2024. 03. 04. hétfő
Kázmér
: 394 Ft   : 364 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Fókuszban a szerződéses honvédségi járatok sorsa

Hosz  |  2007. 03. 19., 16:55

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) a HM Idősügyi Tanáccsal tartott - március 20-i - együttes ülésén elhangzott, hogy a Honvédszakszervezet üdvözli a honvédségi gazdasági társaságok tulajdonosának bérfejlesztési ajánlását, s ezt a szemléletet és hozzáállást kéri a tárcától a katonák és a közalkalmazottak vonatkozásában is. A Hosz-t Mészáros Géza elnök, Heiling Ottó és Szincsák Gyula alelnökök, Kása László elnökségi tag képviselte... 

A HÉF soros elnöke Erdélyi Lajos ny. dandártábornok, miniszteri főtanácsadó, a munkaadói oldal ügyvivője dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza, a BEOSZ elnöke volt. Az ülésen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár, míg a HM HVK főnökét Mikita János mérnök altábornagy képviselte.

Az Idősügyi Tanács ügyvezetőjeként Szekeres István ny. dandártábornok mondott bevezető szavakat, majd napirend előtt Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke az Állami Egészségügyi Központ megalakulásval kapcsolatban intézett kérdést a munkaadói oldal képviselőihez.  

A HÉF február 20-i ülésén Németh András orvos dandártábornok tájékoztatta az érdekvédelmi szervezeteket a HEK megalakításáról és a honvéd egészségügy további müködéséről. Az előadásban bemutatottakat a munkavállalói oldal egyetértőleg tudomásul vette. Ezt követően, március 5-én Győrffi István miniszteri megbízott - a fegyveres és rendvédelmi érdekvédelmi szervek szakmai konzultációja során - a szóban forgó előadásban elhangzottaktól merőben eltérő változatot ismertetett, amely gyakorlatilag felszámolja a honvéd egészségügy intézményi kereteit, tisztázatlanul hagyva többek között az érintett munka- és szolgálatvállalók, az igényjogosultság sorsát. Mi a Miniszter Úr szándéka a HEK, illetve a honvédségi egészségügy ingatlanjai további sorsával kapcsolatban?

Iváncsik Imre a kérdésre reagálva elmondta, hogy a honvédelmi miniszter azt kérte, hogy az ominózus ülésen, a Németh dandártábornok által elmondottakat érdekképviseletek vegyék tudomásul, ahhoz képest semmilyen változás nem történt, minden ugyanúgy van érvényben, mint eddig. Amennyiben lesznek korrekciók, akkor a szakszervezeteket tájékoztatni fogja szaktárca vezetése - mondta a HM államtitkára.

A korábbi HÉF ülésen - a szakszervezetek részéről - felmerült, eltérő felmentési időkről, a gyakorolt méltányosságokról, illetve a személyi beszélgetések tapasztalatairól Palásti Ferenc dandártábornok adott részletes, számszaki tájékoztatást.

A honvédséghez kötődő társadalmi szervezetek - a hadkiegészítő parancsnokságok átalakulása utáni - müködési feltételeiről, különös tekintettel a gondoskodási körbe tartozók ellátására volt a témája a HM személyzeti főosztályvezetője által előterjesztett anyagnak. Palásti Ferenc dandártábornok - többek  között - elmondta: pillanatfelvételről van szó, ám a közel 38 ezres ellátotti kör kiszolgálását méltóképpen kívánjuk ellátni, s ebben számítunk a szakszervezetek hatékony közremüködésére is.

A müködési feltételek tárgyi biztosítása fontos. Tudomásunk szerint vannak olyan helyőrségek, ahol el nem idegenített szolgálati lakások üresen állnak, ezért a Hosz azt kéri, hogy ezen lehetőségeket ajánljuk fel a nyugállományú csoportok, társadalmi szervezetek müködéséhez - mondta el a Hosz véleményét Mészáros Géza.

Nemcsak a fent említett szervezetek, csoportok, a Hosz vidéken müködő csoportjai és a tartalékos klubok is infrastrukturális gondokkal küszködnek. Szükség van arra, hogy a további müködési feltételekkel járó gondokat megértse a tárca, illetve garanciákat kapnánk a jövőt illetően - tette hozzá Szoboszlai Endre, a Hosz Nyugállományú tagozatának elnöke.

Vannak törvényszabta határok, de a szaktárca mindent megtesz a kérések teljesítése érdekében - válaszolt a HM személyzeti főosztályvezetője.  

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jövőjéről szóló tájékoztatójában Palásti Ferenc dandártábornok azt hangsúlyozta, hogy az integrációs lehetőség vizsgálata is egy pillanatfelvételhez hasonlítható. Eszerint vélelmezhető, hogy a HM azt kezdeményezi, hogy a ZMNE továbbra is a honvédelmi tárca berkeiben müködjön tovább. Tervek szerint az új típusú, gyakorlatorientált képzés 2008 szeptemberében indulhat meg az egyetemen - mondta a személyzeti főosztályvezető.

Az aktuális haderő-szervezési feladatokról, a haderő-átalakítás I. ütemének végrehajtási tapasztalatairól, a II. ütem beindításával kapcsolatos teendőkről Békési István dandártábornok beszélt. A HM haderő-tervezési főosztályvezetője elmondta, hogy a szentendrei központi kiképző bázisnál április 30-ig megkezdődnek a személyi beszélgetések.

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke kiemelte: tudomásunk van arról, hogy egyes katonai szervezeteknél hónapora visszamenőleges járandóság-elmaradások vannak, majd megkérdezte, hogy a valós leépítések mekkora létszámadatokkal járnak?

Az I.-II. ütemben 3148 fő hagyta el a honvédelmi tárcát. Valóban nem müködnek még hiba nélkül a dolgok, valóban elfogadhatatlanok a járandóságok kifizetésének elmaradása, de türelemmel, jobb odafigyeléssel minden problémát orvosolni fogunk - fogalmazta meg válaszában Palásti Ferenc.    

A honvédségi gazdasági társaságok tulajdonosának bérfejlesztési ajánlásáról Réti Tamás ezredes, a HM védelem-gazdasági főosztályvezető-helyettese adott szóbeli tájékoztatást.

A Hosz üdvözli a bérek emelkedését, s ezt kéri a katonák és a közalkalmazottak részére is - mondta hozzászólásában a Hosz elnöke.

A személyi állomány keresetének 2007. évi növelését szolgáló intézkedésekről és az egyéb juttatásokról szóló honvédelmi miniszteri és a Hosz, Hodosz közötti megállapodásról Sulyok János ezredes adott információkat. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója elmondta: a keresetnöveléssel kapcsolatos tárgyalások zajlanak és a közeljövőben tovább folytatódnak. A Hosz elnökének kérésére reagálva a vezérigazgató hozzátette, hogy a HM lehetőségei behatároltak, de a szemléletettel és a hozzáállásal nem lesz gond.

A munkábajárás feltételeinek helyzetéről, a szerződéses honvédségi járatok biztosítottságáról, a szükséges módosítások lehetőségeiről dr. Horváth József dandártábornok tájékoztatta a megjelenteket. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségének vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a HM apparátusa mind a gazdasági, mind az érdekvédelmi szempontokat is mérlegelték. Az utolsó pillanatban vagyunk, hiszen március 31-ig szólnak az érvényben lévő szerződések. A Hosz áltel festett nyomvonalon meg lehet találni azokat a lééseket, melyek mindkét fél számára elfogadhatónak bizonyulnak - emelte ki a HM FLÜ vezérigazgatója. A döntést a katonai-szakami szempontok figyelembe vételével Havril vezérezredes fogja meghozni nagyon rövid időn belül - tette hozzá Mikita János mérnök altábornagy, a HM HVK főnökének helyettese.  

A Hosz álláspontját Szincsák Gyula fogalmazta meg. A Hosz alelnöke - egyebek mellett - elmondta: a külső szolgáltatók útján biztosított szolgálati buszjáratok módosítására vonatkozó tárcaszándékok előzetes szakmai egyeztetése során a Honvédszakszervezetet folyamatosan az a célkitüzés vezérelte, hogy a haderő átalakítás után fennmaradó, valamint az újonnan megjelenő igények kielégítését biztosító viszonylatok közül, csak a lehető legkevesebb megszüntetésére kerüljön sor.

Az érintett állomány méltánylandó érdekei elsősorban azt kívánják meg, hogy a problémák kezelése elsősorban a szükséges források megteremtésével valósuljon meg, a megszüntetésre pedig csak rendkívüli esetekben, főleg a kihasználatlan járatoknál kerüljön sor.

A járatok megszüntetése az érintett állomány körében az alábbi problémákat veti föl:

A folyamatban lévő átszervezések során a katonák abban a tudatban vállalták el az adott beosztást, hogy a munkába járás feltételei a szolgálati járatokkal adottak.

Több viszonylatban a reggeli és délutáni buszok amúgy is zsúfoltak, azokon nem lesz elegendő hely a 20- 40 fő részére, ami esetenként lehetetlenné teszi a szolgálati helyre történő pontos beérkezést.

A több átszállást is megkövetelő viszonylatok létrejötte jelentős mértékben megnöveli az utazással eltöltött időt, ami az állomány szabadidejét jelentősen csökkenti, magán (családi) ügyeinek intézését, végzését gátolja.

A tömegközlekedés - a szolgálati járatoktól eltérő - menetrendje további gondokat vet fel, például a katonacsaládok vagy egyedülálló szülők gyermekeinek óvodába, iskolába történő vitele- hozatala, a szolgálati helyre történő beérkezés, hazaindulás időpontjának eltolódása.

Egyes járatok megszünése esetén a továbbiakban nem biztosított a napi bejárás. A csak a hétvégeken történő hazautazást vélhetőleg sokan nem vállalják fel.

A katonai objektumok és a tömegközlekedési megállóhely közötti távolság esetenként jelentősen megnehezíti a szolgálati hely elérését. Itt újra a honvédségi eszközök kerülnek előtérbe.

Több mint valószínü, hogy a saját gépkocsival való közlekedés nagyobb hangsúlyt kap, ugyanakkor a laktanyák jelentős része (Szentes, Várpalota…) jelenleg sem rendelkezik kellő befogadóképességü parkolóval. (Itt már csak a közlekedők létszámának növekedésével is nő a balesetveszély, de ha figyelembe vesszük, hogy a 24 órás szolgálat után is saját gépkocsival indul útba az állomány tagja, még inkább fokozódik a kockázat.)

A napi utazási idő jelentős növekedése, vagy a hétvégi hazautazásra történő átállás esetenként (főként a szerződéses állománynál) a szolgálati jogviszony megszüntetését eredményezheti.

A jelenlegi elszámolási rendszerben a bérletek ára utólagosan kerül térítésre, ami azt jelenti, hogy akár kéthavi közlekedési költséget „előlegez meg” a katona. Az több tízezer forintos összeg nagyban terheli az alacsonyabb illetményü állomány családi költségvetését.

Az „Egységes szakmai álláspont” és az „Összegző jelentés” egyaránt hangsúlyozza, az elemzések végzése közben, majd a módosítási tervezetek kidolgozása során kizárólagosan a költségek alakulása (csökkentése) jelent meg elsődleges szempontként. Ennek megfelelően a szakmai megközelítés kritériumai kimondottan a közlekedéstechnikai feltételek és a szükséges források megítélésére korlátozódtak. Igaz, a szakmai egyeztetéseken a tárca képviselői nem egy esetben a humánpolitikai szempontokat is döntő tényezőként kezelték. Bár a vizsgálatok példamutató alapossággal történtek, ennek ellenére több, az eredményt érdemileg befolyásoló összetevő nem került mérlegelésre. A tervezett és felhasznált, illetve az év hátralévő időszakára szükséges források aránytalansága véleményünk szerint tervezési problémákat vet fel. A megszünő szerződéses járatok sok esetben honvédségi buszok beállítását (beszerzését, üzemeltetését, kiszolgálását) vetik fel, amelyek költségei hiányoznak az összehasonlító adatsorokból, továbbá az előfeltételezés nem számol a saját gépjármüvel való közlekedés első- és másodlagos költségigényeivel (pl. parkoló létesítése), így bizonytalanná válnak a megtakarítások mértékére vonatkozó következtetések.

Mindezek figyelembevételével a Hosz a következő javaslatokat, kezdeményezéseket teszi:

A szolgálati járatok közül csak azok szünjenek meg, amelyek kihasználatlanok, vagy az előzőekben felsorolt szempontok alapján az állomány érdekeit legkisebb mértékben sértik. A viszonylatok leállítása esetén:

A tárca illetékesei előzetesen, hivatalosan vegyék fel a kapcsolatot a szóban forgó körzetek tömegközlekedési cégeivel, állami szerveivel tájékoztatva azokat az újonnan megjelenő utazási igények várható alakulásáról, majd értékeljék azok reagálását.

A pénzügyi szervek a parancsnokokkal együttmüködve segítsék elő, hogy a bérletek árát az állomány minél szélesebb köre illetményelőlegként kaphassa meg.

Az állományilletékes parancsnokok a beérkezési vagy indulási időpontok aránytalan eltolódásának kezelésére indokolt esetekben vizsgálják meg a szolgálatteljesítési idő módosításának lehetőségét.

Az katonai objektumok parkolási lehetőségeinek igény szerinti bővítését.

Az utazási idő jelentős megnövekedése, vagy a napi hazautazás megszünése okán jogviszonyuk megszüntetését kezdeményezők felmentési juttatásainak méltányos megállapítását.

Az állomány számára megfelelő felkészülési idő biztosítását. (esetleges iskola, lakóhely váltás)

A megszüntetésre tervezett járatok közül, a szakmai egyeztetéseken elhangzottak mellett az alábbiak megtartását kiemelten javasoljuk:

Orosháza-Szentes (Összesített javaslat, Fsz.10.)

Kiskunfélegyháza- Szentes (Fsz. 9.) 2007. szeptember 01-ig, majd az alakulat buszával való kiváltását (25.000 km biztosításával)

Szabadszállás- Szentes (Fsz. 13.) 2007. szeptember 01-ig, majd honvédségi kisbusszal történő kiváltását.

Nyíregyháza- Debrecen (Fsz. 23.)

Nyíregyháza- Hajdúhadház (Fsz. 22.)

A szakszervezetek hozzászólására reagálva a vezérigazgató elmondta, hogy az optimalizálás vezérelte az intézkedés megalkotását, annak, bízunk benne, hogy nem lesz rossz üzenete. Ezt követően a fentiekből azt 4 járatmegtartó, 28 millió forint többletteherrel járó javaslatot ismertette, amelyekkel a szaktárca egyetért. Mészáros Géza Hosz elnök miután megköszönte a konszenzusos javaslatot, azt kérte, hogy a forrásoldalt mihamarabb találja meg a munkaadói oldal.  

Az ülés végén Zsoldos Géza HÉF titkár elmondta, hogy az érdekegyeztető fórum legközelebb április 19-én tart majd ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.
2024-01-30 16:00:53
HÉSZ vezető tisztségviselők látogatása Székesfehérváron a MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárnál.

  JETfly Magazin

A Gripen legújabb generációjának számító E változatból Svédország mellett eddig csak Brazília rendelt, ezért a gyártó világszerte új vásárlókat keres: jelenleg európai, ázsiai és dél-amerikai országokkal zajlanak tárgyalások.

  Háború Művészete magazin

Egyik új büszkeségünket, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet először a Magyar Honvédségben rendszeresítik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren, február 27-én, kedden.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.