2024. 05. 29. szerda
Magdolna
: 385 Ft   : 354 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Nyílt levelet írunk és Alkotmánybírósághoz fordulunk

Hosz  |  2010. 01. 23., 12:01

A honvédelmi miniszter figyelmét – nyílt levélben – hívjuk fel arra, hogy az utolsó, december 7-i kereset-tárgyalás óta, - noha ígéretként elhangzott, - nem érkezett újabb ajánlat. Ezért egy fokozatos, de kellő határozottságú nyomásgyakorlás-sorozatot kell indítani – hangzott el szakszervezetünk idei első, január 19-i és 22-i ülésén. Elnökségi tagjaink arról is döntöttek, hogy a jogállási törvényünkben (Hjt.) szereplő, az egyenruhás demonstráció megtiltására vonatkozó módosítás miatt szakszervezetünk mihamarabb beadvánnyal forduljon az Alkotmánybírósághoz. Az elnökségi tagok, a szakmai és a területi ügyvivők, valamint a képviseleti titkárok részvételével lezajlott fórumot Mészáros Géza elnök vezette…                        

A január 19-i elnökségi ülésen miután Mészáros Géza elnök köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatás hangzott el – napirend előtt – a ,,honvédség katonaállománya szociális térképe” tárgyú kutatásról. A kutatásvezető, dr. Krizbai János ny. ezredes elmondta, hogy a társadalomban is elindultak azok a folyamatok, amelyek a piacgazdaság, a fogyasztói kosár megváltozásával kapcsolatosak. A szakember szerint a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák közül az infláció bizonyos csoportokat nagyon különböző módon érintettek: voltak, akik 6-8%-s, de olyanok is, akik 20%-os vagy e feletti változásokat szenvedtek el. Ezt követően elmondta, hogy bizonyos lépéseket az érdekvédelemnek is meg kell tenni annak érdekében, hogy a problémák ne váljanak még súlyosabbakká. Hozzátette: markánsan megkülönböztethető a hivatásos állomány pályaelvárása a szerződéses legénységi állományétól. Előbbi a karrierjét, utóbbi inkább az anyagi problémáinak megoldását, orvoslását látja fontosnak. Az érdemi lépésekre sokáig azért nem kényszerült rá a Magyar Honvédség, mert hosszú ideje elodázott, magunk előtt tologatott problémákról beszéltünk – ezeket, illetve a keresettel kapcsolatos problémákat tekinti át a kutatás.

- A bérek, illetmények vásárlóértékét áttekintve elmondható, hogy az állomány egy része elszegényedett, gazdaságilag szinte válságos helyzetbe került. A külszolgálat lehetőségéhez az állomány 60%-a nem fért hozzá, 40%-uk pedig belefáradt, túlterhelt. A szervezet, a Magyar Honvédség előtt álló problémákra nagyon rövid idő alatt válaszokat kellene tudni adni, mert különben nagyon sokba fog kerülni a megoldás. A kutatás bemutatja a szervezetbe érkező állomány valódi céljait, a reális feltételrendszert, az évek során felgyülemlett ,,ismeretszakadást”, de a nemzetközi szövetségi rendszerekre, más EU-s tagállamokra jellemző ismérveket is.     

Az előadás kapcsán Szincsák Gyula alelnök elmondta: a kutatás befejeződése szakszervezetünk munkájának kezdetét jelenti, a tárca évek óta azt érzékelteti, hogy szándékában áll a feszültségek feloldása, a fennálló problémák kezelése azonban a mai napig nem kezdődött meg.

Az ülés napirendi témáinak elfogadása után a 2009. november 18-i és a november 3-i zártkörü ülés feljegyzését – bizonyos módosításokkal – elfogadta az elnökség.

A vezető tisztségviselők aktuális tájékoztatója során Mészáros Géza elnök áttekintette az elmúlt hónap történéseit. Beszélt a HM Kollégium – december 12-i – ülésén történtekről, majd az államtitkárral történt év végi egyeztetésről is. Ekkor hangzott el, hogy a tervek szerint márciusban kihelyezett HÉF ülésnek és Hosz elnökségi ülésnek is helyet ad Debrecen. Az elnök arról is informálta a megjelenteket, hogy milyen témákat érintettek a HM HVK főnökével lefolytatott január 13-i találkozón.

Dr. Heiling Ottó alelnök a jogsegélyszolgálattal összefüggően elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Hjt. módosításai kerültek célkeresztbe. Az egyenruhás demonstráció betiltásával kapcsolatban elmondta, hogy szakszervezetünk ugyan levelet írt a köztársasági elnökhöz, de, hogy mi lett a beadvány sorsa, a mai napig nem tudjuk. Tény, hogy a törvényt már kihirdették. Az ügyben meg kell fontolni, hogy Alkotmánybírósághoz forduljon-e szervezetünk – mondta.

Sörös István elnökségi tag azt javasolta, hogy szakszervezetünk a Hjt. egyenruhás demonstráció megtiltására vonatkozó módosítása miatt forduljon az Alkotmánybírósághoz. Az elnökség amellett, hogy megbízta, dr. Heiling Ottót, hogy megfelelő jogi szakértők bevonásával készítse elő a beadványt, támogatta a javaslatot.

Ezt követően a HM által kiadott új lakásrendeletről, majd a munkaügyi- és a büntető ügyek előtérbe kerüléséről beszélt. A jogsegélyszolgálat vidéki müködéséről szólva a szegedi iroda munkáját, annak hatékonyságát emelte ki dr. Heiling Ottó.

Ezt követően az Euromil berlini ügyvezető elnökségi ülésén történtekről beszélt. Elmondta, hogy a történtekről részleteiben az Egység februári számában számol be. Az alelnök kiemelte, hogy mivel az Euromil múlt év végén leváltott főtitkára a Hosz kezdeményezését tartalmazó, valamint az EU különböző szerveivel ezzel kapcsolatban lefolytatott levelezést is törölte a hivatali számítógépéről, s ezzel kapcsolatban az elnöknek semmit nem adott át, ezért előröl kell kezdeni egy esetleges találkozó vagy tiltakozó akció előkészítését. 

A gazdasági ügyekről az alelnök elmondta, hogy a könyvelőváltás kapcsán felmerült könyvelési problémák ellenére, várhatóan eredményes 2009-es évet zár szakszervezetünk. Arról is beszélt, hogy a főtitkárral közösen áttekintették az Egység 2002 Kft. szerződéseit, illetve a Kft. ügyvezetőjének bérezését is, melyről az elnökség véleményére alapozva az elnöknek kell tulajdonosi határozatban rendelkeznie.  

Szincsák Gyula alelnök tájékoztatójában elmondta, hogy szakszervezetünk továbbra is várja a balkáni misszióban szerzett tapasztalatok utáni minisztériumi intézkedéseket. Elmondta azt is, hogy január 20-án lesz annak a munkaügyi pernek a másodfokú tárgyalása, amelynek tárgya a katonai kollégiumban eltöltött évek lesz.

A vezető tisztségviselőket kiegészítő Sörös István az üdültetés rendszerének átalakításáról lezajlott január 15-i egyeztetés részleteiről számolt be.

Nyugállományú, és pártoló tagokról szóló döntés során, Mészáros Géza elnök javaslatára az elnökség Scherbán László ny. alezredest és Tóth Ferenc ny. főtörzsőrmestert nyugállományú tagnak, míg Károlyi Jánost pártoló tagnak vette fel.

A 2011. évi Kongresszus munkabizottságai megalakításáról szóló napirend során Szincsák Gyula alelnök elmondta, hogy a munkacsoportok müködése hasonló lenne a kongresszust előkészítő munkabizottságokéhoz. Ezt követően a munkacsoportok vezetésére (1-1 elnökségi tag) és összetételére tett javaslatot, amit – kiegészítő módosításokkal és az elnökségi tagok személyi javaslatával egyetemben – elfogadott az elnökség.

A Katonákért Alapítvány kuratóriumi, illetve ellenőrző bizottsági tagok megüresedett helyének betöltéséről szóló döntés előtt Szekeres István ny. dandártábornok kuratóriumi elnök elmondta, hogy már az elmúlt években felmerült a kuratóriumban, hogy egy lépést előre téve kiemelten közhasznúvá váljon. Elmondta azt is, hogy jelentős következményei vannak, ha egy alapítvány kiemelten közhasznúvá válik. Amellett, hogy bizonyos állami feladatokat (humán szolgáltatások, szociális szolgáltatások, önkéntes tartalékosok ügyei) kell átvállalni, mások az adózás feltételei is, illetve az Alapszabályt is meg kellett változtatni. Miután a kiemelten közhasznúvá válással összefüggően a Hosz elnöksége megadta a támogatást, Mészáros Géza javaslatára a kuratórium tagjává Gáspár Tamásnét, míg az Alapítvány ellenőrző bizottsági tagjává Jeszenyi Ildikót jelölte az elnökség.

Aktivitás Kupa 2010. évi megrendezése volt a címe a következő előterjesztésnek. Mészáros Géza rövid bevezetője után a képviselet-vezetők tettek javaslatot a következő időszakra. Ezt követően az elnökség arról döntött, hogy az őszi választmányi ülésig felfüggeszti a kupa küzdelmeit, az idén erre szánt pénzdíjakat pedig a szakszervezet pályázati rendszerének támogatására fordítja. Arról is határoztak, hogy Mészáros Mária elnökségi tag, Czövek János főtitkár és Takács István budapesti területi ügyvivő, valamint képviseletenként egy-egy fő részvételével kialakítják az Aktivitás Kupa új szabályzatát.   

Ezt követően a kommunikációs feladatok ellátásának formájáról zárt ülésen tárgyalt az elnökség. A döntést a január 22-i ülésre halasztották.

A 2009. évi kereset-megállapodás értékelését, illetve a 2010. évi kereset-megállapodás előkészítését tárgyaló napirend során Mészáros Géza elnök rövid, az eddigi tárgyalásokról szóló bevezetője után, a 2009. évi kereset-megállapodás értékelése során Szincsák Gyula alelnök arról beszélt, hogy annak teljesülése nem csak az OKÉT és a SZÉF megállapodásokban rögzített, a tárca által is vállalt elemeiben (13. havi kompenzáció, törekvés a reálpozíciók javítására, a kafetéria béresítése) vitatható, hanem a keret-megállapodásokban foglalt év közbeni részegyezségek eredményeiben is. (A nagyobb összegü meleg étkezési utalványokra való áttérés, az év közbeni érdemi, tényszerü egyeztetések, kifizetések elmaradása.) Joggal váltotta ki az állomány csalódását az év végi kifizetés mértéke, hiszen így a juttatások jócskán elmaradtak az előző évek szintjétől. Érzékenyen érintette a katonákat az üdülési csekkek terén jelentkező visszalépés.

A 2010. évre szóló tárca ajánlat eredeti állapotában elfogadhatatlan, mivel tovább csökkenti a juttatások mértékét, az adóterhek hatását pedig az állományra hárítja. A Hosz a december 7-én tartott egyeztetésen előterjesztette javaslatait, amire a HM nem reagált, ugyanakkor egyoldalúan intézkedett a juttatások módosított folyósítására. A visszajelzések arról szólnak, hogy többek között elégedetlenséget gerjesztett az étkezési utalványok összege, korlátozott felhasználhatósága. A Hosz már az év közepén felhívta a tárca figyelmét arra, hogy meleg étkezési utalványokat csak az eddiginél nagyobb értékben, és a laktanyák étkezdéiben való felhasználhatóság biztosításával szabad bevezetni.   

Az öngondoskodási formákat áttekintve elmondta, hogy a munkáltatói hozzájárulás csökkenése miatt az egyéni tagdíj mértéke növekedni fog, előfordulhat tehát, hogy az alacsony jövedelmüek ki is veszik megtakarításaikat.

A ruházati illetményekről elhangzott, hogy noha munkáltatói kötelezettségről van szó, a ruházati boltokban nem lehet kapni semmit, a kifizetések mégsem állnak arányban a szükségletekkel.

Szincsák alelnök elmondta még, hogy az SZJA változások egyes kategóriákban hoznak ugyan érezhető nettó emelkedést, de az elmúlt évek és a más területeken várható veszteségeket nem kompenzálja. Igen nagy problémát okoz továbbá, hogy ezzel pontosan a legalacsonyabb keresettel rendelkezők nem kapnak érdemi segítséget. Az állomány számára kiadott HM tájékoztatás több szempontból félreérthető, mivel kafetériaként szerepel több, nem ebbe a körbe tartozó juttatás (devizaellátmány, ruházati illetmény, túlóra-keret, stb.). Elhangzott továbbá, hogy a tagság határozott lépéseket vár a szakszervezettől, a megfelelő szintü juttatások elérése érdekében. Ezt követően az elnökség arról döntött, hogy a tárgyalások továbbmozdítása érdekében nyílt levélben fordul a szakminiszterhez. 

Ezt követően a haderőnemek által korábban feltett kérdésekkel kapcsolatos napirendi témát tárgyalták. Szakszervezetünk elnöke szót ejtett az útiköltség-térítésről, a kongresszusi munkacsoportok feladatának elkezdéséről, az Egység 2002 Kft. tevékenységének elnökségi hatáskörben tartásáról, a képviseletek együttes üléseiről, müködési költségeikről, a segélyezési szabályzat átgondolásáról, a 600 főnél nagyobb alapszervezeteknél 4 órás aktivista alkalmazásáról, valamint az Egység 2002. Kft ellenőrzésének végrehajtásáról is. Ez utóbbiról dr. Heiling Ottó elmondta, hogy független külső szakértőt kér fel a szakszervezet erre a munkára. Az összefoglaló jelentést az elnökség részére március elejéig kell megtenni.

Az egyebekben elsőként a GLB ajánlatáról szóló szerződés-tervezetről tárgyalt az elnökség. Bazsik István és Sándor Roland szakmai ügyvivők jelenlétében lezajlott egyeztetésen a nyílt végü befektetési alapokról, az életbiztosítással kombinált kondícióról elhangzott, hogy viszonylag rugalmasan hozzá lehet férni a lekötött pénzeszközökhöz. Elhangzott, hogy azért is jó a befektetés, mert a tőke garantált, a biztosítás pedig költségmentes, 5%-os nyereséget, illetve a bónuszt biztosan elérhetjük a futamidő végén. Ezt követően az elnökség arról határozott, hogy elviekben támogatja a befektetési javaslatot, de döntést csak a GLB konkrét írásbeli ajánlatának tudatában hozhat. Kapcsolattartónak Czövek Jánost, Bazsik Istvánt és Sándor Rolandot jelölték meg.    

A késő estébe nyúló ülés végén szakszervezetünk elnökének javaslatára az elnökségi ülés január 22-én folytatódott. Ekkor a Nyugállományú Tagozat elnökét Oláh József, a tagozat alelnöke helyettesítette.

A döntéshozók ekkor tovább tárgyalták a kommunikációs feladatok ellátásának módjáról szóló előterjesztést. Az elnökség arról határozott, hogy március 31-ig felelős szerkesztői feladatok ellátásával bízza meg a kommunikációs ügyvivőt, ugyanakkor Andor Tamás képviseletvezetőt, Czövek János főtitkárt, Szita Róbert kommunikációs ügyvivőt, valamint dr. Kántor Raimund tagozat titkárt a döntéshozó fórum az új lap-és a szerkesztő-bizottsági struktúra kidolgozásával bízza meg. Március 31-ét követően a munkaköri leírásban szerepeltetve végzi az Egység újság felelős szerkesztői feladatait a mindenkori kommunikációs ügyvivő.   

Ez követően az FRDÉSZ müködésével kapcsolatos aktualitásokról tájékoztatott Szincsák Gyula. Az alelnök elmondta, hogy az FRDÉSZ, a Hszt. és a Hjt. alá tartozók sajátos szakszervezeti szövetségként amellett, hogy fel tud lépni konföderációs szinten, képes kormányzati szinten is tárgyalni. Elhangzott, hogy elkészült az új Alapszabály tervezete, amely a program alapján hivatott majd az elveket biztosítani. Az apparátusról elmondta, hogy az operativitás, valamint az alkalmazottak munkába állítása biztosított. Hozzátette: az FRSZ tagságának felfüggesztése miatt tagdíjváltozásra kell számítani. A szakszervezeti szövetségen belül a tagszervezetek együttmüködése az elfogadott rend szerint zajlik majd.

Elhangzott, hogy január 8-án a Fővárosi Bíróság végzést hozott, eszerint a Liga Tanács FRDÉSZ kizárásáról szóló határozatának végrehajtását a bíróság felfüggesztette. A végzés szerint a kérelem alapos, mivel a kizárás súlyos joghátrányokat tartalmaz, és az érintett személyek köre – több mint harmincezer – is igen széles, a Liga Tanács határozatát nem lehet végrehajtani. Az ügy miatt az FRDÉSZ és a Liga elnökségének hamarosan tárgyalóasztalhoz kellene ülni.     

Szincsák Gyula alelnök – ezt követően – azt javasolta, hogy az FRDÉSZ és a Liga Szakszervezetek ügyében, a képviseleti igények felmérése után, a későbbiekben továbbképzést, illetve ismeretbővítő gyülést kell megrendezni.

Az elnökség megtárgyalta az FRDÉSZ és a Liga Szakszervezetek által küldött levelek tartalmát és a korábbi ,,inváziós” tevékenységeket megállítva felkérte a Liga Szakszervezetek és az FRDÉSZ vezetőit, hogy a továbbiakban ne befolyásolják tisztségviselőinket saját igazukról, az elnökség és a vezető tisztségviselők feladata az információk továbbítása, illetve a szakszervezeti szövetségek vezetőivel történő tárgyalás.

Elhangzott, hogy az FRDÉSZ március 3-4-i Küldöttgyülésén tizenegy mandátuma van szakszervezetünknek, a résztvevő személyekről a februári elnökségi ülésen születik majd döntés.

Az egyebek napirendi téma során ,,a honvédség katonaállománya szociális térképe" címü kutatással kapcsolatos munkabizottság létrehozásáról egyeztettek. A kutatási anyagot – Szincsák Gyula javaslatára – az elnökségi tagok és az ügyvivők CD-n megkapják, a titkárok, az alapszervezeti- és csoportvezetők pedig tájékozódhatnak belőle.  

Ezt követően megbízták Jakubik Andrást képviseleti titkári feladatok ellátásával, a 600 főnél nagyobb alapszervezetek közül a debreceni és a hódmezővásárhelyi alkalmazottak foglalkoztatásáról döntöttek, a rendelkezésre álló források megteremtése folyamatban van.

Ezt követően az elnökség kiegészítette a demonstrációs bizottság ügyrendjét érintő szabályzókat is, majd Mészáros Mária képviseletvezető javaslatára a logisztikai képviseleti titkár helyettesítésével az elnökség Takács István budapesti területi ügyvivőt bízta meg.

Andor Tamás képviseletvezető Újvári Attila századost, az EUFOR támogató század parancsnokát javasolta az elnökségnek a missziós szakszervezeti megbízotti feladatkör ellátására. A személyi javaslatról a misszió összetételének tudatában dönt majd az elnökség.

Ezt követően a katonanői szekció által szervezett Életmódnap megszervezéséről tárgyaltak. Szincsák Gyula alelnök elmondta, hogy várhatóan mintegy 500 katonanő részvételével megrendezendő esemény fővédnöke a HM HVK főnöke lesz.

Az egyebek napirendi téma során az elnökség javaslatára szakszervezetünk elnöke Czövek János főtitkárt javasolta delegálni a központi lakásbizottságba. 

Ezt követően Andor Tamás elnökségi tag felolvasta a kúpi radarszázadnál tájékoztatót tartó és emiatt távollévő Szücs Andrea szekcióelnök által írt, a szakszervezet elnökségének címzett levelét.

Az elnökségi ülés január 19-i napján már bejelentett GLB által kínált befektetési ajánlatot – az Ellenőrző Bizottság, és a szakmai ügyvivők javaslatára – az elnökség nem támogatta, a lehetőséggel most nem élünk.

Az ülés végén a honvédelmi miniszternek írt – január 25-én közzé teendő – Nyílt levél tartalmáról és közzétételének módjáról tárgyalták a döntéshozók.

Az elnökség legközelebb február 9-én tart ülést.  

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A hadműveleti képességek fenntartása, továbbfejlesztése érdekében a Magyar Légierő számára kiemelt jelentőségű NATO egységbe integrálva, nagy kötelékben gyakorlatozni. Rövid beszámoló az idei Lion Effort gyakorlatról.

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.