2024. 05. 29. szerda
Magdolna
: 385 Ft   : 354 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Érdemi válaszok nélkül...

Hosz  |  2009. 10. 14., 15:21

Érdekegyeztetés érdemi válaszok nélkül - így összegezte a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) október 14-i ülésén történteket a szakszervezetünk képviseletében több alkalommal is felszólaló Szincsák Gyula. Alelnökünk mellett a Honvédszakszervezetet Sörös István elnökségi tag, Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, valamint Bonyár Zoltán alapszervezeti vezető képviselte…

Az ülést, melyen a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte, dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési- és koordinációs főosztályvezetője nyitotta meg. Az MH ÖHP parancsnoka, Benkő Tibor altábornagy részvételével lezajlott eseményen a munkaadói oldal ügyvivője Katona Károly mérnök dandártábornok, személyzeti főosztályvezető, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Ocsovay János ny. ezredes, a BEOSZ alelnöke volt.

Az ülés elején dr. Remek Éva ismertette a Honvédszakszervezet napirend előtti kérdéseit.

Milyen formában kívánja kezelni a honvédelmi tárca ,,Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről" szóló 204/2009. Kormányrendelet hatályba lépésével kialakult problémákat? A tárca álláspontja szerint mely sajátosságok indokolják a fegyveres erő és a rendvédelmi szervek esetében az eltérő szabályozást? - hangzott az első napirend előtti kérdés.

Pál István ezredes, a HM KPÜ vezérigazgató-helyettese elmondta: a kormányrendelet október elsején hatályba lépett, a HM KPÜ ezt követően tájékoztató körlevelet adott ki.

Szincsák Gyula alelnök reakciójában elmondta: nem kaptunk választ arra, hogy a problémakörrel kapcsolatban a HM kívánja-e kezelni a szaktárcára vonatkozó anomáliát.

Tett-e, illetve kíván-e lépéseket tenni a honvédelmi tárca a létszámstop feloldása érdekében? Hogyan szándékozik a tárca az abból fakadó (várható) problémákat megoldani? – hangzott a második, napirend előtti kérdés.

Katona dandártábornok válaszában kijelentette: a honvédelmi miniszter átiratot küldött, melyben azt kérte a kormánytól, hogy a szerződéses állomány esetében tegyen kivételt. A létszámstop ellenére folytatódik a toborzás és a felvétel.

Szincsák Gyula ezt követően azt kérte, hogy, amint reagál a kormány a miniszteri átiratra, kapják meg a szakszervezetek is azt.

Harmadik kérdésként azután érdeklődött szakszervezetünk, hogy: A beosztások és a rendszeresített rendfokozatok eltérítésének lehetősége, továbbá a velük kapcsolatos idegennyelv-ismereti előírások, követelmények teljesítésével kapcsolatban szándékában áll-e a tárcának módosítani határidőket, illetve felszámolhatóak-e a területen jelenlévő feszültségek a kitüzött időpontig (2010. december 31.)?

 

Katona dandártábornok reakciójában kifejtette: 2015. december 31-ig kell rendeznünk a hiányosságokat. A beosztások betöltéséhez szükséges nyevi ismeretek megszerzésének határideje pedig 2010. december 31., ami a felajánlott erők esetében 2013. Amennyiben veszélyeztetve látnánk a teljesítést, azonnal beavatkozunk.

Tájékoztató a nyugdíj melletti foglalkoztatásból adódó személyügyi feladatokról címet viselő napirendi téma előterjesztése során Katona Károly mérnök dandártábornok elmondta: a tényleges teendőinket meghatározza, hogy a folyamatban lévő képviselői indítvány (Kökény) milyen eredményeket ér majd el a Parlamentben.

Miután Varga István Hodosz elnök azt mondta, hogy a munkavállalói oldalon helyet foglalók értékelik a felelős gondolkodást, Szincsák alelnök hangsúlyozta: várjuk a parlamenti döntést, hiszen mi kezdetektől fogva úgy ítéltük meg, hogy méltánytalan az MH-ból kiváltak korlátozása, már csak azért is, mert a felső korhatár elérése előtt kellett kiválniuk, ugyanakkor a családjaikról továbbra is gondoskodniuk kell.

Sörös István, nyugállományú tagozatunk elnöke hozzátette: jó lenne, ha támogatná a javaslatot az országgyülés, jó lenne, ha általános jellegü, tehát mindenkire vonatkozó lenne a törvény. Azért is, hiszen lesznek, lennének olyan ágazatok (légi-irányítás, stb.), amelyek különben teljes leállásra lennének ítélve.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár válaszában nyomatékosította: A HM tárca megtette lépéseket, hogy a katonákra vonatkozóan másként alakuljanak az ügyek, ugyanakkor a Kormány azt kérte, hogy legyünk szolidárisak. A módosítói indítvány kérdésében rendkívüli nyomás van a képviselőkön, hiszen tele van a közigazgatás visszafoglalkoztatott nyugdíjasokkal. A HM tárcának folyamatosan védekeznie kell azért, mert 40 éves katonák nem akármilyen nyugdíjjal kivál(hat)nak a rendszerből. Ugyanakkor megígérem, hogy figyelemmel kísérjük a törvénymódosítás menetét, bár én magam is bizonytalan vagyok a kimenetelét illetően.

Tájékoztató a humán szolgálat intézményrendszere kialakításának helyzetéről, tárgyi és személyi feltételeiről - címü napirendi témát Katona Károly mérnök dandártábornok terjesztette elő. A HM személyzeti főosztályvezetője a menetrendről elmondta: körvonalazódtak az igények, a struktúra felépítése. Novemberben a humánpolitikai kabinet ülésén megvitatjuk a témát, majd a HM Kollégium elé kerül, ami után a honvédelmi miniszter már állást foglalhat és döntést is hozhat a kérdésben.

Ocsovay János, a BEOSZ alelnöke kiemelte: támogatjuk a szolgálat visszaállítását, célszerünek tartanánk, hogy egy évnyi müködési tapasztalat után visszatérnénk a téma megtárgyalására.

Szincsák Gyula alelnök pedig arról beszélt, hogy a Hosz mindvégig támogatta a humán szolgálat rendszerbe állítását, már csak azért is, mert az üdültetés és a családsegítés ügyében is előre lehetne lépni. A feltöltés problematikájával kapcsolatban megkérdezte: a HM honnan, mi módon akarja feltölteni ezeket a helyeket? Ezek a beosztások bizalmi állások, ezért szükségesnek tartanánk, hogy belső tartalékkal is rendelkezzen a Magyar Honvédség - tette hozzá az alelnök. 

Reakciójában az előterjesztő elmondta: ez az elképzelés olyan minimum program, amellyel megkezdheti a humán szolgálat a szakmai munkáját. Az állomány felszereltsége, ruházati, fegyverzeti ellátottsága a hazai és missziós feladatok ellátása során. A ruházati, fegyverzeti fejlesztések állapota, az újonnan rendszeresített cikkekkel történő ellátás helyzete - volt a címe Juhász István vezérőrnagy előterjesztésének. A HM hadmüveleti és kiképzési főosztályvezetője elmondta: az MH ÖHP segítségével – ez év tavaszán – egy szakmai konferencián bemutató keretében tekintették át az érdekeltek a problémát. A rendelkezésre álló forrásokig a HM tárca nyitott minden szakszervezeti felvetésre.

Szincsák Gyula miután megköszönte a készséges és követendő együttmüködést, hangsúlyozta: elgondolkodtatott bennünket, hogy a hivatkozásokban említett intézkedéseket még nem láttuk, ezért csak ezek ismeretében tudunk érdemi javaslatokat tenni.

Szinte minden válasz úgy végződik, hogy források függvényében, majd valamikor... Ugynakkor az élet védelméhez való jognak meg kell nyilvánulni ezekben a felszerelési tárgyakban. A tárcának mellé kell rendelnie az igényekhez a forrásokat, hiszen épségben, egészségben kell a katonát – missziós szolgálata után – visszabocsátani alakulatához, családjához. Még mindig nagyon sok idő eltelik az igények megfogalmazásától a megvalósulásig. Elfogadhatatlan, hogy egy kockázatos övezetben a magyar katona úgy látja el feladatát, hogy sötétben nem tud visszalőni, mert nem lát - tette hozzá Szincsák alelnök.

A felvetésre reagáló dr. Vadai államtitkár kijelentette: A HM politikai és katonai vezetése mindig és mindent megtett a missziós feladatokat ellátó katonák életének védelméért, de a hazaiakért is. Bennünket nem kell figyelmeztetni arra, hogy mi az alkotmányos kötelességünk! A közbeszerzési eljárások átfutási ideje miatt azonban sokszor nehézkes és időigényes az ügyek előrevitele. Úgy gondolom azonban, hogy a prioritások tekintetében semmi akadálya a szakszervezetek és a tárca közötti egyeztetésnek.

Szincsák Gyula viszontválaszában elmondta, hogy nem figyelmeztetni akart, csupán a fennálló problémákra, tényekre kívánta felhívni a figyelmet. Azt kérem, hogy a politikai vezetés képviselje az eszköz- és felszerelés-fejlesztést - tette hozzá.A Honvédelmi Minisztérium Programja az MH Idősügyi Stratégia megvalósítására 2010-2013 címü tervezetet Kása Maximné dr. Csutor Magdolna terjesztette elő. A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, humánstratégiai osztályvezető-helyettese elmondta: csak jól szervezett együttmüködéssel lehet a stratéga sikeres. A 10 feladatot tartalmazó programtervezet elsősorban a 2010-2013 közötti időszakra tartalmaz konkrét tennivalókat. A jövő héten a véglegesített szövegtervezetet megküldjük a szakszervezeteknek.

A BEOSZ szerint a dokumentum korrekt, az általunk kért korrekciókat tartalmazza ez a 3 évre vonatkozó cselekvési terv - hangzott el a munkavállalói oldal véleménye Ocsovay János tolmácsolásában.  

Sörös István, elnökségi tagunk hozzátette: a prioritások figyelembe vételével szeretnénk viszontlátni a javaslatainkat.

Az államtitkár reagálásában elmondta, hogy nagy az elkötelezettség és a nyitottság az idősügy iránt. Akkor fog jól müködni ez a stratégia, ha minél több, a sereggel összefüggő feladatot belehelyezzük. A lényeg: minél többet, minél hamarabb hajtsunk végre - tette hozzá dr. Vadai Ágnes.

Az ülés után a fórum munkáját értékelő Szincsák Gyula azt emelte ki, hogy a HÉF mai munkájában érdemi válaszok nélkül maradtak szakszervezetünk felvetései.

Katona dandártábornok honlapunknak elmondta: mindkét oldal felelősen, mondhatjuk, hogy hasonlóan, néhány kérdésben pedig azonos módon közelítette meg a tárgyalt problémaköröket, kérdéseket. A katonai szolgálat-teljesítés körülményeinek, feltételeinek biztosítása, az állomány és a szervezet érdekeink összhangba hozása ez alkalommal is közös cél volt. Bízom benne, hogy mindez a jövőben is így lesz!    

A HÉF legközelebb november 18-án tart ülést, akkor 11 témát tárgyalnak majd.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A hadműveleti képességek fenntartása, továbbfejlesztése érdekében a Magyar Légierő számára kiemelt jelentőségű NATO egységbe integrálva, nagy kötelékben gyakorlatozni. Rövid beszámoló az idei Lion Effort gyakorlatról.

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.