2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tisztek lettek

Hosz  |  2009. 08. 21., 13:04

A 2009. évi tisztavatás – az eddig is szép és felemelő hangulatú, hagyományos program mellett – ezúttal is sokkal többet kínált az érdeklődő nagyközönségnek: a látványt az elmúlt két évben nagy sikert aratott kötelékrepülés fokozta a tér felett, a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon pedig idén is megtekinthető volt a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeiből látható bemutató. A hagyományokhoz hűen tehát - a Magyar Köztársaság állami ünnepén, augusztus 20-án - a budapesti Hősök terén a közjogi méltóságok, valamint az ország nyilvánossága előtt tettek ünnepélyes esküt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen végzett ifjú tisztek. Az ünnepségen 48 főt avattak honvédtisztté hadnagyi rendfokozattal, akik közül a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon 26 fő, a Bolyai János Katonai Műszaki Karon pedig 22 fő végzett, a fogadalmat tevők között egy hölgy is volt...

Az ünnepi díszbe öltözött Hősök terén előbb a díszalegység, majd a történelmi zászlók bevonulása következett. A Himnusz hangjai után Sólyom László köztársasági elnök beszéde következett. - Bárcsak meghallanák és megszívlelnék István király intelmét a soknyelvü és sokszokású országról a szomszédos fiatal nemzetállamok. Amíg ez nem történik meg, igénybe kell venni a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi jog minden kisebbségvédő eszközét "nemzettársaink és a saját érdekünkben". Az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésének napirendre tüzéséhez fel kell használni Magyarország közelgő uniós elnökségét is, kiemelve, hogy az Európai Uniónak a kulturális nemzetek uniójává is kell válnia.Változásra itthon is szükség van a cigányok és a többség viszonyában, az integrációban pedig mindkét félnek tennivalói és kötelességei vannak. A befogadáshoz éppen úgy meg kell változnia a többségben lévőknek, mint a beilleszkedéshez a cigányoknak - többek között ezt hangsúlyozta az államfő.A köztársasági elnök beszédét követően az avatandó tisztek eskütétele következett. Rábel Roland hadnagy, az eskü szövegének előmondója, a tiszttársai által is aláírt dokumentumot átadta a Sólyom Lászlónak.

Weblapunk a frissen avatottak közül Körmös Csaba hadnaggyal készített interjút.

Körmös Csaba noha az egykori patinás helyőrségből, Kiskunhalasról érkezett, korábban mégsem volt semmilyen kötődése a Magyar Honvédséghez. A sikeres érettségi után, 2005-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre és a Rendőrtiszti Főiskolára jelentkezett. Aztán az előbbire felvették és négy év tanulást követően, a ZMNE Hadtudományi Karán, a katonai térképész-térinformatikus szakirányon végzett.

- Két esztendeje vagyok tagja a Honvédszakszervezetnek, és már most elmondhatom, hogy sokat köszönhetek a reprezentatív katona-szakszervezetnek. Több szakszervezeti aktuális tájékoztatón is megjelentem már, rászorultságom miatt pedig már anyagi segítséget is kaptam a Hosz-tól. Noha – a tanulmányaim miatt – nem tudtam részt venni a szakszervezet legutóbbi demonstrációin, tisztként tervezem, hogy aktív tagként támogatom majd az érdekképviselet megmozdulásait.     

A teljes interjút az Egység szeptemberi száma közli majd - a szerk.

Ezek után dr. Szekeres Imre, honvédelmi miniszter tartotta meg ünnepi beszédét.

Ifjú Hadnagyok!Hölgyeim és Uraim!A honvédelem nemzeti ügy! Ezt fejezi ki, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanulmányaikat sikeresen befejező ifjú tisztjeink az ország nyilvánossága előtt teszik le katonai esküjüket. Önök, itt a Hősök terén felsorakozott Ifjú Tisztek a jövőt képviselik. Kívánom, hogy a mai nap életük meghatározó élménye legyen.Önök a Magyar Köztársaság katonáiként szabad, demokratikus országot és nemzetet szolgálnak. A Magyar Honvédség a nemzeti katonai stratégia szellemében megjeleníti azt az erőt, amely biztonságunkhoz szükséges, és amely értékes része az Észak-Atlanti Szövetségnek és az Európai Uniónak. A Magyar Honvédség alkotmányos kötelezettsége Magyarország függetlenségének, területi épségének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme. Ezt a feladatunkat saját erőnkből, és szövetségeseinkkel együtt látjuk el. A Magyar Honvédség megvédi hazánkat, és részt vesz katasztrófák, rendkívüli időjárási körülmények következményeinek felszámolásában. Ugyanakkor a szolidaritás jegyében békefenntartóként más nemzetek szabadságát, demokratikus jövőjét is segíti.Tudjuk, hogy hazánkat belátható időn belül hagyományos jellegü fegyveres támadás veszélye nem fenyegeti. Másrészt szembenézünk az új típusú fenyegetésekkel, amelyek befolyásolják Magyarország biztonságát is. Mert vannak az egész világra hatást gyakorló válságok, van a terrorizmus, mint valós veszély. Fenyegetnek olyan kockázatok is, mint az energiaellátás bojkottálása, és informatikai rendszerek megsemmisítése.Hölgyeim és Uraim!A magyar honvédek kivívták a társadalom elismerését. Támogatottságunk azért magas, mert az állampolgárok fontosnak tartják a biztonságot, a honvédséget. A honvédség ma már jóval több, mint katonaság. A Magyar Honvédség a legnépszerübb és a legsikeresebb állami intézmények egyike. Sikeres, mert élen jár a fejlett technológiák alkalmazásában, és a nemzetközi együttmüködésben. Élen jár a társadalmi toleranciában, az esélyegyenlőség biztosításában. Példát mutat a hazafias nevelésben, a hagyományok ápolásában. Mindezt úgy, hogy folyamatosan fejleszti katonai képességeit, és a nemzetközi közösség tagjaként részt vállal világunk globális biztonságának megteremtésében. E mellett sikeres oktatási, és egészségügyi intézményeket müködtet, amelyek a honvédségen túl az állampolgároknak is magas színvonalú ellátást nyújtanak. Jó példa erre Honvédkórházunk, melynek kiváló orvosai megmentették Felipe Massa életét.De a Magyar Honvédség példát mutat a NATO-ban, példát mutat az Európai Unióban is. Kezdeményezőként és házigazdaként is nagy szerepünk volt abban, hogy létrejött a Stratégiai Légiszállítási program, amelynek első óriásgépe már Pápán teljesíti feladatait 12 ország számára. A „Jávorszarvasok”, ahogy a C-17-eseket becézik a pilóták, magyar felségjel alatt repülve eljutnak majd a világ legtávolabbi szegletébe is. A Pápán közösen létrehozott ezred nem csak munkahelyeket teremtett és az ottani közösségi, kulturális életet gazdagítja, hanem jó példa a NATO és az EU közötti hatékony együttmüködésre is. Bebizonyítja, hogy az Észak-Atlanti Szövetség számára szükséges képességek fejlesztése és kialakítása nemcsak nemzeti keretek között történhet, hanem tagállamok közötti nemzetközi együttmüködésben is. Szükség is van erre a kezdeményező képességre, mert a Magyar Honvédség feladatait új kihívások közepette látja el. A világ számos pontján részt veszünk a válságkezelésben, amely napjainkban már az úgynevezett átfogó megközelítés jegyében zajlik, vagyis a katonai eszközök mellett a civil képességek igénybevétele is nélkülözhetetlenné vált. A katonai erő alkalmazása egyre inkább túlmutat a klasszikus értelemben vett fegyveres harcon. A magyar államalapítás ünnepén köszönetet mondok a haza, a szövetség érdekében szolgálatot teljesítő békefenntartóinknak, akik a Magyar Köztársaság biztonságáért szolgálnak külföldön. Büszkék vagyunk rájuk! Kísérje Őket katonaszerencse!Küldetéseink közül továbbra is kiemelkedik az afganisztáni feladat. Éppen ma tartják Afganisztánban az elnökválasztást és a tartományi önkormányzati választásokat. Ez az esemény meghatározó Afganisztán jövője szempontjából. A választások biztonsága érdekében a Magyar Honvédség is megerősítette a már kinn lévő kontingensét. Legtöbb katonánk a Balkánon szolgál. A Balkán stabilitása továbbra is az egyik legfontosabb magyar nemzeti érdek. Abban bízunk, hogy a béke és a stabilitás, amelyet szolgálunk, elhozza a szomszédok, a balkáni népek számára is a felemelkedést.Hölgyeim és Uraim!A Magyar Honvédség legnagyobb értéke a katona! Mégpedig a feladatára felkészített, kiváló fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkező katona. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen ilyen tiszteket képeznek. Az egyetem fő vonzereje a magas szakmai színvonal és hivatásszeretet. A nemzeti tisztképzés hagyományait és értékeit büszkén őrző és ápoló egyetemen megszerezhető tudás és diploma értékét jól jelzi, hogy az intézménybe felvételüket kérők száma az idén is növekedett. Egyes szakokra 2009-ben is többszörös túljelentkezést regisztráltak. Az elmúlt két esztendő a Zrínyin rendkívül mozgalmas volt minden oktató, és hallgató számára. Létrehoztunk egy modern és takarékosan fenntartható infrastruktúrát. Ennek keretében a Hungária Körúti kampuszon közel 4 milliárd forintért hajtottunk végre fejlesztéseket. Így a XXI. század követelményeinek mindenben megfelelő egyetemet hoztunk létre. Új kollégiumépületet adtak át, más kollégiumi épületeket felújítottak, korszerü nyelvi laborokat, új előadótermet, szaktantermeket, szakkabineteket alakítottak ki. Felújították a sportlétesítményeket, NATO-szabvány szerint korszerü akadálypálya épült, valamint oktatási és kutatási célokra szolgáló korszerü vegyi és radiológiai laborral bővült az egyetem.Ezzel együtt sikeresen zajlott az egyetemi akkreditáció, amelyen a szigorú követelményeknek megfelelve, várhatóan elismeréssel jutott túl az egyetem. Noha eredményt csak szeptemberben hirdetnek sokan elismerően szóltak a Nemzetvédelmi Egyetemen folyó oktatási-kutatási munkáról, a szervezettségről, a hallgatók-oktatók és munkatársak hozzáállásáról, fegyelmezettségéről. Büszkék lehetünk egyetemünkre! Köszönet érte mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában!Tisztelt Ünneplők! A mai ünnep méltó alkalom arra is, hogy megköszönjük a Magyar Honvédség összes katonájának szolgálatát, helytállását. Magasan képzett, jól felkészült kiváló katonáink vannak. Olyan emberek ők, akik itthon és külföldön is elismerést vívtak és vívnak ki a honvédségnek és a Magyar Köztársaságnak. Három év együtt végzett munka után szívből mondhatom: köszönöm bátorságukat, kitartásukat, önfeláldozásukat. Most már számomra is jóval többet jelent – és mindig többet fog jelenteni – puszta két szónál az: Magyar Honvédség.Ifjú Hadnagyok! Hivatásszeretetükkel, életvitelükkel mutassanak követendő példát! Legyenek méltóak mindig tiszti rendfokozatukra! Szolgálják legjobb tudásuk szerint a hazát!Kívánok Önöknek eredményes munkát, sikert, és jó egészséget!A Hazáért, a Magyar Köztársaságért!

Az esemény zárásaként az újonnan avatott tisztek, társaik nevében koszorút helyeztek el az Magyar Hősök Emlékkövének talapzatánál, majd a Szózat után helikopterek, harci-, szállító- és oktató repülőgépek repültek át kötelékekben a Hősök tere felett. Megtudtuk, hogy Zsámboki Tibor ezredes ezzel a repüléssel a MiG-29-es vadászrepülőgépen repült valamennyi magyar pilótatársa nevében köszönt el az ország lakóitól - a típus utolsó hazai nyilvános szereplése alkalmából.

A nagyközönség a Szépmüvészeti Múzeum előtt ezúttal is megtekinthette a haditechnikai bemutatót, míg a Magyar Honvédség Központi Zenekara és helyőrségi zenekarai térzenével szórakoztatták a megjelent közönséget.

Fotóink az augusztus 19-i főpróbán és az egyetemen rendezett próbákon készültek - a szerk.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.