2023. 03. 24. péntek
Gábor, Karina
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A HOSZ – ING csoportos élet és balesetbiztosítás szerződés

Hosz  |  2009. 03. 17., 10:02

A Honvédszakszervezet és ING Biztosító Zrt 2009 és 2011 közötti időszakra az alábbi biztosítási kondíciókkal rendelkező szerződést kötötte...

1.) Biztosítottak adatai:

Jelen csoportos életbiztosítási kötvény alapján biztosított az a személy, aki a Honvédszakszervezet tagja és a biztosítottá válás időpontjában

-         megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a szerződő az adott biztosítotti csoportra vonatkozóan meghatározott.

2.) Biztosítotti csoportok

A biztosítottak, a szerződő rendelkezése értelmében, egy-egy biztosítotti csoport tagjai. A szolgáltatások köre és a biztosítási összeg biztosítotti csoportonként eltérő. A biztosító szolgáltatását alapvetően az határozza meg, hogy az adott biztosított melyik biztosítotti csoport tagja. Jelen szerződés keretében a szerződő az alábbi biztosítotti csoportokban határozta meg.

Bizt.Csop.kód

Biztosítotti csoport megnevezése

Biztosítottak

A1

Szakszervezeti tagok

10.020 fő

A2

Búvárok

20 fő

A3

Tüzszerészek

60 fő

Összesen:

10.100 fő

3.) Biztosítási szolgáltatások és biztosítási összegek biztosítotti csoportonként

 Biztosítotti csoport kódja:        A1

        Biztosítotti csoport megnevezése:            Szakszervezeti tagok

Módozat

Biztosítási összeg (Ft)

GB01

Csoportos kockázati életbiztosítás

100.000

GB21

Baleseti halálra szóló kieg.bizt.

100.000

GB23

Baleseti egészségkárosodásra szóló kieg. bizt.

350.000

G024

Baleseti mütétre szóló kieg. bizt.

3.000

GH25

Baleseti kórházi napi térítés az ápolás első napjától

1.000

4.) Biztosítási szolgáltatások és biztosítási összegek biztosítotti csoportonként

Biztosítotti csoport kódja:                           A2

        Biztosítotti csoport megnevezése:            Búvárok

Módozat

Biztosítási összeg (Ft)

GB01

Csoportos kockázati életbiztosítás

100.000

GB21

Baleseti halálra szóló kieg.bizt.

100.000

GB23

Baleseti egészségkárosodásra szóló kieg. bizt.

350.000

G024

Baleseti mütétre szóló kieg. bizt.

3.000

GH25

Baleseti kórházi napi térítés az ápolás első napjától

1.000

5.) Biztosítási szolgáltatások és biztosítási összegek biztosítotti csoportonként

Biztosítotti csoport kódja:                           A3

        Biztosítotti csoport megnevezése:            Tüzszerészek

Módozat

Biztosítási összeg (Ft)

GB01

Csoportos kockázati életbiztosítás

100.000

6.) Egyéb feltételek

-          A tüzszerész foglalkozású biztosítottakra kizárólag kockázati életbiztosítás köthető.

-          A biztosító vállalja a 65 év feletti biztosítottak kockázatba való bevonását.

-          A biztosító teljesítési kötelezettsége alóli mentesülést, illetve a kockázatkizárásokat a Csoportos Élet-, Baleset- és Betegbiztosítások Általános Szabályzatának 15-18. §-a tartalmazza.

 

7.) Kárrendezéshez szükséges nyomtatványok, iratok                (A biztosító bekérhet esetleges további iratokat is)

GB01 jelü Csoportos kockázati életbiztosítás esetén:

§         Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)

§         Halottvizsgálati bizonyítvány (másolat)

§         Haláleset utáni orvosi jelentés (Biztosító nyomtatványa)

§         Az öröklésről szóló jogerős közjegyzői vagy bírósági határozat, illetőleg öröklési bizonyítvány másolata

§         A szolgáltatásra jogosult személyét azonosító és aláírásmintáját tartalmazó irat másolata

§         A szolgáltatásra jogosult saját kezü aláírásával hitelesített nyilatkozata az utalás helyéről

GB21 jelü Baleseti halálra szóló csoportos kiegészítő biztosítás esetén:

§         Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)

§         Baleset utáni orvosi jelentés (Biztosító nyomtatványa)

§         Munkahelyi baleset esetén a baleseti jegyzőkönyv másolata

§         Rendőrségi határozat vagy bírósági végzés

§         Az öröklésről szóló jogerős közjegyzői vagy bírósági határozat, illetőleg öröklési bizonyítvány másolata

§         A szolgáltatásra jogosult személyét azonosító és aláírásmintáját tartalmazó irat másolata

GB23 jelü Baleseti eredetü maradandó egészségkárosodásra szóló csoportos kiegészítő biztosítás esetén:

§         Igénybejelentés rokkantság, baleseti rokkantság esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Baleset utáni orvosi jelentés (Biztosító nyomtatványa)

§         Határozat a rokkantsági nyugdíj megállapításáról (másolat)

§         OEP OOSZI által készített szakvélemény

§         A szolgáltatásra jogosult személyét azonosító és aláírásmintáját tartalmazó irat másolata

GB24 jelü Baleseti eredetü mütéti térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás esetén:

§         Igénybejelentés betegség, mütét, kórházi kezelés esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Baleset utáni orvosi jelentés baleseti eredetü mütét, kórházi kezelés esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Mütéti leírás, kórházi zárójelentés illetve a beavatkozás ambuláns naplóban rögzített dokumentációja (másolat)

§         Munkahelyi baleset esetén a baleseti jegyzőkönyv másolata

§         Közlekedési baleset esetén a rendőrségi határozat másolata

§         A szolgáltatásra jogosult személyét azonosító és aláírásmintáját tartalmazó irat másolata

GB25 jelü Baleseti eredetü kórházi napi térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás esetén:

§         Igénybejelentés betegség, mütét, kórházi kezelés esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Baleset utáni orvosi jelentés baleseti eredetü mütét, kórházi kezelés esetén (Biztosító nyomtatványa)

§         Mütéti leírás, kórházi zárójelentés illetve a beavatkozás ambuláns naplóban rögzített dokumentációja (másolat)

§         Munkahelyi baleset esetén a baleseti jegyzőkönyv másolata

§         Közlekedési baleset esetén a rendőrségi határozat másolata

§         A szolgáltatásra jogosult személyét azonosító és aláírásmintáját tartalmazó irat másolata

Haláleseti kedvezményezett jelölő nyilatkozat

§         Abban az esetben kell kitölteni, ha nem a törvényes örököst szeretnék megjelölni kedvezményezettként

§         A nyilatkozat akkor érvényes, ha mellékelték hozzá a személyi igazolvány másolatát, és a biztosítási eseményt megelőzően érkezik be a biztosítóhoz a 8-as pontban meghatározottak szerint, de a határidők megkötése nélkül. 

8.) Az ügyintézés menete

1.)     Az érintett a megfelelő mellékelt nyomtatványokat a baleset / halálesetet követően 10 napon belül bejuttatja a meglévő iratokkal együtt a központi irodába. (* HOSZ 1087 Budapest Kerepesi út 29/B). A legfontosabb az ING által kiadott nyomtatványok benyújtása. A szükséges dokumentumok listája a 7-es pontban található. Kérem figyeljenek, hogy bizonyos esetekben az eddigiektől eltérően nem elégséges az orvosi zárójelentés, hanem az orvosnak az ING nyomtatványát kell kitöltenie!

2.)     A központi irodába beérkezett iratokat a HOSZ pénztárosa (Tóth Jenőné) dokumentálja, irattárózza és a szükséges és kellő igazolásokkal ellátja (szerződő fél tekintetében), majd az eredeti példányt a beérkezést követő 5 napon belül továbbítja az ING Biztosító Zrt részére egy darab másolati példányt pedig az Egység 2002 Kft részére. Az esetleges hiánypótlásokat az érintettek az Egység 2002 Kft bevonásával végzik, amely felelős eljuttatni az iratokat a biztosító, másolati példányát pedig a HOSZ pénztárosa részére.

3.)     A kifizetés az utolsó kért dokumentum a biztosítónál lévő kárrendezési osztályra történő megérkezését követő 30 napon belül esedékes.

4.)    A biztosító a biztosítási összeget jogos igény esetén közvetlenül a jogosultnak fizeti ki, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a jogosult saját kezü aláírásával hitelesített módon (pl. személyi okmány aláírást tartalmazó oldalának fénymásolatával) a biztosító igénybejelentő nyomtatványán nyilatkozzon az utalás helyéről. A kifizetés történhet lakcímre vagy lakossági folyószámlára való utalással.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.