2023. 06. 03. szombat
Klotild
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Elfogadhatatlan és barátságtalan

Hosz  |  2008. 10. 27., 15:49

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) október 29-i ülésén a napirenden szereplő témák tárgyalása előtt a Kormány megszorító intézkedéseit elfogadhatatlannak, bizonyos elemeit pedig barátságtalannak nevezte Mészáros Géza. Az ülésen szakszervezetünket az elnök mellett Szincsák Gyula alelnök, dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető és Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő képviselte...

A honvédelmi minisztert dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM KTF főosztályvezetője képviselte, egyben ellátta a HÉF soros elnöki teendőit is. A munkaadói oldal ügyvivője dr. Till Szabolcs jogi főosztályvezető, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza BEOSZ elnök volt.

Napirend előtt Mészáros Géza Hosz elnök a napokban bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban a munkavállalói oldal különvéleményét fogalmazta meg: A Kormány lépései azért is barátságtalanok, mert a korábbi megállapodásoknak megfelelően a 2009-es esztendő lehetett volna az az év, amikor végre előre mozdulhattak volna a keresetek. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy újra a közszféra dolgozóinak kell viselni az állami terheket. A konvergencia program megszorító intézkedései a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit sújtotta leginkább. Ez az elmúlt két évben azt eredményezte, hogy a fegyveres és rendvédelmi szféra munkavállalói jelentős reálbér csökkenést szenvedtek el.

Ragaszkodunk hozzá, hogy azok a katona-nyugdíjasok, akik elérték az 57. életévüket, ugyanazon elbánásban részesüljenek, mint az öregségi nyugdíjkorhatárt elértek. A Kiss Péter miniszterrel folytatott megbeszélések a fegyveres- és rendvédelmi szféra munkavállalói kapcsán olyan lehetőségeket villantottak fel, melyekből kiolvasható, hogy a munkavállalók terheinek enyhítése érdekében ágazati forrásokat kell keresni, majd - a szakszervezetek egyetértésével - ágazati megállapodásokat kell kötni. Összességében elfogadhatatlanok és barátságtalanok a megszorító intézkedések.   

Sipos Géza BEOSZ elnök hozzátette, hogy ez az a társadalmi réteg, ami évek óta viseli a terheket. Elmondta még, hogy ezek a döntések nemcsak 2009-re, hanem hosszabb távra is előrevetítik a problémákat.

Első napirend előtti - az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos - kérdéshez Szincsák Gyula alelnök füzött szóbeli kiegészítést. Emlékeztetett arra, hogy rendkívüli ülésen tárgyalta már a HÉF az étkezési térítési díjak ügyét. Hatvani Árpád ezredes, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettesének képviseletében kiemelte, hogy miután a szakállamtitkár ígéretet tett, az előkészületi munkákat a szakemberek elvégezték. Ezt követően hozzátette, hogy mivel a kormány visszavonta a költségvetést és a mai napig nem ismert a tárca költségvetése, türelmet kért.

Második napirend előtti - lényegében a HÉF tevékenységével kapcsolatos - kérdés megtárgyalása során dr. Remek Éva titkár elmondta, hogy mivel a HÉF titkárság nem ellenőrző szervezet, csak koordinátorként funkcionál. Breuer László Hodosz vezető titkár szerint a HÉF titkárságnak napirenden kell tartania azokat a kérdéseket, amelyek az előző ülésen a levegőben maradtak.

Napirend szerint elsőként a HÉF 2008. II. félévi Munkatervének megvitatása, elfogadása szerepelt a megtárgyalandó témák között. Dr. Remek Éva, HÉF titkár elmondta, hogy a munkaterv-tervezetről történő egyeztetés eredményeként a HM elfogadta a Hosz javaslatait, s ezek a témajavaslatokat a novemberi ülésen meg is tárgyalják. Szakszervezetünk javaslatára a katonák ruházati, fegyverzeti ellátásáról szóló témát szakértői szinten egyeztetik majd.

Ezt követően tájékoztató hangzott el a nyugdíj rögzítésének, a devizaellátmány különbözet folyósításának, valamint a szolgálati időpótlék megállapításának és folyósításának tapasztalatairól.

Sulyok János dandártábornok, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgató kiegészítésében elmondta, hogy a mai napig csaknem 300 fő részére utalták ki - az ellenjegyzett parancsok után - a devizaellátmány különbözetet.

A Hosz elnöke elmondta, hogy a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kapcsán a későbbiekben még vissza kell térni a nyugdíjrögzítés ügyére. A szolgálati időpótlék megállapítása ügyében pedig elmondta, hogy a sorkatonai szolgálati idő beszámítása megtartó elem lehetne.  

Dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető szerint nem tisztázott milyen gyakorlatot követ a HM KPÜ a bírósági ügyek tekintetében. Dr. Till Szabolcs, a HM jogi főosztályvezetője válaszában elmondta, hogy a HÉF ülésnek nem lehet témája, hogy véleményt mondjon e kérdésben, majd türelmet az ügyben.

Ezt követően a honvédségi gazdasági társaságok 2008. évi bérfejlesztéséről az OÉT megállapodás (ajánlás) tükrében volt a következő előterjesztés témája. Viserálek Sándor ezredes, a HM Védelemgazdasági főosztályának helyettes vezetője az írásos beterjesztés szóbeli kiegészítésében elmondta: a bérszínvonal emelkedése átlagosan 4,74%-os lesz.

Az oldalvéleményt megfogalmazó Breuer László miután megköszönte az összegzés megfogalmazást, egyebek mellett azt emelte ki, hogy a minimálbér emelése ne számítson bele a béremelésbe.

Az Egészségügyi Kiválósági Központ létrehozásának helyzetéről szóló tájékoztatóban dr. Halasi Zsuzsanna ny. orvos ezredes, az MH Dr. Radó György HEK munkatársa azt mondta el, hogy november elsejétől feláll a Honvéd Egészségügyi Kiválósági Központ, melyet dr. Kopcsó ezredes vezet majd.

A rekonverzió 2008. évi feladatai végrehajtásának tapasztalatairól szóló előterjesztés során Katona Károly mérnök dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a jelenlegi feltételrendszer és finanszírozás a haderőreform során felszabaduló munkaerő igénybevételére szorítkozott. Hozzátette, hogy nemzetközi és EU források igénybe vételére is lehetőség lesz. Munkaerő-piaci pozíció, illetve képesség javítása lenne az igazi célja és szándéka a tárcának.  

Szincsák Gyula alelnök kiemelte: ne csak a jogviszony megszünése után részesüljenek az érintettek képzésben, hanem már előtte is. A megtartásnak és a polgári életbe való visszailleszkedésnek a kettősségét fenn kell tartani és erősíteni kell mindkettőt. Ezt követően ismételten felvetette az egykori humán szolgálat felélesztését. Mint mondta ez a szervezet felvállalhatná és el is láthatná ezeket a feladatokat.

Tájékoztató a munkáltatói kölcsönből fennálló tartozásból – a szolgálati időhöz kapcsolódó – kedvezmény hivatalból történő jóváírásának szabályairól, helyzetéről - volt a címe a következő előterjesztésnek. Molnár János mérnök ezredes, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a leírtaktól eltérően a törlesztő részlet ugyanaz marad, a futamidő viszont csökken. Szincsák Gyula alelnök megfogalmazta, hogy nemcsak az aktívakat, a nyugállományúakat is érinti mindez.

A Kormány részére a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz szóló előterjesztéshez dr. Till Szabolcs, HM jogi főosztályvezető füzött szóbeli kiegészítést. A részletekbe menő módosítási - közöttük a tüzszerészek pótlékának megemelésére vonatkozó - javaslatokat ismertetése után a főosztályvezető kiemelte: Célegyenes közelében van a törvényjavaslat. A Hosz észrevételét megfogalmazó Szincsák Gyula sajnálatosnak nevezte, hogy az október 10-i anyaghoz képest most értesült az oldal a legfrissebb módosító javaslatokról. Szakszervezetünk jogsegély-szolgálatának vezetője miután megfogalmazta, hogy az MH csapatainál súlyosan leterheltek a kollégák, a helyettesítésre nem fizetnek pótlékot, a Hosz dilemmáit is felsorolta. Sajnálatosnak nevezte, hogy a kiegészítő illetményre vonatkozó korábbi - az állomány érdekeit hangsúlyosan reprezentáló - javaslat kikerült a törvényjavaslatból.   

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere felülvizsgálatának eredményeiről, a fejlesztésre vonatkozó kormányzati javaslatokról szoló előterjesztést dr. Lakatos László okl. mérnök vezérőrnagy ismertette. A békeállomány felett jelentkező rendkívüli, időszakos feladatok ellátására kell igénybe venni a tartalékos katonákat - mondta. Szakszervezetünk véleményét megfogalmazó Szincsák Gyula alelnök elmondta, hogy a békerendszerben jelentkező problémák ügyében a pozitív tárcaszemléletet kell kialakítani.   

A HÉF következő ülését november 26-án tartják.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.