T/366. sz. „A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatról a Honvédszakszervezet kialakította álláspontját, melyet megküldött az igazságügyi és rendészeti miniszternek, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága elnökének, alelnökének, valamint a honvédelmi tárca vezetőinek. A szaktárca első reagálásában helyesli álláspontunkat. A továbbiak során mind a szaktárca vezetőit, mind a közjogi méltóságokat keresni fogjuk álláspontunk kifejtése és támogatása érdekében.

A Hosz álláspontja

 

a T/366 sz. „A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról” szóló törvényjavaslattal kapcsolatban

 

 A kormány 2006. 06. 23- án benyújtotta a parlamentnek „A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról” szóló T/366 jelzésü törvény tervezetét.

Mivel a tervezet katonákra vonatkozó (Hjt.-t érintő) 4.§- a szolgálatvállalói érdekek súlyos sérelmét okozzák, a Honvédszakszervezet a módosító rendelkezéseket nem tarja elfogadhatónak. Ebből kifolyólag sürgeti a szóban forgó előterjesztés visszavonását, az érdekegyeztetés rendszerében való újratárgyalását.

Véleményünket az FRDÉSZ és a Liga álláspontjának részeként az érdekegyezetés magasabb szintjein is megjelenítjük.

 A törvénytervezet a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésének feltételeit úgy kívánja módosítani, hogy megszünteti az eddig általánosan előírt továbbfoglalkoztatás vizsgálatának kötelezettségét.

A továbbiakban a felmentéshez elegendő a honvédség létszámcsökkentésére vonatkozó döntés, vagy a beosztás megszünése. Törli az eddigi feltételeket: az iskolai végzettségnek (szakképesítésének) és rendfokozatnak megfelelő más - akár átképzés után - betölthető beosztás, illetőleg más helységben levő ilyen beosztás hiányát. Továbbá, az átképzéshez, illetve a más helységbe, illetőleg más beosztásba való áthelyezéshez történő hozzájárulás hiányát.

Az új rendelkezés szerint, ha az állomány tagja szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot (rendelkezik 25 év szolgálattal) jogviszonya minden különösebb indok nélkül felmentéssel bármikor megszüntethető. (nyugállományba helyezhető.) Itt is törlődnek az eddigi feltételek: beosztásban szolgálati érdekből a továbbiakban nem foglalkoztatható, a számára felkínált legalább azonos szintü beosztást nem fogadta el. (mármint a katona)

Ugyanez a helyzet a nemzetbiztonsági szempontból történő alkalmatlanná válás esetén is, a továbbiakban nem kel megvizsgálni, hogy alacsonyabb biztonsági fokozathoz kötött beosztás felajánlható e az érintettnek.

           A tervezet szándéka szerint a felmentési időre a távolléti díjat havonta utalják, és folyósítását beszüntetik, amint az állomány tagja költségvetési szervnél alkalmazást nyer. Hasonló helyzet a végkielégítéssel is, ha a volt katona felmentési időn belül költségvetési szervnél el tud helyezkedni, úgy számára végkielégítés nem jár. (igaz a jogosultsági időt „magával viszi”) A rendelkezés hátrányos megkülönböztetést jelent a Munka Törvénykönyvében rögzítettekhez képest.

 A tervezet rendelkezéseinek bevezetésével nő a kiszolgáltatottság: létszámcsökkentésnél, átszervezésnél megerősödik a „fünyíró elv”. A jogviszony megszüntetésére vonatkozó döntés lényeges szempontok vizsgálata nélkül hozható meg. Ilyenek többek között az évente nagy gonddal összeállított teljesítményértékelés, minősítés, az előmeneteli rangsorban elfoglalt hely, a végzettség, a tapasztalat, a kimagasló minőségü munka.

A javaslat a feltételek kiiktatásával gyakorlatilag felszámolja a jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a jogorvoslat lehetőségét.

 Megállapítható, hogy a tervezett rendelkezések sértik (a jelenlegihez viszonyítva lényegesen alacsonyabb szintre helyezik) a foglalkoztatási- és jogbiztonságot, valamint a katonai pálya beláthatóságának és tervezhetőségének, bizonyos szempontból az esélyegyenlőség jogszabályban rögzített elveit, méltánytalanságot eredményeznek. Rombolhatják a haderő kialakulóban lévő szellemiségét, szolgálati kultúráját.

A katona eddig a jogszabályi előírásoknak és a vezetői követelménytámasztásnak igyekezett megfelelni. Ezután, ha a pályán kíván maradni, akkor is a parancsnoki „elvárásokat” kell követnie, ha azok nincsenek összhangban az előbbiekkel. Így a szolgálati viszonyokkal történő öntudatos azonosulást mindinkább felválthatja a szervilizmus, a szolgalelküség.

         Mindezeken túl a tervezet a honvédségben szolgálókra gyakorolt hatásaival párhuzamosan a rendszer céljainak megvalósulását, a szervezeti érdekeket is figyelmen kívül hagyja.

A hadsereg szigorúan hierarchikus rendszerében különös szerepe van a kiválasztásnak mind a kinevezések, az előmenetel, mind a szervezetből történő kiválás (felmentésnek) esetében is. A honvédség elemi érdeke, hogy minden beosztást az arra legalkalmasabbak töltsenek be, illetve maradjanak beosztásban. Az állomány összetételének kialakításában számos, a civil szférában csak részeiben alkalmazott feltétel együttes vizsgálata, értékelése szükséges.

A honvédségben a munkáltatói jogkörök decentralizált volta mellett is jelenleg jogszabályi kötelezettség megvizsgálni, hogy a katona számára, a honvédség egészében van-e betölthető beosztás. Így a kiválasztás a civil szférával ellentétben nem helyileg (pl. adott polgármesteri hivatal állományából) történik, hanem gyakorlatilag a Magyar Honvédség szintjén valósul meg, amely mindenképp fejlettebb megoldást jelent, amelynek müködtetésére az utóbbi években a személyügyi szakigazgatás kellőképpen felkészült.

A honvédség permanens átalakulásban müködik, jelentősebbnél jelentősebb változások követik egymást, amelyekben csak a források szükülése valamint létszám csökkenése tekinthető állandó összetevőnek. Ebben a helyzetben a kör szükítése nem annak a minőségi állománynak a kialakítását szolgálja, amely elméletileg a professzionális haderő egyik pillérét képezné.

A 25 év szolgálati viszonnyal rendelkezők általában a negyvenes éveikben járó, magas elméleti felkészültséggel és gazdag gyakorlati tapasztalattal rendelkező, zömében vezető beosztásban (szakmai, parancsnoki) lévő, vagy arra alkalmas katonák. A rendszerből történő ellenőrizetlen kiléptetésük ismét csak erősen kétségessé teszi a már említett célkitüzések megvalósulását.

A tervezet olyan – nem utolsó sorban a költségvetés számára meglehetősen drága - megoldásokat alkalmaz, amelyek egyrészt nem illeszthetők a jogállási törvény által létrehozott alrendszerek lényegi elemeihez, másrészt hatásukban megingathatják, értelmetlenné tehetik azok müködését. (humán erőforrás-gazdálkodás, katonai pályafutás, hivatásos- szerződéses pályakép, nomenklatúra, előmenetel, juttatási (illetmény) rendszer stb.)

          A törvénymódosítás a rendelkezései egyrészt közvetlenül, másrészt közvetett hatásukkal végső soron a katona különleges közszolgálati jogállása lényegi elemeinek felszámolását eredményezik.

 

Budapest, 2006. június 27. 

 

Mészáros Géza

a Honvédszakszervezet elnöke

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.