2024. 05. 29. szerda
Magdolna
: 385 Ft   : 355 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A HÉF-en történt

Hosz  |  2006. 11. 14., 13:58

A számos napirend előtti kérdés után a haderő-átalakítás aktuális helyzete, a 2006-2007. évi szervezeti változások, a lakásellátás, a HM alapítású gazdasági társaságok, a Hjt. módosítás, valamint a rekonverzió jelenlegi helyzete is téma volt a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) ülésén. A november 15-i rendezvényen a Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivő, valamint dr. Oláh Gábor jogi-és Németh Péter munkavédelmi szakértők képviselték...  

Az ülésen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a HÉF soros elnöke Mészáros Géza, a Hosz elnöke, a munkaadói oldal ügyvivője Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Breuer László, a Hodosz vezető titkára volt. Napirend előtt a munkavállalói oldal ügyvivője szóvá tette, hogy a szakszervezetek nem kaptak meghívást az önkéntes haderő megalakulása 2. évfordulója alkalmából közelmúltban megrendezett ünnepségre, majd az egri vezérkar-főnöki tájékoztatón tapasztalt furcsaságokat is megemlítette. Breuer László szerint tanulságos volt az egri eset, s ezért érdemes volna átgondolni, hogy egy ilyen jellegü, az adott katonai szervezet megszüntetését bejelentő eseményre milyen körben hívnak meg ezt követően elöljárókat, illetve, hogy vajon miért nem tesznek fel kérdéseket a parancsnoki álománynak az érintett katonák, ugyanakkor a szakszervezetek számos problémával szembesültek. Palásti dandártábornok válaszában elmondta, hogy szervezési hiba történt, ezért nem hívták meg a szakszervezetek képviselőit az önkéntes haderő 2. évfordulója tiszteletére szevezett székesfehérvári eseményre. Az egri tájékoztatóval kapcsolatban a személyzeti főosztályvezető kijelentette, hogy az esemény hangulata indokolta azt, hogy Havril vezérezredes eltérjen az eredetelig tervezett forgatókönyvtől, ám az ügyet követően minden érintett - többek között a helyi hadkiegészítő-parancsnokság is - részletes tájékoztatást kapott.     

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke a szolgálati nyugdíj azonos kondícióival kapcsolatban azt kérdezte, hogy mit jelentenek pontosan a nyugállományba vonulás esetén a jelenlegivel azonos feltételek? Mi a honvédelmi tárca elgondolása és álláspontja a juttatások jövőbeni rendszerére, a nyugdíjszámítási alapját képező elemek sorsára vonatkozóan?

Pál István ezredes, a HM KPSZH főigazgató-helyettese válaszában rávilágított, hogy akik 2007. január elsejével rendelkezni fognak 20 év szolgálati viszonnyal, azok azonos  kondíciókkal tudnak szolgálati nyugdíjba vonulni. Ezt követően még elmondta, hogy tárcaközi elgondolás és érdekegyeztetés indul meg az ügyben november 16-án. A törvény-tervezetet pedig 2007. június 30-ig kell a HM tárcának benyújtani - tette hozzá.

Napirend előtti 2. kérdésében Szincsák Gyula azután érdeklődött, hogy létrejön-e és milyen feltételekkel a haderő új struktúrájára történő áttéréssel kapcsolatban az érintett katona-állomány továbbfoglalkoztatását biztosító - HM és IRM közötti - megállapodás? Van-e más elképzelése a tárcának az egyébként speciális feladatot ellátók jogviszonyban tartására. Azt is megkérdezte a Hosz alelnöke, hogy milyen állapotban van a kormányrendeletben érintett szervezetek átadására vonatkozó megállapodás kidolgozása, annak megkötése?  

A munkaadói oldal ügyvivője válaszában elmondta, hogy  a BVOP-hez várhatóan 11 ember kéri az átvételét, ebből hatan csak Budapesten hajlandóak szolgálni. Ezt követően hozzátette, hogy a HM HVK részéről Mikita altábornagy, a BVOP részéről pedig Csere vezérőrnagy már megkezdte a tárgyalásokat az ügyben.

A haderő-átalakítás aktuális helyzetéről és feladatairól Békési István dandártábornok tartott tájékoztatót. A HM haderőtervezési főosztályának vezetője kiegészítő hozzászólásában elmondta, hogy ütemterv szerint halad az átalakítási időszak, annak minden részlete a törvényi előírások, miniszteri uatsítások alapján történik. A Hosz alelnöke az előterjesztést követő vita során azt kérte, hogy a beosztások megváltoztatásánál flexibilis lehetőségeket biztosítson, vagyis a ,,civilesített" munkaköröket - az átmeneti időszakban - katonák is betölthessék. A HM személyzeti főosztályvezető miután jogosnak nevezte a felvetést, elmondta, hogy a tárca is számol ezzel a lehetőséggel, vagyis lesznek olyan ,,civilesített" beosztások, amelyeket közalkalmazottakkal és katonákkal egyaránt feltölthetnek.  

A 2006-2007. évi szervezeti változásokról, valamint a szervezeti átalakítás humánpolitikai célkitüzéseiről dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy beszélt. A HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője elmondta, hogy az államigazgatási reform keretében zajló új struktúrára történő áttérés következtében mintegy 20%-kal csökkent a vezető beosztások száma. Ezt követően - többek között - a szervezeti átalakítás humánpolitikai irányelveiről, így a munkakörök jövőbeni korszerübb megtervezéséről és a továbbfoglalkoztatás ügyéről is. A teljesítmény-értékelés alól nem függetlenítheti magát a HM tárca sem - zárta szavait az előterjesztő.

Ezt követően Szincsák Gyula azt jelezte a HÉF számára, hogy az integrálódó katonai szervezeteknél nem azonos esélyekkel indulnak a különböző katonai szervezetek tagjai, vagyis azok élveznek előnyt, akik már az adott helyőrségben, adott szervezetnél már korábban is ott szolgáltak. Emellett az is nyugtalanítja az érintetteket, hogy a csapattagozat állománytáblái később készülnek el, így az ott szolgálók hátrányba kerülnek.      

A honvédelmi tárca lakásreform döntéseinek végrehajtásáról, valamint a lakásellátás jövőbeni lehetőségeiről Lévai István Attila dandártábornok tájékoztatta a fórumot. A HM védelemgazdasági főosztályvezetője beszélt - többek között - az elmúlt időszakban bevezetett többpólusú lakásreformról, illetve a változtatás igényéről is. Both István ny. ezredes a lakáscélú támogatásokról tartott előadást, itt mondta el azt is, hogy a HM lakásfejlesztési erőforrása 2007-ben 0Ft lesz, vagyis új megoldási lehetőségeket kell kidolgozni.   

A munkavállalói oldal nevében felszólaló Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy a következő időszakban rendkívül fontos lesz az új elgondolás, a lakáslízing, mint megoldási módozat bevezetése.

A HM alapítású gazdasági társaságokat (ZRt.-k és Kht.-k) érintő döntésekről és tervekről, valamint a honvédségi közhasznú társaságok és részvénytársaságok munkavállalóinak nagyobb csoportját érintő tervezett változásokról is a védelemgazdasági főosztályvezető beszélt. Lévai dandártábornok írásos előterjesztését kiegészítendő elmondta, hogy a szükséges kapacitásokat és szolgáltatásokat - az átalakítás alatt, a szükös költségvetés ellenére - is biztosítani fogják a társaságok.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint a HÉF munkavállalói oldal részére a közszolgálati reformmal összefüggő foglalkoztatási jogviszonyok felülvizsgálatának ütemezéséről és tartalmi elemeiről a HM jogi főosztályvezető-helyettese nyújtott információkat. Dr. Till Szabolcs ezredes előterjesztésére reagáló Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy rengeteg a katona-állományt hátrányosan érintő rendelkezés került be a módosító csomagba, ezek pedig méltánytalanságokat is magukban rejtenek. A fentiek miatt a Hosz szakmai egyeztetés megkezdését kérte, s reményét fejezte ki, hogy több kérdésben is meggyőzhető még a tárca. A Hosz jogi ügyvivője is több szakmai kérdésben jelezte, hogy további egyeztetésre lenne szükség. Dr. Hortobágyi Tibor - egyebek között - a felmentési idő lerövidítésével, a gyermekápolásra adott egészségügyi szabadság kérdésével, valamint a visszatartott távolléti díj újraszabályozásával kapcsolatban is elkerülhetetlenek tartotta a további szakmai egyeztetéseket.

A következő napirend a rekonverzió kérdésével foglalkozott. A HÉF ülésen kiemelten foglalkoztak a honvédséget elhagyó hivatásos és szerződéses állomány, valamint a közalkalmazottak és köztisztviselők elhelyezkedését, újbóli munkába állását támogató intézkedések kidolgozottságára szükséges döntések meghozatalára címü előterjesztéssel. Palásti Ferenc dandártábornok szavait Gyuris Mihály, a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumi titkára egészítette ki. A Hosz nevében felszólaló dr. Oláh Gábor elmondta, hogy a szakszervezet jelenleg nem látja annak a lehetőségét, hogy a katonák más közszolgálatban elhelyezkedhetnének, majd hozzátette, hogy a MEB-ekkel kapcsolatos informatív kiadvány megjelentetését is célszerünek látná.

A honvédelmi ágazat munkavédelmi helyzetéről Bíró József, a HM KEHH főigazgatója tartott tájékoztatót. Ezt követően Németh Péter, a Hosz munkavédelmi szakértője több kérdést is megfogalmazott, így - egyebek között - a munkavédelmi érdekképviseletek létrehozásával, a munkabiztonságra, munkavédelemre szánt költségvetéssel, valamint a parancsnoki büntetőjogi felelősséggel kapcsolatban is érdeklődött. A HM KEHH szakértői, dr. Schmutzer ezredes és Rávai alezredes egyebek mellett elmondták, hogy folyamatban van a munkavédelmi törvény átdolgozása, a munkavédelmi érdekképviseletek pedig - ahol megalakították őket, ott - nem váltották be a hozzájuk füzött reményeket.

Az ülés végén - a napirendről történő egyeztetés után - Mészáros Géza, a fórum soros elnöke bejelentette, hogy a HÉF legközelebb december 6-án tart ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...

  JETfly Magazin

Az első nyári hónapban repülőnapot rendeznek többek között Dunakeszin, Kadarkúton és Budaörsön is, a Múzeumok Éjszakáján pedig szintén több helyszínen várják a repülés rajongóit!

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.