2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Beszámoló a februárban végzett tevékenységről

Hosz  |  2007. 03. 02., 13:20

A Honvédszakszervezet apparátusa az alábbi feladatokat végezte el februárban...

Szervezeti események: Az elmúlt hónapban is ülésezett az ügyvezetés és az elnökség, sőt ebben a hónapban nyugállományú és Hosz választmányi ülést is megszerveztük. A testületek munkáját nagyban befolyásolta a kialakult helyzet a bérmegállapodás kapcsán. A Hosz felkészült egy esetleges támogató demonstrációra, melyre a február 15-i közszolgálati fórum is felkészített bennünket. Végül a sztrájkbizottság megegyezett a Kormánnyal, így a nyomásgyakorló eszköz nem kellett alkalmazni.

Tudósításainkból is kiderült, hogy a HÉF-en sem tétlenkedtünk, számos kérdésben fejtettük ki markáns véleményünket. A különböző jogszabályok véleményezése folyamán közöltük a tagság érdekeit pozitívan érintő javaslatainkat, melyeknek a szakértői egyeztetetéseken is hangot adtunk. A hónap végén megkezdődtek a tárca szintü illetménytárgyalások, melyen így tovább küzdünk mind az illetmény-jellegü, mind az illetményen kívüli többletjuttatásokért (Ruházati illetmény, étkezési hozzájárulás, pénztári hozzájárulások, különböző támogatások, stb.). Ezeken a tárgyalásokon, magától értetődően, a legkedvezőbb kondíciókat szeretnénk elérni.

Februárban is tevékenyen részt vettünk az FRDÉSZ és a LIGA rendezvényein.

Tájékoztatók: Történelmi esemény történt, amikor 7-én a Hosz először tarthatott tájékoztatót külföldön állomásozó missziónál. Mészáros Géza elnök Szarajevóban tett eleget a tagok kérésének, és az aktuális kérdéseken túl, személyi beszélgetésen is képviselte tagjaink érdekeit. Szintén először fordult elő, hogy a vezérkari tanfolyam hallgatói hallgattak aktuális tájékoztatót a Hosz tisztségviselő, Mészáros Géza elnök és Szincsák Gyula alelnök prezentálásában. Közben ügyvivőink sem tétlenkedtek, számos helyen tartottak hasznos tájékoztatókat.

Személyi beszélgetések: A hónapban tovább folytatódtak a I. II. III. körös személyi beszélgetések, ahol legjobb tudásunk alapján képviseltük tagjaink érdekeit. Ahol az időpontegyezések miatt nem tudtunk személyesen megjelenni – nagyon kevés ilyen hely maradt – szakembereink élő telefonkapcsolatban voltak a helyi tisztségviselőkkel. 

A központi irodában lázasan folyt (folyik) a munka, a rengeteg programot, eseményt illetően, s folytattuk a felkészülést a küszöbön álló Szerződéses Katonák Országos Találkozójára is.

Jogi szakterület:

Jogsegélyszolgálatunk a régi rend szerint üzemel, minden hét szerdáján, ahol sok tagtársunk ügyes-bajos dolgaival foglalkozunk.

A jogi ügyvivő 1-jén személyi beszélgetésen vett részt Győrben, a légvédelmi rakétaezrednél, majd 2-án a szolnoki helikopterezrednél vett részt személyi beszélgetésen. 6-án a székesfehérvári 43. HVBE-nél vett részt általános tájékoztatón, míg 7-én a Központi Honvédkórház önálló csoportjának alakuló ülésén vett részt, és jogi fórumot tartott. 8-án Kecskeméten, a Repülőkórházban tartott jogi fórumot, 9-én pedig fegyelmi eljárásban képviselte egyik tagunkat. 13-án a kecskeméti repülőbázison vett részt személyi beszélgetésen, majd 14-15-én az Összhaderőnemi Parancsnokságon folyó második körös személyi beszélgetéseken vett részt. 19-én a Veszprémi Munkaügyi Bíróságon munkaügyi perben képviselte egyik tagunkat, 20-án elnökségi ülésen vett részt, majd 21-23-án a HM Személyzeti Főosztályán folyó harmadik körös személyi beszélgetéseken vett részt. Ezt követően, 27-én választmányi ülésen vett részt, majd 28-án a központi jogsegélyszolgálaton tartott ügyfélfogadást.

Kommunikációs szakterület:

A szakmai ügyvivő több aktuális tájékoztatóról, valamint a HÉF üléseiről is a helyszínről tudósítva számolt be. Emellett a hsz.hu, az frdesz.org.hu, valamint az egyseg2002.hu weblapot felelős szerkesztette. A fentieken kívül előkészítette és közremüködött az Egység újság 2007/3. számának megjelentetésében. Részt vett a HM Kommunikációs és Toborzó Főosztálya által kiírt pályázatok előkészítésében, illetve biztosította azok határidőre történő pontos leadást.

 

Megbízott nyugat-magyarországi területi ügyvivő: 

A megbízott ügyvivő kiemelt feladatként végezte az első körös személyi beszélgetések lefolytatásában, előkészítésében való részvételt,  illetve a folyamatos telefonos segítségnyújtást Kaposvár, Veszprém, Pápa, Medina, Tata, Győr és Székesfehérvár helyőrségekben. Részben részt vett a második körös személyi beszélgetéseken is. A felsorolt helyőrségekben a fenti tevékenység tájékoztatókkal, kihelyezett ügyfélszolgálatokkal is párosult. Részt vett a HOSZ testületi - ügyvezetés, elnökségi és választmányi - ülésein is.

Február 7-én sikeresen újjászervezte kollégáival az MHKK-ban a huzamosabb ideje nem müködő önálló csoportot is, akik ezzel egyidejüleg tisztségviselőt is választottak. Február 13-án tájékoztatót tartott Szentendrén a közelmúltban bevonult szerződéses legénységi állománynak, ahol az érintettek jelentős része a tájékoztatót követően a HOSZ tagjává is vált. Február 15-én részt vett a közszolgálati béremelések kapcsán rendezett nagygyülésen is.  

Budapesti területi ügyvivő: 

2007. februárjában a következőket hajtott végre:

1. A haderő-átalakítás során felmerült feladatok

-       Első körös személyi beszélgetésekre az érintett katonai szervezetek Hosz tagjainak felkészítése, illetve azok képviselete az MH Haditechnikai Ellátó Központ, az MH Hadtápanyag Ellátó Központ, az MH Radó György Központi Honvéd Korház, az MH Egészségvédelmi Intézet, valamint az MH Egészségügyi Kiképző Központ esetében.

-       Harmadik körös személyi beszélgetésen két fő képviselete február 21-én

-       Új csoportok megalakítása az MH Támogató dandár, Híradó csoportjánál, az MH Támogató dandár, Központi zenekar csoportjánál, az MH Támogató dandár, Helyőrség zenekar csoportjánál.

-       Régi szervezet szerint önálló csoport újraalakítása a jövőbeni új csoport megalakításának az érdekében ( a megbízott nyugat-Magyarországi területi ügyvivő segítségével) az MH Radó György Központi Honvéd Korházban.

    Az állandó jelenlétet biztosító kihelyezett fogadónap ütemtervének elkészítése

-       Egyeztetés a másik két területi ügyvivővel

-       5-5-5 helyőrség, illetve katonai szervezet az érintett

-       Tájékoztatás elkészítése az MH ÖHP parancsnoka részére

-       Tájékoztatás elkészítése az érintett katonai szervezet parancsnokai részére

    Szakszervezeti tájékoztató tartása

-       MH Szentendrei Kiképző Központ kiképzendő szerződéses állomány részére február 13-án

(62 fő szerződéses katonából 49 fő Hosz tag lett)

    Egyéb feladatok

-       Hosz tulajdonában lévő selejt eszközök értékesítésének szervezése, lebonyolítása

-       Hosz eszköznyilvántartás vezetése

-       Közremüködés, a márciusi EGYSÉG újságban bemutatandó Szentendrei szervezetek megkeresésében

-       A HM Hadmüveleti és Kiképzési Főosztály feladatkörében elrendelt Keretgazda Lakásbizottság Hosz delegáltjaként részvétel február 22-én 

KELET-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI ÜGYVIVŐ:  

Az elmúlt hónapban személyi beszélgetéseken volt a következő alakulatoknál: MH. 5/62. Könnyülövész Zászlóalj Hódmezővásárhely, MH. 24. Bornemisza Gergely Felderítő Zászlóalj Eger, MH. 86. Szolnok Helikopter Ezred, MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Müszaki Dandár Szentes, MH. 25/88. Könnyüvegyes Zászlóalj Szolnok, MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Kecskemét.

Tájékoztatót tartott Szolnokon, az Ittebei Kis József Hadnagy Laktanyában települt alakulatoknak,/ MH. 86. Helikopter Ezred, MH. 34. Bercsényi László Különleges Müveleti Zászlóalj, MH. 25/88. Könnyüvegyes Zászlóalj/,  Kecskeméten, a Repülőkórházban, Kálon a MH. Veszélyesanyag Ellátó Központ 2. Lőszerraktárában.

Látogatást tett az MH. 37/4. Török Ignác Müszaki- építő Zászlóaljnál, az MH. 5/3. Bercsényi Miklós Könnyü Lövészzászlóaljnál, az MH. 24. Bornemisza Gergely Felderítő Zászlóaljnál, valamint az MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison.

Részvett az ügyvezetés ülésén és a közszolgálati dolgozók nagygyülésén, valamint az e havi elnökségi ülésen is.     

A szárazföldi haderőnemi titkár: 

Kiemelt feladata volt a szárazföldi alakulatok alapszervezeti vezetőinek segítése, a szervezeti változással kapcsolatos személyi beszélgetéseken felmerült problémák kezelése.

02.01.-én a Katonákért a Törvényességért Alapítvány részére a külföldön szolgálatot teljesítő szakszervezeti tagok 1 %-os felajánlási lehetőségét vizsgálta meg. 02.12.-én MH 25. Klapka György Könnyü Lövészdandárnál és MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóaljnál kihelyezett ügyfélszolgálati tevékenységet végezte. 02.13.-án az ügyvezetés munkaértekezletén vett részt. 02.14.-én és 15.-én Székesfehérváron az MH ÖHP-n második körös személyi beszélgetéseken képviselte a Hosz tagjait. 02.16.-án MH 37. II. Rákóczi Ferenc Müszaki Dandár, MH 5/62. Könnyü Lövészzászlóalj MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyü Lövészzászlóaljnál segítette a közszolgálati demonstráció előkészítését, valamint az MH 5/3. Lövészzászlóaljnál megtartott farsangon vett részt. 02.21.-én és 22.-én Budapesten a Záhc utcában harmadik körös személyi beszélgetéseken képviselte a szakszervezeti tagokat, míg 02.27.-én Választmányi ülésen vett részt. 

A Nyugállományú Tagozat titkára:

Február 8-án a Tagozat választmányi ülésén vett részt, itt a 2006. évi beszámolót fogadták el, majd a 2007. évi feladatokat és a költségvetést hagyták jóvá. Emellett a szervezeti felépítés módosítása, a szervezeti élet fejlesztésének megtárgyalása is napirenden volt.

Február 14-én a tagozat alelnökkel történő találkozón, majd február 15-én, a nyugállományú katonák szociológiai felmérése feldolgozásának megkezdésében vett részt. Február 16-n közremüködött a Hadkiegészítő Parancsnokságok parancsnokaival kötendő Együttmüködési Megállapodás aláírásában. Február 26-n, a Tagozat elnökségi ülés - március 7-re történő - összehívásában volt teendője. Ezeken felül még részt vállalt a Tagozat gazdálkodását érintő elnökségi határozatok előkészítésében /személygépkocsi-térítés szabályozása, kerekévfordulósok ajándékozásának szabályozása/ is.

Dr. Ujfaludi Zoltán, Dr. Hortobágyi Tibor, Takács István, Jakubik András, Jáger Tibor, Czövek János, Trencz Katalin beszámolói alapján írta és összeállította: Szita Róbert

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Az elmúlt napokban a típus gyártására vonatkozóan kedvező híreket kapott az Eurofighter Typhoon gyártósora, hiszen Olaszország és Németország is vásárolna további példányokat.

  Háború Művészete magazin

Június 11-én és 12-én összesen 13 Gidrán harcjármű érkezik az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz Tatára – jelentette be a honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.