2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 368 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Türelemre és kompromisszumkészségre van szükség

Hosz  |  2009. 11. 18., 15:14

Az idei kereset-megállapodás teljesülése egyértelműen befolyásolja a 2010-es megállapodás létrejöttét. Részmegállapodásokra is szükség lehet, de az már most borítékolható, hogy újabb veszteségeket szenved majd el a személyi állomány - többek között ezt mondta Mészáros Géza elnök a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) november 18-i, idei utolsó ülésén. A fórumon a Honvédszakszervezetet - az elnök mellett - Szincsák Gyula alelnök és Sörös István, a Nyugállományú Tagozat elnöke képviselték…

A HÉF november 18-i ülésén a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivője Katona Károly mérnök dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője, a munkavállalói oldal ügyvivője pedig Ocsovai János ny. ezredes, a BEOSZ alelnöke volt. A HÉF titkára, dr. Remek Éva részvételével lezajlott fórumot dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM TKF főosztályvezetője vezette.

Napirend előtt 3 kérdést fogalmazott meg a BEOSZ.

 

Az első napirend előtti kérdés így hangzott: A HM sorra adja át ingyen a tiszti klubokat az önkormányzatoknak (Eger, Nagytarcsa, Nyíregyháza). Mi lesz a sorsa pl. annak a 450 főnek, akik ma még Nyíregyházán müködnek sikeresen?

Válaszában Molnár János ezredes, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató-helyettese elmondta: a védelemgazdasági főosztály kezdeményezte ezen a helyőrségekben, hogy méltányos öszegü bérleti díj ellenében adják át a klubokat az önkormányzatoknak. Úgy gondolom, hogy így a helyükön maradhatnak, továbbra is itt müködhetnek a nyugállományú klubok.

Ezt követően Hodosz részéről dr. Zsiga Imre arról érdeklődött, hogy a Nonprofit Kft. dolgozóiról, akik egyben Hodosz tagok is gondoskodtak-e, mi lesz az ő sorsuk?

Katona dandártábornok válaszában elmondta: amennyiben a feltételek biztosítottak, akkor a személyi állománnyal sem lehet gond. Ám felajánlom, hogy a HM Személyzeti Főosztály konkrét ügyekben, egyeztetett időpontban továbbra is rendelkezésre áll.

Breuer László, a Hodosz vezető titkára azt kérte, hogy: ha már ingyen adjuk oda a klubokat, akkor kerüljön be a megállapodásba, hogy a munkavállalók munkájára a továbbiakban is számítsanak.

A HM személyzeti főosztályvezetője kifejezésre juttatta, hogy a főosztály mérlegelni fogja a javaslatot.

A második napirend előtti kérdés arról szólt, hogy ,,Igaz-e, hogy a tárca a nyugállományú segélykeretet az indokoltnál jóval drasztikusabban tervezi csökkenteni?”

Elhangzott, hogy a mintegy 2000 főnyi, 70 ezer forint alatti nyugdíjasainkat ez igen nehéz helyzetbe hozná.

Sulyok János dandártábornok, a HM KPÜ vezérigazgatója elmondta: Szó sincs róla, hogy a HM tárca csökkentené a segélykereteket. 2010-ben is az előző évihez hasonlóan terveztük a keretet.

A harmadik kérdés arról érdeklődött, hogy ,,Tervezi-e a tárca és mikor a szolnoki tiszti klub balesetveszélyes és csúnya homlokzati részeinek renoválását?”

 

 

Molnár János ezredes válaszában kiemelte: a hibabejelentések és a jelzések alapján az Infrastrukturális Ügynökség statikai vizsgálatot rendelte el. Azonnali intézkedésre nincs szükség, de az utcai homlokzat biztonságosabbá tételére intézkedünk.

Ezt követően a napirenden szereplő témákat tárgyalták.

Tájékoztató az esélyegyenlőség helyzetéről a Magyar Honvédségben – volt a címe Mészáros Judit alezredes előterjesztésének. A HM TKF osztályvezető-helyettese ennek során beszámolt a múlt heti – aktualitásoktól sem mentes – esélyegyenlőségi konferenciáról.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár hozzászólásában hangsúlyozta: fontos, hogy az érintettek számára biztosított legyen az esélyegyenlőség.

 

 

Tájékoztató a tárca 2010. évi kommunikációs irányelveiről, kiemelt feladatairól – volt a címe Kovács Attila alezredes előterjesztésének. A HM KF kommunikációs elemző osztályvezetője elmondta: a jövő évi kommunikációs feladatok nagyrészt megegyeznek az ideivel, de speciális feladat lesz az EU soros elnöki tisztség betöltése – ez feltétlenül olyan terület, ami össztársadalmi kérdés, itt mindenki segítségére szükség lesz. Szeretnénk megőrizni a Magyar Honvédség jelenlegi társadalmi támogatottságát.

Az előterjesztés végén megköszönte a szakszervezetek kommunikációs munkáját, a társadalmi szervezetek honlapjainak és újságjainak ez irányú szakmai tevékenységét.

A HM egészére vonatkozó rekonverziós rendszer helyzete – volt a címe Katona Károly mk. dandártábornok előterjesztésének. A HM személyzeti főosztályvezetőjének rövid szóbeli kiegészítése után Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke elmondta: nem véletlen, hogy több alkalommal szerepel a HÉF napirendjén ez a téma. Néhány alapkérdés azonban folyamatában is tisztázásra vár még jelenleg is. Úgy gondoljuk, reméljük, hogy a humán erőforrások újbóli rendszerbe állítása eredményes lesz. Emellett azt is tudjuk, hogy a helyi kezdeményezéseknek és a pályázatoknak is óriási jelentősége lehet. A norvég projektet óriási várakozás előzte meg, ugyanakkor most bizonyos fokú türelmetlenség érezhető rendszerben, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy nagy körültekintéssel kell végezni ezt a feladatot.

Katona Károly dandártábornok: nagyon köszönöm a felvetéseket, mivel mind a Hosz, mind a Hodosz részt vesz a rekonverziós feladatokban, igyekszünk az észrevételeket teljes egészében figyelembe venni.

Tájékoztató a HÉF részére a toborzás hatékonyságának növelése, valamint a MH megtartó képességének erősítése érdekében a HM Kollégium 2008. szeptember 25-i és 2009. május 28-i ülésein meghatározott feladatok végrehajtásáról – volt a címe Miheller Imre alezredes előterjesztésének. A HM TKF kiemelt főtisztje szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Az oldal véleményét tolmácsoló Szincsák Gyula elmondta: a legsürgetőbb, a megtartást elősegítő területeken (financiális, szociális ügyek) valós, kézzel fogható eredmények nem születtek. Anyagi források hiányában nehéz előrelépni. Részmegoldás született példának okáért a lakhatás támogatásának kérdésében, ugyanakkor nem született áttörés a pályamodell kérdésében sem.

Katona dandártábornok reakciójában kifejtette: a HM Kollégium ülésén is megfogalmazódtak ezek a problémák. Itt a miniszter döntéseket hozott, ezek pedig optimizmussal tölthetnek el bennünket, ezek pénzügyi forrásait nyilván még meg kell teremteni.

A honvédség képzési rendszerének helyzete, fejlesztésének irányai, helyzete – volt a témája Katona Károly mk. dandártábornok előterjesztésének. A HM személyzeti főosztályvezetője elmondta: hozzá kell nyúlni a képzés teljes vertikumához, jelenleg félúton járunk, de már msot széles alapokra támaszkodva dolgozunk.

A Hosz részéről Szincsák Gyula megfogalmazta: jelen van bennünk a dilemma: az államilag elismert képzés elemei vagy a belső képzési rendszer jelenjen meg? Továbbra is szeretnénk ebben a kidolgozó munkában részt venni, azt támogatni.

Katona dandártábornok: megköszönöm, és örülök az együttmüködés újbóli kezdeményezésének.Tájékoztató a HÉF részére a honvédelmi üdültetés rendszerének felülvizsgálatáról és az üdültetési koncepció kialakításáról témakörben szakértői szinten egyeztetnek a későbbiekben.A honvédségi (nőtlen) szállók müködési körülményei, az elhelyezési feltételek helyzete, a férőhelyek alakulása. A müködési szabályok (házirend) korszerüsítésének, az egységes szolgáltatási színvonal kialakításának lehetőségei – volt a címe Molnár János ezredes előterjesztésének. A HM IÜ vezérigazgató-helyettesének rövid szóbeli kiegészítése után a Honvédszakszervezet tolmácsolta a munkavállalói oldal véleményét.

Szincsák Gyula: noha történtek pozitív változások, Kecskeméten, Szolnokon szinte ugyanazon állapotok érzékelhetők jelenleg is. Kérjük, hogy a szakmai szervek a jelenleg is zajló felülvizsgálat eredményeiről bennünket is tájékoztassanak. Az új rendelet tartalma előrelépést mutat, az ,,alkalmi vendégek” fogadása rugalmasabbá válhat.

Molnár ezredes reakciójában kiemelte:  köszönjük a véleményt, a további szakmai egyeztetésre van szükség. 

A Magyar Honvédség nemzetközi müveletekben való szerepvállalásának 2016-ig szóló irányelvei címü témát zárt ülésen tárgyalta a HÉF.

A 2009. évre megkötött "bérmegállapodás" teljesülése – volt a témája Sulyok János dandártábornok előterjesztésének. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezérigazgatója elmondta: néhány témában még túl is teljesítettük az idei megállapodásban foglaltakat. A tegnapi szakértői tárgyalásokon mind a Hosz, miand  Hodosz szorgalmazta az idei kifizetést. November 26-án folytatjuk ezt az egyeztetést. Azokat az adatokat, amiket kértek, addig megkapják.

Breuer László, a Hodosz vezető titkára: rendezvényeinken megtárgyaljuk az aktuális ügyeket. Itt több száz összegyüjtött véleményt dolgozunk fel. A Hodosz vezetői úgy gondolják, hogy előkészített az előterjesztés. Az álláspontok kiérleltek, a megállapítások halmaza tükrözi a valóságot. A szokásjogos veszteséglistát mindenképpen meg kell említenem. Az emberek, akik megélik a bérmegállapodás eredményeit, azt tapasztalják, hogy idén nem kaptak üdülési csekket, a ruhapénzt nem egészítették ki 2009-ben, emellett – az ígéretekkel ellentétben – a meleg-étkeztetésre sem tértünk át idén. Ezért ma úgy látjuk, hogy az év végi ünnepekhez kötődő várakozás miatt az ún. pulykapénzt is várják a kollégák.

Mészáros Géza, a Hosz elnöke: teljes mértékben osztom a Hodosz vezető titkára által elmondottakat. Emellett elmondom, hogy mi mindig bátran vállaltuk az eddigi bérmegállapodásainkat. A 2009-es kereset-megállapodás kapcsán kitüzött célkitüzéseink az első félévig realizálódtak. A második félévben viszont megváltozott a realizálódás környezete. Amennyiben olyan megállapodásra tudunk jutni, amely árnyalja a bekövetkezett veszteségeket, amely a számított adatokat teljesíti, akkor lehetünk csak elégedettek.

Sulyok dandártábornok a vitát záró mondatában újra elmondta: november 26-án szakértői egyeztetésen folytatjuk.

Az ülés tizedik, ,,Tájékoztató a tárca 2010. évi költségvetési tervéről" és a tizenegyedik napirendi témáját, ,,Tájékoztató a 2010. évi bértárgyalások megkezdéséről, különös tekintettel az adótörvények változásából adódó hatásokra" a HÉF együtt tárgyalta.Sulyok János ddtbk., HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezérigazgatója előterjesztésében elmondta: lesz lehetőség arra foglakozzunk a költségvetéssel. A tárca nyitott, azt javaslom, hogy szakértői tárgyalásokon folyjon tovább az egyeztetés, a bértárgyalások előrehaladásáról – ha kell – havonta beszámolunk a HÉF számára. Mivel az adóváltozások tartalmi eltéréseket is maga után vonhatnak, függetlenül az idei teljesüléstől, kezdjük meg a 2010. évi egyeztetéseket.

Mészáros Géza: a 2009-es teljesülés egyértelmüen befolyásolja a 2010-es kereset-megállapodást. Részmegállapodások is létrejöhetnek, de ezek a végleges megállapodásoknak is részét képezhetik. Azt már most tudjuk, hogy a számok nem a szinten tartást tartalmazzák, az állomány újra veszteségeket szenved majd el.

Sulyok dandártábornok reakciójában hozzátette: azt gondolom, hogy bármilyen részmegállapodás megkötésére nyitott a tárca, optimista vagyok, hiszen szerintem mindkét fél számára elfogadható megállapodás aláírása körvonalazódhat 2010 bármely időszakában.

Ezt követően a HÉF idei munkáját értékelték a felek.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár hangsúlyozta: megköszönöm a HÉF idei munkáját, hiszen ez volt az utolsó plenáris ülés. Hatékonyak voltunk, bízom abban, hogy jó kompromisszumot tudunk kötni. Ez mindenki érdeke. Semmiféle illúziót nem keltek, nézzük reálisan a helyzetet. Az adórendszer jövő évi átalakítása sokak számára többletforrást jelentenek majd, ezt is kalkulálva kell a megállapodást előkészíteni. Itt viszont mindenki türelmére és kompromisszumkészségére szükség lesz. A következő félév munkáját úgy tudjuk hatékonnyá tenni, ha stratégiai kérdésekkel foglalkozunk. 

Ocsovai János: korrekt munka folyt egész évben, bennünket az az érv vezérelt, hogy ,,érted szólunk, nem ellened".

A HÉF legközelebb februárban tart majd soros ülést. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.