2018. 02. 20. kedd
Aladár, Álmos
: 311 Ft   : 251 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

SZÉF: egyelőre nincs megállapodás

Hosz  |  2009. 05. 29., 12:41

A megállapodás aláírása nélkül zárult a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) - május 29-i ülése - miután a munkavállalói oldalon helyet foglaló három rendőrszakszervezet nem tudta elfogadni a tervezetet. A több mint négyórás egyeztetés azért sem hozott eredményt, mivel a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kapcsán született - dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár által személyesen is képviselt - javaslatunkat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) államtitkára nem a megállapodás részeként, hanem megjegyzésként tartotta csak elfogadhatónak. A tárgyalások június 11-én folyatódnak. A megállapodás szövegtervezete az alábbiakban található.. 

Az oldalegyeztetésen dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár azt kérte, hogy a megállapodás részét képezze:,,A Honvédszakszervezet követeli és elengedhetetlennek tartja, hogy a Kormányzati Oldal - a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III.6.) AB határozat hátrányos következményeinek megszüntetésére - a beszámítás jogalapját az ügyben érintett katonák esetében, visszamenőlegesen, a Hjt. módosításával teremtse meg."

Szakszervezetünk kérését a megállapodás-tervezet jelenleg külön megjegyzésként tartalmazza.

Az oldalegyeztetést követő plenáris ülés elején, napirend előtt Kónya Péter oldalügyvivő azt kérte, hogy mivel egy korábbi megállapodás már rögzíti a szakszervezeti reprezentativitásra vonatkozó adatokat, ezért a SZÉF titkárság adja meg a létszámadatokat mihamarabb. Az oldalügyvivői feladatokat ellátó FRDÉSZ elnök külön kitért arra is, hogy az OKÉT folyamatosan tárgyal, ezért külön is kérte, hogy a SZÉF keretein belül - az EP választások után - folytatódjanak a kereset-kiegészítések kompenzációjáról zajló egyeztetések.

A munkaadói oldalt vezető dr. Juhász Gábor a tárgyalások végén elmondta, hogy az érintett szaktárcák mindent elkövettek annak érdekében, hogy a szakszervezetek és a tagságuk számára elfogadható megállapodás szülessen. 

- Úgy gondolom, hogy néhány nap elegendő ahhoz, hogy minden szervezet megszerezze a kellő mandátumot ahhoz, hogy vállalni tudja ezt a konszenzusos megállapodást. Szerintem több olyan momentum is bekerült újonnan a tervezetbe, amely a szakszervezetek tagsága számára kedvező. Miután mindenkinek felelőssége a munkabéke megőrzése, bízom benne, hogy a következő egyeztetési kör után aláírhatjuk a megállapodást - mondta az államtitkár.

Kónya Péter reakciójában kitért arra, hogy szerinte is korrekt egyeztetetési folyamaton vannak túl a felek, és remélhetőleg lesz kompromisszum.

A tárgyalások a június 11-i SZÉF ülésen folytatódnak.

A Megállapodás szövegtervezete:"A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (továbbiakban: SZÉF) Kormányzati Oldala, valamint Érdekképviseleti Oldala (továbbiakban együtt: Tárgyaló Felek) – annak érdekében, hogy a világgazdasági válság következtében kialakult helyzetben is biztosítani lehessen a fegyveres és rendészeti szervek rendeltetésszerü müködését, és az ahhoz szükséges munkabéke fenntartását – szektorális szinten szerteágazó tárgyalásokat folytattak, és megállapodtak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosításában.

Az állomány helyzetének javítása és a rendvédelmi szervek stabilitásának biztosítása érdekében a Kormányzati Oldal az Érdekképviseleti Oldal egyetértésével – a 2008. december 17-ei SZÉF megállapodásban foglaltaknak megfelelően előkészített és egyeztetett, valamint a 2009. május 8-ai SZÉF ülést követő egyeztetések eredményeként kiegészített tartalommal – a Hszt. módosítását kezdeményezi, amelynek főbb elemei:

1.       A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III. 6.) AB határozata következtében a beszámítás jogalapjának visszamenőleges megteremtése, azok esetében, akiknél a beszámítás 2009. március 6-áig megtörtént.

2.       A felső korhatár elérését követően a hivatásos állományú tag saját nyilatkozatától függően tovább szolgálhat, amennyiben a munkáltató nem kezdeményezi nyugállományba helyezését. Nyugállományba helyezésére erre irányuló nyilatkozata alapján, vagy a munkáltató kezdeményezésére kell intézkedni.

3.       Az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság megállapítása esetén, amennyiben az alkalmatlanság a hivatásos szolgálatra vonatkozik – a hivatásos állomány tapasztalt, nagy szaktudással rendelkező tagjainak megtartása és tudásuk hasznosítása érdekében – lehetőség nyílik civil munkakörben történő továbbfoglalkoztatásra, amely az érintett hivatásos jogviszonyát és előmenetelét nem befolyásolja.

4.       A hivatásos állományba visszavétel lehetősége megnyílik az állományból korábban egészségi alkalmatlanság miatt távozók részére, amennyiben állapotukban javulás következett be.

5.       A módosítás megteremti a Magyar Honvédség állományába történő áthelyezés lehetőségét.

6.       A vezetői kinevezésről lemondás nem jelenti automatikusan a szolgálati viszonyról való lemondást, a tervezet közelít a vezetői kinevezés visszavonásának szabályozásához.

7.       A fegyveres szervből önhibáján kívül, egészségügyi okból kivált hivatásos állományú tagot mentesíti az állami kezességvállalású hitel kezességvállalási díjának megfizetése alól.

8.       A szolgálati nyugállományból hivatásos állományba visszavételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szolgálati viszony fennállásának időtartamára a hivatásos állomány tagja szünetelteti a szolgálati nyugdíj folyósítását.

    

A Kormányzati Oldal alábbi Hszt. módosítási javaslatait az Érdekképviseleti Oldal egyet nem értésével, de tudomásul vételével terjeszti elő:

 

1.       Az egészségügyi szabadságra vonatkozó szabályozás módosítása, a civil szféra táppénzének mértékében bekövetkező 10%-os csökkenés részbeni követésével. Évente összesen 30 napig, továbbá a szolgálattal összefüggő balesetek, betegségek esetében teljes időtartamban az egészségügyi szabadságra járó ellátás mértéke változatlanul a távolléti díj 100%-a, egyéb esetekben 90%.

2.       Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szolgálati nyugállományba helyezettek szolgálati nyugdíj folyósításának szabályai módosulnak. A munkáltatói jogkör gyakorlóját hivatásos beosztásra és civil munkakörre egyaránt kiterjedő szigorú felajánlási kötelezettség terheli, melynek alapos ok nélkül történő elutasítása esetén a megállapított szolgálati nyugdíj 90%-a folyósítható. A szolgálat felső korhatárának elérésétől, illetve 40%-os egészségromlás bekövetkezésétől a szolgálati nyugdíj teljes összegü folyósítása történik.   

 

A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak képviseletét ellátó, a megállapodást aláíró szakszervezetek a vezénylés szabályainak, a rendőrség állományát érintő módosításával nem értenek egyet, de tudomásul veszik. 

 

A tüzoltóság állományát képviselő reprezentatív szakszervezetek és az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) megállapodásának megfelelően az ÖM  a szükséges intézkedéseket megteszi, a délutáni és éjszakai pótlék beszámíthatóságát a távolléti díj vonatkozásában.

 

Tárgyaló Felek a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályok  tárgyában a 2008. december 17-én megkötött megállapodásban foglaltakat magukra nézve érvényesnek tekintik.

 

Tárgyaló Felek egyetértenek abban, hogy következetesen érvényt kell szerezni a fegyveres szervek politikai tevékenységtől mentes müködésének a Hszt 18§ és 19§ szerint.

 

A FÜV eljárás rendeleti szintü szabályozásának, különösen az orvos-szakmai szempontok figyelembevételével történő módosítását az Érdekképviseleti Oldal tudomásul veszi. A Kormányzati oldal vállalja, hogy a rendelet-tervezetet egyezteti a Szakszervezeti oldallal.

 

a) Érdekképviseleti Oldal vállalja, hogy az OKÉT hatáskörébe tartozó tárgykörök kivételével a munkabékét fenntartja. 

b) Érdekképviseleti oldal vállalja, hogy az e megállapodásban foglaltak tekintetében- azok maradéktalan teljesülése esetén- a munkabékét fenntartja.

 

Kormányzati Oldal vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglaltakkal ellentétes módosító javaslatot nem támogat.

 

Megjegyzés: A Honvédszakszervezet követeli és elengedhetetlennek tartja, hogy a Kormányzati Oldal – a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámítása tárgyában született 23/2009. (III. 6.) AB határozat hátrányos következményeinek megszüntetésére – a beszámítás jogalapját az ügyben érintett katonák esetében, visszamenőlegesen, a Hjt. módosításával teremtse meg.  

 

Budapest, 2009. május 29. "

 

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 02. 09., 09:17
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány rendezvényét február 06-07én tartották a Mátraházán található 4. számú KORK-ban. A rendezvény fókuszába a 2018. évi feladatokat, illetve az 1% adománygyűjtő kampány aktualitásait állították...
2018. 02. 05., 14:10
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán, budapesti sajtótájékoztatón, miután újabb sztrájktárgyalási forduló zajlott a kormány és a reprezentatív szakszervezetek között.
2018-02-05 13:47:08
társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára azonosan határozzák meg.
2018-02-05 11:54:52
Egy történelmi pillanat részesei lehetünk, és ez örömmel tölt el minden magyar embert, a Magyar Honvédség katonáit pedig különösen, hiszen a légiszállítási képesség fontos, különösen a mai modern világban - mondta dr. Simicskó István február 2-án, pénteken, Kecskeméten. A honvédelmi miniszter az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott sajtótájékoztatón hivatalosan is bemutatta a Magyar Honvédség két új csapatszállító repülőgépét.
2018-02-01 15:44:54
Egy hadsereg igazi ereje mindig hitében és szellemiségében rejlik, a százhetven éves Magyar Honvédségnek pedig mindig is a rendíthetetlen bátorság és hazaszeretet adta a karakterét – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter január 30-án Budapesten, a kétszáz esztendeje született Görgei Artúr tiszteletére rendezett megemlékezésen, ahol a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök vett részt...
2018-01-31 11:34:38
Szolnokon a MH. 34 Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a MH. 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj összeolvadásából megalakuló MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred 2017. szeptember 01-jén Szolnok város napján a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében dandárrá alakult…
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Ausztria új kormánya újra megvizsgálja az előző kormány 2 milliárd dolláros Eurofighter programját. A védelmi miniszter kifejezte a kormány hajlandóságát a tárgyalásokra a gyártókkal folytatott jogi csata során.

  Háború Művészete magazin

A szingapúri vállalat hamarosan átadja az Amerikai Hadseregnek azt a prototípus harcjárművet, melyet a Mobil Védett Tűzerő (Mobile Protected Firepower) programban szeretne eladni – nagy tételben persze.