2023. 09. 27. szerda
Adalbert
: 388 Ft   : 368 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Az ÁEK minden igényjogosultnak biztosítja a magas szintű egészségügyi ellátást

Hosz  |  2007. 04. 19., 16:00

A megalakítandó Állami Egészségügyi Központról (ÁEK), illetve az előkészületek állásáról tájékoztatta a szakszervezeti lapok, valamint a szakmai sajtó képviselőit a honvédelmi miniszter. Az április 19-i - a budapesti Hadik Hotelben rendezett - háttérbeszélgetésen dr. Szekeres Imre kijelentette: a július elsején létrejövő ÁEK a honvéd, a rendészeti és a vasutas gyógyítást fogja felsőfokon megvalósítani. A sajtótájékoztatón Győrffy István miniszteri biztos is részt vett... 

A fegyveres- és rendvédelmi dolgozók, valamint a vasút munkavállalói olyan ellátást kapnak, amely a korábbi személyességet is megőrízve, komplex módon, de már felsőfokon fogja megvalósítani a lakossági gyógyítást - kezdte tájékoztatóját dr. Szekeres Imre.

A honvédelmi tárca irányítója elmondta, hogy április 16-án az érintett szakminiszterekkel, majd 18-án a szakszervezeti vezetőkkel, tartalmas beszélgetés keretében ismertette a változásokat.

A megelőzésben, a gyógyításban minden igényjogosult továbbra is megkapja az ellátást. Az érintettek a honvéd, a rendészeti és a vasutas alkalmazottak lesznek továbbra is. Külön beléptető kapuja is lesz az igényjogosultaknak, így biztosítjuk továbbra is a személyességet, vagyis azt az érzést, mely korábban is jellemezte a szolgáltatási kört - mondta a honvédelmi miniszter.

Az ÁEK súlyponti kórházként olyan jelentős szerepvállalás, amely amellett, hogy kiemelt ellátást biztosít, rendkívül erős váltást is okoz az egészségügyben. Júliustól ugyanis nem külön kórház fogja ellátni a katonákat, a rendőröket, a tüzoltókat, a vámosokat, hanem a legkorszerübb ellátást biztosító, már most jelentős intézményrendszernek tekinthető Állami Egészségügyi Központ - tette hozzá a háttérbeszélgetésen résztvevő miniszteri biztos.

A honvédelmi miniszter beszélt az átalakítás utáni helyzetről, így az aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás rendszeréről, a telephelyek (Róbert Károly körúti, Podmaniczky utcai) közötti együttmüködésről, valamint az ÁEK orvos-egészségügyi szakma-csoportjairól is. Átmeneti állapotnak tekintem a Podmaniczky utcai telephelyet, hiszen a megszünő egészségügyi intézményeknél felszabaduló müködési költséget felhasználva, a Róbert Károly körúti telephelyet kibővítve, azt tovább modernizálva, egy helyen tervezem az ÁEK müködését - mondta a honvédelmi miniszter.

A sajtóbeszélgetésen elhangzott: huszonnyolc osztállyal áll fel az új intézmény, mely a kiírt pályázatok eredményeként várhatóan a legjobb szakemberekkel kezdheti meg a munkáját. A finanszírozásról dr. Szekeres Imre elmondta: az OEP finanszíroz, viszont a speciális ellátás költségeit a szaktárcák állják majd.       

Honlapunk felelős szerkesztőjének kérdésére válaszoló honvédelmi miniszter elmondta még: április 30-ig záródnak le a pályázatok, ezt követően állnak össze a szakmai team-ek. Nagyon konkrét egyeztetések lesznek a szakszervezetekkel. Az átmeneti hónapok költségeit  az érintett szaktárcák állják majd. A főváros mellett, a pest-megyei egészségügyi rendszerben is lesz lehetőség a megszünő intézményeknél dolgozó egészségügyi dolgozók elhelyezkedésére. Komoly feladat lesz, hiszen emberi sorsok, életutak változnak, változhatnak meg.

A beszélgetésen résztvevő miniszteri biztos hozzátette: Beléptető kapu az igényjogosultságal együtt jelent majd pozitív diszkriminációt. A csoportos létszámcsökkentésnek pontos menete van, az eddig rendszerben lévő intézményekben 5200-an dolgoztak, ám ezt követően mintegy 2800-an fognak az új intézményben, az ÁEK-ben tevékenykedni. A finanszírozási feltételeknek is javulni kell.    

Szerkesztőségünk megtudta, hogy minden aktív dolgozó - az áprilisi bérpapaírral együtt - levelet kap a honvédelmi minisztertől, mely minden, a megváltozó egészségügyi ellátással kapcsolatos fontos információt tartalmazni fog.

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

                              SAJTÓIRODA                          

2007. április 19.

S A J T Ó A N Y A G

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

I. Az Állami Egészségügyi Központ feladatai

Az Állami Egészségügyi Központ létrehozásával olyan intézmény kezdi meg müködését, amely kiemelkedő színvonalú ellátást nyújt az ÁEK kapacitásainak kialakításában érintett szervezetek igényjogosultjainak (honvédségi, rendvédelmi és vasutas dolgozók), és Észak-Pest súlyponti kórházaként kiszolgálja az érintett kerületek lakosságát. A Központ mindezeken túl ellátja a Magyar Honvédség keretein belül ráháruló speciális feladatokat, illetve oktatási, kutatási tevékenységet folytat.

Igényjogosultak ellátása

Az ÁEK feladata az igényjogosultak (honvédségi, rendvédelmi és vasutas dolgozók) egészségügyi ellátása. Lényeges, hogy az új rendszerben az igényjogosultak köre és ellátása változatlan marad.

Igényjogosultsággal rendelkeznek az ÁEK kapacitásainak kialakításában érintett szervezetek hivatásos, szerződéses, tartalékos állományának tagjai, közalkalmazottai és köztisztviselői, a közép- és felsőfokú oktatási intézményeinek tanulói, a vasutas biztosítottak és mindezek hozzátartozói, továbbá nyugállományú tagjai és azok hozzátartozói.

A Központ „beléptető kapu”–k segítségével biztosítja az igényjogosultak gyors hozzáférését a szakszerü vizsgálathoz és gyógykezeléshez.

Területi ellátási kötelezettség

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény, valamint az egészségügyi miniszter 2007. március 8-án kelt határozatának megfelelően az ÁEK aktív és járóbeteg-ellátási kötelezettsége - a főváros III., IV., V., VI., XIII., XIV., XV. és XVI. Kerületeire, továbbá a közép-magyarországi régió számos településére terjed ki. Ez összesen 2 millió 777 ezer lakost érint.

(Az ellátási kötelezettség szakmánként változó. Néhány igen speciális orvosszakma [pl. kézsebészet] esetén több megye és további fővárosi kerületek lakossága is az ellátandók körébe tartozik.)

A fővárosban az ÁEK területi ellátási kötelezettségének jelentős részét nyolc kerület alkotja, összesen 702 ezer fővel. A legtöbb szakellátást a XIII. és a IV. kerület lakosai vehetik igénybe. A krónikus és rehabilitációs ellátásra mintegy 157 ezer fő – a XV. és XVI. kerületek lakói – jogosult.

Az ÁEK elődszervezetei korábban több, mint 12 ezer órában végeztek járóbeteg-ellátást hetente. Az ÁEK ugyanilyen óraszámban folytatja ezt a tevékenységet a jövőben.

Honvéd Egészségügyi Központ (HEK)

A honvéd-egészségügyi intézményrendszer átalakítása során figyelembe kellett venni, a speciális katona-egészségügyi feladatok mellett a Magyar Honvédség NATO-vállalásait, a nemzetközi missziók orvosi támogatását, és az ágazati intézményrendszer müködtetését. Ezeknek a feladatoknak az ellátására jött létre a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központja, amely a korábbi Egészségügyi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó kilenc szervezetből alakult. Az utód kisebb – mintegy harminc százalékkal kevesebben, 1600-an szolgálnak a HEK-ben - és hatékonyabb szervezet lett. A korábbi intézmények közül a Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórházat a megyei önkormányzat vette át, krónikus és rehabilitációs célokra. Az ugyancsak Kecskeméten müködő Repülőorvosi Kutatóintézet a HEK-be integrálódott.

Létrejötte után a Központ végzi az alkalmassági és időszakos szürővizsgálatokat a honvédség és a rendvédelmi szervek állománya részére, a Magyar Honvédség részeként pedig speciális katona- egészségügyi feladatokat lát el. A HEK állományában lévő katonaorvosok – az ÁEK dolgozóiként - részt vesznek a civil betegellátásban, azonban a HEK parancsnoka innen vezényelheti őket bármilyen katonai feladatra (pl. misszióba).

Oktatás, kutatás

Az újonnan megalakuló egészségügyi intézményben tovább folytatódik az elődszervezetek által, a korábbiakban is magas színvonalon végzett oktatási, orvos-továbbképzési és kutatatási tevékenység. Kifejezetten katonai célokat szolgáló kutatás (pl: sugárbiológia, toxikológia, kábítószer laboratórium) a HEK keretein belül zajlik a jövőben.

II. Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás

Budapest

Július 1-je után az Állami Egészségügyi Központban aktív fekvőbeteg ellátás kizárólag a Róbert Károly krt-i és a Podmaniczky utcai telephelyeken lesz, 584 illetve 632 aktív ágykapacitással. Krónikus ellátást a fővárosban kizárólag a Szanatórium utcai telephely biztosít 200 ággyal (100 krónikus utókezelő és 100 rehabilitációs).

Az aktív ágykapacitások elosztását célzó szakmai egyeztetések során kiemelt szempont volt, hogy az ellátás színvonala ne sérüljön. A két telephelyen müködő azonos orvosszakmák esetében nem két önálló osztály fog létesülni, hanem egy osztály az ÁEK két telephelyén, meghatározott és megosztott szakmai feladatokkal.

Szakmastruktúra

-          Róbert Károly krt.: traumatológia, ideggyógyászat, szájsebészet, sürgősségi ellátás, pszichiátria

-          Podmaniczky utca: szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyerekgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, ortopédia, reumatológia

-          Mindkét telephely: belgyógyászat, sebészet, urológia, intenzív ellátás

Vidék

A vidéki, krónikus finanszírozású fekvőbeteg ellátás a jövőben változatlan telephelyeken, összesen 590 ágykapacitással müködik. (Az IRM Hévízi Rehabilitációs Intézetében a 100 OEP finanszírozott ágy mellett indokolt a 100 „fizetős” ágy további fenntartása is.)

Rehabilitációs Intézetek:

-         Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (80 ágy)

-         Hévízi Rehabilitációs Intézet (100+100 ágy)

-         Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet (190 ágy)

-         Verőcei Betegotthon (120 ágy)

III. Finanszírozás

Az április 1-jétől érvényes új finanszírozási rendszerre vonatkozó OEP-szerződést a Honvéd Egészségügyi Központ kötötte meg az ÁEK számára a törvényben, illetve kormányhatározatban rögzített kapacitásra.

A HEK feladatátadási szerződéseket kötött az elődintézményekkel – amelyek június 30-ig változatlan jogi státuszban müködnek – azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyek jelenleg még az elődintézmények telephelyein folynak. Június 30-ig ezek a feladatok folyamatosan költöznek át az ÁEK végleges telephelyeire, és július 1-től a HEK átadja az OEP-szerződésekben rögzített teljes feladatkörét az ÁEK-nek. A fentiek az OEP finanszírozott tevékenységekre vonatkoznak.

A speciális igények esetén az illetékes szaktárca a finanszírozó (pl. katonai alkalmassági vizsgálat esetén a HM, rendészeti alkalmassági vizsgálat esetén az IRM, stb.). Ezek a feladatok szintén az ÁEK-hez kerülnek július 1-jétől.

****

További információ:

Állami Egészségügyi Központ – Sajtóiroda

Tel/Fax: 349-8512

E-mail: aek_sajtoiroda@mhkhk.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 08. 28., 09:00
30 éves a magyar katonai felsővezető-képzés! A jubileumi év tiszteletére rendezett ünnepségre Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja meghív minden nyugállományú kollégát, aki az elmúlt 30 évben elvégezte a katonai felsővezető-képzést – köznapi nevén a vezérkari tanfolyamot.
2023. 09. 27., 12:32
2023.09.26-án Czövek János elnök és Bazsik István alelnök tartott tájékoztatót Kaposváron a HOSZ alapszervezeténél...
2023-08-28 10:30:20
A V4 tagországok az EUROMIL képviselőivel kiegészülve idén Szlovákiában tartják soron következő éves szakmai konferenciájukat
2023-08-28 09:44:54
Szeptember 02-án következő állomásához ér a 175. éves a Magyar Honvédség programsorozatunk. Ezen a napon kerül megtartásra az Úri Libaterelő túra, ahol a Hosz tagokat és a katonai nevezőket az alaklomhoz illő ajándékkal lepjük meg.
2023-08-18 07:51:02
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából tartott Fáy túra beszámolóját Tiger Zoltán tagtársunk "szemüvegén át" olvashatják az érdeklődők

  JETfly Magazin

2023. szeptember 26-án újabb sajtó-, illetve spotternyilvános eseményre várták az érdeklődőket az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál: a Tiger Meet gyakorlatra kitelepülő Gripen flotta 30-as oldalszámú tagja új dekorációt kapott, melyet a keddi napon mutattak be a Kecskeméti Repülőbázison.

  Háború Művészete magazin

A most belépő fiatalok történelmi jelentőségű korszakban válhatnak a hazájuk védelmében aktív részt vállaló katonákká – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában dr. Böröndi Gábor vezérezredes.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.