2023. 10. 04. szerda
Ferenc
: 388 Ft   : 370 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Fókuszban a munkaügyi feladatok

Hosz  |  2006. 10. 11., 08:01

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) október 11-i ülésén a szervezeti átalakítással, illetve azzal kapcsolatos szakmai feladatról szóló HM utasítások megtárgyalása mellett a haderő-átalakítás aktuális feladatai és az átalakításra tervezett honvédségi szervezetek munkavállalóival összefüggő munkaügyi feladatok is napirenden szerepeltek. A HÉF soros elnöke ez alkalommal is Mészáros Géza, a Hosz elnöke volt, a katonák reprezentatív szakszervezetét Szincsák Gyula alelnök, dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügyvivő és Czövek János szárazföldi haderőnemi titkár képviselte... 

Az ülésen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivője Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Breuer László, a Hodosz vezető titkára volt.

Napirend előtt, a Hosz részéről Szincsák Gyula alelnök több kérdést is megfogalmazott. Most ezekből idézünk:

1. Az MH szervezetei átalakítására vonatkozó döntésekről a tárca és a vezérkar illetékesei a parancsnoki állományt október 5-én, az érdekvédelmi szervezeteket október 6-án tájékoztatták. Ennek kapcsán ismételten jelezzük, hogy a Hosz későinek tartja az állomány túlnyomó többségét érintő döntések előkészítése során a tárca részéről nyújtott tájékoztatást, valamint az érdekvédelmi szervezetekkel történő egyeztetés módját és mértékét. Szincsák Gyula Hosz alelnök azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban több esetben előfordult, hogy az országos vagy a helyi sajtó jobban van informálva, mint a parancsnoki állomány vagy az érdekvédelmi szervezetek. Példának okáért: a Heves Megyei Hírlap hetekkel a bejelentés előtt pontosan informálta az érdekelteket a változásokról - tette hozzá. A Hosz kérése, hogy a HM ne rejtegesse az információkat, hanem időben ossza meg azokat a szakszervezetekkel.

Válaszában dr. Lakatos vezérőrnagy kifejtette: minősített volt a tájékoztató, mivel a teljes hadrendet, a teljes létszámot tartalmazta a miniszteri döntés. Nagyon sok alternatíva volt, így ezek felesleges zavarokat okoztak volna. Úgy látom, most, az előzetes döntések után, a részletes kidolgozás alkalmával lesz a szerepe az érdekképviseleteknek - mondta a tábornok.

A közszolgálati reformmal összefüggő egyeztetésekkel kapcsolatban dr. Till Szabolcs ezredes tájékoztatott. A HM jogi főosztályvezető-helyettes elmondta, hogy az október 15-i héten nyílnak meg a lehetőségek a tárca a szakszervezetek közötti egyeztetésekre.

2. A tájékoztatás során nem ismertették az egyes katonai szervezeteket érintő változások indokait, valamint a döntést megalapozó tényeket és adatokat. Szincsák Gyula rákérdezett, hogy milyen számvetések és kalkulációk készültek az alakulatokat érintő átalakításokkal összefüggésben, a költséghatékonyság fokozása érdekében. 

A regáló Horváth József dandártábornok volt. A főosztályvezető elmondta: a HM védelmi-tervező bizottsága megtárgyalta az erőforrás-költségszükségletét. El kell érni, illetve tartani kell azokat a képességeket, amelyeket a Magyar Köztársaság a szövetség felé vállalt. A VKF minden, az átszervezésben érintett alakulathoz ellátogat, s minden információt, adatot részletesen is megoszt a katona-állománnyal - mondta Horváth dandártábornok.  

3. A szervezetek, a HM és az MH, valamint az intézményi és csapatbesorolás közötti váltással, az intézmények, a vezető szervek, végrehajtók egymástól elkülönített, megjelenített létszámadatai valójában lehetetlenné teszik a kiinduló helyzet és az átszervezés következtében kialakuló állapot egybevetését, összehasonítását. Készültek-e az állomány egyes kategóriáira vonatkozó számszaki összevetések?

A reagáló Lakatos tábornok kifejtette: csak a Honvéd Egészségügyi Központról nem született döntés, hogy hadrendi elem-e vagy nem! A január elsejével létrejövő MH ÖHP alá mintegy 17 ezer katona fog tartozni, tehát a korábban számított csapatlétszám mintegy kétezerrel fog növekedni, állományarány-változás nem lesz.

4. Az állománytáblákban rendszeresített szerződéses legénységi helyek jelentős része költségvetési korlátok miatt eddig sem került feltöltésre. A tárca vezetése a csapattagozat létszámának bővítésével egyidejüleg a feltöltöttség jelentős emelését is meghirdette. Mekkora pénzügyi forrást igényel a célok elérése, a személyi kiadások terén amúgy is túlfeszítettnek jelzett költségvetés mellett? Hogyan kívánja megoldani a tárca személyi feltöltés a pénzügyi finanszírozását?

A választ megfogalmazó Lakatos vezérőrnagy elmondta, hogy a szerződéses állomány toborzásának korlátozása örömteli, hiszen kisebb a kiáramlás, így alacsonyabb a  befogadói igény. A HM KPSZH főigazgatója, dr. Alkéri tábornok még hozzátette: a költségvetési létszámmal egybe kell esni a munkaköri jegyzékben és az állománytáblákban szereplő létszámadatoknak.

5. A HM és az MH szervezeteinél egyaránt gyakori jelenség az, hogy azonos területről különböző (szolgálati) elfoglaltság okán ideiglenesen, de hosszabb időre többen is távol vannak. Remélhetőleg szükségesek azok az esetek, amikor egy katona papíron még 3 társát is helyettesíti. Keresik-e a megoldást a tárca illetékesei a távollévők jelenleginél hatékonyabb helyettesítésére - kérdezte a Hosz alelnöke.

A válaszadó dr. Alkéri elmondta, hogy a korábbi, helyettesítésekből adódó feszültségek oldódni fognak, a reformlépések a szigorítások irányába mutatnak.  A tárca költségvetése a Kormány költségvetése, s nem titok, hogy 4 évre fog szólni.

A kiegészítést megfogalmazó Palásti dandártábornok szerint, amikor a feltöltöttségi arányok változni fognak, amikor alegységek kompletten vállalnak majd missziót, akkor ezek a problémák megoldódnak majd!

Ezt követően rátértek a tervezett napirenden szereplő témák tárgyalására. Az államháztartás hatékony müködéést elősegítő szervezeti átalakításról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/200. (VI.30.) Kormányhatározatban foglalt egyes feladatok végrehajtásáról szóló HM utasítás tervezetet dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy terjesztette elő. A HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője kiemelte: a szervezési HM utasítással kapcsolatban: a mai napon áll össze az első körben egyeztetett szöveg. Érdemi változás, hogy az alapokmányokhoz, állománytáblákhoz, munkaköri jegyzékek mihamarabbi életbe lépéséhez, úgy tervezzük, hogy a tervezettnél korábbi időpontban adjuk ki az utasítást.

Szincsák Gyula hangsúlyozta, hogy az állomány szempontjából talán legfontosabb momentum, hogy a korábbi kondícióknak megfelelően tehessék meg kollégáink az életüket alapvetően megváltoztató lépéseket. A munkavállalói oldal javasolja, hogy a szervezési időszak kezdőnapját helyezzük át 2006. decemberének utolsó napjaira, majd hozzátette, hogfy a katonák szempontjából ugyancsak fontos, hogy az állomány csak jogviszonya fenntartásával teljesíthesse feladatát. A HM képviselői ezt követően ígéretet tettek, hogy a kéréseket – lehetőségeikhez mérten – akceptálni fogják.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározatban foglalt egyes feladatok végrehajtására kiadott HM utasításban meghatározottakkal összefüggő szakmai feladataik végrehajtásáról szóló HM utasítást is Lakatos tábornok terjesztette a HÉF elé. Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke szerint nagyon bonyolult feladat előtt állunk, ezért - mint mondta - érdemes lenne a folyamatokat sokoldalúan leszabályozni. Elhangzott még, hogy a HM tárca minden jóindulata ellenére, a Hosz hiányolja a rekonverziós erőfeszítéseket, ezek ugyanis semmiféle intézményes garanciát nem adnak az elhelyezkedéshez.

A haderő-átalakítás aktuális feladatairól Tóth Gábor alezredes tájékoztatott. A HM haderőtervezési főosztálya osztályvezető-helyettesének szóbeli kiegészítése után Szincsák Gyula alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a vezérkarnál készült intézkedések jó része nem jut el az érdekképviseleti szervezetekhez. Ezt a kérést is akceptálta az előterjesztő.

A válaszadó HM személyzeti főosztályvezető elmondta, hogy most a legfontosabb a két HM utasítás összehangolása.

A KMEB-ek létesítésére és müködésére vontakozó napirendet Palásti Ferenc dandártábornok terjesztette elő. A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Breuer László elmondta, hogy a dokumentum, az előterjesztés jó úton halad. A Hodosz vezető titkára szerint a megalakulás után az ügyek eredményes továbbvitele a legfontosabb.  

Az átalakításra tervezett honvédségi szervezetek munkavállalóival kapcsolatos munkaügyi feladatokról szóló napirendet szintén Palásti Ferenc dandártábornok terjesztette elő.

A napirendi pontok tárgyalása után Sipos Géza, BEOSZ elnök bejelentette, hogy más elfoglaltsága miatt Erdős Lászlót felmentették ügyvezető alelnöki pozíciójából, helyére Ipacs Józsefet választotta a BEOSZ. 

Az ülés végén Mészáros Géza soros elnök ismertette a HÉF következő, Hajdúhadházon, október 25-én rendezendő programját. Zsoldos Géza HÉF titkár még hozzátette, hogy november 15-én az elmúlt hónapok több elnapolt témáját - többek között a bérhelyzetet - is tárgyalni kell a fórumon.   

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023. 08. 28., 09:00
30 éves a magyar katonai felsővezető-képzés! A jubileumi év tiszteletére rendezett ünnepségre Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja meghív minden nyugállományú kollégát, aki az elmúlt 30 évben elvégezte a katonai felsővezető-képzést – köznapi nevén a vezérkari tanfolyamot.
2023. 09. 27., 12:32
2023.09.26-án Czövek János elnök és Bazsik István alelnök tartott tájékoztatót Kaposváron a HOSZ alapszervezeténél...
2023-08-28 10:30:20
A V4 tagországok az EUROMIL képviselőivel kiegészülve idén Szlovákiában tartják soron következő éves szakmai konferenciájukat
2023-08-28 09:44:54
Szeptember 02-án következő állomásához ér a 175. éves a Magyar Honvédség programsorozatunk. Ezen a napon kerül megtartásra az Úri Libaterelő túra, ahol a Hosz tagokat és a katonai nevezőket az alaklomhoz illő ajándékkal lepjük meg.
2023-08-18 07:51:02
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából tartott Fáy túra beszámolóját Tiger Zoltán tagtársunk "szemüvegén át" olvashatják az érdeklődők

  JETfly Magazin

Újabb mérföldkövet jelentő esemény a Szlovák Légierő F-16-os beszerzési programjában: 2023. szeptember 29-én repült az első, szlovák részre készült F-16V.

  Háború Művészete magazin

Véget ért a leendő EUFOR parancsnok és törzse, valamint a magyar parancsnoki évhez kapcsolódó képességek (például támogató, tűzszerész, MEDEVAC) szakállománya részére tartott békeműveleti célfelkészítés szeptember 29-én.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.