2018. 02. 19. hétfő
Zsuzsanna
: 311 Ft   : 248 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Elfogadhatatlan és barátságtalan

Hosz  |  2008. 10. 27., 15:49

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) október 29-i ülésén a napirenden szereplő témák tárgyalása előtt a Kormány megszorító intézkedéseit elfogadhatatlannak, bizonyos elemeit pedig barátságtalannak nevezte Mészáros Géza. Az ülésen szakszervezetünket az elnök mellett Szincsák Gyula alelnök, dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető és Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő képviselte...

A honvédelmi minisztert dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM KTF főosztályvezetője képviselte, egyben ellátta a HÉF soros elnöki teendőit is. A munkaadói oldal ügyvivője dr. Till Szabolcs jogi főosztályvezető, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza BEOSZ elnök volt.

Napirend előtt Mészáros Géza Hosz elnök a napokban bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban a munkavállalói oldal különvéleményét fogalmazta meg: A Kormány lépései azért is barátságtalanok, mert a korábbi megállapodásoknak megfelelően a 2009-es esztendő lehetett volna az az év, amikor végre előre mozdulhattak volna a keresetek. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy újra a közszféra dolgozóinak kell viselni az állami terheket. A konvergencia program megszorító intézkedései a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit sújtotta leginkább. Ez az elmúlt két évben azt eredményezte, hogy a fegyveres és rendvédelmi szféra munkavállalói jelentős reálbér csökkenést szenvedtek el.

Ragaszkodunk hozzá, hogy azok a katona-nyugdíjasok, akik elérték az 57. életévüket, ugyanazon elbánásban részesüljenek, mint az öregségi nyugdíjkorhatárt elértek. A Kiss Péter miniszterrel folytatott megbeszélések a fegyveres- és rendvédelmi szféra munkavállalói kapcsán olyan lehetőségeket villantottak fel, melyekből kiolvasható, hogy a munkavállalók terheinek enyhítése érdekében ágazati forrásokat kell keresni, majd - a szakszervezetek egyetértésével - ágazati megállapodásokat kell kötni. Összességében elfogadhatatlanok és barátságtalanok a megszorító intézkedések.   

Sipos Géza BEOSZ elnök hozzátette, hogy ez az a társadalmi réteg, ami évek óta viseli a terheket. Elmondta még, hogy ezek a döntések nemcsak 2009-re, hanem hosszabb távra is előrevetítik a problémákat.

Első napirend előtti - az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos - kérdéshez Szincsák Gyula alelnök füzött szóbeli kiegészítést. Emlékeztetett arra, hogy rendkívüli ülésen tárgyalta már a HÉF az étkezési térítési díjak ügyét. Hatvani Árpád ezredes, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettesének képviseletében kiemelte, hogy miután a szakállamtitkár ígéretet tett, az előkészületi munkákat a szakemberek elvégezték. Ezt követően hozzátette, hogy mivel a kormány visszavonta a költségvetést és a mai napig nem ismert a tárca költségvetése, türelmet kért.

Második napirend előtti - lényegében a HÉF tevékenységével kapcsolatos - kérdés megtárgyalása során dr. Remek Éva titkár elmondta, hogy mivel a HÉF titkárság nem ellenőrző szervezet, csak koordinátorként funkcionál. Breuer László Hodosz vezető titkár szerint a HÉF titkárságnak napirenden kell tartania azokat a kérdéseket, amelyek az előző ülésen a levegőben maradtak.

Napirend szerint elsőként a HÉF 2008. II. félévi Munkatervének megvitatása, elfogadása szerepelt a megtárgyalandó témák között. Dr. Remek Éva, HÉF titkár elmondta, hogy a munkaterv-tervezetről történő egyeztetés eredményeként a HM elfogadta a Hosz javaslatait, s ezek a témajavaslatokat a novemberi ülésen meg is tárgyalják. Szakszervezetünk javaslatára a katonák ruházati, fegyverzeti ellátásáról szóló témát szakértői szinten egyeztetik majd.

Ezt követően tájékoztató hangzott el a nyugdíj rögzítésének, a devizaellátmány különbözet folyósításának, valamint a szolgálati időpótlék megállapításának és folyósításának tapasztalatairól.

Sulyok János dandártábornok, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgató kiegészítésében elmondta, hogy a mai napig csaknem 300 fő részére utalták ki - az ellenjegyzett parancsok után - a devizaellátmány különbözetet.

A Hosz elnöke elmondta, hogy a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kapcsán a későbbiekben még vissza kell térni a nyugdíjrögzítés ügyére. A szolgálati időpótlék megállapítása ügyében pedig elmondta, hogy a sorkatonai szolgálati idő beszámítása megtartó elem lehetne.  

Dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető szerint nem tisztázott milyen gyakorlatot követ a HM KPÜ a bírósági ügyek tekintetében. Dr. Till Szabolcs, a HM jogi főosztályvezetője válaszában elmondta, hogy a HÉF ülésnek nem lehet témája, hogy véleményt mondjon e kérdésben, majd türelmet az ügyben.

Ezt követően a honvédségi gazdasági társaságok 2008. évi bérfejlesztéséről az OÉT megállapodás (ajánlás) tükrében volt a következő előterjesztés témája. Viserálek Sándor ezredes, a HM Védelemgazdasági főosztályának helyettes vezetője az írásos beterjesztés szóbeli kiegészítésében elmondta: a bérszínvonal emelkedése átlagosan 4,74%-os lesz.

Az oldalvéleményt megfogalmazó Breuer László miután megköszönte az összegzés megfogalmazást, egyebek mellett azt emelte ki, hogy a minimálbér emelése ne számítson bele a béremelésbe.

Az Egészségügyi Kiválósági Központ létrehozásának helyzetéről szóló tájékoztatóban dr. Halasi Zsuzsanna ny. orvos ezredes, az MH Dr. Radó György HEK munkatársa azt mondta el, hogy november elsejétől feláll a Honvéd Egészségügyi Kiválósági Központ, melyet dr. Kopcsó ezredes vezet majd.

A rekonverzió 2008. évi feladatai végrehajtásának tapasztalatairól szóló előterjesztés során Katona Károly mérnök dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a jelenlegi feltételrendszer és finanszírozás a haderőreform során felszabaduló munkaerő igénybevételére szorítkozott. Hozzátette, hogy nemzetközi és EU források igénybe vételére is lehetőség lesz. Munkaerő-piaci pozíció, illetve képesség javítása lenne az igazi célja és szándéka a tárcának.  

Szincsák Gyula alelnök kiemelte: ne csak a jogviszony megszünése után részesüljenek az érintettek képzésben, hanem már előtte is. A megtartásnak és a polgári életbe való visszailleszkedésnek a kettősségét fenn kell tartani és erősíteni kell mindkettőt. Ezt követően ismételten felvetette az egykori humán szolgálat felélesztését. Mint mondta ez a szervezet felvállalhatná és el is láthatná ezeket a feladatokat.

Tájékoztató a munkáltatói kölcsönből fennálló tartozásból – a szolgálati időhöz kapcsolódó – kedvezmény hivatalból történő jóváírásának szabályairól, helyzetéről - volt a címe a következő előterjesztésnek. Molnár János mérnök ezredes, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a leírtaktól eltérően a törlesztő részlet ugyanaz marad, a futamidő viszont csökken. Szincsák Gyula alelnök megfogalmazta, hogy nemcsak az aktívakat, a nyugállományúakat is érinti mindez.

A Kormány részére a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz szóló előterjesztéshez dr. Till Szabolcs, HM jogi főosztályvezető füzött szóbeli kiegészítést. A részletekbe menő módosítási - közöttük a tüzszerészek pótlékának megemelésére vonatkozó - javaslatokat ismertetése után a főosztályvezető kiemelte: Célegyenes közelében van a törvényjavaslat. A Hosz észrevételét megfogalmazó Szincsák Gyula sajnálatosnak nevezte, hogy az október 10-i anyaghoz képest most értesült az oldal a legfrissebb módosító javaslatokról. Szakszervezetünk jogsegély-szolgálatának vezetője miután megfogalmazta, hogy az MH csapatainál súlyosan leterheltek a kollégák, a helyettesítésre nem fizetnek pótlékot, a Hosz dilemmáit is felsorolta. Sajnálatosnak nevezte, hogy a kiegészítő illetményre vonatkozó korábbi - az állomány érdekeit hangsúlyosan reprezentáló - javaslat kikerült a törvényjavaslatból.   

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere felülvizsgálatának eredményeiről, a fejlesztésre vonatkozó kormányzati javaslatokról szoló előterjesztést dr. Lakatos László okl. mérnök vezérőrnagy ismertette. A békeállomány felett jelentkező rendkívüli, időszakos feladatok ellátására kell igénybe venni a tartalékos katonákat - mondta. Szakszervezetünk véleményét megfogalmazó Szincsák Gyula alelnök elmondta, hogy a békerendszerben jelentkező problémák ügyében a pozitív tárcaszemléletet kell kialakítani.   

A HÉF következő ülését november 26-án tartják.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 02. 05., 14:10
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán, budapesti sajtótájékoztatón, miután újabb sztrájktárgyalási forduló zajlott a kormány és a reprezentatív szakszervezetek között.
2018. 01. 18., 14:58
Minden évben az adóbevallások leadásával együtt nyilatkozhatunk adónk 1+1%-ának felajánlásáról. Kérjük Tagjainkat és Szimpatizánsainkat, hogy az idén is támogassák adójuk 1%-val a Honvédszakszervezet által alapított Katonákért Közhasznú Alapítványt.
2018. 02. 05., 13:47
társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára azonosan határozzák meg.
2018-02-01 15:44:54
Egy hadsereg igazi ereje mindig hitében és szellemiségében rejlik, a százhetven éves Magyar Honvédségnek pedig mindig is a rendíthetetlen bátorság és hazaszeretet adta a karakterét – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter január 30-án Budapesten, a kétszáz esztendeje született Görgei Artúr tiszteletére rendezett megemlékezésen, ahol a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök vett részt...
2018-01-31 11:34:38
Szolnokon a MH. 34 Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a MH. 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj összeolvadásából megalakuló MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred 2017. szeptember 01-jén Szolnok város napján a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében dandárrá alakult…
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A mai napon, 2018. február 16-án, pénteken, helyi idő szerint 11 óra körül lezuhant a Török Légierő egyik SF-260D típusú kiképző repülőgépe. A repülőgép kétfős személyzete életét vesztette a katasztrófában.

  Háború Művészete magazin

Brüsszelben tanácskoztak az észak-atlanti katonai szövetség védelmi miniszterei február 14–15-én. A Budapestről kiutazó magyar küldöttséget Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes vezette. A delegációhoz a helyszínen csatlakozott Sztáray Péter, Magyarország NATO-nagykövete.