2023. 06. 03. szombat
Klotild
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Szükséges a nyomásgyakorlás!

Hosz  |  2009. 05. 14., 13:06

A Honvédszakszervezet választmánya a május 14-i ülésen úgy értékelte, hogy a Bajnai kormány válságkezelő megszorító intézkedései minden katonát és családtagot hátrányosan fognak érinteni. Az MTI-nek is kibocsátott sajtóközleményben a választmány kifejti: alacsonyabb illetménnyel rendelkezők esetében napi megélhetési problémákat okoznak ezek az intézkedések, mivel megakadályozzák azokat a korábban elindított folyamatokat, amelyek a katonák anyagi helyzetének javítását szolgálták volna. A választmány szerint az amúgy is jelentős létszámhiánnyal küzdő Magyar Honvédségben szolgáló katonák leterheltsége tovább fokozódik, miközben a juttatások folyamatosan csökkennek. Miután a szakszervezet nyugállományú tagozata is határozottan elítélte az időskorúak megélhetését hátrányosan befolyásoló kormányzati lépéseket, a küldöttek elfogadhatatlannak nevezték a megszorító javaslatokat, illetve azok hatásait, majd szükségesnek tartották, hogy a következő időszakban a Honvédszakszervezet – a szövetségi partnerekkel együttműködve – május 28-án már aktív nyomásgyakorló lépéseket is tegyen...

A Hosz elnökségének 11/2009. számú határozata alapján május 14-én tartottuk szakszervezetünk választmányának ülését. A budapesti Zách utcában, 95 fő küldött előtt Mészáros Géza elnök köszöntő szavai után Andor Tamás, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a 110 lehetséges küldött közül 95-en vannak jelen, tehát 86%-os arányban határozatképes a választmány. A résztvevők megválasztották a választmányi ülés tisztségviselőit. Levezető elnök Czövek János, segítője Tóvári Róbert, a jegyzőkönyvvezető Lengyel Ivánné, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke Andor Tamás, a bizottság tagjai Gáspár Tamásné, Sörös István, Bátor Ferenc, Besenyei Csaba, míg segítőik a képviseleti (tagozat) titkárok, valamint az ügyvivők lettek. A szavazatszámláló bizottság elnökévé Nagy Zoltánt, a bizottság tagjaivá pedig az Ellenőrző Bizottság tagjait választották.

A napirend elfogadása után az elnökség tájékoztatója hangzott el. Mészáros Géza elnök bevezetőjében megköszönte a képviseleti értekezleteken tapasztalt őszinte hangvételt, a közvetlen találkozást és a számos hasznos, valamint konstruktív javaslatot.

Szakszervezetünk vezetője komplex és rendkívül aktuális dolognak nevezte a válságkezeléssel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket, illetve az azokra reagáló szakszervezeti lépéseket. Ezt követően az OKÉT mai ülésén napirendre kerülő kereset-kiegészítés bruttó 117 ezer forintig történő megvonásával együtt járó következményekről beszélt.

Mindez elfogadhatatlan számunkra és szövetségi partnereink, az FRDÉSZ és a Liga Szakszervezetek számára is - mondta, majd az esetleges következő nyomásgyakorláson való aktív részvételre buzdított.

Miután az április 18-i és a május 1-jei demonstráció tapasztalatait elemezte, elmondta, hogy szakszervezetünk érdemben reagált a szerződéses katonák illetményeiről a közelmúltban elhangzott, nem hiteles információkra. A Duna Tv Különvélemény címü müsorában – ha röviden is, de – pontos adatokkal szolgáltunk e témakörben is – mondta az elnök.

Az információáramlás jövőbeni lehetőségeiről elmondta, hogy Andor Tamás vezetésével már müködik az a bizottság, amely az Egység újság megújításán dolgozik. Záró mondataiban az üdültetésről szólt. Elhangzott, hogy mivel nem tudtunk hatékony mutatókat produkálni, szakszervezetünk a tarnamérai üdülőt visszaadta a bérbeadónak. Bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik a békésszentandrási üdülő vizes blokkjainak felújítása.  

A tájékoztatóra reagáló Szendrei Zoltán meg nem elégedettségét fejezte ki, amikor elmondta, hogy jó lenne, ha az elnökség teljes létszámában részt venne ezeken a demonstrációkon.

Mihálykó Sándor egy civil, de országos hatáskörü munkahely példáját felhozva arról is beszélt, hogy valóban sokkal könnyebb otthon maradni, mint csatlakozni az aktívan tiltakozókhoz.  

Mészáros Géza elnök reflexiójában elmondta: az eddigi demonstrációk megszervezésében mindenki megtette a saját dolgát.

Szincsák Gyula alelnök kiemelte: minden egyes szakszervezeti fellépés mögött ott áll a teljes elnökség, ugyanakkor mindenkinek tudnia kell, hogy a kormányzat megszorító intézkedései sújtani fogják az általunk képviselt katonákat és családtagjaikat is. Minden csekély szakszervezeti eredményért rendkívüli módon meg kell küzdeni.

Ezt követően a 2009. évi költségvetés módosításáról döntött a választmány. Dr. Heiling Ottó alelnök elmondta, hogy a TÁMOP pályázaton nyert pénzösszeget mindenképpen szerepeltetni kell a költségvetésben. Mivel az Aktivitás Kupa díjazását módosította az elnökség, illetve a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kapcsán felmerült költségek miatt a jogsegélyszolgálat müködése terén átcsoportosításra volt szükség. A határozat-tervezetet egyöntetüen elfogadta a választmány.

A költségvetés tervezéséről szóló választmányi határozattervezetről szóló döntés előtt is dr. Heiling Ottó mondott rövid kiegészítést, majd a tervezetet is egyöntetüen fogadta el a választmány.

A külföldi misszióban érintett tagokat megillető tagdíjhányad visszajuttatott részének szabályozásáról szóló választmányi határozattervezetről szóló döntés előtt Szincsák Gyula alelnök elmondta: noha lehetnek még tisztázatlan kérdések, amennyiben az alapszervezetek jelzik ezeket, bármikor módosíthatjuk azt.  

Miután Bonyár Zoltán alapszervezeti vezető megkérdezte, hogy ezzel visszakerül-e az igényelt 30% az alapszervezetekhez, Szincsák alelnök reményét fejezte ki, hogy igen, számukra lesz felhasználható ez az összeg. A választmány egy ellenszavazattal elfogadta a tervezetet.

A Hosz 2008. évi zárszámadásáról és számviteli beszámolási kötelezettségéről szóló választmányi határozattervezetről szóló döntés előtt dr. Heiling Ottó alelnök kiemelte: bevételeink meghaladták a tervezett bevételeket, míg a kiadásaink a tervezett kereteken belül maradtak. Összességében elmondható, hogy a vagyon tovább gyarapodott, a 2008-as költségvetési esztendőt pozitívan, pénzügyi szempontból jó eredménnyel zárta szakszervezetünk.

A választmány elfogadta a határozat-tervezetet.

A 2008. évi zárszámadás főbb számairól és az egyszerüsített éves beszámolóról (mérleg és eredmény kimutatás) szóló napirend során szakszervezetünk alelnökének szóbeli kiegészítése után Nagy Zoltán Ellenőrző Bizottsági (EB) elnök hangsúlyozta, hogy az EB elvégezte a szükséges elemzéseket: a főkönyvben található adatok egyeztetése megtörtént, azok arra utalnak, hogy a Hosz zárszámadása kiegyensúlyozott.

Séber István könyvvizsgáló kijelentette: a Hosz 2008-as évre vonatkozó beszámolói az irányadó törvények szerint készültek el, azok hitelt érdemlőek, jogszerütlen pénzfelhasználás nem történt. A 2008. évi beszámoló jól tükrözi a Hosz pénzügyi helyzetéről szóló megbízható és valós képet.

A választmány elfogadta a határozat-tervezetet.

A befektetésék 2008. december 31-i állapotáról szóló határozat-tervezethez dr. Heiling Ottó füzött kiegészítést.

A Liga tagsággal kapcsolatos választmányi döntés előtt Mészáros Géza elnök felelevenítette a 2005 decembere óta eltelt időszak történéseit, majd azt kérte, hogy függetlenül az FRDÉSZ döntéshozó szerveinek későbbi időpontban meghozandó határozataitól – szakszervezetünk, FRDÉSZ tagszervezetként önállóan is tartsa fenn a Liga Szakszervezetekben fennálló tagságát.

Három ellenszavazattal a választmány elfogadta a beterjesztett javaslatot.

Személyi kérdésben is döntött a választmány: A közigazgatási és intézményi képviselet helyettes vezetőjévé – Mészáros Géza ajánlása után - Horváth Bélát 87 érvényes szavazattal választotta meg a választmány.

 

 

 

Az egyebekben Mészáros Géza elnök megköszönte Séber István eddigi könyvvizsgáló tevékenységét, majd ajándéktárgyat adott át számára. Miután Séber István megköszönte az elismerést, dr. Heiling Ottó bemutatta az újonnan kiírt, könyvvizsgálói pályázatot elnyert Tóth Györgyit.

Ezt követően e sorok írója ismertette az MTI-nek kaidott sajtóközleményt,

majd Sásik László ny. ezredes részletes tájékoztatást adott a munkaerő-piacra történő kilépést elősegítő norvég pályázaton elnyert támogatásról. Miután a projekt vezetője ismertette a mintegy 500 milliós projekt finanszírozását, a megvalósításban résztvevő szervezetekről, a célcsoportról, valamint a képzési irányokról is beszélt.

Ezt követően Szücs Andrea katonanői szekció elnöke tájékoztatást adott a szekció jövőbeni  munkájáról,

majd dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár a jövő heti horgászversenyről, míg Zsúró Ivett a hamarosan rendezendő EP választás részleteiről, a külföldi missziókban szolgáló katonák állampolgári jogairól érdeklődött.

Zárszavában Mészáros Géza elnök - egyebek mellett - a megszorító intézkedésekkel szembeni, május 28-ra tervezett demonstráció fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.