2017. 11. 21. kedd
Olivér
: 312 Ft   : 265 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

SZÉF: egyelőre nincs megállapodás

Hosz  |  2009. 05. 29., 12:41

A megállapodás aláírása nélkül zárult a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) - május 29-i ülése - miután a munkavállalói oldalon helyet foglaló három rendőrszakszervezet nem tudta elfogadni a tervezetet. A több mint négyórás egyeztetés azért sem hozott eredményt, mivel a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kapcsán született - dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár által személyesen is képviselt - javaslatunkat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) államtitkára nem a megállapodás részeként, hanem megjegyzésként tartotta csak elfogadhatónak. A tárgyalások június 11-én folyatódnak. A megállapodás szövegtervezete az alábbiakban található.. 

Az oldalegyeztetésen dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár azt kérte, hogy a megállapodás részét képezze:,,A Honvédszakszervezet követeli és elengedhetetlennek tartja, hogy a Kormányzati Oldal - a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III.6.) AB határozat hátrányos következményeinek megszüntetésére - a beszámítás jogalapját az ügyben érintett katonák esetében, visszamenőlegesen, a Hjt. módosításával teremtse meg."

Szakszervezetünk kérését a megállapodás-tervezet jelenleg külön megjegyzésként tartalmazza.

Az oldalegyeztetést követő plenáris ülés elején, napirend előtt Kónya Péter oldalügyvivő azt kérte, hogy mivel egy korábbi megállapodás már rögzíti a szakszervezeti reprezentativitásra vonatkozó adatokat, ezért a SZÉF titkárság adja meg a létszámadatokat mihamarabb. Az oldalügyvivői feladatokat ellátó FRDÉSZ elnök külön kitért arra is, hogy az OKÉT folyamatosan tárgyal, ezért külön is kérte, hogy a SZÉF keretein belül - az EP választások után - folytatódjanak a kereset-kiegészítések kompenzációjáról zajló egyeztetések.

A munkaadói oldalt vezető dr. Juhász Gábor a tárgyalások végén elmondta, hogy az érintett szaktárcák mindent elkövettek annak érdekében, hogy a szakszervezetek és a tagságuk számára elfogadható megállapodás szülessen. 

- Úgy gondolom, hogy néhány nap elegendő ahhoz, hogy minden szervezet megszerezze a kellő mandátumot ahhoz, hogy vállalni tudja ezt a konszenzusos megállapodást. Szerintem több olyan momentum is bekerült újonnan a tervezetbe, amely a szakszervezetek tagsága számára kedvező. Miután mindenkinek felelőssége a munkabéke megőrzése, bízom benne, hogy a következő egyeztetési kör után aláírhatjuk a megállapodást - mondta az államtitkár.

Kónya Péter reakciójában kitért arra, hogy szerinte is korrekt egyeztetetési folyamaton vannak túl a felek, és remélhetőleg lesz kompromisszum.

A tárgyalások a június 11-i SZÉF ülésen folytatódnak.

A Megállapodás szövegtervezete:"A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (továbbiakban: SZÉF) Kormányzati Oldala, valamint Érdekképviseleti Oldala (továbbiakban együtt: Tárgyaló Felek) – annak érdekében, hogy a világgazdasági válság következtében kialakult helyzetben is biztosítani lehessen a fegyveres és rendészeti szervek rendeltetésszerü müködését, és az ahhoz szükséges munkabéke fenntartását – szektorális szinten szerteágazó tárgyalásokat folytattak, és megállapodtak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosításában.

Az állomány helyzetének javítása és a rendvédelmi szervek stabilitásának biztosítása érdekében a Kormányzati Oldal az Érdekképviseleti Oldal egyetértésével – a 2008. december 17-ei SZÉF megállapodásban foglaltaknak megfelelően előkészített és egyeztetett, valamint a 2009. május 8-ai SZÉF ülést követő egyeztetések eredményeként kiegészített tartalommal – a Hszt. módosítását kezdeményezi, amelynek főbb elemei:

1.       A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III. 6.) AB határozata következtében a beszámítás jogalapjának visszamenőleges megteremtése, azok esetében, akiknél a beszámítás 2009. március 6-áig megtörtént.

2.       A felső korhatár elérését követően a hivatásos állományú tag saját nyilatkozatától függően tovább szolgálhat, amennyiben a munkáltató nem kezdeményezi nyugállományba helyezését. Nyugállományba helyezésére erre irányuló nyilatkozata alapján, vagy a munkáltató kezdeményezésére kell intézkedni.

3.       Az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság megállapítása esetén, amennyiben az alkalmatlanság a hivatásos szolgálatra vonatkozik – a hivatásos állomány tapasztalt, nagy szaktudással rendelkező tagjainak megtartása és tudásuk hasznosítása érdekében – lehetőség nyílik civil munkakörben történő továbbfoglalkoztatásra, amely az érintett hivatásos jogviszonyát és előmenetelét nem befolyásolja.

4.       A hivatásos állományba visszavétel lehetősége megnyílik az állományból korábban egészségi alkalmatlanság miatt távozók részére, amennyiben állapotukban javulás következett be.

5.       A módosítás megteremti a Magyar Honvédség állományába történő áthelyezés lehetőségét.

6.       A vezetői kinevezésről lemondás nem jelenti automatikusan a szolgálati viszonyról való lemondást, a tervezet közelít a vezetői kinevezés visszavonásának szabályozásához.

7.       A fegyveres szervből önhibáján kívül, egészségügyi okból kivált hivatásos állományú tagot mentesíti az állami kezességvállalású hitel kezességvállalási díjának megfizetése alól.

8.       A szolgálati nyugállományból hivatásos állományba visszavételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szolgálati viszony fennállásának időtartamára a hivatásos állomány tagja szünetelteti a szolgálati nyugdíj folyósítását.

    

A Kormányzati Oldal alábbi Hszt. módosítási javaslatait az Érdekképviseleti Oldal egyet nem értésével, de tudomásul vételével terjeszti elő:

 

1.       Az egészségügyi szabadságra vonatkozó szabályozás módosítása, a civil szféra táppénzének mértékében bekövetkező 10%-os csökkenés részbeni követésével. Évente összesen 30 napig, továbbá a szolgálattal összefüggő balesetek, betegségek esetében teljes időtartamban az egészségügyi szabadságra járó ellátás mértéke változatlanul a távolléti díj 100%-a, egyéb esetekben 90%.

2.       Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szolgálati nyugállományba helyezettek szolgálati nyugdíj folyósításának szabályai módosulnak. A munkáltatói jogkör gyakorlóját hivatásos beosztásra és civil munkakörre egyaránt kiterjedő szigorú felajánlási kötelezettség terheli, melynek alapos ok nélkül történő elutasítása esetén a megállapított szolgálati nyugdíj 90%-a folyósítható. A szolgálat felső korhatárának elérésétől, illetve 40%-os egészségromlás bekövetkezésétől a szolgálati nyugdíj teljes összegü folyósítása történik.   

 

A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak képviseletét ellátó, a megállapodást aláíró szakszervezetek a vezénylés szabályainak, a rendőrség állományát érintő módosításával nem értenek egyet, de tudomásul veszik. 

 

A tüzoltóság állományát képviselő reprezentatív szakszervezetek és az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) megállapodásának megfelelően az ÖM  a szükséges intézkedéseket megteszi, a délutáni és éjszakai pótlék beszámíthatóságát a távolléti díj vonatkozásában.

 

Tárgyaló Felek a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályok  tárgyában a 2008. december 17-én megkötött megállapodásban foglaltakat magukra nézve érvényesnek tekintik.

 

Tárgyaló Felek egyetértenek abban, hogy következetesen érvényt kell szerezni a fegyveres szervek politikai tevékenységtől mentes müködésének a Hszt 18§ és 19§ szerint.

 

A FÜV eljárás rendeleti szintü szabályozásának, különösen az orvos-szakmai szempontok figyelembevételével történő módosítását az Érdekképviseleti Oldal tudomásul veszi. A Kormányzati oldal vállalja, hogy a rendelet-tervezetet egyezteti a Szakszervezeti oldallal.

 

a) Érdekképviseleti Oldal vállalja, hogy az OKÉT hatáskörébe tartozó tárgykörök kivételével a munkabékét fenntartja. 

b) Érdekképviseleti oldal vállalja, hogy az e megállapodásban foglaltak tekintetében- azok maradéktalan teljesülése esetén- a munkabékét fenntartja.

 

Kormányzati Oldal vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglaltakkal ellentétes módosító javaslatot nem támogat.

 

Megjegyzés: A Honvédszakszervezet követeli és elengedhetetlennek tartja, hogy a Kormányzati Oldal – a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III. 6.) AB határozat hátrányos következményeinek megszüntetésére – a beszámítás jogalapját az ügyben érintett katonák esetében, visszamenőlegesen, a Hjt. módosításával teremtse meg.  

 

Budapest, 2009. május 29. "

 

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 11. 09., 15:54
A Halottak Napja alkalmából, - a közösségért munkálkodó tagtárs emlékét szimbolizáló kopjafánál-, megemlékezést tartott özv. Borka Istvánné Margó, a Honvédszakszervezet képviseletében Czövek János elnök, Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivő, valamint Klopfer Szandra személyi asszisztens...
2017. 10. 31., 10:13
„Soha többé ne legyen olyan helyzet, amely a hősöket és az áldozatokat teremti” – mondta Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára október 30-án, hétfőn, Budapesten. A megemlékezésen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök és Sörös István a Hosz Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte...
2017. 10. 31., 10:06
Halottak napja alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett a Honvédelmi Minisztérium a hazánk területén hősi halált halt magyar és más nemzetiségű katonákra október 30-án, hétfőn. A Honvédszakszervezet részéről Szendrei Zoltán alelnök vett részt a megemlékezésen...
2017-11-13 14:40:40
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédszakszervezet 2017. november 14-15-én tartja Küldöttgyűlését Balatonakarattyán, ezért a jogsegélyszolgálat 2017. november 15-én elmarad. Dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető legközelebb november 22-én (szerdán) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-11-06 09:08:23
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője az ünnepre való tekintettel 2017. november 08-a (szerda) helyett november 07-én (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-10-31 11:14:51
2017. október 12-én tartott ülést a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A munkáltatók szociális hozzájárulási adója 2018-ban 2,5 százalékkal csökken. A LIGA Szakszervezetek kiállt a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék eltörléséért. Törvénymódosítás születhet arról, hogy a jövőben a szakszervezeti tisztségviselőt visszahelyezhesse a bíróság.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Nyugdíjas kollégáikkal együtt ünnepelték alakulatuk napját november 15-én az MH Légijármű Javítóüzem dolgozói. Jogelődjük, az akkori 25. vadászrepülő-hadosztály alárendeltségébe tartozó Tábori Repülőjavító Műhely ezen a napon alakult meg Szentkirályszabadján, 1950-ben.

  Háború Művészete magazin

Az Ukroboronprom cég arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az An-70 katonai változatából kivesznek minden orosz eredetű fedélzeti berendezést.