2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF napirendi témák: Merev elzárkózás a munkáltató részéről

Hosz  |  2008. 09. 16., 19:39

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) szeptember 17-i ülésén - a II. félévi munkaterv tárgyalása során - a munkavállalói oldal többszöri aktív kezdeményezése és kompromisszumos ajánlata ellenére a tárca mereven elzárkózott az állományt érintő témák napirendre tűzésétől. A Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, dr.Ujfaludi Zoltán főtitkár és Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő képviselte...

A HÉF soros elnöke Sipos Géza BEOSZ elnök volt, a munkaadói oldal ügyvivője Horváth János ezredes, a HM személyzeti főosztályvezető-helyettese, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Szincsák Gyula alelnök volt, a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte.

Miután a születésnapját ünneplő HÉF titkárt, dr. Remek Évát köszöntötte az államtitkár, napirend előtt dr. Vadai Ágnes azt kérte, hogy mindkét fél kellő türelemmel nyugalommal viseltessen egymás iránt, végezze II. féléves tevékenységét, a szakszervezetek pedig legyenek nyitottak a munkaadók irányába.

- Vitáznunk kell a témákról, pragmatikussá kell tenni a HÉF ülését. Örömmel jelenthetem ki, hogy rendelkezésre álló forrásokból a tárca biztosítani fogja októberben azt a többletpénzt, amit kétoldalú megállapodásunkban már korábban rögzítettünk. Kevés tárca van, ahol ilyen erősek a szakszervezetek, de a HM is azon kevesek közé tartozik, aki ennyi többletjuttatást biztosít munkavállalóinak - tette hozzá a HM államtitkára.

A BEOSZ napirend előtti - a szeptember 15-i rendkívüli HÉF ülés témájához kapcsolódó - kérdéséhez csatlakozva Szincsák Gyula alelnök is azt kérte, hogy a szakszervezetek is szívesen megismerkednének azokkal az adatokkal, amelyeket a rendkívüli ülésen a HM úgy kommunikált, hogy már rendelkezésre állnak. A HM államtitkára ígéretet tett, hogy a hónap végén megkapják az érdekképviseletek ezeket az információkat.

Ugyancsak napirend előtt hangzott el szakszervezetünk kérdése: az Alkotmánybíróság határozata alapján kiadott HM utasítás 2008. decemberben 31-ben határozza meg a devizaellátmány különbözet az érintettek számára történő kifizetésének határidejét. Milyen állapotban van az utasítás végrehajtása, rendelkezései időarányosan teljesültek-e, van-e objektív vagy szubjektív akadálya a decemberi határidő betartásának?

Horváth János ezredes, főosztályvezető-helyettese: 2008. december 31-es a kifizetés határideje, eddig mindenki megkapja a járandóságokat. A feladatot év végéig végrehajtjuk. Szincsák alelnök sajnálattal nyugtázta a választ, hiszen - mint mondta - a konkrét lépésekről nem tudtunk meg többet, és az érintettek sem tudnak eddig megtett konkrét lépésekről beszámolni.

Második napirend előtti kérdésben a Honvédszakszervezet képviselője elmondta: sajnálattal vettük észre, hogy az a jól müködő rendszer, mely eddig jellemző volt a fórum müködésére, zökkenőkbe ütközött. Többször jeleztük, hogy nem kapjuk meg a vezérkar-főnöki intézkedéseket (pl. 1/2008-as HM HVK főnöki intézkedés), ezért nyomatékosan kérjük, hogy a HM HVK legyen szíves a szakszervezetekkel lefolytatni az egyeztetéseket.

Szincsák Gyula - ezt követően - azt is elmondta, hogy az utóbbi időben két kiemelt fontosságú ügyben kért egyeztetési lehetőséget, amelyekre ez ideáig - a tárca érdemi lépéseinek hiányában - nem került sor. Így 2008. július 1- jén a szolgálati időpótlék szempontjából figyelembe veendő szolgálati idő, a 38/2008. HM utasításban valamint a 9/2008. HM rendeletben történő méltánytalan szabályozása, illetve az utasítással összefüggésben emelt szakszervezeti kifogásra, a tárca részéről adott válasszal kapcsolatban fordultunk a tárca vezetőjéhez.

Dr. Vadai Ágnes reakciójában kifejtette, hogy sok olyan információ létezik, amelyek nem az érzésekre hagyatkoznak, gyakran csalatkozásra kényszerülnek. A HM államtitkára a 2008. július 15-én, a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) állományába tartozó tüzszerész részleg tagjainak tragédiája kapcsán, a Hosz által kért, az illetékes HM és MH szervek képviselőinek bevonásával lezajló konzultációs értekezlettel kapcsolatban elmondta: az államtitkárság ajtaja nyitva áll, magam is részt kívánok venni a folyamatban. A szolgálati időpótlék ügyével kapcsolatban sem látom akadályát a további szakmai egyeztetéseknek - emelte ki az államtitkár.

Szincsák Gyula elmondta: bíztató, hogy sor kerülhet ezekre a tárrgyalásokra, ám a tüzszerészek ügyében szakszervezetünk számára nem elégséges a tüzszerészek parancsnokával folytatandó tárgyalás, hiszen olyan szakértői egyeztetésre van szükség, amelyen a Hosz által felvetett kérdések mindegyike megtárgyalható.

Alelnökünk azt is kiemelte, hogy mindezek mellett e tárgyévben, több ízben igényeltünk adatokat a katonák keresetéről, az állomány egyes rétegei jövedelmi viszonyainak elemzése céljából. Felkérésünknek a HM KPÜ különböző okokra hivatkozva nem tett eleget. Ugyanakkor a tendenciákról tárca szintü vizsgálatok nem készülnek, vagy eredményei nem jutnak el szervezetünkhöz, erősen megnehezítve ezzel a 2008. évi keresetekről kötött megállapodás megvalósulásának nyomon követését - tette hozzá az alelnök.

- A Hosz által kért adatok sok esetben nem kiadhatók, de a KSH adatokkal kiegészítve több alkalommal is közöltük a reálkeresetekre vonatkozó információkat - mondta Sulyok János dandártábornok, a HM KPÜ vezérigazgatója. Reakciójában Szincsák Gyula közölte, hogy nagy várakozással és bizakodással tekint szakszervezetünk a következő - HM KPÜ-vel lebonyolítandó - szakmai egyeztetés elé.

Ezt követően a közelmúlt Duna Tv-s szerepléssel kapcsolatban tett fel kérdést alelnökünk. Szakszervezetünk szerint az események előbbiekben jelzett láncolata - figyelembe véve a HÉF 2008. szeptember 15-i, rendkívüli ülésére okot adó körülményeket is, valamint tisztségviselőink legutóbbi médiaszereplésének (Duna TV) előzményeit is – álláspontunk szerint ellentmond az eddigi korrekt és partneri viszonynak, veszélyezteti a tárcánál folyó érdekegyeztetési rendszer - megállapodásban rögzített szabályok szerinti - müködését. Mi a tárca szándéka, hogyan kívánja elkerülni az említett és hasonló eseteket - kérdezte még mindig napirend előtt alelnökünk.

- Médiaszerepléssel kapcsolatban világos szabályok vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet nyilatkozni. A politikusok pedig akkor nyilatkoznak, amikor akarnak. Minden olyan nyilvános fórumon részt vesz a tárca vezetése, amely azt szolgálat, hogy a katonák ügyeit bemutassuk az állampolgároknak. A Duna-Tv-s szösszenetben (Különvélemény címü érdekvédelmi müsor - a szerk.) azért nem vettünk részt, mert a politikusok eldöntik, hogy hol, melyik médiumnak nyilatkoznak. A függetlenített tisztségviselő természetesen nyilatkozhat a médiában, javasoltuk a HM KTF vezetőjének, hogy módosítsunk a hatályos rendeleten - mondta az államtitkár.

Reakciójában alelnökünk elmondta, hogy a HM KTF-nek már javasoltuk, hogy az új szabályozásban külön foglalkozzunk a szakszervezeti tisztségviselők nyilatkozat-adási jogosultságával.

Harmadik napirend előtti kérdésben a Hosz képviselője megfogalmazta, hogy a 2008. szeptember 9-én szakmai egyezetés tárgyalta a 26/2002. (IV.12.) számú HM rendeletet felváltó, a külföldi szolgálatba vezényeltek jogállásának egyes kérdéseiről, valamit a külszolgálat teljesítéséről szóló új HM rendelet tervezetét. Bár a rendelet módosításáról, illetve új rendelet kiadásáról volt előzetes tudomásunk, a szabályozás mélységéről, illetve jellegéről azonban nem.

Ez azért sajnálatos, mert időközben a HM KPÜ-vel több egyeztetést folytattunk a külföldön szolgálatot teljesítő katonák devizaellátmányával kapcsolatos HM rendeletről, amelynek során nem hangzott el, hogy ugyan némileg megemeli a devizaellátmány mértékét, ugyanakkor ezért hosszabb szolgálatteljesítést vár el a katonáktól és kevesebb pihenőidőt, vagy szabadnapot kíván biztosítani részükre külszolgálatuk időtartama alatt. Mivel a tervezet vonatkozó szakaszai szükítik a katonák Hjt-ben biztosított jogosultságait, járandóságait, indokolatlan és aránytalan mértékben korlátozzák a pihenéshez való jogukat, ezáltal veszélyezteti életüket és testi épségüket. Ráadásul a járandóságokat külön ellentételezés nélkül kívánják korlátozni, illetve megvonni. Egyrészt tiltakozunk a munkáltató szóban forgó lépései ellen, másrészt célszerünek ítéljük meg, így javasoljuk az egymással szerves összefüggésben lévő jogszabályok módosítását a közvetlen kapcsolódási pontok figyelembe vételével előkészíteni, egyeztetni - hangzott el a szóbeli kiegészítésben.

Lesz mód a további szakmai egyeztetésekre - válaszolt Horváth ezredes.

A HÉF II. féléves munkatervének elfogadásáról szóló napirend során dr. Remek Éva HÉF titkár miután röviden elemezte az előkészítő feladatokat, elmondta, hogy a megérkezett témajavaslatok befogadása után - ebben a félévben - októberben és novemberben - lesz HÉF ülés.

Az oldalvéleményt megfogalmazó Szincsák Gyula kiemelte: A Honvédszakszervezet fenntartja a II. féléves munkatervhez korábban megküldött javaslatait (így a HÉF Szentendrére kihelyezett ülésére vonatkozó kezdeményezését is), továbbá nem tartja célszerünek és követendőnek az ülések számának, gyakoriságának csökkentését, szükséges a havi ülésezés, ezért a decemberi ülést és a már korábban megkezdett hagyományt, a kihelyezett ülések megtartását is folytatni. A közvetlen tapasztalatszerzés nagyon fontos, az objektivitás pedig kívánatos. A katonai vezetők számára is olyan fórumot teremtett, mely a továbbgondolkodást és a helyi problémák megoldását is jól szolgálja. A Hosz által javasolt napirendi témák közül több témát sem tartalmaz a II. féléves munkaterv, noha azon témák időszerüek (pl.: missziós elhelyezési körülmények), illetve korábbról elhalasztottak (pl.: többpólusú lakásrendszer). 

A Hodosz képviseletében megjelenő Varga István elnök elmondta: Vannak lezáratlan ügyek, és mivel az elhalasztott témákat a HÉF titkársága nem hozza vissza a HÉF asztalára, amikor pedig a szakszervezetek mindezeket napirendre tüznék, akkor a tárca elzárkózik ez elől. Kompromisszum kellene, tárgyalnunk kellene az elmaradt témákról decemberben.

Miután Vadai államtitkár kifejtette, hogy a tárca álláspontja változatlan, a soros elnök - a munkavállalók kérésére - 5 perc szünetet kért.

Ezt követően Sipos Géza, BEOSZ elnök elmondta, hogy az oldalügyvivőknek kell megegyezésre jutni. Szincsák alelnök pedig azt hangsúlyozta, hogy a két oldal együttesen hozza meg a döntést.

- Úgy gondoljuk, hogy ez a fórum arra hivatott, hogy a döntéseket nem egyoldalúan, hanem kompromisszumosan kell meghozni. Teret kell adni az eltérő vélemények kinyilvánítására, az állomány érdekeinek minél hatékonyabban kell megjelennie, ezért úgy ítéljük meg, hogy a munkaadó sok esetben azt a témát akarja megtárgyalni, ami számára kényelmes és kellemes. De! Az érdekvédelmi szervezeteknek pedig éppen az a feladata, hogy azokra a témákra irányítsa figyelmet, ami az állományt érdekli. Ezért az oldal nevében azt javaslom, hogy noha eltekintünk a decemberi HÉF ülésről, a javasolt témákat hónapokra elosztva tárgyaljuk meg.

Miután Vadai államtitkár kifejtette, hogy a HM nem tud változtatni, Szincsák alelnök kifejtette, hogy az oldal sajnálattal és egyúttal aggodalommal veszi tudomásul a HM mereven elzárkózó álláspontját, egyben azt kezdeményezi, hogy vissza kell térni októberben a II. féléves munkatervre. Sipos Géza soros elnök megfogalmazta, hogy komoly pressziót gyakorol a munkaadó, ugyanakkor a munkavállalóknak joga van ellenvéleményt kifejteni, egyben megismételte, hogy tárgyalni kell újra októberben a munkatervről.

Miután Szincsák alelnök hangsúlyozta, hogy az oldal ugyan nem fogadja el a munkatervet, de kész arra, hogy folytassa a munkatervről szóló tárgyalásokat. Az oldalak - ezt követően - egyetértettek abban, hogy az októberi ülésre tervezett 7 napirendi téma mellett a munkatervről is tárgyalni fognak.

Ezt követően az MH Összhaderőnemi doktrína 2. kiadásának használatba vételéről és a kialakítás alatt álló nemzeti doktrinarendszerről Horváth Zoltán alezredes tájékoztatott. A Hosz egyes elemek részbeni kidolgozására vonatkozó kérdésére Horváth Zoltán alezredes osztályvezető-helyettes elmondta, hogy valóban nem sikerült időre minden dokumentum kidolgozása, túlvállalás is történt, de nem maradt olyan tapasztalt állomány sem, aki valódi szakkönyvet tudott volna írni.  

A Magyar Honvédség humánstratégiájával (2008-2017) összhangban lévő, a 2008-2009-es személyügyi évre vonatkozó Humánpolitikai Irányelvekről, valamint a Honvédelmi Minisztérium 2007-2010 közötti időszakára vonatkozó Humánpolitikai Programja - Humánstratégiával összhangban lévő - felülvizsgálatáról és módosító javaslatáról dr. Lakatos László okleveles mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője tartott előterjesztést.

A Hosz képviseletében Szincsák Gyula reakciójában elmondta: nem első olvasatban találkoztunk a humán gondolkodás ezen rendszerével, az irányelvekkel egyet is értünk, jó céloknak tartjuk azokat. Az erőforrások hiányában aggodalom tölt el bennünket, a védelmi tervező rendszerrel harmonizálva kellene a költségvetési mutatókat alátámasztani. Az előmeneteli rendszer müködőképességét úgy ábrázolja a dokumentum, hogy az müködni tud, pedig nagyon sok szakmai szférában nem maradt szakember.

Hozzászólásában Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivőnk elmondta: a 43/2007-es Humánpolitikai Program és az azt módosító javaslatokban aggályos, hogy a határidők 2-3 évet csúsznak a végrehajtást illetően. Noha tudjuk, hogy a financiális problémákra hivatkoztak, mégis kíváncsiak lennénk az illetékes főosztály véleményére is.

Varga István, a Hodosz elnöke hozzátette: a meglévő állomány megtartása a legfontosabb, ezért aztán a meglévő állomány irányába kellene hatékonyan kommunikálni, ők érezzék az eredményekből és a problémákból, hogy van perspektívájuk. Nagyon sok múlik azon, miként nyilvánul meg a bentlévő állomány, ha a munkahelyéről, a Magyar Honvédségről kérdezik.   

Irányelv a címe, nem pedig végrehajtási utasítás, ezeket később adjuk ki, de biztosítom a lehetőséget a konzultációt az érdekképviseletek számára - mondta reakciójában az előterjesztő.

A toborzó rendszer és a Magyar Honvédség megtartó képességének felülvizsgálatára irányuló kontrolling vizsgálat eredményéről szóló - nem nyilvános tájékoztatót - szintén a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője tartotta. Az ülés után honlapunknak nyilatkozó Szincsák Gyula alelnök kiemelte: amellett, hogy a szakszervezetünk elismeri a fáradozást, kedvezőtlen a munkaerő-piaci helyzet, azt is láttatni kell, hogy a megtartás a legfontosabb, azt kell fokozni, de a rekreáció és a visszaillesztés is fontos volna. Ha már javítani nem tudunk a feltételeken, ne is rontsuk.

A tárca érdekvédelmi körébe tartozók segélyezésének tapasztalatairól Horváth János ezredes adott tájékoztatást. A HM személyzeti főosztályvezetőjének helyettesének rövid szóbeli kiegészítése után önáló véleményt fogalmazott meg a Hodosz.

Varga István elnök szerint emberközpontú ügyintézés zajlik, ugyanakkor több ezer emberre nincs rálátása a tárcának. A rezsiköltségek és az élelmiszerárak jelentős növekedése maitt, a tárca által biztosított céltámogatás nem elegendő, az előirányzott összeget meg kell emelni.

Miután a BEOSZ is rendkívül aggasztónak nevezte a segélyek csökkenésének összegét, a Hosz véleményét Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő foglalta össze.

- Noha nagyrabecsülendő az MH Szociálpolitaikai Közalapítvány együtmüködése, mégis van aggodalomra ok, javasoljuk az átcsoportosítást, illetve felajánljuk a szakmai közremüködést is.

A HÉF legközelebb október 29-én tart ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.